ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

“ไปทุ่ง” คือ คำตอบของส้วมอนาคต

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - “ไปทุ่ง” คือ คำตอบของส้วมอนาคต
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : . IP ADDRESS : 203.156.23.6 , ,« เมื่อ 03/04/2004 , 22:40:12 » Send Topic Set to Print Page Edit


วิถีการใช้ชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อน ในเรื่องของการถ่ายอุจจาระของคนเรา ที่รู้จักกันดีในชื่อของการ “ไปทุ่ง” นั้น อาจเป็นคำตอบที่เหมาะสม สำหรับแนวคิดการจัดการสุขลักษณะของชุมชนในบางประเทศ ทั้งนี้เพราะส้วมชักโครก หรือส้วมที่ต้องใช้น้ำคุณภาพดีในปริมาณมากๆ เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกนั้น เป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษ
แต่ทว่าต้องไม่ใช่ประเภทไปทุ่งแบบเรี่ยราดนะครับ นึกจะถ่ายตรงไหนก็ปล่อยไว้เป็นกองๆ โดยไม่กลบเลย แต่เป็นลักษณะที่เมื่อเกิดอาการ “ปวด” ก็ถือเสียมติดมือไปสักด้าม แล้วขุดหลุมเล็กๆ เมื่อทำกิจส่วนตัวเสร็จ ก็กลบให้เรียบร้อย หรือประเภทส้วมหลุมที่ขุดหลุมเอาไว้ มีสังกะสีบังให้เหมาะสม เหมือนเช่นการสร้างส้วมเวลาออกค่ายลูกเสือสมัยเด็กๆ
ปัจจุบันนี้มีนักวิชาการจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มไม่เห็นด้วยกับระบบกำจัดของเสียในสุขาแบบชาวตะวันตก เพราะเป็นระบบที่สิ้นเปลืองทั้งปริมาณน้ำที่ใช้ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อีกทั้งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำด้วย
คุณ ไมเคิล เราส์ ผู้ซึ่งเพิ่งมาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมน้ำแห่งโลก (World Water Association) พยายามกระตุ้นให้มีการดำเนินการจัดการของเสียสำหรับคนทั่วโลกราว 1.2 พันล้านคน ซึ่งยังไม่มีน้ำสะอาดหรือระบบสุขลักษณะที่ดีเข้าไปถึงชุมชนเลย
แต่แนวคิดของคุณไมเคิลต่อแผนการดำเนินงานนั้น เป็นแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่ต่างไปจากแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก โดยคุณไมเคิลบอกว่า ระบบสุขาที่มีการติดตั้งท่อเพื่อถ่ายของเสียออกจากส้วม (ซึ่งมีการปนกันของอุจจาระและปัสสาวะมาแล้ว) นั้น มีค่าใช้จ่ายที่แพง และยังเป็นมลภาวะต่อแหล่งน้ำด้วย
ทั้งนี้เขาแนะนำว่า ทั่วโลกควรหันมาใช้วิธีที่มีการแยกระหว่างของเสียที่เป็นของแข็งและน้ำออกจากกัน เพื่อนำอุจจาระมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปล่อยให้ส่วนที่เป็นของเหลวลงสู่พื้นดิน
คุณไมเคิลบอกว่า เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการลดปริมาณการขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขลักษณะที่ดีลงครึ่งหนึ่ง ให้ได้ก่อน พ.ศ. 2558 นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยเขาแย้งว่า ควรหันมาให้ความสนใจกับโครงการพัฒนาที่อิงกับชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมมากกว่า และใช้น้ำปริมาณน้อยกว่า
โครงการพัฒนาในลักษณะที่ว่านี้ เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศในแถบเอเชียใต้ รวมทั้งประเทศบังกลาเทศด้วย ทั้งนี้องค์กรช่วยเหลือต่างๆ ประมาณว่า ในปัจจุบันมีเพียงราว 20% ของประชากรทั้งหมด 130 ล้านคนในบังกลาเทศ ที่มีระบบสุขลักษณะที่เหมาะสมเข้าไปถึง
คุณ ทิโมที เคลย์ดอน ตัวแทนองค์กรช่วยเหลือด้านน้ำ (Water Aid) ของประเทศบังกลาเทศ บอกว่า แนวทางของระบบสุขาแบบตะวันตก ที่มีการเดินท่อเพื่อนำน้ำสะอาดเข้าสู่บ้านเรือน โดยปล่อยน้ำเข้าไปเก็บในอ่างเซรามิกของสุขา จากนั้นไล่น้ำสกปรกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและประหยัดน้ำเลย
คุณทิโมที เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อระบบดังกล่าว และบอกว่าปัญหาเร่งด่วนของประเทศบังกลาเทศนั้น ควรจัดการกับปัญหาการถ่ายอุจจาระเรี่ยราด ซึ่งองค์กรต่างๆ พยายามแก้ปัญหาเพื่อให้มีสถานที่เฉพาะ แต่นับได้ว่าเป็นภาระที่หนักเอาการอยู่ เพราะบ้านเรือนในชนบทกว่า 85% ไม่มีการติดตั้งส้วมไม่ว่าแบบใดๆ เลย ซึ่งนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก
ในขณะนี้ได้มีการออกแบบและสร้างส้วมที่ใช้น้ำในปริมาณน้อย และสามารถแยกอุจจาระออกมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วย เรียกว่าแยกน้ำแยกเนื้อกันตั้งแต่ในส้วมเลยครับ ทั้งนี้องค์กรช่วยเหลือด้านน้ำ และองค์กรช่วยเหลือต่างๆ ในประเทศบังกลาเทศ พยายามสร้างส้วมชนิดดังกล่าวให้ทั่วประเทศ
สงสัยนักสาธารณสุขของไทยเรา ต้องแอบไปดูส้วมบังกลาเทศบ้างแล้วล่ะครับ เผื่อว่าจะมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้บ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2848215.stm

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถโต้ตอบในกระทู้นี้ได้