:::: PASSION of FLIGHT ::::


ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ปัญหาใหม่ของเนื้อเพลง "ซับน้ำตาอันดามัน" ใครควรแก้ไขกันแน่ แอ๊ด คาราบาว หรือ ราชบัณฑิตยสถาน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ปัญหาใหม่ของเนื้อเพลง "ซับน้ำตาอันดามัน" ใครควรแก้ไขกันแน่ แอ๊ด คาราบาว หรือ ราชบัณฑิตยสถาน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : zigma IP ADDRESS : 61.90.100.154 , ,

View full-size image

Posts : 48
Replies : 233


« เมื่อ 17/01/2005 , 20:19:46 » Send Topic Set to Print Page Edit


หลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เพียง 3 วันต่อมาคือวันที่ 29 ธันวาคม ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ได้แต่งเพลง "ซับน้ำตาอันดามัน" เพยแผร่ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์ และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเนื้อร้อง ทำนอง และการร้องที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน นับเป็นเพลงประวัติศาสตร์ คือเป็นเพลงไทยเพลงแรกเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อเพลงนี้ว่า ควรแก้ไขเนื้อเพลงบางส่วนคือ "ท้องฟ้ามืดมัว" เนื่องจากขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นท้องฟ้าสดใส และคำว่า "ซูนามิ" เนื่องจาก คณะกรรมการจัดทำอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาของไทย ได้บัญญัติคำ "tsunami" ว่า "คลื่นสึนามิ"

แอ๊ดได้ชี้แจงเรื่องเนื้อเพลง "ท้องฟ้ามืดมัว" ว่า "มันเป็นการจินตนาการมากกว่า จินตนาการที่ว่าตอนเกิดคลื่น 12 เมตร มันมองไม่เห็นอะไรเลย มันมืดมิด จะให้มาบอกว่ามันมีแสงแดด มันก็ไม่ได้ เวลานั้นเป็นช่วงที่ผู้คนกำลังหนีตาย ทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวและตกใจวิ่งหนีคลื่นยักษ์กันชุลมุน มันเป็นภาษาเพลง ..." (ผู้จัดการออนไลน์ 6 มกราคม 2548 http://www.manager.co.th)

จากคำชี้แจงของแอ๊ด อาจกล่าวว่าท้องฟ้ามืดมัวในใจ ทางวรรณศิลป์ถือว่าเป็นการใช้ ภาพพจน์ (figure of speech) ซึ่งอาจมองได้หลายด้านคือ อาจเป็น อธิพจน์ (hyperbole) คือกล่าวเกินจริง เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึก (ตัวอย่างเช่นบอกว่า ร้อนจนตับจะแตก ไม่ได้หมายความว่า ตับจะแตกจริง ๆ แต่หมายความว่าร้อนมาก) ในเพลงนี้หมายถึง คลื่นสูงมาก จนเหมือนจะบังท้องฟ้าให้มืดมิด มองไม่เห็นอะไร หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบแบบ อุปมา (simile) ว่า การที่ "ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน ไม่ทันตั้งตัว" เหมือนท้องฟ้ามืดมัว "มืดมัว" คือไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่คลื่นยักษ์กำลังเข้ามา หรืออาจเป็นการเล่นความหมายแบบ ปฏิพจน์ (paradox) หรือตรงกันข้าม เหมือนในเพลง Raining in my heart ของ Leo Sayer ที่บอกว่าท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก แต่ฝนตกในใจฉัน ซึ่งเพลงซับน้ำตาอันดามันของแอ๊ดอาจมองว่าเป็นการเล่นความหมายแบบปฏิพจน์ โดยประโยคเต็มอาจเป็น "ท้องฟ้าข้างนอกสดใส แต่ท้องฟ้าในใจฉันนั้นมืดมัว"

สรุปคือ "ท้องฟ้ามืดมัว" ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า ท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์มืดมัวจริง ๆ

ถ้าเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ประโยค "ท้องฟ้ามืดมัว"

และแอ๊ดยังอธิบายการใช้คำ "ซูนามิ" ว่า "ก่อนจะมาแต่งเพลงนี้ "ซูนามิ" มีการสอบถามเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาแล้ว เวลาออกเสียงภาษาญี่ปุ่นจะกัดฟัน ก็เลยออกเสียงเป็นคำว่า "สึ" ไม่ใช่ "ซู" แต่ที่เนื้อเพลงเป็น "ซู" เพราะว่าเมื่อเอามาเป็นภาษาทางดนตรีแล้วเวลาดีดกีตาร์เราจะร้องคำว่า "สึ" ไม่ได้ ก็เลยต้องเปลี่ยนคำว่า "ซู" เพื่อความมัน"

ฟังแล้วรู้สึกแปลก ๆ ไหมครับ ออกเสียง "ซู" แล้วรู้สึกมัน

ขอลองอธิบายในทางภาษาศาสตร์ เสียงสระอึกับสระอูนั้นใกล้เคียงกันมาก ทั้งสองเสียงเป็น "สระสูง ลิ้นส่วนหลัง (ลิ้นส่วนหลังยกสูง) " ต่างกันที่ความสั้นยาวของเสียง สระอึเสียงสั้น สระอูเสียงยาว และการห่อปาก คือถ้าไม่ห่อปากเป็นสระอึ ถ้าห่อปากเป็นสระอู สามารถทดลองได้โดยออกเสียงสระอูสั้น ๆ แล้วยิ้มฉีกปาก จะได้เป็นเสียงสระอึ หรือในทางตรงกันข้ามห่อปาก (ทำปากจู๋) แล้วออกเสียงสระอึยาว ๆ ก็จะกลายเป็นสระอู

เวลาออกเสียงสระอึจะมีการปิดเส้นเสียง (glottal stop) สังเกตว่ามีการเกร็งที่คอ รู้สึกเหมือนสะดุด หรือถูกกักไว้ (ลมหายใจถูกกักไว้ ลองเอามือป้องปากเวลาออกเสียงสระอึ จะเห็นว่าไม่มีลมออกจากปาก) อีกทั้งเป็นเสียงสั้น ขณะที่เวลาออกเสียงสระอู ลมหายใจจะออกมาได้มากกว่า ไม่เกร็ง สะดุด หรือถูกกักไว้เหมือนสระอึ และเป็นเสียงยาว ดังนั้นจึงรู้สึกมันกว่า

คำนี้ดั้งเดิมเป็นภาษาญี่ปุ่นออกเสียงใกล้เคียงว่า "สึนะมิ" คือทุกพยางค์เป็นสระเสียงสั้น (พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.) ที่บอกว่าออกเสียงใกล้เคียงเนื่องจากในภาษาไทยไม่มีเสียง "tsu"

จากการสอบถามสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และชาวญี่ปุ่นเอง ก็ยืนยันตรงกันว่า ออกเสียงสระสั้นทุกพยางค์

ราชบัณฑิตยสถานจึงควรทับศัพท์เป็น "สึนะมิ" ไม่ใช่ "สึนามิ" ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของราชบัณฑิตยสถานเอง (หลักเกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535. ) ดังนี้คือ

tsu = สึ (หน้า 82)

n = น (หน้า 80)

a = อะ (หน้า 76)

m = ม (หน้า 80)

I = อิ (หน้า 77)

เป็นเรื่องน่าแปลกว่าทำไมราชบัณฑิตยสถานจึงไม่ใช้หลักเกณฑ์ของตัวเอง? ผิดพลาด?

และแปลกยิ่งกว่านั้นที่ผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมาทักท้วง? หรือไม่ทราบว่าราชบัณฑิตยสถานมีหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นฉบับนี้?

เรื่องนี้ควรเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่จะปล่อยปละละเลย หรือควรแก้ไขให้ถูกต้อง?

นอกจากนั้นคำนี้ได้กลายเป็นคำทั่วไปในภาษาอังกฤษแล้ว ออกเสียงว่า "ทซูนามี" คือทุกพยางค์ เป็นสระเสียงยาว ยกเว้นพยางค์แรก (เสียง "ทะ" เป็นเสียงสั้น และมีรูปคุณศัพท์ (adjective) ว่า "tsunamic" (The new Webster's concise dictionary of the English language. Encyclopedic edition. Naples, Florida : Tredent Press International, 2003.) ซึ่งการออกเสียงคำนี้ได้เพี้ยนไปจากเสียงในภาษาญี่ปุ่นเดิม ซึ่งภาษาอังกฤษไม่มีเสียง "tsu" เช่นกัน จึงออกเสียงใกล้เคียงแทน

ถ้าคิดว่าเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ คำนี้จะทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถานว่า "ทซูนามี" (หน้า 3 - 25)

และหากเป็นภาษาอังกฤษ ต้องถือว่าแอ๊ดใช้คำได้ใกล้เคียง ต่างกันที่พยางค์แรก (เสียง "ทะ) และพยางค์สุดท้ายคือ "มิ" กับ "มี" เท่านั้น และคำว่า "มิ" เมื่อลากเสียงยาวตามทำนองเพลง ก็จะกลายเป็น "มี" ดังนั้นเมื่อฟังจากเพลงที่ร้อง ถือว่าใกล้เคียงการออกเสียงในภาษาอังกฤษ

สำหรับชาวญี่ปุ่นคำนี้แม้ออกเสียงเพี้ยนไปจาก "สึนะมิ" เป็น "สึนามิ" "ซูนามิ" หรือ "ทซูนามี" ก็ยังพอฟังเข้าใจ (ขอขอบคุณ คุณ Yuichi Konno เพื่อนชาวญี่ปุ่น ที่ได้ให้ความรู้)

คำที่น่าแก้อีกคำหนึ่งในเพลงนี้คือ "ซาเซมิ" อาหารมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น (ปลาดิบ) ในท่อนที่ว่า " ... ซูนามิ คืออะไร รู้จักแต่ซาเซมิ ..." ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานทับศัพท์คำนี้ว่า "ซะชิมิ" (sashimi)

แอ๊ดกล่าวว่า "คงไม่แก้แล้ว" ซึ่งผมเห็นด้วยบางส่วนว่า "ท้องฟ้ามืดมัว" ไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ "ซูนามิ" ถ้าจะแก้ควรรอให้ราชบัณฑิตยสถานแก้ก่อน (ผมได้โทรศัพท์แจ้งเรื่องนี้ต่อราชบัณฑิตยสถานแล้ว กำลังรอคำตอบ) และ"ซาเซมิ" น่าแก้

อย่างไรก็ตามต้องขอชมเชยความพยายามของราชบัณฑิตยสถานที่ออกมาแสดงบทบาทอย่างรวดเร็ว(เพียงวันรุ่งขึ้นหลังเหตุการณ์ ) เรื่องการใช้คำที่ถูกต้อง ไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างสะกดกันไปต่าง ๆ นานา

และถ้าราชบัณฑิตยสถานจะออกมาแก้ไขอีกครั้งจะวิเศษสุด

zikrub@yahoo.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด