ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

บทบาทของเพลงพื้นบ้าน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - บทบาทของเพลงพื้นบ้าน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : m&n(neko) IP ADDRESS : 203.113.67.100 , ,

Posts : 10
Replies : 0


« เมื่อ 01/01/2006 , 20:11:07 » Send Topic Set to Print Page Edit


เพลงพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยสมัยก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตามธรรม เพลงพื้อนบ้านจึงมีบทบาทที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต ในด้านให้ความบันเทิง ให้การศึกษา เป็นเครื่องมือควบคุมสังคม และทำหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชน
1.ให้ความบันเทิง เพลงพื้นบ้านมีทั้งเพลงที่มีเนื้อหาสนุก ใช้ถ้อยคำภาษาทที่มี
เสียงจังหวะ และถ้อยคำเร้าอารมณ์ บางเพลงมีเนื้อหาที่แต่งด้วยโวหารปฏิภาณและโวหารสังวาล (เป็นการเกี้ยวพาราสีหรือผูกรัก) ผู้เล่น ผู้ฟังจะรู้สึกสนุก คึกคัก เร้าใจ ดังจะเห็นได้จากบรรยากาศในขณะที่ร้องและรำ มีการประดิษฐ์คิดเป็นท่ารำที่ไม่มีแบบแผนแน่นอน แต่จะเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกและอารมณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่าเพลงพื้นบ้านมีบทบาทเพื่อความบันเทิงของชาวบ้านทั้งผู้เล่นและผู้ฟัง ผู้ดูเป็นสำคัญ
2.ให้การศึกษา เนื้อเพลงพื้นบ้านมีสาระที่สอดแทรกด้วยคำสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม บางเพลงมีเนื้อเพลงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนวิธีการดำเนินชีวิตหรือความรู้ทั่วไป เช่น การเลือกคู่ครอง ระเบียบประเพณีในสังคม คำสอนหรือหลักธรรมต่าง ๆ ค่านิยมของชาวบ้าน ฯลฯ
3.เป็นเครื่องมือควบคุมสังคม เนื้อหาในเพลงบางเพลงจะกล่อมกลา ตักเตือน และชี้แนะ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม และกำหนดการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะพ่อเพลงแม่เพลงส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิต จะสอดแทรกความรู้ในคำร้อง ประกอบกับความสามารถในการใช้โวหารและน้ำเสียงที่ไพเราะจะโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้ แม้ว่าเพลงพื้นบ้านหลายเพลงจะมีเนื้อหาให้หนุ่มสาว “ลักหาพากันหนี” หรือใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ตาม แต่ก็จะมีพ่อเพลงหรือแม่เพลงอีกคนหนึ่งเข้ามาร้องขัดจังหวะ โดยสอดแทรกคำสอยทางศาสนาเพื่อชี้ให้เห็นว่าการฝักใฝ่ในเรื่องเพศเป็นสิ่งไม่ดี
4.เป็นสื่อมวลชนของชาวบ้าน นอกจากเพลงพื้นบ้านจะเป็นมหรสพของชาวบ้านแล้ว ยังมีบทบาทเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อพื้นบ้านที่กระจายข่าวสารในชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย
ภูมิปัญญาทางภาษาที่แสดงออกเป็นเพลงพื้นบ้าน มีคุณค่าในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนภาพชีวิตของคนไทยในการทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ ค่านิยม และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนา แสดงให้เห็นบุคลิกลักษณะของคนไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบต่อมาจะถึงปัจจุบัน

น้องผู้รักพี่
maew_13@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด