ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยไม่ใช้สารเคมี

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยไม่ใช้สารเคมี
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : wat1560 IP ADDRESS : 117.47.51.27 , ,« เมื่อ 19/04/2008 , 13:31:00 » Send Topic Set to Print Page Edit


โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยไม่ใช้สารเคมี

ยุงนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยการกัดกินเลือดแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่มนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever หรือ DHF )ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (dengue visus) ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งมีอัตราการตายสูงสุด สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อีกทั้งโรคนี้ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังนั้นการควบคุมประชากรยุงพาหะ ตลอดจนการป้องกันตนเองมิให้ยุงกัด จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไข้เลือดออก


ในอดีตมาตรการที่ใช้ในการควบคุมยุงลายมุ่งเน้นที่การใช้สารเคมีกำจัด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรังต่อผู้ใช้ ตลอดจนการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารเคมีบางชนิดที่ทดลองแล้วว่าดีมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถนำไปใส่ภาชนะต่างๆตามบ้านได้ แต่บางครั้งดำเนินการได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ หรือใส่แล้วเททิ้ง หรือไม่ใส่เพราะมีปัญหากลิ่นเหม็น และกลัวผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ เช่น ตุ่มน้ำดื่ม ตุ่มน้ำใช้ ถังซีเมนต์ในห้องน้ำ เป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของยุงลาย จากการจัดลำดับความสำคัญของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พบว่าภาชนะทั้งสอง (ตุ่มกับถังซีเมนต์) เป็นบ่อเกิดของยุงลายได้ถึง 91% (ข้อมูลการสำรวจยุงลายในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 7-12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2542)ดังนั้น การที่ไม่สามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของยุงลายได้ทำให้การควบคุมยุงลายหรือไข้เลือดออกจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ผลที่ตามมาก็คือยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นประจำ


เบสท์ แคร์ ได้ศึกษาหาวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายตามแหล่งเพาะพันธ์ที่สำคัญของยุงลาย ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีหรือชุมชนไม่นิยมใช้สารเคมี ได้แก่ ภาชนะเก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์หลักที่ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของยุงลายในเปอร์เซนต์สูง จนเกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกได้ โดยการนำแบคทีเรียคัดสายพันธ์พิเศษที่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ผลดีและมีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม คือ Bacillus thuringiensis israelensis เรียกย่อว่า Bti ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุงลายและความปลอดภัยในการใช้สำหรับน้ำดื่ม-น้ำใช้ มากำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของยุงลาย เช่น ตุ่มน้ำสำหรับดื่มและน้ำใช้ ถังซีเมนต์ในห้องน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยไม่ใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อ คน สัตว์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : คำขวัญกำจัดลูกน้ำ IP ADDRESS : 124.120.10.143 , ,« Reply #1 เมื่อ 22/09/2009 , 20:16:04 » Edit
fvtsgjisrgbvjrhegrhtrhthfdgtregrdgdgd
ris_google@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด