ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เอา นมนักเรียน นมนักศึกษา ไปดูแล้วอย่าทำร้ายตัวเองนะ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เอา นมนักเรียน นมนักศึกษา ไปดูแล้วอย่าทำร้ายตัวเองนะ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : dee IP ADDRESS : 124.120.89.12 , ,« เมื่อ 06/07/2008 , 02:08:41 » Send Topic Set to Print Page Edit


http://robot.nongporn.info/index_jimsod_1.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_2.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_3.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_4.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_5.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_6.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_7.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_8.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_9.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_10.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_11.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_12.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_13.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_14.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_15.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_16.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_17.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_18.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_19.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_20.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_21.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_22.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_23.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_24.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_25.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_26.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_27.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_28.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_29.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_30.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_31.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_32.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_33.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_34.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_35.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_36.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_37.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_38.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_39.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_40.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_41.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_42.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_43.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_44.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_45.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_46.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_47.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_48.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_49.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_50.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_51.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_52.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_53.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_54.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_55.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_56.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_57.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_58.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_59.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_60.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_61.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_62.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_63.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_64.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_65.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_66.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_67.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_68.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_69.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_70.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_71.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_72.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_73.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_74.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_75.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_76.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_77.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_78.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_79.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_80.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_81.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_82.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_83.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_84.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_85.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_86.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_87.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_88.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_89.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_90.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_91.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_92.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_93.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_94.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_95.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_96.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_97.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_98.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_99.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_100.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_101.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_102.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_103.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_104.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_105.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_106.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_107.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_108.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_109.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_110.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_111.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_112.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_113.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_114.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_115.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_116.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_117.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_118.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_119.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_120.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_121.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_122.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_123.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_124.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_125.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_126.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_127.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_128.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_129.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_130.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_131.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_132.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_133.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_134.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_135.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_136.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_137.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_138.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_139.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_140.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_141.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_142.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_143.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_144.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_145.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_146.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_147.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_148.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_149.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_150.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_151.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_152.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_153.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_154.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_155.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_156.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_157.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_158.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_159.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_160.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_161.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_162.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_163.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_164.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_165.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_166.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_167.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_168.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_169.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_170.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_171.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_172.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_173.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_174.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_175.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_176.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_177.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_178.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_179.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_180.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_181.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_182.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_183.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_184.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_185.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_186.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_187.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_188.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_189.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_190.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_191.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_192.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_193.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_194.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_195.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_196.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_197.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_198.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_199.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_200.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_201.html
http://robot.nongporn.info/index_jimsod_202.html
http://r

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ff IP ADDRESS : 124.121.188.91 , ,« Reply #1 เมื่อ 13/07/2008 , 09:02:38 » Edit
ประกาศวันที่ 10 ก.ค. 2551
สร้างรายได้หลักพันเพียงคุณใช้เวลาแค่ 5-10 นาทีก็เพียงพอครับ
เป็นการเปิดตัวเว็บคลิกคนไทยครับสร้างรายได้ง่าย เพิ่งเปิดตัวนะครับ สมาชิกยังไม่ถึง 3000 คน ช่วงนี้สมัครฟรี

เข้าร่วมเป็นสมาชิกและจะจ่ายต่อเมื่อเยื่ยมชมเวปไซต์
ด่วนครับตอนนี้คนยังรู้จักน้อยเพิ่งเปิดตัวจริงๆ
วิธีการสร้างรายได้ครับเพียงเข้าคลิกโฆษณาแล้วแนะนำสมาชิก
คุณก็จะมีรายได้แล้วครับ

ตัวอย่างเช่น
? คุณคลิกโฆษณา 10 คลิก ต่อวัน = ฿2.5 บาท
? มีสายงาน 20 ท่าน คลิกโฆษณา 10 คลิก ต่อวัน = ฿50 บาท
? รายได้ของคุณต่อวัน = ฿52.5 บาท
? รายได้ของคุณต่อสัปดาห์ = ฿367.5 บาท
? รายได้ของคุณต่อเดือน = ฿1575 บาท
? รายได้ของคุณต่อปี = ฿18900 บาท


เพื่อนคนใหนสมัครต่อจากผม เมลล์มาหานะครับ ผมจะส่งรายชื่อเวบ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และ ทิปในการหาสมาชิกอย่างรวดเร็ว แบบไม่ต้องเหนื่อยครับ และแถมโปรแกรมส่งเมลล์ ดูดเมลล์ที่ซื้อมา 700 บาทครับ

สมัคร ตามลิงค์เลยครับ ฟรี
http://www.thaibux.com/register.php?r=cherdkee

มีหลักฐานการจ่ายครบครับดูได้
http://thaibux.o2blog.com

ผมทำได้แค่ 1 สัปดาห์ มียอดเงินเข้า วันละประมาณ 450-520 บาท
สมัครต่อผมแล้ว ผมจะสอนวีธีให้ครับ
ยังไม่มีบัญชี Paysbuy สมัครเปิดบัญชีได้ที่นี่ https://www.paysbuy.com/signup.aspx
วิธีการสมัคร paysbuy ครับ http://paysbuy.o2blog.com
หากยังไม่มี บัญชี ไม่ต้องกังวล ครับ ใช้email ท่านไปก่อนครับในการกรอก

### งานง่ายๆวันละ 10-15 นาที และไม่ต้องลงทุน ###
สอบถามรายละเอียดได้
cherdmaketing@gmail.com

สมัคร ตามลิงค์เลยครับ ฟรี
http://www.thaibux.com/register.php?r=cherdkee
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : NAwin IP ADDRESS : 202.149.25.225 , ,« Reply #2 เมื่อ 10/08/2008 , 20:18:47 » Edit
ก่อนอื่นถ้ายังไม่พร้อมจะอ่านแนะนำให้ก๊อปปี้ ไว้ก่อนนะครับ เพราะโอกาสดีๆ อย่างนี้ จะเข้ามาให้เห็นไม่กี่ครั้ง !!

เวลามีค่ากว่าทองคำ.....
ความยาวของเวลาหนึ่งนิ้ว.....อาจจะยาวเท่ากับทองหนึ่งนิ้ว.....
แต่ทองยาวหนึ่งนิ้ว.....ไม่สามารถซื้อเวลาหนึ่งนิ้วกลับมาได้...

ครับ ลองทำตามขั้นตอนข้างล่าง แล้ว เพื่อนๆ ทุกๆท่าน จะประสบความสำเร็จอย่างผม..

เมื่อเปลี่ยนความคิด......การกระทำก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย.....
ไม่อาจได้ในสิ่งที่ดีกว่า.....หากยังกลัวการเปลี่ยนแปลง .....
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

วิธีหาเงินง่ายๆ แค่คลิกก็ได้เงินใช้สบายๆ รายละเอียดดังนี้..

แค่คลิกก็ได้เงินใช้สบายๆอ่านให้ละเอียดละกันนะครับ วิธีที่ได้เงินแสนง่าย สมัครฟรี แค่อ่านเมล์ ลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ !!!
คลิกโฆษณา... ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก้อสามารถทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ประมาณเดือนละ 30,000 บาท
โดยตัวผมเองก็ได้อ่านข้อความใน Web board ซึ่ง ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่ก็ลองทำดูเพราะไม่ต้องเสียค่าสมัคร พอเลิกงานเราก็มานั่ง click ใน web ดังกล่าว
บางวันได้ประมาณ 500 $ บางวันก็ได้ ถึง 2000 $ แล้วแต่ Web นะครับ พอประมาณกลางสัปดาห์ที่สามก็สามารถเบิกเงินเข้าบัญชีได้แล้วครับ ผมได้เงินก้อนแรก 30,000 บาท และปัจจุบันคาดว่าจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท ตอนนี้จะกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว เพราะ click หลาย Web
.......ในแต่ละวันไม่ต้องทำอะไรเลย นั่ง click อย่างเดียว ยิ่ง click มาก ก็ยิ่งได้เงินมาก
และถ้ายิ่งมีลูกทีมมากก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนมาก เพราะถ้าทีมเรามีจำนวนมากส่วนแบ่งรายได้ก็จะมีมากขึ้นและมี bonus ตอบแทนให้กับทุกๆ คน ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ไว้วางใจร่วมทีมกับเรา ขอให้มีเงินใช้กันมากๆ นะครับ

** ทำไม ? คุณไม่ลองหารายได้พิเศษ หรือเป็นรายได้หลัก ผ่าน ทาง Internet ดูล่ะครับ คุณมีเวลาทั้งวันหรือหาเวลาว่าง นั่งเล่น Net แล้วมีรายได้ โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งใคร **

ลองดูก่อนสิครับไม่เสียหายอะไร ถ้าคุณขยันจริงๆ คุณสามารถมีเงินใช้ เป็นหมื่น / เดือน Web นี้ดีมากจ่ายเป็นเงินโดยโอนเข้าบัญชีของเรา WEB ที่แนะนำนี้กล้ารับประกันดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา ….
ถ้าคุณไม่อยากเสียโอกาสมาเริ่มกันเลย

* มี Website ที่อยากแนะนำ (สามารถ สมัครได้ทุก Web เพราะแต่ละWebไม่เกี่ยวข้องกัน) *
... วิธีการง่ายๆ ครับแค่ Click เข้าไปที่ Link ข้างล่างนี้ ... มีมาแนะนำให้ 19 เว็บ
แนะนำให้สมัครทั้ง 19 เว็บเลยครับ มีเมล์เข้ามาตลอด ยอดขึ้นเร็ว


http://www.quickbux.org/?r=navic009

http://bux3.com/?r=navic009

http://www.buxdol.net/?r=navic009

http://www.earnmybux.com/?r=navic009

http://www.clickmybux.com/?r=navic009

http://www.makemybux.com/?r=navic009

http://www.cashmybux.com/?r=navic009

http://10bux.net/?r=navic009

http://www.extra10.com/?r=navic009

http://uronlinebux.com/?r=navic009

http://www.earn3.com/?r=navic009

http://www.croclix.com/register.php?r=navic009

http://ten-ads.com/register.php?r=navic009

http://alertbux.com/?r=navic009

http://07bux.net/?r=navic009

http://bux.to/?r=navic007

http://www.buxhot.com/?r=navic008

http://B-U-X.net/?r=navic008

http://www.neobux.com/?r=navic008

** ใครยิ่งขยันมากก็ยิ่งได้เงินมากนะ ** คลิก address ด้านบนได้เลยครับ ถ้าคลิกแล้วไม่ไป ให้ ก๊อปปี้ ไปวางในช่อง Address : ของ Internet Browser
ขอยกตัวอย่างการสมัครเว็บ Bux.to นะครับ
ตัวอย่างการ หาเงิน ของ Bux.to นะครับ (ซึ่งเว็ปที่แนะนำไปอันอื่นๆ ก็จะมีลักษณะการทำเหมือนกันหละครับ)
รายละเอียด
สมัครรับทันที $0.05
ทำงาน โดย คลิกเข้าไปที่ เมนู Surf Ads
แล้วคลิกที่ลิ้งค์ เปิดทิ้งไว้ 30 วินาที ระบบจะบันทึก ยอดเงิน ให้แล้วค่ะ
จ่ายผ่าน Alertpay ก็ได้

รับคอมมิชชั่นจากสมาชิก 100 % ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้เงินมาก
ตัวอย่าง เช่น
>> คุณคลิกเอง วันละ 15 คลิก 1 วัน คุณได้รับ = $0.15
>> คุณแนะนำ คนได้ 25 คน คลิกคนละ 15 คลิก คุณจะได้รับ = $3.75
>> รวม 1 วัน คุณจะได้รับ = $3.90
>> รวม 1 สัปดาห์ คุณจะได้รับ = $27.30
>> รวม 1 เดือน คุณจะได้รับ = $117.00
>> คิดเป็นเงินไทย คุณจะได้รับ = 4,095 บาท ต่อเดือน (ถ้าเราทำ 10 web ก็จะได้ประมาณ สี่หมื่นกว่าบาท)

** ค่าเงินบาท $1.00 = 35 บาท

วิธีการสมัคร
เข้า Register เพื่อทำ การสมัครครับ
โดยให้ กรอกข้อมูล ต่างๆ
* Username :
* Password :
* Confirm Password :
* Email Address :
* Confirm Email Address :
* AlertPay E-mail Address For Payments (ตรงนี้ให้ใส่เมลที่เป็นชื่อบัญชีของ AlertPay)
( วิธีเปิดบัญชี Alertpay --> http://www.sarayut033.th.gs/web-s/arayut033/alertpay.html หรือสมัครภายหลังก็ได้)


* Your Country :
* Referrer : ใส่ navic009 หรือตามชื่อที่อยู่ต่อจากเครื่องหมาย (=) ของ address ที่คุณคลิก
* เลือก I Accept the Terms of Service.

* Security code: ใส่รหัสตามรูป

วิธีทำเงิน

เข้า Login แล้วให้ คลิ้กที่เมนู Surf Ads
จะมีรายการโฆษณาให้คลิ้กครับ อันไหนที่คลิ้กแล้วก็จะมี เส้นสีแดงขีด คือจะคลิ้กอีกไม่ได้ครับ โดยเมื่อ คลิ้กแล้ว เราต้องเปิดทิ้งไว้ 30 วินาที นะครับ เราถึงจะได้เงิน โดยสามารถเช็คยอดเงินได้ ตรง เมนู Stat นะครับ
(สามารถเปิดได้หลาย web พร้อมๆ กัน ประหยัดเวลาดีครับ)
ควรคลิกปุ่ม Surf อีกครั้งเพื่อเป็นการ Refresh จึงจะมีขีดสีแดงของข้อความที่คลิกไปแล้ว

รายละเอียดส่วนตัวของเรา
เข้า My Stats

ถ้าอยากได้เงินเร็วๆ ให้ไปหาคนสมัครต่อจากเราเยอะๆ นะครับ
และเปลี่ยน Refer Link จากของเดิมที่เป็นของผม --> http://bux.to/?r=navic009
ก็ทำการเปลี่ยนให้เป็นของคุณ --> http://bux.to/?r=xxx หมายเหตุ : xxx = User name ของคุณวิธีทำให้ได้เงินมากๆ

1)). เชิญชวนให้เพื่อน ญาติ และคนอื่นๆ มาสมัครคลิกดูโฆษณา แต่ละคลิกที่เพื่อนคลิก เราจะได้จำนวนเงินเท่ากับที่เพื่อนคลิก
กรณีที่คุณเป็น standard user ไม่เสียค่าสมาชิก
- ตัวเราคลิก 10 โฆษณาต่อวัน ได้ = 0.1 dollar
- ถ้าเราแนะนำให้คน 20 คน มาคลิก คนละ 10 โฆษณา ต่อวันได้ = 2 dollar
- ดังนั้นแต่ละวันจะได้ 2.1 dollar
- หนึ่งอาทิตย์จะได้ 14.70 dollar
- หนึ่งเดือนจะได้ 63 dollar
ถ้ากรณีที่เป็น premium user (เสียค่าสมัคร จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ web)
ในกรณีของเวป http://bux.to/ เมื่อเรา upgrade สมาชิกเป็น premium user (ค่าสมัครสมาชิก 59 dollar ต่อปี) สิทธิที่จะได้คือ
- บริษัทประกันให้ว่าหนึ่งวันจะมีการบริการจำนวนโฆษณาน้อยสุดที่ 20 ทุกๆ วัน โดยปกติอยู่ที่ 25-40 ค่ะ
- รับ 0.0125 dollar ทุกๆ ครั้งที่คลิก และรับจากคนที่เราแนะนำ 0.0125 dollar ทุกๆ ครั้งที่คลิก เช่นกัน
รายได้จะประมาณได้ดังนี้
- ตัวเราคลิก 20 โฆษณา (ขั้นต่ำ) ต่อวัน ได้ = 0.25 dollar
- 25 premium user ที่เราแนะนำ กด คนละ 20 โฆษณาต่อวัน ได้วันละ = 6.25 dollar
- หนึ่งเดือนจะได้ 195 dollar

ทำไมคุณจึงควรอัพเกรด และอัพเกรดแล้วคุ้มหรือไม่? (อันนี้แล้วแต่คนอยากลองนะครับ)
ยกตัวอย่าง : website : Bux.to ลงทุน 59 USD สิ่งที่ได้คือ

1).คุณจะได้รับจำนวนโฆษณาขั้นต่ำ 20 โฆษณา ปกติจะอยู่ที่ 30 โฆษณา ถ้าขยันเปิดจะได้ถึง 40 โฆษณาหรือมากกว่า ซึ่งมากกว่าสมาชิกธรรมดาที่มี 5-10 โฆษณา

2).ราคาในการดูโฆษณาแต่ละครั้ง 0.0125 USD มากกว่าสมาชิกธรรมดา 25%

3).จะได้เงินจากคนที่เราแนะนำ 0.0125 USD ทุกโฆษณาที่เขาคลิก

4).ในการขอเบิกเมื่อยอดเงินครบ 10 USD จะเบิกได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในวันปกติ สำหรับสมาชิกธรรมดา ใช้เวลา 7 วันทำการ

5).ได้สิทธิพิเศษอื่นๆ ประมาณเงินที่ได้ว่าคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่า เมื่อเป็นสมาชิกพรีเมี่ยม
1 วัน กดดู 25 โฆษณา ได้เงิน (วันxจำนวนโฆษณาxราคาคลิก) 1 x 25 x 0.0125 = 0.312 USD
1 เดือน ถ้าแนะนำเพื่อนไม่ได้เลย จะมีรายได้ 0.312 x 30 = 9.375 USD
แต่เราลงทุนไป 59/12 = 4.917 USD
ดังนั้น 1 เดือนก็สามารถทำกำไรได้ 9.375 – 4.917 = 4.45 USD
ถ้าแนะนำเพื่อนมาทำได้ 10 คน และสมัครเป็นสมาชิกพรีเมี่ยม
1 วัน เพื่อน 10 คน กดคนละ 25 โฆษณา จะมีรายได้ 10x25x0.125 = 3.12 USD
1 เดือน เราจะมีรายได้ 3.12 x 30 = 93.75 USD
แต่เราลงทุนไป 59/12 = 4.917 USD
ดังนั้น เดือนก็สามารถทำกำไรได้ 93.75 + 4.917 = 98.2 USD
ถ้าคุณแนะนำเพื่อนได้ 20 คน ทำงานด้วยกัน คุณ จะได้ 93.75 + 93.75 + 4.917 = 192 USD
2)). กรณีไม่มีเวลาเชิญชวนคน สามารถให้บริษัทหาคนสมัครให้เราได้ โดยผ่านโฆษณาของบริษัท แต่เราจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
- 15 คน ในราคา 16.98 dollar
- 35 คน ในราคา 34.95 dollar
- 100 คนในราคา 98 dollar เป็นต้น แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่า คนที่บริษัทหาให้จะมาทำเงินหรือเปล่า ถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้ และเราไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน

**หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถสมัครทำงานนี้ได้เพียงแค่คนคนเดียว เท่านั้นครับ
ถ้าติดปัญหา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : navic009@gmail.com


navic009@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : watanasee IP ADDRESS : 223.205.119.239 , ,
« Reply #3 เมื่อ 18/12/2012 , 22:06:33 » Edit
watanasee@ovi.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด