ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก2/5

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก2/5
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ด.ช.กกุลภาค บุญเอี่ยม เลขที่2 IP ADDRESS : 58.9.102.99 , ,« เมื่อ 19/07/2007 , 18:56:54 » Send Topic Set to Print Page Edit


ครั้นถึงจึ่งประณตบทบงสุ์ ทูลองค์พระอิศวรเรืองศรี
ว่าพระองค์เป็นหลักธาตรี ย่อมเมตตาปราณีทั่วพักตร์
ผู้ใดทำชอบต่อเบื้องบาท ก็ประสาททั้งพรแลยศศักดิ์
ตัวข้าก็มีชอบนัก ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี
พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี
กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีรำพัน ฯ
เมื่อนั้น พระอิศวรบรมรังสรรค์
เห็นนนทกโศกาจาบัลย์ พระทรงธรรมให้คิดเมตตา

คำอธิบายศัพท์

1. ประณต=การน้อมไหว้
2. อิศวร=พระศิวะ
3. ธาตรี=แผ่นดิน, โลก
4. พักตร์=หน้า
5. โกฏิปี=ชื่อมาตรานับ เท่ากับสิบล้านปี
6. กรรมเวร=การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งทำไว้แต่ปางก่อน
7. โศกี=ร้องไห้
8. รังสรรค์=สร้าง, แต่งตั้ง
9. ยศ=ความยกย่องนับถือเกียรติของตน, เกียรติคุณ, เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือของบุคคล

ถอดคำประพันธุ์

หลังจากที่นนทกมาหาพระอิศวร นนทกได้ยกมือไหว้และกราบลงไปที่เท้าของพระอิศวรแล้วกราบทูลว่า พระอิศวรเป็นดังแผ่นดังเจ้าแผ่นดิน และย่อมเทตตาปราณีทั่วหน้า แล้วนนทกก็พูดว่าตัวข้าก็มีชอบนักล้างเท้าเหล่าเทวดามานานถึง 10ล้านปีแล้ว พระองค์ก็ไม่ให้สิ่งใดเพื่อเป็นการตอบแทนข้าเลย พระอิศวรได้ฟังดั่งนั้นจึงเมตตาปรานีนนทก

คำถาม
1.นนทกได้เข้าเฝ้าใคร
ก.พระนารายณ์ ข.พระอินทร์
ค.พระอิศวร ง.พระราม
2.นนทกล้างเท้าเหล่าเทวดามากี่ปีแล้ว
ก.10 ล้านปี ข.20 ล้านปี
ค.30 ล้านปี ง.40 ล้านปี
3.ธาตรีหมายถึงอะไร
ก.แม่น้ำ ข.ท้องฟ้า ค.ลม ง.แผ่นดิน
4.พักตร์หมายถึงอะไร
ก.สำนัก ข.อาวุธ
ค.การน้อมไหว้ ง.หน้า
5.นนทกเป็นอะไร
ก.เทวดา ข.ยักษ์
ค.ปีศาจ ง.มนุษย์


เฉลยคำตอบ 1.ค, 2.ก, 3.ง, 4.ง, 5.ข

Earthnew555@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด