ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รวบรวมคำถามพร้อมคำตอบ(แต่ไม่ได้จัดรูปแบบนะ)(ไม่ครบทุกกลุ่ม)

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รวบรวมคำถามพร้อมคำตอบ(แต่ไม่ได้จัดรูปแบบนะ)(ไม่ครบทุกกลุ่ม)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : พนักงานบริการ IP ADDRESS : 202.5.84.24 , ,« เมื่อ 13/09/2004 , 21:02:38 » Send Topic Set to Print Page Edit


กลุ่ม คนสวยแย่แล้ว!! >_<
1. สุภาษิตเป็นวรรณกรรมสมัยใด
2.ในสุภาษิตพระร่วงมีโคลงกระทู้กี่บทและชื่อะไร
3.การสันนิษฐานว่า สุภาษิตพระร่วงนี้ เดิมเป็นพระบรมราโชวาท ที่พระร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหง ทรงนำมาสั่งสอนประชาชนชาวไทยในครั้งนั้น มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา2 คำสอน
4.โคลงกระทู้ตอนจบนั้นเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไร
5.จุดประสงค์ในการแต่งคืออะไร
6.ในสุภาษิตพระร่วงนี้เป็นสุภาษิตกี่บท
7.ถ้าอ่านสุภาษิตพระร่วงไปทีละวรรคด้วยความสังเกตจะทราบทันทีว่า คำสอนทั้งหลายที่เรียกว่าสุภาษิตพระร่วงนั้น คืออะไร
8.สุภาษิตพระร่วงแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
9.ใครคือผู้แต่งสุภาษิตพระร่วง
10.อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน ดัดแปลงมาจาก จากพุทธสุภาษิต อะไร

1.สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณกรรมสมัยรัตนโกสิทร์ตอนต้น
2. 1 บท ชื่อว่า บัณฑิตพระร่วง
3.ไม่รู้เหมือนกัน รู้สึกจะไม่มีในหนังสือ
4.จะเรียกว่าอะไรดีล่ะ ไม่รู้
5.แต่งเพื่อสั่งสอนบุคคลทั่วไป ให้ใช้ชีวิตตามครรลอง
6.สุภาษิต 1 บท 158 เรื่อง/สุภาษิต
7.คือคำสอนที่เป็นคำไทยแท้ดั่งเดิม ไม่มีอิทธิพลภาษาจากภาษาอื่น-ศาสนาเลย
8.จะแบ่งเป็นกี่ประเภทก็แล้วแต่ผู้อ่าน ผู้วิเคราะห์ ต้องบ่งชี้ด้วยว่าประเภทเช่นไร เช่นประเภทลักษณะการสอน เป็นต้น
9.ไม่มีข้อสรุปแน่ชัด นักโบราณคดีต่างสันณิษฐานไม่เหมือนกัน แต่ความเป็นไปได้ก็คือน่าจะแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้รับการชำระโดพยสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
10.อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะไม่เก่งวิชาพระพุทธ..ต๊ะ ตุ้ม ตุ้ย
"ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ" อาจหมายถึงอะไร การพบหรือถูกคุกคามจากผู้มีอำนาจเหนือ หรือผู้มีอำนาจเถื่อน ก็ให้หาวิธีหลบเลี่ยงอย่าต่อสู้
มีทั้งความหมายโดยตรง และทางอ้อม

1. โดยตรง คือ ถ้าช้างตกมัน หรือเกิดวิ่งไล่ทำร้าย ก็ให้หลบหลีกเสีย
2. ทางอ้อม คือ ถ้าคนตกมัน หรือเป็นบ้า หาเรื่องผู้อื่น มาคุกคาม ก็ไม่ต้องโต้ตอบ แต่เพิกเฉยไปเสีย
"ที่รักอย่าดูถูก"เป็นการสอนให้ประพฤติตนอย่างไร การประพฤติตนต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกับบุคคลที่รักใคร่ใกล้ชิด แล้วมักทำการใดๆโดยขาดความเกรงใจ ซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสียใจให้แก่บุคคลที่เรารักได้ อย่ากระทำใดๆให้คนใกล้ชิดได้ขุ่นข้องหมองใจและเสียใจ เพียงเพราะความลืมตัว หรืออารมณ์ชั่ววูบ - - ไตร่ตรองให้ดีก่อนทำอะไร
สุวานขบอย่าขบตอบ หมายถึงอะไร สุนัขกัดอย่ากัดตอบ เพราะจะกลายเป็นคนบ้า (ทะเลาะกับใครก็อย่าไปโต้ตอบกลับให้เปล่าประโยชน์)
คำสอนในสุภาษิตพระร่วงมีทั้งที่สอนตรงๆ เช่นอะไรบ้าง เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่

เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่

ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ

นอบตนต่อผู้เฒ่า

อย่าเลียนครูเตือนด่า

ครูบาสอนอย่าโกรธ

จงนบนอบผู้ใหญ่

อีกเยอะแยะเลย
คำโหดในสุภาษิตพระร่วงมีความหมายว่าอย่างไร หมายถึง คนยากไร้
คิว
ใครแสดงความเห็นในสารส์นสมเด็จ วันที่ 22 เม.ย. 2483
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีความสีมพันธ์ใดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาแพ
"เจ้านาย" หมายถึงใคร ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย
โวหารหมายถึงอะไร และช่วยยกตัวอย่างจากสุภาษิตพระร่วงด้วยครับ


กลุ่มชานมเย็น
รสความหมายถึงอะไร รสชาติในการอ่านอะรัยประมาณเนี้ย ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สู๊ดเลย
เกือกแปลว่าอะไร รองเท้า
โคลงกระทู้ท้ายเรื่องมีกระทู้อว่าอย่างไร บัณ เจิดจำแนกแจ้ง พิศดาร ความเฮย
ฑิต ยุบลบรรหาร เหตุไว้
พระ ปิ่นนัคราสถาน อุดรสุข ไทยนา
ร่วง ราชนามนี้ได้ กล่าวถ้อยคำสอน
ใครให้ความคิดเห็นว่าร่ายสุภาษิตพระร่วงผ่านการชำระแล้ว พยสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
โคลงสองสุภาพตอนท้ายของร่ายสุภาพมีกี่วรรค


กลุ่มคนสวยแย่แล้ว
การอ่านสุภาษิตพระร่วงอ่านอย่างไรจึงจะได้รับรสความ ๑.อ่านออกเสียง
๒.อ่านให้ได้จังหวะของร่ายสุภาพ
๓.ควรอ่านแบบไม่ช้าและไม่เร็ว
๔.ควรอ่านแบบมีสัมผัสการกระทบกระทั่งของเสียง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระชนมพรรษาอยู่ในรัชสมัยใด(เพทาย)
อย่าทำสิ่งอันไร้ประโยชน์และอาจเกิดโทษแก่ตน ควรใช้สำนวนใด อย่าตีงูให้แก่กา
สำนวนที่ว่า อย่าจับลิ้นแก่คน หมายถึงอะไร อย่าจับผิดคำพูดคนอื่น
คำใดในเรื่องนี้ที่แปลว่า โกรธ เคียด
คนโหด ในเรื่องนี้หมายถึงอะไร คนยากไร้ คนยากจน
คำว่า คนจร หมายถึงอะไร คนที่ร่อนเร่พเนจร ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
โคลง 2 สุภาพมีกี่วรรค ๓ วรรค
สุภาษิตพระร่วงมีลักษณะคำประพันธ์อย่างไร ใช้คำประพันธ์แบบร่ายสุภาพ จบด้วยโลงสองสุภาพ ส่วนฉบับที่ใช้เรียนผ่านการชำระแล้ว มีโคลงกระทู้แถมฟรีมาอีกหนึ่ง
สุภาษิตพระร่วงเป็นสุภาษิตที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศหรือไม่ ไม่มีอิทธิพลทั้งจากต่างประเทศ หรือจากศาสนาเลยแม้แต่ปลายก้อย
สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นในสมัยใด สมัยรัตนโกสินทร์
วัดโพธิ์เรียกอีกอย่างว่าวัดอะไร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
กลุ่มหมอเจ็บ
จงยกตัวอย่างสุภาษิตทีใช้ปฏิบัติที่ใช้ปฎิบัติต่อผู้ที่ต่ำกว่ามา 3 สุภาษิต ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
ข้าคนไพร่อย่าไฟฟุน
คนจนอย่าดูถูก
คนโหดให้เอ็นดู หมายถึงอะไร หมายถึง คนยากไร้ให้สงสาร
จงยกตัวอย่างสุภาษิตที่ใช้ปฎิบัติต่อผู้ที่สูงกว่ามา 5 สุภาษิต 1.อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่
2.ครูบาสอนอย่าโกรธ
3.ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ
4.จงนอบนบผู้ใหญ่
5.ยอครูยอต่อหน้า
สุภาษิตพระร่วง เป็นสุภาษิตทั้งหมดกี่บท 1 บท แต่มี 154 เรื่อง-คำสอน
ถ้าพิจารณาจากสำนวนภาษา แบ่งสุภาษิตพระร่วงเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 2 ประเภท

1.. ห้ามมิให้กระทำการใดๆที่ผิด มิควร ใช้คำว่าอย่านำหน้า
2.. สอนให้ทำในสิ่งที่ถูฏที่ควร ใช้คำว่าให้นำหน้า
จุดประสงค์ในการแต่งเรื่อง "สุภาษิตพระร่วง" คืออะไร ไว้เพื่อสอนคนทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากคำว่า...
"สอนคณานรชน" และ "ผู้เป็นปราชญ์พึงสดับ" เป็นต้น
เนื้อหาสุภาษิตพระร่วงนั้นได้บรรยายถึงเรื่องใดบ้าง บรรยายถึงแนวทางการใช้ชีวิตในสังคม การมีชีวิตอยู่รอด การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเห็นใจผู้อื่น การคบเพื่อน เป็นต้น
เพราะเหตุใด เวลายอครูยอต่อหน้า ย่อข้าเมื่อแล้วกิจ และเวลายอมิตรต้องยอลับหลัง การยอคนถือเป็นเรื่องที่ดี ส่วนการนินทาคนถือเป็รเรื่องเมามัน

ยอครูต้องยอต่อหน้า เพราะครูเป็นผู้มีวุฒิภาวะสูงกว่า ไม่หลงระเริงกับคำพูดต่าง แต่จักปิติยินดี
ส่วนเพื่อนก็ต้องลับหลัง เพราะการยอลับหลังเผยถึงความจริงใจที่มีให้กัน
ยอลูกน้องบริวารเมื่องานเสร็จ เพื่อไม่ให้หลงคำชมจนไม่ทำงานทำการ
เพราะเหตุใดจึงคิดว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นผู้พระราชนิพนธ์ เรื่อง "สุภาษิตพระร่วง" มีวรรคขึ้นต้น 5 วรรคที่ว่า "ป่าสมเด็จพระร่วงเจ้า เผ้าแผ่นภพสุโขทัย... สอนคณานรชน"
โดยคำว่าเผ้าแผ่นภพหมายถึง กษัตริย์
และบางคนเข้าใจว่า พระร่วง คือพ่อขุนรามคำแหง
ใครเป็นผู้แต่งเรื่อง "สุภาษิตพระร่วง" ไม่มีผู้แต่งเป็นหลักฐานแน่นอน

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด