ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าเบื้องต้น ?

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าเบื้องต้น ?
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : metal(admin) IP ADDRESS : 203.172.182.72 , , 192.168.0.68

Posts : 66
Replies : 112


« เมื่อ 11/05/2005 , 20:49:48 » Send Topic Set to Print Page Edit


                 กรรมวิธีการเชื่อม(Welding Process) กรรมวิธีการเชื่อมมีหลายกรรมวิธี ซึ่งในที่นี้พอจะแบ่งเป็นวิธีต่าง ๆ ได้ดังนี้


                 กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์

         การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (Shield Metal – Arc Welding)หรือ (SMAW) ลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มอยู่นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอาร์คกับโลหะงานทำให้เกิดความร้อนสูงจนกระทั่งโลหะงานหลอมละลายในขณะเดียวกันความร้อนที่ได้จากการอาร์คจะหลอมละลายตัวมันเองด้วยและหยดลงเติมลงในบ่อหลอมละลายเมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นแนวเชื่อมส่วนฟลั๊กซ์หรือสารพอกหุ้ม เมื่อได้รับความร้อนก็จะหลอมละลายเกิดเป็นควันปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปรวมตัวกับน้ำโลหะเหลวและฟลั๊กซ์ที่หลอมละลายลงในบ่อหลอมละลายก็ยังช่วยดึงสารมลทินหรือสิ่งสกปรกลอยขึ้นมาจากน้ำโลหะเมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นสแลค(Slag)พอกหุ้มแนวเชื่อมอยู่เพื่อควบคุมให้แนวเชื่อมเย็นตัวอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ                   เครื่องเชื่อมไฟฟ้า(Electric Welding Machine)

          เครื่องเชื่อมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในขบวนการเชื่อมเป็นตัวกำเนิดพลังงานโดยผลิตกระแสไฟเชื่อมและแรงเคลื่อนออกมาถ้าพิจารณาลักษณะพื้นฐานแล้วจะสามารถแบ่งเครื่องเชื่อมออกได้ 2 ชนิดคือเครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ (CC) และเครื่องเชื่อมชนิดแรงดันไฟฟ้าคงที่ (CV) ความแตกต่างนี้พิจารณาจากคุณลักษณะของ Volt Ampere Curves ซึ่งได้จากการกำหนดจุดระหว่างกระแสเชื่อมกับแรงเคลื่อนในขณะทำการเชื่อม
1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ (CC) เป็นระบบที่ใช้กับเครื่องเชื่อมธรรมดาลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ เครื่องเชื่อมทิก เครื่องคาร์บอนอาร์ค เครื่องเซาะร่อง เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีแรงเคลื่อนสูงสุดเมื่อไม่มีกระแสและแรงเคลื่อนที่ต่ำเมื่อกระแสเชื่อมเพิ่มขึ้นสูง ในภาวะการเชื่อมปกติจะมีแรงเคลื่อนอาร์ค (Arc Voltage) ระหว่าง 20 – 40 โวลต์ ในขณะที่แรงเคลื่อนวงจรเปิด (Open Circuit Voltage) อยู่ระหว่าง 60 - 80 โวลต์ เครื่องเชื่อมระบบกระแสคงที่มีทั้งกระแสไฟตรงและกระไฟสลับรวมกัน
2. เครื่องเชื่อมชนิดแรงดันไฟฟ้าคงที่ (CV) เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะให้แรงเคลื่อนคงที จะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของกระแสเชื่อมสามารถใช้กับการเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ระบบการป้อนลวดแบบอัตโนมัติ และเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟตรงเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นแบบขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์หรือแบบหม้อแปลงแบบเรียงกระแส

            เครื่องไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ชนิดกระแสตรง (Direct Current) หรือเรียกว่า เครื่องเชื่อม DC
2. ชนิดกระแสสลับ (Alternating Current) หรือเรียกว่า เครื่องเชื่อม AC

           เครื่องเชื่อมชนิดกระแสตรง (Direct Current Welding)

1. เครื่องเชื่อมแบบเจนเนอเรเตอร์ ( Welding Generator) ใช้เจนเนอเรเตอร์เป็นแหล่งพลังงาน เจนเนอเรเตอร์สำหรับการเชื่อมจะถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษ สามารถผลิตกระแสสูงที่แรงเคลื่อนต่ำ เป็นเครื่องเชื่อมที่ผลิตกระแสตรงจ่ายให้กับวงจรเชื่อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1.1 แบบมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ (Motor Generator) เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้กำลังไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนมอเตอร์โดยใช้ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ซึ่งทั่วไปจะใช้แรงเคลื่อน 380 โวลต์ เพลาของมอเตอร์จะต่อร่วมกับเพลาของเจนเนอเรเตอร์
                              

1.2 แบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อน (Engine Motor Generator) เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้กำลังขับจากเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่ใช้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือแก๊สโซลีนก็ได้ แต่ต้องมีกำลังม้าและความเร็วรอบเพียงพอในการขับเคลื่อนที่จะก่อให้เกิดการเชื่อมได้ เครื่องเชื่อมแบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก
                                                  
 

2. เครื่องเชื่อมเรกติไฟเออร์ (Rectifier Welding) เป็นเครื่องเชื่อมกระแสตรงแบบเครื่องเรียงกระแสประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเรียงกระแส (Rectifier) ตัวเรียงกระแส เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟสลับให้เป็นกระแสตรง เครื่องเรียงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนี้จะใช้สารกึ่งตัวนำ เช่น แผ่นซิลิคอน (Silicon) และซีลีเนียม (Selenium) สำหรับเปลี่ยนกระแสไฟสลับให้เป็นกระแสตรง ซึ่งโลหะกึ่งตัวนำนี้จะยอมให้กระแสไหลผ่านได้สะดวกเพียงทางเดียวเท่านั้นเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานได้เงียบไม่มีเสียงรบกวน ค่าบำรุงรักษาน้อย ไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นไฟฟ้าแบบ 3 เฟส

                         เครื่องกระแสตรงแบบเรกติไฟเออร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เครื่องเชื่อมกระแสตรงต่อขั้วตรง (Direct Current Straight Polarity)
หรืออิเล็กโทรด เป็นขั้วลบ (Direct Current Electrode Negative) หัวจับลวดเชื่อมต่อเข้ากับขั้วลบทำให้กระแสไฟไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนั้นหมายถึงเมื่อกระแสไฟออกจากเครื่องเชื่อมแล้วจะไหลผ่านลวดเชื่อมก่อนแล้วค่อยผ่านไปยังชิ้นงานเชื่อมดังนั้นปริมาณความร้อนประมาณ 70 % จึงอยู่ที่ชิ้นงานอีก 30 % อยู่ที่ลวดเชื่อมดังนั้นจะทำให้ชิ้นงานหลอมละลายได้ดีเหมาะสำหรับเชื่อมชิ้นงานหนาๆหรือต้องการการซึมลึก
2. เครื่องเชื่อมกระแสตรงต่อกลับขั้ว (Direct Current Reverse Polarity) หรืออิเล็กโทรดเป็นขั้วบวก (Direct Current Electrode Positive)หัวจับลวดเชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกทำให้กระแสไฟไหลจากชิ้นงานไปยังลวดเชื่อมหมายถึงเมื่อกระแสไฟออกจากเครื่องเชื่อมแล้วจะไหลผ่านชิ้นงานเชื่อมก่อนแล้วค่อยผ่านไปยังลวดเชื่อมดังนั้นปริมาณความร้อนประมาณ 70 % จึงอยู่ที่ลวดเชื่อมอีก 30 % อยู่ที่ชิ้นงานดังนั้นจะทำให้ลวดเชื่อมหลอมละลายได้ดีเหมาะสำหรับเชื่อมชิ้นงานบางๆหรือต้องการการเติมเนื้อโลหะบนชิ้นงานเชื่อมM.kktech@gmail.com

ปิดการตอบกระทู้