ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

มังกรหยก ภาคพิเศษ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - มังกรหยก ภาคพิเศษ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,

View full-size image

Posts : 156
Replies : 2467


« เมื่อ 29/05/2010 , 09:31:59 » Send Topic Set to Print Page Edit


Loading...

มังกรหยก ภาคพิเศษ ผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำทั้งเจ็ด
+อั้งชิดกง (เทพเจ้าขอทานเก้านิ้ว)

จำลอง พิศนาคะ เพลินจิต .............51 เล่มจบ

ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com

<< 1 2 >>
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2468
« Reply #1 เมื่อ 29/05/2010 , 09:33:13 » Edit
Loading...
คำโปรย เล่ม 2
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2469
« Reply #2 เมื่อ 29/05/2010 , 09:34:31 » Edit
Loading...
เริ่มต้น
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2470


« Reply #3 เมื่อ 29/05/2010 , 09:35:11 » Edit
Loading...
3-4
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2471
« Reply #4 เมื่อ 29/05/2010 , 09:35:51 » Edit
Loading...
5-6
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2472
« Reply #5 เมื่อ 29/05/2010 , 09:36:23 » Edit
Loading...
7-8
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2473


« Reply #6 เมื่อ 29/05/2010 , 09:36:58 » Edit
Loading...
9-10
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2474
« Reply #7 เมื่อ 29/05/2010 , 09:37:51 » Edit
Loading...
คำโปรย เล่ม 10
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2475
« Reply #8 เมื่อ 29/05/2010 , 09:38:56 » Edit
Loading...
11-12
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2476


« Reply #9 เมื่อ 29/05/2010 , 09:39:41 » Edit
Loading...
13-14
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2477
« Reply #10 เมื่อ 29/05/2010 , 09:40:22 » Edit
Loading...
15-16
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2478
« Reply #11 เมื่อ 29/05/2010 , 09:41:04 » Edit
Loading...
17-18
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2479


« Reply #12 เมื่อ 29/05/2010 , 09:42:56 » Edit
Loading...
19-20

ขอพักก่อน รอดูเสียงตอบรับขอรับ
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tootoo IP ADDRESS : 124.121.226.30 , ,


Posts : 28
Replies : 361
« Reply #13 เมื่อ 29/05/2010 , 10:33:40 » Edit
เสียงตอบรับ มาแร้วครับ 555
tt-4476@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : มือปีศาจ(admin) IP ADDRESS : 117.2.84.234 , ,


Posts : 1086
Replies : 3946
« Reply #14 เมื่อ 29/05/2010 , 11:01:51 » Edit

ถ้าเอ่ยเป็นภาษาเวียด..... ต้องบอกว่า..


"แดบล้ำ" แปลว่า "งามมากหลาย......."


 


      


เวบหลัก "บู๊ลิ้มตงง้วน"
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : lion IP ADDRESS : 58.9.57.218 , ,


Posts : 3
Replies : 54


« Reply #15 เมื่อ 29/05/2010 , 12:10:46 » Edit

ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็ต้องบอกว่า

"ขี้เหร่เน้" แปลว่า สวยจริงๆครับ
veer5357@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2480
« Reply #16 เมื่อ 29/05/2010 , 15:05:11 » Edit
Loading...
21-22


ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2481
« Reply #17 เมื่อ 29/05/2010 , 15:09:30 » Edit
Loading...
23-24

ชอบปกรุ่นเพลินจิตต์ที่ท่านวารินทร์เป็นคนวาดจริง

ดูมีเสน่ห์ ดึงดูดสายตาและสมจริงขอรับ
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2482


« Reply #18 เมื่อ 29/05/2010 , 15:10:22 » Edit
Loading...
25-26
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2483
« Reply #19 เมื่อ 29/05/2010 , 15:11:55 » Edit
Loading...
27-28
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 124.120.170.120 , ,


View full-size image

Posts : 156
Replies : 2484
« Reply #20 เมื่อ 29/05/2010 , 15:13:35 » Edit
Loading...
29-30
ความสุขเป็นสิ่งที่ประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่านแบ่งปันแก่ผู้อื่นไม่ บางครั้ง ท่านยิ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่นมากขึ้น ความสุขที่ตนเองได้รับ ก็จะมากยิ่งขึ้น (ดาบมรกต )
boonsom66@yahoo.com
<< 1 2 >>
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด