ขอเชิญย้ายไปใช้บอร์ดของโคราชฮับอันใหม่จ้าคลิ๊กที่นี่


ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

คู่มือเตรียมสอบ-VCD ติว สำนักงาน ก.พ.(ธุรการ2 - บัญชี 2) ปี 50

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - คู่มือเตรียมสอบ-VCD ติว สำนักงาน ก.พ.(ธุรการ2 - บัญชี 2) ปี 50
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : sheetram.com IP ADDRESS : 124.121.184.29 , , 192.168.187.229« เมื่อ 12/07/2007 , 10:34:51 » Send Topic Set to Print Page Edit


คู่มือเตรียมสอบ-VCD ติว สำนักงาน ก.พ.(ธุรการ2 - บัญชี 2) ปี 50
WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ ม.รามคำแหง-หนังสือ-คู่มือ-VCD ติว คอร์สติวราชการ เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการข่าวสมัครงานราชการ ฟรี

<< จัดทำใหม่ล่าสุดเพื่อสอบ สำนักงาน ก.พ.(ธุรการ2 - บัญชี 2) ปี 2550 >>
1. VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับ 2 ราคา 1200 บาท รหัส s0520
ติ วที่บ้าน ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปิดดูกับเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์ สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพื่อเตรียมตัวสอบ ก.พ.
ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม ชีท 12 ชุด VCD 17 แผ่น (ชั่วโมง) บรรยายโดย อ.สมชัย, อ.ทรงพล, อ.รัตน์
VCDติวสอบราชการ
วิชาความสามารถทั่วไป
1. ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ
- แนวข้อสอบอนุกรม
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
- แนวข้อสอบสรุปความ
2. ความสามารถทางภาษา
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบการอ่านและการทำความเข้าใจบทความหรือข้อความ
- แนวข้อสอบสรุปความและตีความ
2. การใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
- แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
นำ ไปใช้ป็นVCD ติวเป็น คู่มือเตรียมสอบอบต. คู่มือเตรียมสอบอบจ. คู่มือเตรียมสอบเทศบาล คู่มือเตรียมสอบรัฐสภา และทุกหน่วยงานราชการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
จัดทำโดย..สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

2. VCD ติวเตรียมสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ราคา 700 บาท รหัส s0493
ติวทางไปรษณีย์ ประกอบด้วยหนังสือ 1 เล่ม ชีท 2 ชุด VCD 10 แผ่น (ชั่วโมง)
เนื้อหาประกอบด้วย
วิชาหลักการบัญชี
-การบัญชีและแม่บทการบัญชี
-วงจรบัญชี
-พระราชบัญญัติการบัญชี 2543
-ลูกหนี้
-สินค้าคงเหลือ
แนวข้อสอบหลักการบัญชี ชุด 1
แนวข้อสอบหลักการบัญชี ชุด 2
หลัก สูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชี 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ความรู้ทางหลักการบัญชี (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)(ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี)
จัดทำโดย..สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

3. ก.พ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 (BP) ราคา 120 บาท รหัส s0514
สรุป-เก็งข้อสอบข้อเขียน-เฉลย
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ความรู้ทางหลักการบัญชี (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) (ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี)
- สรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- สรุปความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี, งบการเงิน, วิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี, การสอบบัญชี, การเงินและการบัญชี
- เก็งแนวข้อสอบข้อเขียนพร้อมอธิบายคำตอบ
สารบัญ
(สำเนา) ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2550 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
หลักการบัญชีเบื้องต้นและการพาณิชย์ (หลักการบัญชี, สมุดรายวันขั้นต้นเล่มต่าง ๆ)
ตัวอย่างแนวข้อสอบจริง - เฉลยอธิบายคำตอบ (16 ข้อ)
เงินสดย่อย (Petty Cash) พร้อมโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ - เฉลยคำตอบ (5 ข้อ)
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร พร้อมโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ - เฉลยคำตอบ (12 ข้อ)
ลูกหนี้ พร้อมโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ - เฉลยคำตอบ (15 ข้อ)
ทรัพย์สิน พร้อมโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ - เฉลยคำตอบ (13 ข้อ)
เรื่องกิจการอุตสาหกรรม พร้อมโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ - เฉลยคำตอบ (9 ข้อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ พร้อมโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ - เฉลยคำตอบ (10 ข้อ)
การสอบบัญชี (ความหมายองการสอบบัญชี, วัฒนาการของการสอบบัญชี, ข้อแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกับการทำบัญชี, คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี, คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี, คุณสมบัติด้านอื่นที่ควรต้องมี, มารยาทผู้สอบบัญชี (17 ข้อ), มาตรฐานการสอบบัญชี, ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี, ข้อผิดพลาดทางการบัญชี, หลักฐานการสอบบัญชี, ประเภทของหลักฐาน, เทคนิคในการรวบรวมหลักฐาน, กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี, ประโยชน์ของกระดาษทำการ, ลักษณะเฉพาะของของกระดาษทำการที่ดี, สิ่งที่ควรจดไว้ในกระดาษทำการ, ฯลฯ)
สรุปความรู้เกี่ยวกับงบประมาณทางการเงิน (งบประมาณเงินสด, งบประมาณกำไรขาดทุน, งบประมาณงบดุล)
สรุปความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ปัญหาแนวข้อสอบ-เฉลย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 (วิชาหลักการบัญชี การสอบบัญชี) (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา

4. เก็งข้อสอบ-เฉลย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ก.พ.(BP) ราคา 120 บาท รหัส s0513
รวมข้อสอบ 745 ข้อ
ภาค ข. วิชาเฉพาะตำแหน่ง
วิเคราะห์ข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบ (ข้อเขียน) เก็งข้อสอบปีนี้
สารบัญ
แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น (150 ข้อ)
ตัวอย่างแนวข้อสอบจริง-เฉลย ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หลักบัญชีเบื้องต้น (95 ข้อ)
เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (120 ข้อ)
เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย สำหรับบุคคลภาคนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หลักการบัญชี (100 ข้อ)
รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ หลักการบัญชีเบื้องต้น (280 ข้อ)
รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา

5. คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 สำนักงาน ก.พ. ราคา 185 บาท รหัส s0519
(เนื้อหาในส่วนภาค ข.และข้อสอบ 200 ข้อ อธิบายคำตอบละเอียด)
รวมเนื้อหาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พร้อมแนวข้อสอบโดยอธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อตรงตามหลักสูตร สำนักงาน ก.พ. ปี 2550
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- ภาคผนวกท้ายระเบียบ
การปฏิบัติงานสำนักงาน
- งานธุรการ
- งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
- การร่างโต้ตอบหนังสือ
- งานการประชุม
- การนัดหมายและจัดวาระงาน
- การติดตามผลและสรุปรายงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 2 สำนักงาน ก.พ.ปี 2550
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และภาคผนวกท้ายระเบียบ
- แนวข้อสอบการปฏิบัติงานสำนักงาน
รวม 213 หน้า
สารบัญ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ส่วนที่ 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ส่วนที่ 2 คำอธิบายระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญโดยสรุปของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ส่วนที่ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ส่วนที่ 5 ภาคผนวกท้ายระเบียบ
บทที่ 2 การปฏิบัติงานสำนักงาน
ส่วนที่ 1 งานธุรการ
ส่วนที่ 2 งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
ส่วนที่ 3 การร่างโต้ตอบหนังสือ
ส่วนที่ 4 งานการประชุม
ส่วนที่ 5 การนัดหมายและจัดวาระงาน
ส่วนที่ 6 การติดตามผลและสรุปรายงาน
บทที่ 3 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 สำนักงาน ก.พ. ปี 2550
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบการปฏิบัติงานสำนักงาน
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

6. รวมข้อสอบ จ.พนักงานธุรการ 2 สำนักงาน ก.พ.(400 ข้ออธิบายคำตอบทุกข้อ) ราคา 145 บาท รหัส s0505
ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมอธิบายคำเฉลยโดยละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตร สำนักงาน ก.พ. ปี 2550
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1. วิชาความสามารถทั่วไป
1.1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
- อนุกรม
- โจทย์คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
- เงื่อนไขสัญลักษณ์
1.2 ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยการอุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผล และหาความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ
- ความสามารถทางภาษา
- อุปมาอุปไมย
- การสรุปความ
2. วิชาภาษาไทย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการปฏิบัติงานสำนักงาน (ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และภาคผนวกท้ายระเบียบรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน)
สารบัญ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 400 ข้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2
ส่วนที่ 1 ภาคความารู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
1. วิชาความสามารถทั่วไป
1.1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
แบบที่ 1 อนุกรม
แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
แบบที่ 4 เงื่อนไขสัญลักษณ์
1.2 ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยการอุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผล และหาความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ
แบบที่ 1 ความสามารถทางภาษา
แบบที่ 2 อุปมาอุปไมย
แบบที่ 3 การสรุปความ
แบบที่ 4 การหาตัวร่วม
แบบที่ 5 กาหาตัวต่าง
แบบที่ 6 การหาคำเข้าพวก
แบบที่ 7 การหาคำไม่เข้าพวก
ส่วนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
2. วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- ภาคผนวกท้ายระเบียบ
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

8.VCD ติวเตรียมสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ราคา 700 บาท รหัส s0494
ชีทสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 3 ชุด
VCD บรรยายเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 8 แผ่น ( 8 ชม.)
ติวเองที่บ้านได้ 24 ชม. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติวที่กรุงเทพ สามารถเปิดดูกับเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย..สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ. เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร กรมการพัฒนาชุมชน ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 400 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 50 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2514-1422-3 , 08-5967-9080 Fax : 0-2514-1423 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.00น. )
sale@sheetram.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : trade IP ADDRESS : 203.146.6.81 , ,« Reply #1 เมื่อ 22/09/2009 , 15:49:32 » Edit
จำหน่าย
1. VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการสอบบัญชี แผ่น 1-5
2. VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการบัญชี แผ่น 1-5
3 VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA (Tax Auditor )วิชาภาษีอากร แผ่น 1-8
4 VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชาการสอบบัญชี 1 แผ่น 1-2
5 VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี แผ่น 1-6

กรณีต้องการในรูปแบบ VCD
ราคาแผ่นละ 25 บาท + ค่าขนส่ง 30 บาท
(สั่งทุกๆ 5 แผ่น แถม 1 แผ่น)

กรณีต้องการในรูปแบบ ไฟล์เสียง .mp3 (จัดส่งทาง Email)
1.คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการสอบบัญชี 100 บาท
2.คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการบัญชี 100 บาท
3 คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA (Tax Auditor )วิชาภาษีอากร 160 บาท
4 คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชาการสอบบัญชี 1 40 บาท
5 คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 120 บาท

สามารถติดต่อได้ที่
Tradeonline99@yahoo.comแจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Trade IP ADDRESS : 203.170.245.54 , ,« Reply #2 เมื่อ 08/06/2015 , 15:13:53 » Edit
ครอบกลุมเนื้อหาสำคัญในการสอบ
จำหน่าย
1. VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการสอบบัญชี แผ่น 1-5
2. VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการบัญชี แผ่น 1-5
3 VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA (Tax Auditor )วิชาภาษีอากร แผ่น 1-8
4 VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชาการสอบบัญชี 1 แผ่น 1-2
5 VCD คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี แผ่น 1-6

กรณีต้องการในรูปแบบ VCD
ราคาแผ่นละ 25 บาท + ค่าขนส่ง 30 บาท
(สั่งทุกๆ 5 แผ่น แถม 1 แผ่น)

กรณีต้องการในรูปแบบ ไฟล์เสียง .mp3 (จัดส่งทาง Email)
1.คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการสอบบัญชี 100 บาท
2.คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) วิชาการบัญชี 100 บาท
3 คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA (Tax Auditor )วิชาภาษีอากร 160 บาท
4 คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชาการสอบบัญชี 1 40 บาท
5 คำบรรยาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 120 บาท

สามารถติดต่อได้ที่
Tradeonline99@yahoo.com
tradeonline99@yahoo.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด