ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม ด่วน...

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม ด่วน...
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : kimji IP ADDRESS : 61.47.116.23 , ,

Posts : 1
Replies : 0


« เมื่อ 03/06/2006 , 18:12:48 » Send Topic Set to Print Page Editคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ เปิดรับสมัครนักศีกษาระดับปริญญาตรี(เรียนภาคปกติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ)
วันที่รับสมัคร 3 – 8 มิถุนายน 2549
การรับโดยการ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
่รับจำนวน 30 คน

* รายละเอียดของหลักสูตร วิศวกรรมสำรวจ
ศึกษาเกี่ยวกับการรรังวัดที่ดิน การทำแผนที่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) การรังวัดดาวเทียม(GPS) การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) การแปลภาพถ่ายดาวเทียม(Remote Sensing) การวางผังงานก่อสร้าง การควบคุมและกำหนดแนว กำหนดและควบคุมระดับในงานก่อสร้างอาคาร ฯลฯ

* ซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ อาคาร 35 ชั้น 2
ค่าใบสมัคร 100 บาท
ค่ารับสมัคร 200 บาท

* คุณสมบัติของผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ
และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพฯ
เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 02- 2873211-25 แผนกประชาสัมพันธ์ ต่อ 117 , 133
สาขาวิศวกรรมสำรวจ ต่อ 148, 09-133-1535, 01-553-9718,
06-617-9720, 04-086-5854, 09-234-4306

หรือติดต่อที่ 065510318


kimkim_jung@hotmail.com

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถโต้ตอบในกระทู้นี้ได้