ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ที่อยู่เพื่อนๆ update ล่าสุด

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ที่อยู่เพื่อนๆ update ล่าสุด
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : คม IP ADDRESS : 61.19.199.143 , , 172.17.16.182« เมื่อ 16/07/2007 , 15:45:48 » Send Topic Set to Print Page Edit


พญ. จุไรรัตน์ โมลิน่า (จันทร์ประเสริฐ)
Jurairath Molina, M.D. 1940 E. Lowell St, Klamath Falls, Oregon 97601 U.S.A.
นพ. ชัยณรงค์ ธัญญผลิญ
Chainarong Tunyaplin, M.D. 1520 Heritage Trail Roswell GA 30075, U.S.A.
Email: c133tunyap@gmail.com
พญ. นันทพร เล้าประเสริฐ
6337 s. Jamaica ct. Englewood, Colorado 80111 USA
Colorado Allergy and Asthma Center 14000 E. Arapahoe, Suite 240
Centennial, CO 80112
Email: n.laoprasert@coloradoallergy.com
นพ. พิสิทธิ์ พิทักษ์ชีวานนท์
10023 Benares Place Sun valley Ca 91352 USA
Email: DPisit@chla.usc.edu
พญ. สายใจ บุญสิทธิ
คลินิกเวชกรรมบุญสิทธิการแพทย์
1 หมู่บ้านกฤษฎานคร 18 พุทธมณฑลสาย 3 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170
โทร (02) 8881737, 0867727531
นพ. คม สุคนธสรรพ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 081-5951022
Email: ksukonta@mail.med.cmu.ac.th
นพ. ชุมพล สกลวสันต์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0814728512
Email: csakonwa@mail.med.cmu.ac.th
นพ. เชษฐ์ ศิวะสมบูรณ์
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 089-6328203
Email: csivasom@mail.med.cmu.ac.th
นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล
ภาควิชาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: tapivath@mail.med.cmu.ac.th
นพ. สนิท เรืองรองรัตน์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: sreungro@mail.med.cmu.ac.th


นพ. สมชัย วงษ์พันธ์กมล
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: swongpun@hotmail.com
นพ. อนุพงษ์ เลาหพูนรังสี
ภาควิชาออร์โทปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 089-8529625
Email: alaohapo@mail.med.cmu.ac.th
นพ. อุคร ศรีวัฒน์
Ukorn Srivatana MD 284 Roosevelt St. Sayre PA 18840 USA
Tel 570 886-8008 Mob.phone: 570 423-0824
Email: usrivatana@hotmail.com
พญ.กชกร โง้วจุงดี
233/514 หมู่บ้านนันทวัน ถ. ศรีนครินทร์
ต. บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10270
นพ.กมล แก้วมณีนวล
แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลแมคคอมิก 133 ถ. แก้วนวรัฐ
ต. วัดเกตุ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
บ้านพักในโรงพยาบาล โทร (053) 241311 ต่อบ้านคุณหมอกมล
นพ.กฤตย์ ฐิติสมานนท์
คลินิกแพทย์กฤตย์ 31/2 ถนนหมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
โทร (053) 511749,511033 คลินิก โทร (053) 503267 บ้าน โทร (035) 503021
E-mail: joyee@bkk.loxinfo.co.th
พญ.-กัญญา ปรานมนตรี
นพ.กำธร ศิริธัญญาลักษณ์
ฝ่ายศัลยกรรม โรงพยาบาลศิริเวช อ.เมือง จ.จันทบุรี 20000
นพ.กำพล วีรกาญจนา
แผนกกุมารเวชโรงพยาบาลวชิรปราการ
123 หมู่ 8 ถ. ศรีนครินทร์ ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 โทร (02) 3892555-9
10/48 ซอยสายสิน ต.บางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 276153

นพ.เกรียง เจียรพีรพงศ์
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
นพ.โกเมน ห่อคำ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 133 ม.8 ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 241027 ต่อ 2113
คลินิกนายแพทย์โกเมน 16/3 ถนนเดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 คลินิก โทร (035) 252937
นพ.ไกรลาศ ทวีปกุล
6/37 หมู่บ้านนันทวัน ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.จตุชัย มณีรัตน์
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร 0896323572
E.mail: M.jatuchai@yahoo.co.th
นพ.จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
นพ.เฉลิมชัย อนุตรสุธี
โรงพยาบาลประสาท อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร (053) 221676
319/246 ม. 4 บ้านบุศรินทร์ แลนด์แอนด์เฮาส์ ต.หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
โทร (053) 84429
นพ.เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
นพ.เฉลียว ธรรมเมธา
นพ.ชลาศัย องอาจ
1020/222 หมู่บ้านประชาสุข ถนนประชาอุทิศ 57 แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
นพ.ชัชวาล เหลือวัฒนวรรณ
สมนัฐ ถาวรกุล
นพ.ณรงค์ เลาหวีรภาพ
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเทพปัญญา 99 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร (053) 852290 – 9 โทร 081-6712668
Email: lannadoc@yahoo.com
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ สถิตธรรมนิตย์
41/1 ถนนศรีชุ่มชื่น อ.เมืองจ.อุดรธานี 41000
โทร (042) 221847
นพ.ณัฐพงศ์ พันธ์แพ
พญ.ดวงใจ วรรธนัจฉริยา
แผนกกุมาร โรงพยาบาลเทพปัญญา 99 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร (053) 852290 – 9 โทร 089-7571735
Email: Duongjai9@msn.com
นพ.ทวีชัย ทีปประสาน
หน่วยโรคไต แผนกอายุรกรรม วชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร (02) 2430151 ต่อ 2562
145/26 หมู่บ้านภาณุวิลล่า ถ. ศิรินธร เขตบางพลัด กทม 10700
โทร (02 ) 4342427
นพ.ทวีศักดิ์ เติมศรีวีระกุล
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62000
นพ.ทศเทพ บุญทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องกวาง 323 หมู่6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร (054) 597115, 597298
369 หมู่ 2 ต. นาจักร อ. เมือง จ. แพร่ 54000
โทร (054) 625375
นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแค
240/24-25 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร (02) 4554500
139/36 หมู่บ้านศรีตรัง ถ. พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร (02) 4482146
นพ.ธงชัย พรหมลิขิตกุล
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ 1748 สุขุมวิท 78 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10270
โทร (02) 3610070 - 9
นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
กองอายุรกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร (02) 5311999 ต่อกองอายุรกรรม
352 ซอยร่วมจิตร 2 ถ. นครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร (02) 2433855
นพ.-ธนู ธรรมสอน
โทร 0866005261
นพ.นคร บุญแต่ง
แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ. เมือง มุกดาหาร
นพ.นันทฤทธิ์ (นพคุณ) เลิศกิตติพัฒน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 58 ม. 10ถนนเชียงใหม่ ฮอด, ต.ป่าแดด, อ. เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
โทร 081-409-9345
นพ.นพรัตน์ โง้วจุงดี
โรงพยาบาลรัทรินทร์ 999/23 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10280
บ้าน 46/25 ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ อ. เมือง สมุทรปราการ 10270 โทร (02) 3894033
พญ. สมทรง โง้วจุงดี
บริษัทบัณฑูรเภสัช จำกัด 214 ถ. ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ. เมือง สมุทรปราการ 10280
โทร (02) 7018009 – 10
พญ.กชกร โง้วจุงดี (ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันครับ ได้ชื่อนี้มาจากสมาคมศิษย์เก่า)
233/514 หมู่บ้านนันทวัน ถ. ศรีนครินทร์ ต. บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10270
นพ.นรินทร์ บุญจงเจริญ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ต. พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
E-mail: narintara@hotmail.com
นพ. นเรศ อุปรา
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
17 ถ. สิงหไคล อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร (053) 711366, 715830-4 บ้าน (053) 744765
นพ. นิรันดร์ สุขประเสริฐ
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลลพบุรี อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000 โทร (036) 621537
27 หมู่ 5 ต. สนามแจง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110 โทร (036) 471976
นพ.นวรัตน์ วนาพันธพรกุล
แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 90300
พญ.นันทวัลย์ ตันติธนวัฒน์ (วรินทร์)
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร (054) 511103 บ้านพักในโรงพยาบาลโทร (054 ) 623550
นิกร เตชเจริญพานิช
20/135 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
นพ.นิกร บุญแทน
ฮอดคลินิก 55/4 หมู่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
นพ.บุญยง แซ่โค้ว
นพ.ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล
แผนกอายุรกรรม ร.พ. ปิยะราษฏ์ อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
นพ.นิพนธ์ โชตึก
33 ถนนสุขเกษม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร (055) 442144
นพ.บุญเลิศ ลิขสิทธิพันธุ์
คลินิกหมอบุญเลิศ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร 089-7564988
พญ.บุษบรรณ ปรีดาอนันทสุข (ศิริจันทร์ชื่น)
แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร (054) 223628-31
พญ.บุษยา เตชะเสน
12/3 ถนนสามล้าน ซอย 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร 081-8826116
Email:bussaya@tejasen.com
นพ.ปิยะพงศ์ อุ่นปัญโญ
แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
บ้านพักในโรงพยาบาล โทร (054) 323231 โทร 0865873915
Email: piyamc502@gmail.com
นพ.พนัส (สุรกิจ) วงษ์เกลียวเรียน
โรงพยาบาลอำเภอนากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170 โทร (042) 359035
นพ.มงคล มงคลรังสฤษฏ์
นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
แผนกศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทร (044) 254990-9
341/4-5 หมู่บ้านราชธานี ต. หมื่นไวย อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
นพ.พิรุณ ธเนศสกุลวัฒนา
ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร (02) 3180066
979/48 ซอยอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ถ. สุขุมวิท บางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร (02) 3993144, 7494271-2
นพ.ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนนทเวช 30/8 ถ. งามวงศ์วาน อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร (02) 5895489-91
49/479 นนท์ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม อาคารบี ถ. ติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร (02) 9688360
นพ.ภาณุทัต เตชะเสน
12/3 ถนนสามล้าน ซอย 6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ
โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.มรุต พนธารา
แผนกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
นพ.มาโนช เตชะโชควิวัฒน์
ศูนย์โรคไตโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร (02) 3180066
83/104 ซอยชินเขต 2 ถ. งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 โทร (02) 5807455
นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์
แผนกศัลยกรรมออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
โทร (075) 218363, 218018
49 ถ. สถลสถานพิทักษ์ อ. กันตรัง จ. ตรัง 92110 โทร (075) 251042
นพ.เรืองวุฒิ ตันติไชยากุล
คลินิกนายแพทย์เรืองวุฒิ 312 ถ. แสงชูโต อ. บ้านโป่ง อ. ราชบุรี 70110
โทร (032) 341574
E-mail: rrvooth@JI-net.com
นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์
โรงพยาบาลอำเภอชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
พญ.-วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ
แผนกจิตเวช วชิรพยาบาล ถ. สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร (02) 2430151 ต่อแผนกจิตเวช 2572
328/2 ซอยวัดปรินายก 1 ถ. ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร (02) 2812031
นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
โรงพยาบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 61110
นพ.-วิชัย จารุสุขถาวร
ไม่ทราบที่อยู่
นพ.-วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์
นพ.-วิชัย ลีลาอดิศร
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนนทเวช 30/8 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร (02) 5895489-91
1179 ถ. เจริญนคร ซอย 15/2 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โทร (02) 8602100


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด