ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ตัวอย่างโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ตัวอย่างโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ครรชิต IP ADDRESS : 58.10.128.5 , ,« เมื่อ 05/10/2006 , 14:27:23 » Send Topic Set to Print Page Edit


"พระนครศรีอยุธยา" เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองมรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ละปี "พระนครศรีอยุธยา" ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเกือบ 3 ล้านคน ส่วนใหญ่เข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขณะที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบถึง 15 ตารางกิโลเมตร มีประชากรกว่า 60,000 คน ประชากรแฝงอีก 1 เท่าตัว มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายสถาบัน

เมื่อพื้นที่มีคนมากและเข้ามาท่องเที่ยวมาก ปัญหาที่หนีไม่พ้นคือ "ขยะ" โดยปัจจุบันขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีจำนวนวันละประมาณ 70 ตัน ซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีเจ้าหน้าที่พร้อมรถขยะเก็บขยะตามสถานที่ราชการ ชุมชน ถนน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนำไปฝังกลบที่บ่อขยะของเทศบาลที่อยู่นอกเกาะเมืองแบบวันต่อวัน จึงไม่มีปัญหาขยะตกค้าง

และแม้ว่าปัจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ แต่ในอนาคต ปัญหาขยะล้นเมืองอาจจะเกิดขึ้นได้

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงเริ่มโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและงานวิชาการจากสถาบัน SEA-UEMA Project ประเทศแคนาดา ที่ร่วมกับ AIT หรือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดตั้งโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน, โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร, โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ, โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต, โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน, โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย, โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 สิ้นสุดโครงการเดือนเมษายน 2550 มีนักเรียน 4,080 คน และประชาชนจาก 49 ชุมชน ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า หลังจากทำโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนพบว่า สามารถลดขยะได้หลายตันต่อวัน และกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนประชาชนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการลดขยะ คัดแยกขยะ การนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะลดประมาณขยะลงได้ ยังสามารถนำขยะมาขายเปลี่ยนเป็นเงินได้

ขณะที่ ด.ญ.ณิฐิดา กลัดปิ่น อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต ที่เป็นคณะกรรมการของธนาคารขยะทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักและตรวจนับปริมาณขยะรีไซเคิลระบุว่า เมื่อนักเรียนนำขยะมาก็จะมีการคัดแยกประเภทของขยะ เช่นกระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติค คิดตามราคาไปและลงสมุดเพื่อฝากขยะ แต่ธนาคารนี้ฝากอย่างเดียวไม่มีถอน เมื่อถึงช่วงปิดเทอมหรือมีขยะมากก็จะขายเปลี่ยนเป็นเงิน นำเข้าเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน โดยมีนักเรียนและคณะอาจารย์บริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารเงินทุนธนาคารขยะ ล่าสุดที่โรงเรียนมีเงินจากการทำธนาคารขยะไปแล้วกว่า 50,000 บาท

สรุปได้ว่า เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน ปัญหาขยะก็จะหมดไปและยังแปรสภาพเป็นเงิน หรือใช้ประโยชน์ต่อได้อีก ถือว่าเป็นตัวอย่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีปัญหาด้านการกำจัดขยะ ควรที่นำไปใช้ในพื้นที่

แหล่งข่าว : มติชนออนไลน์

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด