ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

....สิ้นสุดกันทีวันนี้ เสียวว้อยยย....

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ....สิ้นสุดกันทีวันนี้ เสียวว้อยยย....
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 202.5.88.158 , ,

Posts : 1
Replies : 4


« เมื่อ 28/03/2004 , 17:01:27 » Send Topic Set to Print Page Edit


17.18 น. ลุ้นอยู่หน้าจอคอม
เพื่อนๆ ขอให้สมหวังนะ

แล้วเราจะไปฉลองกัน

<< 1 2 >>
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : red_bull IP ADDRESS : 202.28.169.165 , , unknown


Posts : 0
Replies : 5
« Reply #1 เมื่อ 28/03/2004 , 17:25:32 » Edit
กูช่วยลุ้นบนหญิง1ล่ะกัน
อย่ายอมแพ้นะเพื่อนๆ
ไปเบตงกะกูก็ได้
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Namthip IP ADDRESS : 203.149.46.173 , ,


Posts : 0
Replies : 3
« Reply #2 เมื่อ 28/03/2004 , 17:43:56 » Edit
ฮือ..ฮือ ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เหลือทุกคนนะ ไม่ว่าใครจะได้อยู่ที่ไหน
ทุกคนก็ยังมีพวกเรา Rama'34 ไม่ต้องกลัวนะ(ปลอบใจตัวเองป่าวเนี่ย
)ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกตราดได้ไปทำงานด้วยกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Conun IP ADDRESS : 202.47.233.122 , , 10.0.4.187


Posts : 0
Replies : 2


« Reply #3 เมื่อ 28/03/2004 , 18:12:59 » Edit
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
คนที่ยังรอลุ้นจับฉลากอยู่ก็ขอให้จับได้ทุกคนเลยนะ
เดี๋ยววันที่ 1 จะช่วยลุ้นเต็มที่จะได้ไปร่วมฉลองด้วยกัน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ZtahC IP ADDRESS : 203.154.103.135 , ,


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #4 เมื่อ 28/03/2004 , 18:39:30 » Edit
ผลรอบ 3 ขอแสดงความยินดี

รพศ.เจ้าพระยายมราช (รอบที่ 3) โควต้า: 8 ได้รับจัดสรร: 8 (สุพรรณบุรี)
นางสาว พิรดา วิทูรพณิชย์
นางสาว สมปรารถนา เนติรัฐการ
นาย อนุชา พลายชุม

รพท.มุกดาหาร (รอบที่ 3) โควต้า: 10 สมัคร: 4
นางสาว ชวัลนุช มีนกาญจน์
นางสาว นันทนีย์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
นาย พุทธพร ม่วงประเสริฐ
นางสาว สุธิดา สิงหฤกษ์

รพท.พังงา (รอบที่ 3) โควต้า: 2 ได้รับจัดสรร: 2
นาย ประกิจ สาระเทพ
นาย สุวิทย์ ศรีแสงฉาย

รพท.ตะกั่วป่า (รอบที่ 3) โควต้า: 4 ได้รับจัดสรร: 4
นางสาว พิมพ์พร สุขเสถียร
นางสาว สมกมล บุญยืน

รพท.สงขลา (รอบที่ 3) โควต้า: 6 สมัคร: 5
นาย เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
นาย ธนากร อรุณงามวงศ์
นางสาว ปราณี วงษ์กิติโสภณ
นางสาว มนัสวี จรดล
นางสาว มุทิตา กันโอภาส
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ZtahC IP ADDRESS : 203.154.103.135 , ,


Posts : 0
Replies : 2
« Reply #5 เมื่อ 28/03/2004 , 18:42:06 » Edit
ร่วมลุ้น 1 เมษายน 2547

เขต 01
รพท.สมุทรปราการ (รอบที่ 3) โควต้า: 8 สมัคร: 9
นางสาว วรัฎฐา สุภาวุฒิกุล
นางสาว วฎาการ วุฒิศิริ

รพท.พระนั่งเกล้า (รอบที่ 3) โควต้า: 6 สมัคร: 9 (นนทบุรี)
นางสาว วิกันดา พัฒน์สินศิริ
นางสาว วัลลภา อัศวเบ็ญจาง

รพท.อ่างทอง (รอบที่ 3) โควต้า: 4 สมัคร: 7
นาย ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์
นางสาว นลินาสน์ ขุนคล้าย
นางสาว นัทธิดา สุเมธโชติเมธา
นางสาว สุธาสินี บุญโสภณ

เขต 03
รพศ.ระยอง (รอบที่ 3) โควต้า: 7 สมัคร: 8
นางสาว ชุลีกร ชิวปรีชา
นางสาว ตาวัน ประภัสพงษา
นางสาว รสนันท์ ศิขรินกุล
นางสาว สิริธีรา ศรีจันทพงศ์

รพท.ตราด (รอบที่ 3) โควต้า: 8 สมัคร: 14
นางสาว ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร
นางสาว ติรยา เลิศหัตถศิลป์
นางสาว น้ำทิพย์ ดิษฐภู่
นางสาว พิชญดา ลักษณเกียรติ
นาย วรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ์
นางสาว สวรรยา เทิดสุธาธรรม
นางสาว อนุตตรี ดาวราย

รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (รอบที่ 3) โควต้า: 10 สมัคร: 13 (ปราจีนบุรี)
นางสาว วีรนงค์ ทวนนวรัตน์
นาย อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์
นางสาว อลิสา สอาดไพร
นางสาว อัญญมาศ นันทไตรเดช

เขต 04
รพศ.นครปฐม (รอบที่ 3) โควต้า: 16 สมัคร: 20
นางสาว พนินทร เรืองอารักษ์

รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (รอบที่ 3) โควต้า: 2 สมัคร: 3 (สมุทรสงคราม)
นาย ชัชชัย เล็กพิทยา
นาย วิศิษฎ์ ศิลาพัชรนันท์

รพท.พระจอมเกล้า (รอบที่ 3) โควต้า: 3 สมัคร: 4 (เพชรบุรี)
นางสาว พรนารี พัชรพจนากรณ์

เขต 05
รพศ.มหาราชนครราชสีมา (รอบที่ 3) โควต้า: 5 สมัคร: 6
นาย จิรรุจน์ ชมเชย
นางสาว ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธุ์
นาย วีระพงศ์ เลิศสุวรรณาวิน
นางสาว สรวงกนก เผ่าทรง

รพช.นางรอง (รอบที่ 3) โควต้า: 4 สมัคร: 5 (บุรีรัมย์)
นาย จักรพงษ์ ธงงาม

เขต 06
รพศ.ขอนแก่น (รอบที่ 3) โควต้า: 23 สมัคร: 24
นางสาว จิตติมา แสงสุวรรณ
นางสาว มนัสวินี ชูเสน
นาย วชิรพล เข็มหอม
นางสาว ศิรฉัตร วิทยากร
นางสาว สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ
นางสาว สุจันทรี เทพศิริ
นาย อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

เขต 07
รพท.ร้อยเอ็ด (รอบที่ 3) โควต้า: 7 สมัคร: 8
นางสาว ศิริเพ็ญ องค์สุพรรณ

เขต 08
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (รอบที่ 3) โควต้า: 5 สมัคร: 7 (นครสวรรค์)
นางสาว ดวงพร เสรีนนท์ชัย
นางสาว ทวีรักษ์ นิธิยานนทกิจ
นางสาว บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์

เขต 10
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (รอบที่ 3) โควต้า: 13 สมัคร: 15
นางสาว วิกานดา สุทธิประทีป
นางสาว สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

เขต 12
รพศ.ตรัง (รอบที่ 3) โควต้า: 15 สมัคร: 17
นางสาว กรองทอง วงศ์ศรีตรัง
นางสาว ชนม์นิภา มฤคทัต
นางสาว ธมลวัฒก์ ทองศรีเกตุ
นาย วรวีร์ ทายพงษ์ศักดิ์
นางสาว วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย
นางสาว วีรยา พิมลรัฐ
นาย ศิริ มณีงาม
นางสาว สลิล ศิริอุดมภาส
นางสาว สายใจ เลิศโรจน์ปัญญา
นางสาว อลิสา เจนคุ้มวงศ์


แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : kunga IP ADDRESS : 203.144.161.230 , ,


Posts : 0
Replies : 1


« Reply #6 เมื่อ 28/03/2004 , 19:04:40 » Edit
ยินดีกับทุกคนด้วย และขอเอาใจช่วยให้เพื่อนๆที่เหลือโชคดีในวันที่ 1 นะี่
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : superJ IP ADDRESS : 210.86.215.61 , ,


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #7 เมื่อ 28/03/2004 , 20:00:37 » Edit
สู้แค่ตายโว้ย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : moohima029 IP ADDRESS : 203.107.130.11 , , 203.107.167.99


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #8 เมื่อ 28/03/2004 , 21:02:31 » Edit
ยินดีด้วยน้า...า...า สำหรับเพื่อนๆที่ได้รอบนี้
Y E A H........Y E A H....

ส่วนเพื่อนๆที่ต้องรอลุ้นต่อ เราก็เอาใจช่วยนะจ๊ะ
ขอให้ได้สมความตั้งใจเลยทุกๆคน

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : kazu IP ADDRESS : 202.57.176.175 , ,


Posts : 0
Replies : 1


« Reply #9 เมื่อ 28/03/2004 , 21:28:32 » Edit
เอาใจช่วยด้วยคนนึงคร้าบบบ ยิ้มสู้เข้าไว้
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : maruko IP ADDRESS : 210.120.128.117 , , 203.118.114.148


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #10 เมื่อ 28/03/2004 , 21:48:51 » Edit
ราษฎรไทยมิต้องเป็นห่วง

พวกข้าจะคอยดูแลหัวเมืองทางใต้
ท่านทรายได้เป็นแม่ทัพประจำเมืองยะลา
โดยมีพลฯ 2 จ. 1 บ. เป็นแนวหน้าอยู่ในเมืองหาดใหญ่
พวกข้าจะเป็นทับหลังให้เป็นอย่างดี
ยังมีเหล่าพังงาเป็นกำลังเสริม

ท่านประธานแจนตัดเสื้อเกราะ ดาวน์รถถังให้พวกข้าด้วยเถิด

ส่วนหัวเมืองทางอีสาน
พวกเจ้าเหล่าบดินทร์เดชาดูแลให้ดีเน้อ
อย่าให้ชาวลาวบุกได้


แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Bigbird IP ADDRESS : 203.145.23.7 , ,


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #11 เมื่อ 28/03/2004 , 22:14:05 » Edit
ตอนนี้เสียวมากๆเลย ช่วยด้วย!!! เสียวยิ่งกว่าตอนขับรถลงสะพานเสียอีก
นี่ถ้าพลาดแล้วตูข้าจะทำเช่นไรดีล่ะนี่ บรื่ออออออ.....
แต่ยังไงก็สู้ตายยยยยย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Conun IP ADDRESS : 202.47.233.122 , ,


Posts : 0
Replies : 3


« Reply #12 เมื่อ 28/03/2004 , 23:02:49 » Edit
ยินดีกะเพื่อนๆที่ได้ไปแล้วอีกทีนะ
คนที่่ยังไม่ได้สู้ต่อไป.....จีบัน
จะเตรียมเฮ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 202.5.88.143 , ,


Posts : 1
Replies : 5
« Reply #13 เมื่อ 28/03/2004 , 23:12:22 » Edit
วันนี้คุยกับตัวแทน มอ.ในที่ประชุมมา

เค้าบอกว่า สงขลางานสบายเงินดี ทีเที่ยวเยอะ
แต่ตอนนี้ถูกมองว่าไม่ปลอดภัยเพราะอยู่เขต 12 คนเลยมองปนกัน

ไม่ต้องกลัวน้องโกะ เจ้ามีมะพร้าวคอยาวดูต้นทางแล้ว
แถมก๊อตก็อยู่โซนเดียวกัน

เราจะสมทบทุนตัดเสื้อกาวน์ ดาวน์รถถังให้แล้วกันนะ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Zinedine IP ADDRESS : 202.133.139.221 , ,« Reply #14 เมื่อ 28/03/2004 , 23:15:28 » Edit
ขอเชิญชวนเหล่าทหารกล้า ไปใต้กันเถิดครับ
รามาจะไดัครองภาคใต้
ยังเหลือหาดใหญ่อีก รอพวกท่านอยู่
.......มาอยู่กะกูซะดีๆ......
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Zinedine IP ADDRESS : 202.133.139.221 , ,
« Reply #15 เมื่อ 28/03/2004 , 23:24:48 » Edit
เฮ้ย...ใครจะไปเที่ยวกับกูมั่งวะ คืนวันอังคาร ร้านเดิม
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : bae070 IP ADDRESS : 202.28.169.165 , , unknown


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #16 เมื่อ 28/03/2004 , 23:50:27 » Edit
...เหล่าบดินทร์เดชา..คงทานทับ
ของเจ้าแห่งอาณาจักรเวียงจันทร์
ของเรามบ่ไหว..ตอนนี้กำล้งแห่งเจ้าลาว
พร้อมไพร่พลยี่สิบหมื่น..ได้ยกพลตีฝ่า
ลงถึงหาดใหญ่แล้วเด้อ.....
..ตอนนี้ธงซาดลาวกำลังปลิวไสว
เหนือ รพ.หาดใหญ่.......
......ซาดลาวจงเจริญ
......ข้าหลวงใหญ่นครเวียงจันทร์...ผู้นำสาร
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : bae070 IP ADDRESS : 202.28.169.165 , , unknown


Posts : 0
Replies : 2
« Reply #17 เมื่อ 28/03/2004 , 23:55:01 » Edit
.....แวะเยี่ยมชม..ความเจริญ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 202.5.88.129 , ,


Posts : 2
Replies : 12


« Reply #18 เมื่อ 29/03/2004 , 00:10:58 » Edit
นี่มึง เห็นอ่าน แฮรี่พ้อตเตอร์ เอาเปนเอาตาย

ทำไมศัพท์แสงที่ใช้มันสุริโยทัยจังวะไอ้เบ้

กูลงไปเที่ยวมึงต้องพาเที่ยวนะโว้ย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tamagott IP ADDRESS : 202.28.169.165 , , unknown


Posts : 0
Replies : 2
« Reply #19 เมื่อ 29/03/2004 , 00:50:01 » Edit
ว่าแต่ไอ้ซีดานจอมปลอม..ไปร้านไหนดีว่า
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tamagott IP ADDRESS : 202.28.169.165 , , unknown


Posts : 0
Replies : 3
« Reply #20 เมื่อ 29/03/2004 , 00:50:31 » Edit
ว้า....อยากไปเบตงจัง
<< 1 2 >>
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ : ( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ Text Editor Mode )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด