คุยกับครูจตุรงค์ กุลแก้ว

โรงเรียนพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรีเขต 2 รายงานบาส ขอขอบพระคุณที่ได้เข้ามาเยี่ยม web site โรงเรียนพัฒนานิคม หากมีเวลาขอเชิญใหม่ อีกครั้ง


ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานบาส

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานบาส
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : อภิสิทธิ์ IP ADDRESS : 203.172.165.101 , , 192.168.212.138« เมื่อ 27/09/2007 , 14:54:19 » Send Topic Set to Print Page Editรายงาน

เรื่อง ประวัติบาสเกตบอล


จัดทำโดย


ด.ช. อภิสิทธิ์ อุดม เลขที่ 5 ชั้นม3/3


เสนอ

จ.ส.อ. จตุรงค์ กุลแก้ว

คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พละศึกษา
ผมทำขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา
เกี่ยวกับประวัติบาสเกตบอล
และมีประโยชน์ในการศึกษา
ก็ขอให้ทุกคนได้สนใจไม่มากก็น้อย

ประวัติบาส


กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม มีผู้เล่นฝ่ายละ ๕ คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ
ลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตูของฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้มากที่สุด โดยมีทักษะการ
เล่น ได้แก่ การส่ง – รับลูกการเลี้ยงลูกและการยิงประต กีฬาบาสเกตบอลมีกำเนิดขึ้น
เป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจาก ดร. เจมส์ เอ เนสมิท
(JamesA. Naismith) ได้คิดขึ้นเพื่อเล่นในโรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึกอบรม
ของสมาคมวายเอ็มซีเอนานาชาติ (International Young Men’s Christian
Association Training School) ที่เมือง สปริงฟีลด์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์
ในช่วงที่มีหิมะตก เมื่อ ค.ศ. ๑๘๙๑ (พ.ศ. ๒๔๓๔) โดยใช้ตะกร้าลูกพีช ๒ ใบ
แขวนเป็นประตู จึงทำให้กีฬานี้ได้ชื่อว่าบาสเกตบอล (Basketball) การเล่นครั้งนั้นใช้
ลูกฟุตบอลเป็นลูกบอล มีผู้เล่นทั้งหมด ๑๘ คน แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๙ คน
มีกฎการเล่น ๔ ข้อ คือ
๑. ห้ามถือลูกเคลื่อนที่
๒. ห้ามมิให้ผู้เล่นปะทะตัวกัน
๓. ประตูอยู่ระดับศีรษะและขนานพื้น
๔. ผู้เล่นจะถือลูกบอลนานเท่าใดก็ได้ และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องไม่ถูกตัวผู้เล่น
ต่อมามีการปรับปรุงการเล่นโดยลดผู้เล่นเหลือฝ่ายละ ๕ คน เนื่องจากในการเล่น
เกิดการปะทะกันเพราะสนามแคบ กติกานี้ใช้มาจนถึง ค.ศ. ๑๙๓๗ (พ.ศ. ๒๔๘๐) จึงได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งใหญ่เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ ๑๑ ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศสเยอรมนี และใน ค.ศ. ๑๙๓๙ (พ.ศ. ๒๔๘๒) ดร.เจมส์ เอ. เนสมิท ก็เสียชีวิตลง
ก่อน จะได้เห็นความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่ในกีฬาบาสเกตบอลที่เขาคิดค้นขึ้น ต่อมาจากนั้นกีฬาบาสเกตบอลก็แพร่หลายพัฒนาการเล่นเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเป็นที่รู้
้จักกันทั่วโลก องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาบาสเกตบอลในระดับนานาชาติ ได้แก่ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (ชื่อภาษาอังกฤษ International Amateur Basketball
Federation ชื่อภาษาฝรั่งเศส Fe’de’ration International de Basketball Amateur ใช้ชื่อย่อว่า FIBA) นอกจากนี้ยังมีองค์กรในระดับทวีป เช่น สมาพันธ์บาสเกตบอลเอเชีย
(Asian Basketba ll Confederation หรือ ABC) เป็นต้น

การเล่น
บาสเก็ตบอลเป็นการเล่นที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามนำบอลไปโยนลงในห่วงประตูของ คู่ต่อสู้และป้องกันไม่ให้คู่
ต่อสู้ครอบครองบอล หรือทำคะแนนได้ผู้เล่นอาจส่งโยน ตี กลิ้ง หรือเลี้ยงบอลไปทิศทางใด
ก็ได้ให้ถูกต้อง ตามกติกาที่กำหนดไว้
ระยะเวลาการเล่น
ระยะเวลาแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที และให้หยุดพักระหว่างครึ่ง 10 นาที และจะสามารถขอเวลานอกได้ระหว่างครึ่งเวลาเล่นได้ 2 ครั้ง และระหว่างเวลาพิเศษได้ 1 ครั้ง
การผิดระเบียบและการทำฟาวล ์
การทำผิดระเบียบเป็นการละเมิดกติกา การลงโทษให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองบอล
เมื่อการละเมิดเป็นการถูกต้องตัวผู้เล่น ของฝ่ายคู่ต่อสู้ หรือการกระทำ อันผิดมารยาท
นิสัยนักกีฬาการผิดระเบียบนี้ถือ เป็นการฟาวล์ ซึ่งจะต้องบันทึกฟาวล์ผู้กระทำผิด
และลงโทษตามที่กำหนดใว้ในกติกา
กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ดังนี้
๑. ช่วยพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์และสังคมแก่บุคคล
๒. ช่วยพัฒนาส่งเสริมกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย (motor skills) ให้ทำงานประสาน
กันดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือ เท้า สายตาให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง
๓. เป็นกิจกรรมนันทนาการสำหรับพักผ่อน คลายความตึงเครียด แก่ผู้เล่นและผู้ชม
๔. ช่วยฝึกการตัดสินใจ และรู้จักคิดแก้ปัญหา ตลอดจนมีสมาธิที่ดี
๕. ช่วยฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย
๖. ใช้เป็นสื่อนำในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและส่วนรวม
๗. ใช้เป็นสื่อนำในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
๘. ผู้เล่นที่มีความสามารถจะทำชื่อเสียงให้แก่ตัวเอง วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ
๙. เป็นวิชาชีพด้านหนึ่งสำหรับงานกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ
เป็นต้น
apisit15140

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : nomame IP ADDRESS : 124.120.230.68 , ,« Reply #1 เมื่อ 12/09/2008 , 18:33:05 » Edit
.........................................................................................................................!
-
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : e IP ADDRESS : 112.142.126.246 , ,« Reply #2 เมื่อ 23/10/2009 , 00:15:00 » Edit
ห่วย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : sdasdsaad IP ADDRESS : 180.180.25.157 , ,
« Reply #3 เมื่อ 31/10/2011 , 18:27:10 » Edit
ทำได้กระจอกมาก มาย อะ ขอ บอก :s
asdqwdsasd
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ลาว IP ADDRESS : 14.207.201.115 , ,« Reply #4 เมื่อ 30/01/2012 , 23:12:58 » Edit
นิสเดียวเองว่ะ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นา่น IP ADDRESS : 171.98.12.207 , ,« Reply #5 เมื่อ 30/06/2012 , 09:36:10 » Edit
โอ้โห สันจิงไรจิง
sai_only11@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : cat IP ADDRESS : 183.88.101.152 , ,
« Reply #6 เมื่อ 30/06/2012 , 09:46:18 » Edit
555555555
5555555555555555
5555555555555
55555555555555
5555555555
55555555555
5555555555
55555555555
55555555555
555555555
555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
cat12@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : กำ IP ADDRESS : 14.207.163.41 , ,« Reply #7 เมื่อ 09/09/2012 , 18:13:08 » Edit
ไอ้พวกที่ด่ามันทำได้ป่าวเหอะ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : 555+ IP ADDRESS : 115.67.230.54 , ,« Reply #8 เมื่อ 03/11/2012 , 11:53:49 » Edit
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ... IP ADDRESS : 49.48.204.121 , ,
« Reply #9 เมื่อ 18/05/2013 , 20:00:14 » Edit
ขอบคุณคร้าาาาาาา
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : 22222222 IP ADDRESS : 110.49.249.111 , ,« Reply #10 เมื่อ 19/09/2013 , 18:26:34 » Edit
ทำได้แค้เนีย
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด