ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
ข่าว/บทความคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1>>> 17-21 ตุลาคม'48
กระทู้โดย : admin 13/10/2005 , 18:11:33
http://media.1001.com/postcards/pix/0806/080601a.gif


ไม่ได้เจอกันสองสัปดาห์สำหรับช่วงปิดภาคเรียน คิดว่าคงได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองเต็มที่ทั้งครูและนักเรียน โอกาสนี้ก็ขอต้อนรับนักเรียนทุกคน และอยากฝากให้นักเรียนตั้งใจ และตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง การที่ต้นไม้ตั้งอยู่และเติบโตอย่างสวยงามมั่นคงก็เพราะมีรากที่หยั่งลึกเกาะผืนดิน ถ้าหากนักเรียนวางรากฐานการศึกษาให้ตนเองให้ดีแล้ว เชื่อว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนอย่างแน่นอน

นักเรียนทุกห้องที่ครูสอนก็คงได้รู้จักเว็บไซต์แห่งนี้ในห้องเรียนแล้ว ครูอยากให้นักเรียนใช้มันให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ ทำแบบทดสอบต่าง ๆ ที่ครูได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หลายคนยังติดเล่นเกมออนไลน์ ก็อยากฝากไว้ว่า ถ้าหากนักเรียนนำเวลาดังกล่าวมาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ทุนการศึกษา การประกวดเรียงความ ติดตามข่าวสาร จะทำให้นักเรียนเป็นผู้มีความรอบรู้และก้าวทันเหตุการณ์

ข่าว/บทความครั้งที่ 1 นี้ ครูจะเปิดให้นักเรียนส่งข่าว/บทความตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2548 เท่านั้น หลังจากนั้นจะปิดรับบทความครั้งที่ 1

ใครส่งเร็วก็จะได้คะแนนพิเศษ...ใครส่งช้า..."ติดลบ"
I am a slow walker but I never walk back!!!
<< 1 2 3 4 >>

1.ตอบกลับโดย : ตัวอย่างการส่งข่าว/บทความ 17/10/2005 , 10:41:34
ภาษาไทย

สร้างระบบสื่อสาร "สัญญาณอลวน" ทำหุ่นยนต์xxx้ระเบิด เดินซ้ายป่ายขวาได้เต็มพื้นที่

สร้างระบบสื่อสาร”สัญญาณอลวน” ที่นำมาพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ในการเสี่ยงภัยxxx้ระเบิด โดยสามารถเดินค้นหาระเบิดได้ครอบคลุมพื้นที่แม้ในป่ารก และค้นพบจุดที่มีระเบิดได้อย่างรวดเร็ว ชี้สัญญาณอลวนยังสามารถนำมาต่อยอดเทคโนโลยีความลับได้หลากหลาย

ความเสี่ยงภัยในพื้นที่สนามทุ่นระเบิดสังหารตามแนวชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน ทำให้ชาวบ้านและทหารต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การหาแนวทางสร้างเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เพื่อรักษาชีวิตของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จึงมีความจำเป็น “โครงการระบบสื่อสารและควบคุมแบบชาญฉลาดสำหรับหุ่นยนต์อลวน” โดย รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงเกิดขึ้น โดยการวิจัยนี้ได้ทดลองการออกแบบสัญญาณที่เรียกว่า”ระบบสัญญาณแบบอลวน”เพื่อใช้ในระบบสื่อสารและควบคุมหุ่นยนต์ โดยได้จำลองรูปแบบสมการต่างๆกว่า 125 รูปแบบ และทดลองในคอมพิวเตอร์มากกว่า 10,000 ครั้ง ด้วยโปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ

จุดเด่นที่สำคัญของ”หุ่นยนต์อลวน”คือ เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการกลางของคอมพิวเตอร์ (CPU) การควบคุมจึงเพียงใช้แผงวงจรขนาดเล็กที่มีรูปแบบไม่ซ้ำซ้อน ราคาถูกโดยไม่เกิน 200 บาท สร้างได้ง่ายและทำให้หุ่นยนต์มีน้ำหนักเบา โดยงานวิจัยนี้ได้ทดลองโดยได้สมมติสถานการณ์ด้วยการสุ่มวางระเบิดจำลองไว้ในพื้นที่ที่กำหนดจำนวน 10 ลูก ในบริเวณต่างๆ และให้หุ่นยนต์อลวนทำการค้นหาทุ่นระเบิดที่วางไว้ ผลการทดลองพบว่า หุ่นยนต์อลวนต้นแบบที่สร้างขึ้น สามารถค้นหาระเบิดทั้งหมดได้ในบริเวณที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของหุ่นมากกว่า 300 เท่า โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

การออกแบบหุ่นยนต์อลวนต้นแบบ จึงมุ่งหวังในการนำไปใช้เพื่อตรวจค้นหาทุ่นระเบิดที่ฝังไว้บริเวณชายแดนของประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ลาง และพม่า ซึ่งจะมีระเบิดสังหารบุคคลในบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บมาเป็นเวลานาน ....
อ่านต่อจ้ะ


ภาษาอังกฤษ

Asians work longer hours than just about everyone else in the world. South Koreans, for example, spend more than 45 hours a week on their jobs - 10 more than Australians or New Zealanders. They are outdone by Singaporeans and Indians, who work more than 46 hours a week on average.

A recent report by the International Labor Organization, ILO, finds that while economic growth has pushed up wages in many Asian countries, until recently, that growth had not translated into shorter working hours.

But the author of the report, Gyorgy Sziraczki, believes that the number of working hours in Asia has started to decline.

"It is very much welcomed, because it will give a better chance for workers and their families to enjoy the benefits of globalization and economic growth outside their job and also to have a more productive job with better working conditions, and one of the important aspects of better working conditions is the working time," noted Mr. Sziraczki.

Several countries in the region have introduced five-day work weeks in recent years.

This year, Malaysia and Bangladesh have given their civil servants Saturdays off, while Singapore already introduced a five-day week for civil servants last year.

คำศัพท์จากบทความ

Working [work] : งาน: การงาน, ที่ทำงาน, เวลางาน, ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน, ชิ้นงาน: ผลงาน, ทำงาน: ปฏิบัติงาน

Declining [decline] ทางลาด: การเอียงลาด, ปฏิเสธ: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, ภาวะตกต่ำ: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย, แย่ลง: เสื่อม,โทรม, ตกต่ำ, เลวลง, ลดลง, ลาด: เอียง, ลาดลง

recent เร็วๆ นี้: ไม่นานมานี้ adj. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นาน,เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน

report รายงาน: ประกาศ, เสนอ รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า

International ระหว่างประเทศ: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Labor กระทำด้วยความยากลำบาก: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร , งานที่ใช้พละกำลัง: งานที่ต้องออกแรง ,ชนชั้นแรงงาน: กรรมกร, พวกกรรมกร

Organization องค์กร: องค์การ, คณะ, สมาคม

while ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่

economic เกี่ยวกับเศรษฐกิจ: ในทางเศรษฐศาสตร์

growth การเจริญเติบโต: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น, การพัฒนา: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย2.ตอบกลับโดย : * * * หมายเหตุ * * * 17/10/2005 , 10:45:33
บทความภาษาอังกฤษ จะต้องหาคำศัพท์พร้อมทั้งแปลสรุปเนื้อหาบทความด้วย....
3.ตอบกลับโดย : KITTI(s12025) 17/10/2005 , 11:38:09
THAI
RAM

ปัจจุบันนี้คงไม่มีใครเถียงนะครับ ว่า RAM นี้ ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับ performance ของระบบ PC ที่เราๆ ท่านๆ ใช้กันอยู่ ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็มักจะพูดกันแต่ว่า RAM เฉยๆ แต่ปัจจุบันนี้ เราคงไม่ค่อยได้เห็นคำว่า RAM อยู่โดดๆ เฉยๆ อีกต่อไปแล้ว มันจะมีอักษรอื่นๆ มาอยู่ข้างหน้ามัน เช่น EDORAM, SDRAM, VRAM, WRAM ฯลฯ เอาละ เริ่มสับสนบ้างแล้วละสิครับ ว่า แล้วxxxเจ้าพวกเนี้ย มันคืออะไร? มันต่างกันอย่างไร? เรามาดูกันดีกว่าครับ

RAM เนี่ยเป็นคำย่อ มาจากคำเต็มๆว่า Random-Access Memory เป็นความหมายรวมๆ ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยความจำชนิดต่างๆ มันเป็นหน่วยความจำที่จำเป็นต้องมีไฟ มาหล่อเลี้ยง หากขาดไฟเลี้ยงแล้ว มันก็จะไม่จำอะไรอีกแล้ว คงเหมือนๆ สมองคนเนอะ หากขาดเลือดหล่อเลี้ยง ก็คงไม่จำอะไรอีกแล้ว ( ขนาดมีเลือดมาเลี้ยง ยังจำกันไม่ค่อยได้เลย แหะ แหะ ;-P ) พอพูดถึงคำๆ นี้แล้วมักจะนึกถึงอีกคำหนึ่ง ซึ่งเขียนคล้ายๆกัน แต่ความหมายต่างกันนั่นก็คือ ROM มาจากคำว่า Read-Only Memory ซึ่งก็หมายถึงหน่วยความจำเช่นกัน .. เอ๊ะ แล้วอย่างนี้ มันต่างกันอย่างไรล่ะ?

ROM นั้นจะเก็บข้อมูล ซึ่งถูกบันทึกมาตั้งแต่แรกแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะฉะนั้น CPU สามารถ ดึงข้อมูลจาก ROM ได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกอะไรลงไปได้ ต่างจาก RAM ซึ่ง CPU สามารถ อ่าน และ/หรือ เขียน ข้อมูลต่างๆ ได้

Module ของ RAM

RAM ที่เรานำมาใช้งานนั้นจะเป็น chip เป็น IC ตัวเล็กๆ ซึ่งส่วนที่เรานำมาใช้เป็นหน่วยความจำหลัก จะถูก pack อยู่บนแผงวงจร หรือ Circuit Board เป็น module ซึ่งก็มีหลักๆ อยู่ 2 module คือ SIMM กับ DIMM

SIMM หรือ Single In-line Memory Module โดยที่ Module ชนิดนี้ จะรองรับ datapath 32 bit โดยทั้งสองด้านของ circuite board จะให้สัญญาณเดียวกัน

DIMM หรือ Dual In-line Memory Module โดย Module นี้เพิ่งจะกำเนิดมาไม่นานนัก มี datapath ถึง 64 bit โดยทั้งสองด้านของ circuite board จะให้สัญญาณที่ต่างกัน

ตั้งแต่ CPU ตระxxxล Pentium เป็นต้นมา ได้มีการออกแบบให้ใช้งานกับ datapath ที่มากกว่า 32 bit เพราะฉะนั้น เราจึงพบว่า เวลาจะใส่ SIMM RAM บน slot RAM จะต้องใส่เป็นคู่ๆ ใส่โดดๆ แผงเดียวไม่ได้

Memory Module ณ ปัจจุบัน มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 30-pin, 72-pin, 168-pin แต่ที่เราสามารถพบเจอได้ในวันนี้ จะเป็นแบบ 72-pin และ 168-pin โดยที่แบบ 30-pin จะหาได้ยากแล้ว

รายละเอียดของแต่ละชนิดของ RAM

ก่อนอื่น เรามาดู ชนิดของการตรวจสอบข้อมูลของ RAM กันก่อนนะครับ


Parity กับ Non-Parity ส่วนที่แตกต่างกันของสองแบบนี้ ก็คือว่า แบบ Parity จะมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล โดยจะมี bit ตรวจสอบ 1 ตัว ถ้าพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ก็จะเกิด system halt ในขณะที่แบบ Non-Parity จะไม่มีการตรวจสอบ bit นี้


Error Checking and Correcting ( ECC ) หน่วยความจำแบบนี้ ก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะนอกจากจะตรวจสอบว่ามีข้อมูลผิดพลาดได้แล้ว ยังสามารถ แก้ไข bit ที่ผิดพลาดได้อีกด้วย โดยไม่ทำให้ system halt แต่หากมีข้อมูลผิดพลาดมากๆ มันก็ halt ได้เหมือนกันนะ สำหรับ ECC นี้ จะเปลือง overhead เพื่อเก็บข้อมูลมากกว่าแบบ Parity ดังนั้น Performance ของมันจึงถูกลดทอนลงไปบ้างอ่านต่อ!

ENGLISH
Shia militants gaining strength in Basra
Voting on the new constitution was a joyous affair for Iraq's Shias.

It was only the second time in decades they have been able to cast a democratic ballot, following January's election.

In the queues outside polling stations, people were clear about what they thought a "Yes" vote would mean.

"We want to live in an Islamic republic," said one woman dressed in the traditional black abaya.

"That is our religion, so we must have a president who is Islamic too."

The prospect of such an outcome from Iraq's new democratic process causes dread in London and Washington.

But whatever happens nationally, Shia militias - many backed by Iran - are already imposing their own strict version of Islamic Sharia law on the streets of Basra, in southern Iraq. more !

คำศัพท์

clear = ลบล้าง,ทำให้สะอาด
only = เท่านั้น
process = ประมวลผล
people = ประชากร
nationally = สัญชาติ
อนาคตสร้างได้ อยู่ที่การกระทำของเรา
4.ตอบกลับโดย : com23361 18/10/2005 , 11:46:09
ข่าวภาษาไทยเทคโนโลยี
ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพเม็ดยา ใช้กลืนลงท้องตรวจลำไส้
หนังสือพิมพ์ไทม์ส อันเก่าแก่ของอังกฤษรายงานข่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงเซนต์ แอนนา ของอิตาลี ที่เมิองปีซา ซึ่งมีหอเอนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปจิ๋ว โตขนาดเท่าเม็ดยาเท่านั้น โดยที่ตัวเม็ดยังมีขา เพื่อสำหรับให้เกาะยึดติดผนังของลำไส้เอาไว้กันลื่นเมื่อเวลาโดนเมือกได้

กล้องถ่ายภาพจิ๋วนี้สำหรับแพทย์จะให้คนไข้กลืนลงท้องเข้าไป ใช้ตรวจภายในลำไส้แทนกล้องส่องตรวจลำไส้แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บปวดอยู่ ตัวกล้องสามารถบังคับด้วยวิทยุจากภายนอก และเคยมีการทดลองใช้มันกับลำไส้เทียมมาแล้ว เป็นที่หวังอยู่ว่าจะทดลองกับคนไข้ได้ภายในเร็ววันนี้.


ข่าวภาษาอังกฤษ
Money Laundering Control Act, B.E. 2542 (1999)
Section 50. The person claiming ownership in the property in respect of which the public prosecutor has filed an application for it to be vested in the State under section 49 may, before the Court gives an order under section 51, file an application satisfying that:
(1) the applicant is the real owner and the property is not the property connected with the commission of the offence, or
(2) the applicant is a transferee in good faith and for value or has secured its acquisition in good faith and appropriately in the course of good morals or public charity. The person claiming to be a beneficiary of the property in respect of which the public prosecutor has filed an application for it to be vested in the State under section 49 may file an application for the protection of his or her rights before the Court gives an order. For this purpose, the person shall satisfy that he or she is a beneficiary in good faith and for value or has obtained the benefit in good faith and appropriately in the course of good morals or public charity

คำศัพท์
public prosecutor : พนักงานอัยการ
file an application : ยื่นคำร้อง
transferee in good faith and for value : ผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน
beneficiary : ผู้รับประโยชน์

สรุป
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ


5.ตอบกลับโดย : nung(com23357) 18/10/2005 , 11:51:47
ข่าวภาษาไทยเทคโนโลยี
คิดเทคโนโลยีช่วยคนเสียแขนขา-งอกใหม่ได้แบบจิ้งจก

อาจารย์วิชาศัลยกรรมตกแต่ง ดร.กัส แมคกรูเธอร์ ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ อังกฤษ ได้ป่าวประกาศสำแดงความเชื่อมั่นว่า ถ้าหากมีทุนและทรัพยากรเพียงพอแล้ว เขากับคณะจะสามารถทำให้ผู้ที่ต้องพิการ เพราะต้องตัดแขนตัดขาไปให้แขนขาเหล่านี้กลับงอกออกมาใหม่ ได้อีก

เขาจาระไนว่า ทีมของเขาจะได้ ศึกษาดูตัวอย่างจากxxxอย่างพวกจิ้งจก ที่แขนขาของมันโดนกัดขาดหรือเสียหายด้วนไป ยังกลับงอกออกมาใหม่ ได้ดังเดิมอีก “จริงอยู่ที่xxxสะเทินน้ำสะเทินบกพวกนี้แตกต่างกับมนุษย์มาก แต่ทว่ามันก็มีดีเอ็นเอเหมือนกันกับของคนเรามากถึง 83%” เขาถึงกับบอกอย่างเชื่อมั่นว่า “มั่นใจได้ว่า เราจะได้เทคโนโลยีเพื่อทำให้แขนขามนุษย์งอกกลับมาใหม่ได้อีก ภายในชั่วอายุคนรุ่นปัจจุบันนี้”

ดร.กัสกำลังวิ่งเต้นเพื่อรวบรวมทุนจำนวนนั้นให้ได้ พร้อมกันนั้นก็กำลังศึกษาพวกลูกอ๊อดของกบเพื่อค้น คว้าหายา ใช้ป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นหลังการผ่าตัดที่น่าเกลียดอยู่ด้วย.

๑. ข้อความภาษาอังกฤษ
Ayakan Monthon Nakon Rajasima
vs.
Nai Moke and Chin Chong Uh.
In this case the principal reason the Courts below dismissed the charge was that there was some discrepancy between Chin Chong Uh’s answer to the charge and the evidence of his wife Amdeng Chu, namely, that whereas Chin Chong Uh says that the opium pipe in question was received from Nai Moke in deposit, Amdeng Chu says that it was received from Nai Make in payment of cost of opium. But it is a very easy matter to reconcile this apparent discrepancy. There can be no doubt at all that both Chin Chong Uh and Amdeng Chu mean one and the same thing, namely, that this pipe was received from Nai Moke in payment of cost of opium. The reason why Chin Chong Uh does not say so out-right is because he does not want officials to know that he gives opium in exchange with articles. Therefore, in order not to be so understood, he says that Nai Moke came and smoked opium and left this pipe in deposit, i.e., by way of security for the cost of opium.
As for the evidence that Nai Moke stole this pipe from Nai Deng there is the evidence of Chin Yuh who lives at 3 wahs’ distance from Nai Deng’s hut (Kratom) and who says that Nai Moke came to Nai Deng’s hut in the absence of Nai Deng and stayed there a long time touching this pipe and other things in the hut, and there is the evidence of Nai Deng who says that he missed this pipe that may on his return to his hut. Moreover, there is the evidence of Nai Hio who saw this pipe in Chin Chong Uh’s shop and recognized it as Nai Deng’s pipe and having learnt from Chin Chong Uh that Nai Moke had brought it, informed Nai Deng, the owner, about it. In view of these circumstances we have no doubt that Nai Moke, Accused, is the thief who stole this pipe from Nai Deng’s hut. As for Chin Chong Uh there is no evidence to show that he received it from Nai Moke with knowledge that it was stolen property.
For these reasons we reverse the judgments of the Courts below and sentence Ai Moke, Accused, to imprisonment for six months and acquit Chin Chong Uh, Accused.

คำศัพท์
discrepancy : ข้อแตกต่าง
security : หลักประกัน, หลักทรัพย์
absence : ไม่อยู่
imprisonment : การจำคุก
reconcile : ปรองดอง, ไกล่เกลี่ย
deposit : ประกัน

สรุป
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรวจฎีกา โจทย์ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ
ในคดีระหว่าง
อัยการมณฑลนครราชสีมา โจทย์
นายโหมก จีนช่องอู่ จำเลย
โจทย์ฟ้องต่อศาลมณฑลนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ศก ๑๒๔ หาว่าวันขึ้นแรมเท่าใดไม่ปรากฏเดือน ๑๐ ศก ๑๒๔ นายโหมกจำเลยเปนผู้รายลักเอากล้องยาฝิ่นของนายแดงไป ๑ คัน ที่ตำบลโพธิ์กลาง แขวงเมืองนครราชสีมา จีนช่องอู่จำเลย ได้รับซื้อกล้องยาฝิ่นคันนี้ไว้จากนายโหมกจำเลยโดยรู้สึกว่าเปนของร้าย
ศาลมณฑลนครราชสีมาลงเนื้อเห็นว่าจำเลยทั้ง ๒ คน ไม่มีความผิดจึงพิพากษาให้ปล่อยตัวจำเลยทั้ง ๒ คน หลดพ้นโทษไป โจทย์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา
โจทย์ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
โดยเหตุเหล่านี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเห็นด้วยเกล้าฯว่า นายโหมกจำเลยเปนขโมยซึ่งลักกล้องยาฝิ่นคันนี้ไปจากกระท่อมนายแดงโดยไม่มีข้อสงไสยเลย ส่วนจีนช่องอู่นั้นไม่มีคำพยานแสดงว่าจีนช่องอู่ได้รับกล้องยาฝิ่นคันนี้ไว้จากนายโหมกโดยรู้สึกว่าเปนของที่ผู้ร้ายลักเอามา
อาไศรย์เหตุเหล่านี้ จึงพร้อมกันพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลล่างเสีย ให้จำคุกอ้ายโหมกจำเลยไว้มีกำหนด ๖ เดือน แลให้ปล่อยจีนช่องอู่จำเลยหลุดพ้นโทษไป.
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๑๒๕
มาเซา
ศิริธัชสังกาศ
ประชากิจกรจักร์
อนุชิตชาญไชย


กรูเท่กรูเก๋ามรึงอย่าเห่าให้กรูเห็น
6.ตอบกลับโดย : quma(com21105) 18/10/2005 , 16:34:04
ข่าวเทคโนโลยีภาษาไทย เมื่อร้อยปีเศษมาแล้ว มาร์โคนี่ได้ส่งสัญญาณวิทยุ เป็นคลื่นแพร่กระจายออกไปในอากาศได้สำเร็จ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเครื่องรับวิทยุ ทั้งแบบเอเอ็ม เอฟเอ็ม ใช้กันทั่วโลก ต่อมาก็มีการพัฒนาวิธีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ทำให้มีการรับชมข่าวสารผ่านทางระบบทีวี จนปัจจุบันเกือบทุกบ้านมีวิทยุ โทรทัศน์ กันหมด
หลังจากปี ค.ศ. 1990 การประยุกต์ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เริ่มขึ้น มีการจัดการข้อมูลข่าวสารไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้อยู่บนเครื่องลูกข่ายที่เรียกว่า ไคลแอนต์ มีโปรแกรมเชื่อมโยงที่เรียกว่า บราวเซอร์ บราวเซอร์ติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ด้วยโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ชื่อ http
การประยุกต์ไฮเปอร์เท็กซ์ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า เวิร์ลไวด์เว็บ เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น การใช้งานข้อมูล ข่าวสารเหล่านี้ก็ก้าวเข้าสู่มัลติมีเดีย มีการเก็บข้อมูลรูปภาพ เสียง และวิดิโอ
การเก็บข้อมูลเสียงและวิดิโอในยุคแรกยังเป็นเพียงการเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเครื่องที่เป็นไคลแอนด์ต้องการใช้ข้อมูล ก็มีการติดต่อมายังเครื่องให้บริการ การโอนย้ายข้อมูลก็เกิดขึ้น โดยวิธีการคัดลอกแฟ้มเหล่านั้นผ่านเครือข่ายมายังผู้ใช้ เมื่อคัดลอกมาได้ครบจึงเริ่มแสดงผล ลักษณะการใช้งานจึงเป็นวิธีการโอนย้ายไฟล์ มิได้เป็นการส่งกระจายแบบเวลาจริง
เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น จนสามารถบีบอัดข้อมูลเสียง และวิดิโอ ให้มีขนาดเล็กลงได้ การบีบอัดข้อมูลให้เหลือน้อย ทำให้ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีข้อจำกัดทางด้านปริมาณข้อมูลต่อวินาทีลงไปได้ เพราะหากผู้ใช้ติดต่อเครือข่ายด้วยโมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ ปริมาณข้อมูลต่อวินาทีที่รับส่งได้ยังอยู่ในกรอบจำกัด เช่น รับส่งได้สูงสุดเพียง 28.8 กิโลบิตต่อวินาที เมื่อข้อมูลเสียงหรือวิดิโอได้รับการบีบอัดลงจึงทำให้การสื่อสารผ่านสายไปบนอินเทอร์เน็ตมีความเป็นไปได้มากขึ้น
จนในปัจจุบันการส่งสัญญาณเสียงแบบออนไลน์ ที่เป็นที่นิยมแบบอินเทอร์เน็ตคือ ระบบ real audio การส่งวิดิโอบนอินเทอร์เน็ตเสมือนการกระจายสัญญาณทีวีบนเครือข่าย เราเรียกระบบนี้ว่า video live
ระบบ real audio และ video live ประกอบด้วยเครื่องให้บริการที่เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ เครื่องให้บริการนี้รับสัญญาณเสียงโดยตรงจากแหล่งสัญญาณเสียง เช่น สัญญาณจากสถานีวิทยุจริง หรือรับสัญญาณวิดิโอจากสถานีส่ง หลังจากนั้นจะแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอล พร้อมทำการบีบอัดให้เล็กลง เพื่อส่งไปยังเครื่องผู้ใช้
เครื่องผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรม real audio player ซึ่งประกอบติดตั้งเข้ากับโปรแกรมบราวเซอร์ เมื่อผู้ใช้ติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ก็จะเปิดช่องสื่อสารระหว่างกัน เครื่องบริการที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเลิกการติดต่อ
แต่เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่มีสภาพแบ่งกันใช้งาน ไม่สามารถกำหนดคุณภาพของการรับส่งโดยตรงได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรับสัญญาณแบบออนไลน์ต่อเนื่อง ดังนั้นทางเครื่องไคลแอนต์ ซึ่งต้องสร้างบัฟเฟอร์ในหน่วยความจำไว้ เพื่อว่าบางขณะข้อมูลที่ส่งมาขาดหาย ข้อมูลในบัฟเฟอร์ยังรองรับการใช้งานได้ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อให้สัญญาณต่อเนื่อง
โดยปกติหากรับสัญญาณเสียง จะมีการกำหนดช่องสื่อสารที่ต่อเนื่องขนาด 16 กิโลบิตต่อวินาที ดังนั้นถ้าช่องสื่อสารจริงมีความจุมากกว่านี้ ก็จะทำให้การรับสัญญาณเสียงที่ต่อเนื่องเหมือนฟังวิทยุได้
ทำนองเดียวกัน หากรับสัญญาณวิดิโอ ช่องสัญญาณจะต้องมีความจุมากกว่า โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 23-30 กิโลบิตต่อวินาที ถ้าได้ความเร็วสูงกว่านี้ก็จะทำให้ภาพต่อเนื่อง แต่หากได้ความเร็วต่ำกว่านี้ภาพจะขาดเป็นช่วง ๆ
เครื่องให้บริการ real audio และ video live ทุกเครื่องจะมีข้อจำกัดจำนวนเครื่องลูกที่ติดต่อมา ทั้งนี้เพราะแถบกว้างของช่องสื่อสารมีจำกัด ผนวกกับขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ก็จำกัด สถานีให้บริการที่พบเห็นกันบนเครือข่ายขณะนี้ยังจำกัดจำนวนอยู่ที่ 60-240 สายสัญญาณ
ดังนั้นหากมีผู้นิยมใช้บริการกันมาก ข้อจำกัดนี้จะต้องได้รับการพัฒนา แต่เนื่องจากการติดตั้งสถานีบริการทำได้ง่าย จึงเชื่อแน่ว่าจะมีผู้ตั้งสถานีบริการ real audio และ video live กันมาก
การตั้งสถานีจะมีอยู่ในโฮมเพ็จ ทุกโฮมเพ็จสามารถใส่ข้อมูลแบบมัลติมีเดียสำหรับเป็นสื่อไว้ใช้ติดต่อกัน ร้านค้าอาจมีสถานีวิทยุสำหรับโฆษณาขายสินค้า มีสถานีส่งวิดิโอเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้า
ปัญหาที่สำคัญคือ ความต้องการใช้เครือข่ายจะมากขึ้นอีกมาก จนทำให้ถนนของข้อมูลข่าวสารไม่สามารถรองรับได้ พัฒนาการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Information Highway จึงต้องพัฒนาให้มีปริมาณการรับส่งข้อมูลได้มาก
เชื่อแน่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ระบบวิทยุและทีวีบนเครือข่ายเป็นจริงได้ โครงสร้างการสื่อสารของประเทศหลายโครงการกำลังรองรับอยู่ ข่ายการสื่อสารด้วยแถบกว้างที่สามารถส่งข้อมูลในปริมาณมากคงจะมีให้เห็นในเร็ววันนี้
real audio และ video live เป็นบทพิสูจน์บทเริ่มต้นถึงความเป็นไปได้ในการตั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์บนเครือข่าย และจะทำให้มีจำนวนสถานีเหล่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนสถานีได้ ที่สำคัญคือ ข่าวสารจะเป็นแบบไร้พรมแดน ที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้ว เพราะจะมีผู้ตั้งสถานีบนเครือข่ายกันมาก อ่านต่อ... อ่านต่อครับที่นี้..... ข่าวภาษาอังกฤษ
Overview

Intel&#146;s investment in the future extends to industry-leading microprocessor research including independent investigations, as well as collaborative projects with academic and industry partners. We also support innovation and the advancement of technology through university research grants.
สรุป อินเทลมีการซื่อหุ้นในอนาคตเสนออุตสาหกรรมก่อให้เกิดไมโครโปราซสาซอร์วิจัยประกอบด้วยซึ่งเป็นอิสระและทำด้วยความร่ามมือกันจากหลายคน หรื่อ หลายฝ่ายมีการช่วยเหลื่อโครงการทำธุรกิจการค้าที่ลงทุนหุ้นส่วนนักวิจัยสนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการพัฒนาเติบโตเทคโนโลยีจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้วนหนึ่ง
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด&#9788;
7.ตอบกลับโดย : com21039 18/10/2005 , 18:18:26
ส่ง "เอสเอ็มเอส" สั่งงาน "กาต้มน้ำ"

บริษัทพีจีทิปส์ ผู้จำหน่ายชารายใหญ่ และบริษัทออเรนจ์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในอังกฤษ ร่วมกันประดิษฐ์ "กาต้มน้ำเอสเอ็มเอส" รุ่น "เรดดี้เว็นยูอาร์" ผู้ใช้สามารถกดข้อความเอสเอ็มเอสส่งจากมือถือไปยังกาน้ำเพื่อสั่งให้ต้มน้ำเตรียมเอาไว้โดยอัตโนมัติ

อ่านต่อที่นี่
8.ตอบกลับโดย : ~PAPARAZZIมิ้งค์~(com23398) 19/10/2005 , 14:33:20
หวัดดีชาวโลกนี่คือ ข่าวภาษาไทย
รายละเอียดดังนี้
Microsoft เตรียมปรับฟังก์ชั่นปิดระบบของระบบปฏิบัติการ Windows Vista สั่งปิดระบบในเวลาอันรวดเร็วเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

จากการเปิดเผยของผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ Windows Vista ของ Microsoft ว่า Microsoft จะทำการปรับฟังก์ชั่นปิดระบบของระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่หลังจากที่พบว่าฟังก์ชั่นการสั่งปิดเครื่องแบบเก่าที่ใช้ในปัจจุบันนั้น มีตัวเลือกต่างๆเช่น hibernate, stand by และ shut down ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ถึงข้อแตกต่างในการใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าว นอกจากนี้การปิดระบบแต่ละครั้งจะใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากซอฟท์แวร์ต่างๆจะไม่หยุดทำงานด้วย โดยใน Windows Vista เวอร์ชั่นทดสอบที่ Microsoft จะเปิดทดสอบในช่วงปีหน้านั้น จะมีการปรับฟังก์ชั่นปิดระบบใหม่ทั้งหมด ให้ระบบสามารถปิดได้ด้วยเวลารวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสั่งปิดจากการกดปุ่มสวิทช์บนเครื่องได้ด้วย ซึ่งทำให้เหมือนกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในทั่วๆไปมากขึ้นกว่าเดิม โดย Microsoft เชื่อว่าฟังก์ชั่นดังกล่าวในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ จึงต้องทำการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้สามารถเข้ากับผู้ใช้ได้ดีมากขึ้น.

ข่าวภาษาอังกฤษ

Meet the new datacenter cost-cutter. The Sun Fire X4100 server is the fastest, reliable, and energy-efficient one-way to four-way x64 1 RU rack server available. Powered by one or two dual-core or single-core AMD Opteron processors, this compact power-saver also runs Solaris OS, Linux, and Windows. Fine out more in the Sun Microsystems x64 Server Zon.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ 5 คำ

1. Meet แปลว่า พบโดยบังเอิญ
2. cost แปลว่า ความเสียหาย
3. reliable แปลว่า เชื่อถือได้ ,ไว้ใจได้
4. energy แปลว่า ความกระตือรือร้น , ความมีชีวิตชีวา
5. Powered แปลว่า พลังงาน
บ้ายBuy ^ - ^!
^-^ หวัดดีชาวโลก ยา~ฮู้~~^-^
9.ตอบกลับโดย : com23280 19/10/2005 , 14:38:53
ข่าวสารภาษาไทย
GIGABYTE ส่งคูลเลอร์รุ่นใหม่ลงมาเขย่าตลาด! G-Power Lite เป็นคูลเลอร์
ไต้หวัน, 15 กันยายน 2005 Gigabyte Technology ผู้นำทางด้านการผลิตเมนบอร์ด กราฟฟิกการ์ด คูลเลอร์ระบายความร้อน และฮาร์ดแวร์ต่างๆอีกมากมาย ได้เปิดตัว G-Power Lite Cooler ซีรี่ย์ล่าสุด ลงสู่ตลาด โดยใช้ระบบท่อส่งความร้อนอันเอกลักษณ์ของ G-Power ซีรี่ย์ เพื่มด้วยระบบ LED free Lite cooler ซึ่งไม่เพียงแค่ระบายความร้อนจากตัว CPU เท่านั้น มันยังช่วยระบายความร้อนจากส่วนประกอบอื่นๆในคอมพิวเตอร์ ด้วยเสียงที่เงียบ เพราะมีระบบการไหลของอากาศแบบใหม่


อ่านต่อที่นี่ http://www.commart.co.th/modules.php?name=News&file=article&sid=106[/URL]

ภาษาอังกฤษ
Admission of Hearsay Evidence
The Court may admit hearsay evidence as evidence corroborating other evidence in a case, if the Court is of the opinion that:
(1) Given the nature, characteristic, source of the evidence and other circumstantial facts surrounding it, the evidence has probative value in proving some facts in the case; or
(2) There is a cause preventing the person directly seeing or hearing the matters to be adduced or having first-hand knowledge of such matter from testifying in the Court and it is appropriate in the interest of justice to admit such hearsay evidence.
An informed statement which a witness testifies to in the Court or is recorded in a document or material adduced as evidence in the Court shall be deemed hearsay evidence if it is proffered to prove the truth of the matter asserted.

คำศัพท์
1. hearsay evidence : พยานบอกเล่า
2. corroborate : ยืนยันสนับสนุน
3. circumstantial facts : ข้อเท็จจริงแวดล้อม
4. testify : เบิกความ
5. adduce : อ้าง
6. proffer : เสนอ


สรุป
การรับฟังพยานบอกเล่า
ศาลอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอื่นได้เมื่อศาลเห็นว่า
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แห่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอกเล่าพยานบอกเล่านั้นมีความน่าเชื่อถือได้ว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ หรือ
(๒) มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรงมาเบิกความเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดเบิกความต่อศาลก็ดี หรือที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาลก็ดี หากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือเป็นพยานบอกเล่า10.ตอบกลับโดย : com23336 19/10/2005 , 14:43:09
ข้อความภาษาไทย
คำแปลภาษาอังกฤษ
The defendant, having made the plate, printed and distributed photos of the plaintiff with knowledge that such photos are the copyright work, is responsible under the Copyright Act. The defendant’s allegation that it was not obligated to make inquiry with the hires concerning the copyright over the said work cannot be used as an excuse from the responsibility.
The offense under the Copyright Act is compoundable offense. Therefore,if the plaintiff files the complaint within three months from the date that he knows of the offense and the identity of the person who commits the offense and brings the action within ten years, the plaintiffs complaint is not barred by prescription.

ข้อ ๓. จำเลยได้จัดพิมพ์ ทำแม่พิมพ์ และเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพถ่ายของโจทก์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การที่จำเลยอ้างว่าไม่มีหน้าที่สอบถามผู้ว่าจ้างในเรื่องลิขสิทธิ์ของงานดังกล่าว ย่อมไม่สามารถเอามาเป็นข้อยกเว้นหรือข้อแก้ตัวให้พ้นผิดได้ เนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ความผิดตามพระราชบัญญัติละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์ได้แจ้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่รู้ถึงความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด และนำคดีมาฟ้องภายในสิบปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ


คำศัพท์
1. copyright work : งานอันมีลิขสิทธิ์
2. compoundable offense : ความผิดอันยอมความได้

ที่มา : วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ๑๙๙๙ หน้า

11.ตอบกลับโดย : com23391 19/10/2005 , 14:50:48
ข่าวเทคโนโลยีภาษาไทย

แผนการรวมบริษัทของ 2 ยักษ์ใหญ่วงการซอฟท์แวร์อย่าง Adobe Systems และ Macromedia มีแนวโน้มเป็นไปได้สูง ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้อนุมัติแผนดังกล่าว ยังคงเหลือการอนุมัติจากบางประเทศในยุโรปเท่านั้น

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้อนุมัติแผนการรวมบริษัทของ Adobe Systems และ Macromedia บริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์มัลติ มีเดียรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้เมื่ออาทิตย์ผ่านมา Adobe Systems และ Macromedia บริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์ด้านออกแบบ และมัลติมีเดียรายยักษ์ในตลาด 2 รายได้ออกมาเปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯได้ทำการตรวจสอบแผนการรวมบริษัท และอนุมัติให้มีการรวมบริษัททั้ง 2 เข้าด้วยกันได้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการซอฟแวร์ด้านการออกแบบและมัลติมีเดีย และยักษ์ใหญ่ทั้งสอง ยังได้กล่าวถึงผู้บริโภคว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการควบรวมกิจการของทั้งสอง แต่อย่างไรก็ตามการรวมบริษัทยังคงต้องรอให้มีการอนุมัติจากบางประเทศในยุโรปก่อน การตกลงรวมบริษัทดังกล่าวจึงจะสามารถทำได้โดยสมบูรณ์ หลังจากที่มีการเปิดเผยแผนการรวมบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา.
CNET.

ข่าวภาษาอังกฤษ

Standard of proof
Under the U.S. system of law, the person who brings the cause of action before the court bears the burden of proof. That is, the plaintiff is responsible for proving the truthfulness of his allegations. Under the rules of civil law, the plaintiff must usually meet only the preponderance-of-evidence standard in order to win. Under that standard, the weight of evidence, however slight, must favor the plaintiff’s version of the dispute. If the plaintiff fails to meet this standard of proof, the defendant will prevail. In criminal law, a different standard of proof, called beyond a reasonable doubt, is required. This standard places a greater burden on the State, which is the plaintiff, in a criminal case. Note that the standard means not beyond all doub,but only beyond “reasonable” doubt. Courts employ the “reasonable person” standard, which holds that if twelve reasonable persons, after hearing the relevant evidence, conclude beyond a reasonable doubt that the accused committed the crime, the burden of proof has been met.

คำศัพท์

๑. bear : แบกรับ (ภาระ)
๒. burden of proof : ภาระการพิสูจน์
๓. plaintiff : โจทก์
๔. allegation : ข้อกล่าวหา
๕. preponderance : มาตรฐาน ภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่งที่ฝ่ายใดนำสืบมีน้ำหนักมากกว่าจะชนะคดี
๖. defendant : จำเลย
๗. prevail : ชนะ
๘. criminal law : กฎหมายอาญา
๙. beyond a reasonable doubt : มาตรฐานภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา ”ปราศจากความสงสัยตามสมควร”
๑๐. employ : ใช้

สรุป

มาตรฐานการพิสูจน์
ในระบบกฎหมายอเมริกา ผู้นำคดีมาสู่ศาลมีภาระในการพิสูจน์ กล่าวคือ โจทก์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความจริงในข้อกล่าวหาของตน ภายใต้หลักกฎหมายแพ่งนั้น โจทก์ต้องพิสูจน์เพียงแค่มาตรฐานของการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีแพ่ง เพื่อที่จะชนะคดีภายใต้มาตรฐานดังกล่าว น้ำหนักของพยานหลักฐานไม่ว่าจะเบาบางเพียงใดต้องเป็นไปในทางโจทก์ในข้อขัดแย้งนั้น ถ้าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ตามมาตรฐานการพิสูจน์ดังกล่าวได้จำเลยจะชนะคดี ในคดีอาญาจะมีมาตรฐานการพิสูจน์ที่จำเป็นในคดีอาญาที่แตกต่างออกไป เรียกว่ามาตรฐานการพิสูจน์จนปราศจากความสงสัยตามสมควร มาตรฐานดังกล่าวกำหนดภาระการพิสูจน์ที่มากกว่าให้แก่ฝ่ายรัฐซึ่งเป็นโจทก์ในคดีอาญา มีข้อสังเกตว่า มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้หมายถึงปราศจากความสงสัยไม่ว่ากรณีใดๆ แต่หมายถึงปราศจากความสงสัยตามสมควรโดยศาลใช้มาตรฐานบุคคลที่มีเหตุผล (วิญญูชน) ถ้าวิญญูชน ๑๒ คน หลังจากที่ได้ฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วได้ลงความเห็นโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควรว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดทางอาญา ก็เท่ากับว่าภาระการพิสูจน์ก็ได้รับการพิสูจน์ครบถ้วนตามมาตรฐานแล้ว12.ตอบกลับโดย : com23404 19/10/2005 , 14:58:45
ภาษาไทย

ไอซีทีโยกงบสมาร์ทการ์ด 2,000 ลบ. ไปใช้ในปี 50 ลุ้นผลเฟสแรก พร้อมแก้ไขทีโออาร์เฟส 2

ไอซีที โยกงบสมาร์ทการ์ดกว่า 2,000 ล้านบาท ไปใช้ในปี 50 แทน หลังสิ้นปีงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา รอผล บัตรสมาร์ทการ์ดระยะแรก ที่จะนำไปใช้ 3 จังหวัด ชานแดนภาคใต้ เพื่อเร่งแก้ไขทีโออาร์ ระยะที่ 2ก่อนประมูล 26 ล้านบาท ระบุชัด กำหนด PKI อยู่ในจาวา ส่วน Finger Print ฝังใน ROM ด้านนักวิชาการชี้ทีโออาร์ใหม่อย่ากำกวม พร้อมเปิดทางให้ผู้ประกอบการต่างชาติ ร่วมประมูล

ภาษาอังกฤษ
Show Us Yours: Mod your muscle car
Is it a teched-up Mustang or a supercharged PC on wheels? Well, it's both. Wanna go for a ride?
Read more

แปลคำศัพพ์
1.Show แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น
2.Us เรา: พวกเรา
3.Yours ของคุณ: ของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ, สิ่งที่เป็นของท่าน
4.Mod กลุ่มคนหนุ่มสาวในอังกฤษช่วงปีค.ศ.1960
คำย่อของ Ministry of Defence
5.muscle กล้ามเนื้อ: กล้าม
กำลังของกล้ามเนื้อ: กำลังวังชา, ความแข็งแรง
6.car รถยนต์: รถ, พาหนะ
7.ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น
8.adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
9.conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
10.PC เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)[Lex2]
พีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
11. n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ ###SW. wheel [Hope]
12. adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ
13. {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้) 14. adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra


13.ตอบกลับโดย : com23343 19/10/2005 , 15:00:35
บทความภาษาไทย

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานสัมมนาเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลยี่ห้อ PROMISE ที่ทาง ANT ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 21 ก.ย.48 ที่ผ่านมานี้ ในหัวข้อ “New Innovation Promise Storage with 3S” ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยการบรรยายจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ การบรรยายเกี่ยวกับประวัติและที่มาของ PROMISE ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Rockson ซึ่งดำรงตำแหน่ง Director Application Engineering Global FAE จาก PROMISE Technology Inc., เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวพร้อมทั้งยังพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ต่อด้วยการบรรยาย ที่ได้พูดถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ PROMISE ในแต่ละกลุ่ม อาทิ ATA Controller, ATA RAID Controller, External Subsystem ฯลฯ รวมไปถึงแนวโน้มทางการตลาดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทฮาร์ดดิสก์ จาก คุณณัฐภัทร โล่เศรษฐกุล (Product Manager จาก ANT) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก partner ของบริษัทฯ มาเข้าร่วมด้วยการออกบูธโชว์ผลิตภัณฑ์ในโซลูชั่นต่างๆ อาทิ Cluster Server, Surveillance, Online Back up by Veritas, Data base Oracle

อ่านต่อที่นี่

ข่าวภาษาอังกฤษ
Money Laundering Control Act, B.E. 2542 (1999)
Section 5. Any person who:
(1) transfers, accepts a transfer of or converts the property connected with the commission of an offence for the purpose of covering or concealing the origin of that property or, whether before or after the commission thereof, for the purpose of assisting other persons to evade criminal liability or to be liable to lesser penalty in respect of a predicate offence; or
(2) acts in any manner whatsoever for the purpose of concealing or disguising the true nature, acquisition, source, location, distribution or transfer of the property connected with the commission of an offence or the acquisition of rights therein, shall be said to commit an offence of money laundering.

คำศัพท์
transfer : โอน
commission of an offence : การกระทำความผิด
money laundering : การฟอกเงิน

สรุป
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕ ผู้ใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระทำด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

14.ตอบกลับโดย : com23320 19/10/2005 , 15:47:43
ข่าวภาษาไทย

เพนเทียมทู ความเร็ว 450 MHz ออกแล้ว - คาดว่าความเร็วจะถึง 700 MHz ในปี 1999

บริษัท อินเทล ประกาศว่าจะส่ง CPU เพนเทียมทู รุ่น 450 MHz ออกวางตลาดได้เมื่อ 24 สิงหาคม พร้อมกับ CPU รุ่น Celeron 300 และ 333 MHz ที่มี L 2 Cache ขนาด 128 KB โค๊ดเนมว่า Mendocino สำหรับต่อกรกับชิป AMD และ Cyrix/IBM ในคอมพิวเตอร์ราคาต่ำกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัท เดลล์, คอมแพค และไอบีเอ็ม จะนำ CPU เพนเทียมทู รุ่นดังกล่าว ไปใช้สำหรับเครื่อง พีซี ของตนทันที ซึ่งขณะนี้สุดท้าย อินเทลก็ตั้งชื่อเหมือนเดิม ว่า Celeron 300A และ 333 (สังเกตว่า 300 มี A เพื่อให้ทราบว่าเป็นรุ่นใหม่ ส่วน 333 ไม่มีเพราะเป็นรุ่นใหม่อยู่แล้ว)
ส่วนแผนการผลิต CPU ในอนาคต ได้แจ้งว่า จะเพิ่มความเร็วของเพนเทียมทูซีออนซึ่งใช้สำหรับ workstation ให้ถึง 700 MHz และเพนเทียมทู ธรรมดา ให้ถึง 600 MHz ในปลายปี 1999 อีกทั้งความเร็วของ CPU สำหรับโน๊ตบุค ก็จะเพิ่มถึง 366 MHz ด้วย
นอกจากนี้ ยังจะมีการผลิต CPU ในสายการผลิตใหม่ ที่มีการบรรจุ L 2 cache ลงในตัว CPU เลย ผิดกับเพนเทียมทูปัจจุบันที่ติดตั้ง cache มากับบอร์ด SEC คาดว่าจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น และตั้งชื่อโค๊ดเนมว่า Dixon

AMD ประกาศลดราคาชิป อีกแล้วครับท่าน

ข่าวภาษาอังกฤษ
Statutes of Iimitation : An additional legislative restriction of the court’s power to hear a particular matter is statutes of limitation. Statutes of limitation prescribe the time periods in which actions must be brought. The plaintiff must file within the time limit or be forever barred from seeking relief; violation of the statute of limitations is a defense to the suit. The purpose is to ensure that the action is brought within a reasonable time and while the evidence is still fresh. As time proceeds, valuable information could be lost or destroyed, and witnesse’s memories of the event fade.

คำศัพท์
๑. legislative : ฝ่ายออกกฎหมาย
๒. restriction : ข้อจำกัด
๓. statute : กฎหมายลายลักษณ์อักษร
๔. statutes of limitation : หลักอายุความ
๕. action : ยื่นฟ้อง
๖. file : คดี
๗. bar : ระงับ
๘. relief : การเยียวยาบรรเทา
๙. violation : การฝ่าฝืน, การละเมิด
๑๐. defense : ข้อต่อสู้
๑๑. suit : คดี

สรุป
กฎหมายอายุความ : ข้อจำกัดโดยฝ่ายร่างกฎหมายอีกข้อหนึ่งที่จำกัดอำนาจของศาลในการพิจารณาคดีบางเรื่องได้แก่ กฎหมายอายุความ กฎหมายอายุความจะระบุระยะเวลาที่อาจฟ้องคดีได้ โจทก์ต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลามิฉะนั้นจะถูกห้ามการหาทางบรรเทาเยียวยา(ถูกห้ามการฟ้องคดี) การฝ่าฝืนต่อหลักกฎหมายอายุความเป็นข้อต่อสู้ในคดีได้ วัตถุประสงค์ของหลักการนี้ก็เพื่อให้ความมั่นใจว่าคดีจะได้รับการนำเสนอภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเมื่อพยานหลักฐานยังสดใหม่อยู่ เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลที่สำคัญอาจสูญหายหรือถูกทำลายหรือความทรงจำของพยานอาจเลือนลางไป
15.ตอบกลับโดย : com23448 19/10/2005 , 15:48:27
ข่าวภาษาไทย
ไมโครซอฟท์เตือนระ "โซท็อบ" หนอนไวรัสตัวใหม่

รายละเอียดข่าว

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เตือนผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ระวังหนอนคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ "โซท็อบ" ส่วนเวอร์ชั่นอื่นยังไม่มีรายงานผลกระทบ พร้อมแจ้งลิงค์ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกโรงเตือนลูกค้าระมัดระวังหนอนคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่ชื่อ "โซท็อบ" ซึ่งกำลังโจมตีระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 2000 อยู่ในขณะนี้ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์ พี และ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เวอร์ชั่นอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากหนอนคอมพิวเตอร์ชนิดนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไมโครซอฟท์แนะนำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.microsoft.com/security/incident/zotob.mspx

โดยลิงค์ดังกล่าวผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พีซี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะทำหน้าที่กำจัดหนอนคอมพิวเตอร์ "โซท็อบ" รวมทั้งหนอนตัวอื่นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ โดยขณะนี้ไมโครซอฟท์กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายกฎหมายเพื่อหาแหล่งที่มาและผู้รับผิดชอบของการกระทำที่ประสงค์ร้ายนี้ ในขณะเดียวกัน ไมโครซอฟท์ก็กำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ต่อต้านหนอนคอมพิวเตอร์และพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะปกป้องลูกค้า ซึ่งลูกค้าที่ใช้ไฟร์วอลล์จะได้รับการปกป้องจากการโจมตีของหนอนคอมพิวเตอร์ "โซท็อบ" สำหรับผู้ที่สงสัยว่าท่านอาจจะถูกโจมตีจากหนอนคอมพิวเตอร์ "โซท็อบ" ดังกล่าว ท่านสามารถรับทราบข้อมูลสนับสนุนได้จากลิงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว.
www.pantip.com

อ่านต่อที่นี่

ข่าวภาษาอังกฤษ


คำแปลภาษาอังกฤษ
Every tort case begins with a dispute or controversy that cannot be resolved in a less formal manner. A person who feels that he has been injured by another may begin a civil action.The person filing the suit is called the plaintiff, and the person against whom the suit has been filed is called the defendant. Prior to actually filing a suit, the plaintiff will usually consult a lawyer, who will advise him about the soundness of his case. If the lawyer feels her prospective client has a good case, she may either agree to handle it personally or refer him to someone else who specializes in the kind of case in question. Lawyers often agree to work on the basis of a contingency fee, which means the lawyer is paid only if the client’s claim is successful. Should he lose, the client pays only for court fees and other expenses involved in pursuing the case.
Often the plaintiff’s lawyer will initially suggest an informal resolution of the conflict. She may call or write to the defendant to convey her client’s intent to sue and will thus be persuaded to settle out of court. The defendant, in turn, may have retained his own lawyer in anticipation of the plaintiff’s action. It is quite possible that after the lawyers for both sides confer, an informal agreement can be worked out, thus avoiding the formal legal process. A majority of cases are resolved after some informal negotiating by the lawyers involved or after referral to some alternative dispute resolution program.

ข้อความภาษาไทย
ข้อ ๒ คดีละเมิดทุกคดีจะเริ่มจากการที่ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งไม่อาจได้รับการแก้ไขในวิธีการที่เป็นทางการน้อยกว่า บุคคลที่รู้ว่าตนได้รับความเสียหายโดยอีกบุคคลหนึ่งอาจเริ่มคดีแพ่ง บุคคลที่ยื่นฟ้องคดีเรียกว่า โจทก์ บุคคลที่ถูกฟ้องเรียกว่า จำเลย ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วโจทก์จะปรึกษากับทนายความที่จะแนะนำถึงความสมบูรณ์ของคดี หากทนายความเห็นว่าลูกความในอนาคตของตนผู้นั้นมีทางที่จะชนะคดีได้ ทนายความผู้นั้นก็อาจตกลงรับทำคดีเองหรือแนะลูกความต่อไปให้บุคคลอื่นที่มีความชำนาญเฉพาะในสาขาที่เป็นประเด็นแห่งคดี ทนายความอาจตกลงที่จะทำคดีโดยคิดตามสัดส่วนหากชนะคดี ซึ่งหมายความว่าทนายความจะได้รับการชำระค่าทนายความเมื่อข้อเรียกร้องของลูกความของตนประสบความสำเร็จ แต่ถ้าทนายความแพ้คดี ลูกความจะจ่ายเพียงค่าขึ้นศาลหรือค่าใช้จ่ายอันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินคดี
บ่อยครั้งที่ทนายความฝ่ายโจทก์จะเริ่มต้นโดยแนะนำวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยทนายความนั้นอาจโทรศัพท์หรือมีหนังสือถึงจำเลยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าลูกความของตนตั้งใจที่จะยื่นฟ้องและจะโน้มน้าวให้ตกลงกันนอกศาล ในทางกลับกันจำเลยก็อาจจะมีทนายความของตนในการคาดว่าจะมีการฟ้องคดีจากโจทก์ จึงเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ทนายความของทั้งสองฝ่ายได้ประชุมปรึกษากัน ข้อสัญญาอย่างไม่เป็นทางการอาจตกลงกันได้ จึงเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนทางกฎหมายที่เป็นทางการ คดีส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไข หลังจากการประชุมต่อรองอย่างไม่เป็นทางการระหว่างทนายความที่เกี่ยวข้องหรือหลังจากเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท

คำศัพท์
๑. tort : ละเมิด
๒. resolve : ทำให้ (ปัญหา, ข้อขัดข้อง) หมดไป
๓. formal : ที่เป็นทางการ
๔. injure : ทำให้เสียหาย ทำอันตราย
๕. civil action : คดีแพ่ง
๖. filing the suit : ยื่นฟ้อง
๗. prior to : ก่อน
๘. consult : ปรึกษา
๙. soundness of case : ความสมบูรณ์ ความมีหลักฐานแห่งคดี
๑๐. specialize : ชำนาญเฉพาะ
๑๑. contingency : ค่าทนายความ ที่ทนายความจะได้รับเฉพาะกรณีที่ชนะคดี
๑๒. court fee : ค่าขึ้นศาล, ค่าธรรมเนียมศาล
๑๓. expense : ค่าใช้จ่าย
๑๔. informal : ที่ไม่เป็นทางการ
๑๕. resolution of the conflict : การแก้ไขข้อขัดแย้ง
๑๖. intent : ความตั้งใจ
๑๗. sue : ฟ้อง
๑๘. persuade : ชักชวน, โน้มน้าว, เกลี้ยกล่อม
๑๙. out of court : นอกศาล
๒๐. confer : ปรึกษา, ประชุม
๒๑. alternative dispute resolution : การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท

สรุป
บ่อยครั้งที่ทนายความฝ่ายโจทก์จะเริ่มต้นโดยแนะนำวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยทนายความนั้นอาจโทรศัพท์หรือมีหนังสือถึงจำเลยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าลูกความของตนตั้งใจที่จะยื่นฟ้องและจะโน้มน้าวให้ตกลงกันนอกศาล ในทางกลับกันจำเลยก็อาจจะมีทนายความของตนในการคาดว่าจะมีการฟ้องคดีจากโจทก์ จึงเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ทนายความของทั้งสองฝ่ายได้ประชุมปรึกษากัน ข้อสัญญาอย่างไม่เป็นทางการอาจตกลงกันได้ จึงเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนทางกฎหมายที่เป็นทางการ คดีส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไข หลังจากการประชุมต่อรองอย่างไม่เป็นทางการระหว่างทนายความที่เกี่ยวข้องหรือหลังจากเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท

16.ตอบกลับโดย : com21039 19/10/2005 , 18:01:46
Airport to get its own `dream city'

Call for solutions to existing problems
AMPA SANTIMATANEDOL SUTHIWIT CHAYUTWORAKARN
The government has come up with an ambitious plan to establish a special administrative area, to be called Nakhon Suvarnabhumi, around the new Bangkok international airport which is scheduled to open next year. On its completion which is expected to take 10 years, Nakhon Suvarnabhumi would be a dream city of modernity with proper town planning, modern infrastructure and a good quality of life, serving as an economic base for the new era, government spokesman Surapong Suebwonglee said after a meeting of ministers and officials chaired by Prime Minister Thaksin Shinawatra yesterday.

Mr Surapong said the government wants to develop the area around Suvarnabhumi airport for future economic growth and to be a logistical hub. Apart from the airport, the new special administrative area would provide easy access to Laem Chabang deep-sea port, he said.

A committee, chaired by Deputy Prime Minister Visanu Krue-ngarm, would be set up to draft a bill for the establishment of Nakhon Suvarnabhumi in coordination with several agencies, but mainly the Interior Ministry.

One of the reasons for establishing the new administrative area is to avoid the problems of having the airport under two separate administrations _ the Bangkok Metropolitan Administration and the provincial administration organisation of Samut Prakan.

The draft bill, on its completion, would be forwarded to the cabinet for approval. After cabinet approval, public hearings would be held since the legislation would have a significant effect on a large number of people. The draft would then be forwarded to the House of Representatives when Parliament opens its new session in March 2006. The new administration would take shape in 2007 after the bill is passed into law.

The area in question would gradually be transformed into the new administrative zone as it presently comes under both the BMA and tambon administration organisations of Samut Prakan.

``During the transition period, which may be three to four years, the administration of Nakhon Suvarnabhumi, which would have provincial level status, will have an appointed governor. The governor does not necessarily have to come from the Interior Ministry, but may be from other ministries,'' Mr Surapong said.

After the transition period, the governor would be elected.

News of the zone was greeted with scepticism by community leaders in Samut Prakan. Songchai Nokkhamin, chairman of Rachathewa tambon administration organisation of Samut Prakan's Bang Phli district, said the plan was news to him. In the past, the government had paid no attention to the living conditions of the people residing near the new airport. Local people should have been told before any plans were launched that it would affect their living conditions, he said.

Somkid Ruang-aram, chairman of the Samut Prakan Chamber of Commerce, said he wondered why the government did not plan to change the whole of Samut Prakan, rather than just selected areas, into Nakhon Suvarnabhumi. ``Everyone in the province should get the same treatment. First, there must be clear answers to the existing problems of garbage, encroachment and traffic,'' he said.เตรียมตั้ง“นครสุวรรณภูมิ”จังหวัด77

"ทักษิณ"เตรียมตั้ง“นครสุวรรณภูมิ”เป็นจังหวัดที่ 77 หวังเทียบชั้น“ฮ่องกง-สิงคโปร์”ตั้งเป้าเสร็จสมบูรณ์ใน 10 ปี ลงทุน 5 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รมช.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ) ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า วันนี้เป็นการคุยกันในกรอบกว้างๆ ในการจัดรูปแบบการจัดตั้งนครสุวรรณภูมิ โดยจะมีการกำหนดพื้นที่ว่า จะมีขนาดแค่ไหน ในการที่จะวางให้เป็นเมืองพิเศษ โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อ.บางพลี และอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นเขตปกครองพิเศษ และมีการจัดทำโซนนิ่งใหม่ เป็นเหมือนเมืองใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย มีผู้ว่าการนครสุวรรณภูมิ ที่มาจากการเลือกตั้ง และคาดว่าน่าจะมี ส.ส.จำนวน 3-4 คน เพราะขณะนี้มีประชากรอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 4-5 แสนคน และหากเป็นนครสุวรรณภูมิ คาดว่าจะมีคนย้ายเข้าไปอีกมาก ส่วนราคาที่ดินบริเวณนั้นจาก 1 บาท ก็ขึ้นเป็น 100 บาท

“นครสุวรรณภูมิจะเสร็จสมบูรณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยจะมีหลายๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย เช่น การทำอุตสาหกรรมไร้มลภาวะเป็นพิษ มีการจัดที่อยู่อาศัยแบบเป็นหมวดหมู่ เพราะในพื้นที่นี้เป็นเมืองใหญ่เท่าๆ กับสิงคโปร์ ซึ่งมีผลทางเศรษฐกิจ และมีอะไรต่างที่ไม่แพ้สิงคโปร์ หรือฮ่องกง อาจถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังต้องมีการลงทุนกันอีกเยอะ ภายใน 10 ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนล้านบาท” นายสมชายระบุ

ส่วนการร่าง พ.ร.บ.ผังเมือง เพื่อรองรับนครสุวรรณภูมินั้น นายสมชาย กล่าวว่า ยังต้องมีการดำเนินการ เพราะที่นี่ยังต้องใช้ระบบผังเมืองเหมือนกัน ซึ่งคาดว่าผังเมืองของนครสุวรรณภูมิ จะสามารถประกาศใช้ได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ส่วนราชการนั้นเราไม่มีนโยบายที่จะย้ายไปที่นั่น อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่หากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ก็จะนำไปกำหนดรูปแบบเพื่อกลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาผู้เทนราษฎรในสมัยประชุมหน้า


17.ตอบกลับโดย : com22197 20/10/2005 , 09:28:57

[B]Windows Vista ใช้เวลาบู๊ตแค่ 3 วินาที[B]


สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista ทางไมโครซอฟท์มีแผนที่จะทำลายสถิติอีกครั้ง โดยให้คำมั่นกับผู้ใช้ว่า พวกเขาจะสามารถเริ่ม และปิดระบบปฏิบัติการได้ภายใน 3 วินาที!!!
หลักฐานของข้อมูลข้างต้นปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของระบบปฏิบัติการ Windows Vista “คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows Vista จะสามารถเริ่มต้นทำงาน (start) และปิด (shut down) ได้อย่างรวดเร็ว และวางใจได้ราวกับเปิดปิดทีวี ซึ่งปกติใช้เวลาเพียงแค่ 2 – 3 วินาทีเท่านั้น กระบวนการทำงานของสคริปท์สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ส่วนเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ตลอดจนเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องจะทำงานอยู่ด้านหลัง (background) ดังนั้นผู้ใช้สามารถเริ่มการทำงานได้ทันที นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถชัตดาวน์ และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเวลาที่น้อยนิด โดยใช้โหมด New Sleep ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประสบการ์ณใหม่จากการเปิดปิดการทำงานภายในคลิกเดียวที่ไม่เพียงแต่จะประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งมอบ และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”
ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันปัจจุบันจะพยายามลดระยะเวลาที่ใช้ในการบู๊ตเครื่องโดยจัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึง (หรือเรียกใช้) บ่อยที่สุดไว้บนพื้นที่ที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับ Windows Vista ไมโครซอฟท์จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า “SuperFetch” โดยไลบรารี่ หรือโมดูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมต่างๆ จะถูกโหลดล่วงหน้าก่อนที่ระบบจะถูกเปิดขึ้นทำงาน และเมื่อผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชันต่างๆ ระบบจะเริ่มต้นโปรแกรมเหล่านั้นด้วยการโหลดแค่อินเตอร์เฟซของโปรแกรมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า ดูไปแล้ว เทคโนโลยี “SuperFetch” ก็ไม่ได้เป็นตัวลดเวลาของการบูตอยู่ดี และได้แต่หวังว่า ข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์จะไม่ได้เป็นแค่กลยุทธ์การตลาดของไมโครซอฟท์

18.ตอบกลับโดย : com22197 20/10/2005 , 09:38:56
[B]WinTip: เร่งสปีด XP ด้วยเทคโนโลยี Vista[B]

ก่อนหน้านี้ ผู้รู้ในวงการหลายท่านพูดถึง Superfetch คุณสมบัติใหม่ที่มีอยู่ใน Vista ซึ่งว่ากันว่า มันช่วยให้ระบบปฎิบัติการสามารถรันแอพพลิเคชันได้เร็วขึ้น 15% และเพิ่มสมรรถนะของพีซีโดยรวมให้เร็วขึ้น 50%แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ มีข่าวหลุดออกมาว่า คุณสมบัติการทำงานดังกล่าวมีอยู่แล้วใน Windows XP!!!

ปริศนาคาใจของผู้ที่อาจจะเคยอ่านพบข้อความในบางเว็บไซต์ระบุว่า “ผู้ใช้สามารถเปิด (enable) คุณสมบัติการทำงานของ Superfetch ใน Windows XP ได้ ซึ่งจะทำให้มันสามารถทำงานได้เร็วเท่ากับ Windows Vista” โดยขั้นตอนการปรับแต่งง่ายมาก เนื่องจาก Superfetch จะเป็นส่วนการทำงานที่เข้ามาแทนที่ prefetch ที่ใช้ใน Windows XP เพียงแค่เข้าไปในรีจิสทรี


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\Prefetcher

แล้วแก้ไขจาก EnablePrefetch = 3 เป็น Enable Superfetch = 1(ตามที่ปรากฎใน Longhorn) แล้วรีบู๊ต เพียงเท่านี้ เครื่องของคุณก็จะเร็วขึ้นแล้ว...

แต่ก่อนที่คุณจะทดลองทำตามคำแนะนำข้างต้น แหล่งข่าวจากผู้รู้นามว่า Mark Russinovich พูดถึงเรื่องนี้ว่า “มันไม่เวิร์กแน่นอน” เนื่องจากมันไม่มีสตริงคำว่า “Superfetch” อยู่ในส่วนการทำงานหลัก (kernel) ของ Windows XP (พูดง่ายๆ ก็คือ Windows XP ไม่รู้จัก Superfetch นั่นเอง) ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้ยูทิลิตี้ strings.exe ดังนั้น การกระทำข้างต้นไม่น่าจะเกิดผลอะไร เพราะไม่มีคำสั่ง Superfecth ใน Windows XP ซึ่งโดยพื้นฐานของการทำงาน ระบบปฏิบัติการ Windows จะไม่สามารถรันคำสั่งที่ไม่มีอยู่ในตัวมัน และก็จะไม่สนใจเมื่อพบคำสั่งเหล่านี้ครับ กล่าวโดยสรุปก็คือ ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นเป็นเรื่อง "แหกตา" ครับ...เจ้านาย...


19.ตอบกลับโดย : com22208 20/10/2005 , 09:40:57

“รถยนต์เล็กใช้ไฟฟ้า” งานวิจัยใหม่ วช. ชวนคนกรุงใช้แทนน้ำมัน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 30 มิถุนายน 2547 14:59 น.


วช.เผยผลการวิจัยใหม่รถยนต์ขนาดเล็กใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ได้จริง ปลอดภัย ความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายพลังงานต่อวันเพียง 35 บาท หนุนคนกรุงใช้แพร่หลายเพิ่มขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงและเป็นการใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน ขณะที่นักวิจัยวอนรัฐบาลลดภาษีการผลิตเพื่อให้รถราคาถูกลงและให้จดทะเบียนใช้บนถนนสาธารณะได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างรถยนต์ขนาดเล็กใช้พลังงานไฟฟ้า โดยนายจิรพันธ์ อรรถจินดา เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาว่าปัจจุบันทุกประเทศต่างประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่รถยนต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ยิ่งทำให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นและกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

จากรายงานการศึกษาพบว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน โดยเฉลี่ยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 260 กรัม ต่อระยะทางทุก ๆ 1 กิโลเมตร ดังนั้น รถยนต์จึงสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมมากทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชน ซึ่งงานวิจัยที่เผยแพร่วันนี้เป็นการให้ทุนวิจัยของ วช.แก่ พล.อ.ท.มรกต ชาญสำรวจ เพื่อทำวิจัยรถยนต์นั่งขนาดเล็กใช้พลังไฟฟ้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อการเดินทางในเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง โดยโครงการนี้นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่องพลังงานทดแทนแล้วยังแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้ด้วย รวมทั้งหากมีการผลิตและใช้แพร่หลาย ในไทยก็จะช่วยเศรษฐกิจไทย ลดการนำเข้ารถยนต์และอุปกรณ์จากต่างประเทศและสร้างงานให้กับประชาชน

Industry news

Microsoft lost the patent battle over the ancient FAT format that is used to identify and retrieve files on storage devices like your MP3 player. Microsoft will no doubt continue to pursue this case because there is money and control in it. If the patents are ever upheld, it will be in a position to attack applications like Linux, Samba, your MP3 player and anything else they can think of.

On the subject of Linux, Microsoft is still not considering making its Office suite available for that platform. This leaves the way clear for the open source products, which work very well these days, to remain the dominant application on Linux.

Microsoft’s next version of Office, version 12, will add the ability to publish a document as a PDF file. Due out sometime before Christmas next year, it will not have the capability to import a PDF file, however. The Save As function will be included in all the programs in the new suite. The default format for Office 12 will be XML, or what MS is calling open-XML.

Why not the good old .doc format, you may ask? Well, PDF is considered an open format while .doc isn’t. With the recent announcement from Massachusetts to mandate the use of open documents, this encouraged Microsoft to either change or potentially see its market slip away from them - like it is starting to in places like Europe and parts of Asia.

Not wanting to be left out, however, Microsoft is creating its own PDF-like format called Metro, which will come with the next version of Windows, now called Vista, when that arrives. Metro will allow people without Office to view and print Office Documents, a lot like the free Adobe PDF reader has done for years.

With a product like Metro, Microsoft can both mount a challenge to Adobe and move towards being identified as an open source format company.

Paramount is the first studio to break ranks and announce support for both DVD formats, a move which has people watching to see if others will follow. Paramount was in the HD DVD only group. Part of the decision may be based on the illusion that the security in Blu-ray is better. As you and I know, any security will be cracked soon after release, no matter what the format.

With the movie Doom released, Peter Jackson of Lord of the Rings fame has signed a deal with Microsoft to make a movie based on the popular shoot-em-up game Halo. The movie is scheduled for release in 2007 and will be shot in New Zealand.

If you live in Australia you can legally mod your Sony Playstation to play imported games, or at least this was the decision from the High Court there. The blocking of games not purchased on the host country to me is the same as the unethical DVD zoning implementation still being forced on the world today. The rules should be simple: if I bought the thing I should be able to use it. Australia is one of the countries that has seen this for the PlayStation but, so far, unlike New Zealand, it still has the zoned DVDs.

In the last Microsoft security update there were patches for eight security flaws, with one critical. The security monitoring company Secunia has details of 20 bugs in Internet Explorer that need to be fixed, so I guess that Microsoft is running a little behind. The update does include a new version of the Windows Malicious Software Removal Tool.

By the time you read this Macromedia may have released Flex Builder 2, a.k.a. Zorn, a tool that lets you link your open source Eclipse skills to produce Flash items. The release is an alpha with the final version due out later next year.
คำศัพท์


Application -1. การสมัคร2. ความเกี่ยวข้อง3. ประโยชน์


Challenge -1. (การ)ท้า2. ท้าทาย3. ท้าดวล6. แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง


Implementation -1. เครื่องมือ2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย3. วิธีการ

Countries -1. ประเทศ2. แผ่นดินของประเทศ3. รัฐ4. ประชากรของท้องถิ่น
Removal -1. การเอาออก2. การย้าย3. การเปลี่ยนแปลง4. การไล่ออก


20.ตอบกลับโดย : com22226 20/10/2005 , 09:48:50

โกดักได้ฤกษ์ทำตลาดกล้องดิจิตอลรุ่นล่า EasyShare-One ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีไวไฟ 802.11b บนความละเอียด 4 ล้านพิกเซลแล้ว ในราคา 599 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 24,582 บาท) โดยจะเริ่มจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นแห่งแรก

ผู้บริโภคสามารถส่งอัปโหลด-ส่งอีเมลภาพถ่ายดิจิตอลของตนเองได้ผ่านทางจุดฮอตสปอตของค่าย T-Mobile ซึ่งมีมากถึง 6,000 แห่งทั่วสหรัฐ หรือ 12,000 แห่งทั่วโลก กระจายอยู่ตามร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อแบบเหมา ราคาเดือนละ 4.99 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 205 บาท) โดยในกล้องรุ่นดังกล่าวสามารถซูมแบบออปติคอลได้ 3 เท่า หน่วยความจำภายใน 256 เมกะไบต์ และมีหน้าจอแอลซีดีขนาด 3 นิ้ว ใช้งานง่ายด้วยเมนูแบบทัชสกรีน ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วจิ้ม หรือใช้ปากกาสไตลัสแตะเลือกเมนูที่ต้องการได้ทันที

TRAINING

National Electronics and Computer Technology Centre (Nectec) will hold a series of training courses at its training centre as follows:
Wireless LAN Security Fundamentals on October 19-20
Intermediate Excel 2000/2003 : Special Function and Data Management on October 19-21
Core-Project Management on October 19-21, 26-27
Developing Web Sites using PHPNuke on October 20-21
Fundamentals of Voice Over IP on October 24-26
Fundamentals of ASP 3.0 Programming on October 24-28
Using SQL Command for Application Development on October 24-28
Advanced Crystal Reports Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application on October 24-28
Advanced Word 2000/2003 Automatic Document with Macro on October 25-27
Instructional Design and Development e-Learning by LearnSquare on October 25-27
Fundamentals of Solaris on October 25-28
Digital Document Creation Techniques on October 26-28
Digital Content for e-Learning on October 31- November 1
Mastering Linux Intranet Server on October 31- November 2
Network System Administration Techniques for IT Professionals on October 31- November 4
Advanced Microsoft Access 2000/2003 with Macro Programming on October 31- Novemmber 4
Web Design and Development (Photoshop 7/CS & Dreamweaver MX 2004) on October 31- November 4
Java Application and Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming on October 31- Nov 4
Database Fundamentals using Microsoft Access 2000/2003 on October 31-November 4
2-Tiers Client/Server Application & COM Component Development Using VB 6.0 on October 31-November 4
Information: Khun Samanya at 02-642-5001-10 ext. 123, fax: 02-642-5014 or visit the web site www.nectec.or.th/ite

คำศัพท์


Client1. ลูกความ2. ลูกค้า3. คนซื้อของ


Creation 1. การสร้าง2. การสร้างสรรค์3. การประดิษฐ์


Learning การเรียนรู้


Design ออกแบบ


Server1. ผู้รับใช้2. ผู้บริการ3. เครื่องรับใช้4. ผู้ช่วยเหลือพระในพิธี