ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

การซ่อมหนังสือด้วยตนเอง

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - การซ่อมหนังสือด้วยตนเอง
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.101.5 , ,

Posts : 13
Replies : 95


« เมื่อ 18/01/2007 , 22:34:29 » Send Topic Set to Print Page Edit


1. การเตรียมการซ่อมหนังสือ


1.1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ให้พร้อม เพื่อความสะดวก เมื่อเวลาต้องการใช้


1.2 ก่อนลงมือซ่อม ควรแยกหนังสือไว้เป็นพวก ๆ เล่มใดควรซ่อมเล็กน้อย เล่มใดควรซ่อมเฉพาะสัน เล่มใดต้องซ่อมเข้าปกใน เล่มใดชำรุดมากต้องเย็บเล่มใหม่ โดยแยกไว้เป็นพวก ๆ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน


2. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดหา


2.1 ประเภทผ้า ได้แก่ ผ้าแรกซีน, ผ้าดิบชนิดยาง, ผ้าขาวบาง, ผ้าคิ้ว, ผ้าสำหรับรีดและเช็ดทำความสะอาดหนังสือ


2.2 ประเภทกระดาษ ได้แก่ กระดาษแข็งทำปกเบอร์ 20-42,กระดาษแรกซีน,กระดาษปอนด์อย่างหนา 100 แกรม หรือ 120 แกรม,กระดาษปิดสันหนังสือ, กระดาษแก้วหรือกระดาษสา, กระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับรองทากาว


2.3 ประเภทใช้เจาะและตัด ได้แก่ เครื่องตัดกระดาษ, กรรไกร, คัตเตอร์,สว่านและดอกสว่าน, เหล็กหนีบเจาะหนังสือ


2.4 อื่น ๆ คือ ฆ้อน, ด้ายฟอกหรือด้ายหลอดสำหรับเย็บเล่มหนังสือ, กาวหรือแป้งเปียก, กระจกทากาว, แปรงทากาว, เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ ขนาด 2 3/4 - 3 1/2 นิ้ว ไม้เนียน, เครื่องอัดหนังสือ, ลูกกลิ้ง, ปากกาไฟฟ้าและเทปรองเขียน, ภาชนะใส่กาว, เทปใส


(มีต่อคับ)


อ้างอิงจาก http://www.kr.ac.th/ebook/vantana/b12.html


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com

<< 1 2 >>
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.101.5 , ,


Posts : 13
Replies : 96
« Reply #1 เมื่อ 18/01/2007 , 22:36:36 » Edit

การซ่อมหนังสือที่ชำรุดเล็กน้อย


1. หน้าหนังสือภายในฉีกขาดเล็กน้อย ใช้เทปใสปะตรงรอยขาด หรือใช้กระดาษแก้ว,กระดาษสา ทากาวปิดตรงรอยขาด


2. หน้าหนังสือหลุดออกหน้าเดียว ใช้กาวทาที่ริมด้านในของแผ่นที่หลุดออก แล้วสอดเข้าในหนังสือให้ชิดกับสันหนังสือมากที่สุด หรือใช้เทปใสปิดตรงที่หลุดก็ได้


3. หน้าหนังสือหลุดออกทั้งยก ให้เย็บยกที่หลุดให้ติดกันก่อน แล้วทากาวที่ด้านในของสันหนังสือระหว่างยกที่หลุดนำยกหนังสือที่เย็บแล้วสอดลงไปตรงช่องที่ทากาวแล้วปิดหนังสือ หาของหนัก ๆ ทับหนังสือ หรือจะใช้ที่อัดหนังสือก็ได้


4. สันหนังสือด้านนอกหลุดออกจากเล่มหนังสือ


4.1ใช้เทปผ้าแรกซีนปิดลงบนสันหนังสือ ให้ติดกับปกหนังสือทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง


4. 2 ใช้ผ้าหรือกระดาษแรกซีนหุ้มสันหนังสือ
              - ตัดผ้าหรือกระดาษแรกซีนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีความยาวกว่าสันหนังสือ 2 นิ้ว และกว้างกว่าสันหนังสือ 2 นิ้ว แล้วตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเหนือมุมของสันทั้งสี่มุม 
              - ทากาวปิดลงที่สันของหนังสือ วางตัวหนังสือลงบนสันที่เตรียมไว้ พับส่วนที่ยื่นพ้นจากตัวหนังสือทั้งหัวและท้าย เข้าด้านในของหนังสือ


4.3 หาของหนัก ๆ ทับหนังสือหรือจะใช้ที่อัดหนังสืออัดไว้ก็ได้


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.101.5 , ,


Posts : 13
Replies : 97
« Reply #2 เมื่อ 18/01/2007 , 22:41:13 » Edit

หนังสือที่มีสภาพแข็งแรง เป็นอย่างไร


          ถ้าท่านเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ท่านจะทราบดีว่า หนังสือที่ผลิตขายในบ้านเรา มีวิธีเข้าเล่มด้วยกัน 3 แบบ คือ ไสกาว เย็บด้วยลวด และเย็บด้วยเชือก ปกนั้นมีทั้งปกอ่อนและปกแข็ง หนังสือบางเล่ม ดูเหมือนว่าแข็งแรงเพราะเป็นปกแข็ง แต่อ่านยังไม่ทันจบเล่ม หนังสือก็หลุดร่อนออกมาเสียแล้ว บางเล่มเข้าเล่มอย่างประณีต เย็บด้วยเชือกแต่เป็นปกอ่อน ชำรุดง่าย ถ้าเป็นหนังสือส่วนตัว ก็ไม่เป็นปัญหานัก แต่สำหรับห้องสมุดแล้ว หนังสือที่มีสภาพแข็งแรงอย่างแท้จริง คือแข็งแรงทั้งตัวเล่ม และตัวปก


การซ่อมหนังสือแบบถาวร


จะทำเมื่อปกหนังสือหลุดออกจากตัวหนังสือ หรือหน้าหนังสือหลุดออกแต่มีหน้าอยู่ครบ มีวิธีการซ่อมดังนี้


การเตรียมส่วนเล่มหนังสือ


1. ส่วนเล่มหนังสือ แกะกระดาษและผ้าขาวบางที่ปิดสันออก ขูดแต่งให้เรียบร้อย


2. นำหน้าหนังสือที่หลุดออกสอดเข้าที่ให้เรียบร้อย กระแทกสันให้เรียบ


3. ตัดใบรองปก ใบรองปกมีลักษณะเป็นคู่ จำนวน 2 คู่ โดยวัดขนาดกว้าง ยาว เมื่อพับครึ่งให้เท่ากับตัวหนังสือ


4. ติดใบรองปกโดยทากาวที่สันหนังสือแล้วนำใบรองปกปิดทับทั้งด้านหน้า และด้านหลัง


5. หนีบหนังสือให้แน่น แล้วเจาะสันหนังสือให้ได้ 3 รู การเจาะรูให้ห่างจากสันประมาณ 0.5 ซม.


6. ตัดผ้าขาวบางให้กว้างกว่าสันข้างละ 1 นิ้ว ความยาวให้ห่างจากขอบหนังสือด้าน บนและล่าง ประมาณ 0.5 นิ้ว


7. เย็บสันหนังสือพร้อมกับผ้าขาวบางที่ตัดเตรียมไว้แล้ว โดยสอดเข็มจากรูกลางเหลือด้ายไว้ประมาณ 1 นิ้วครึ่ง แล้วสอดลงในรูบนย้อนมารูกลางสอดลงในรูล่าง แล้วนำมาผูกให้แน่นกับด้ายส่วนที่เหลือที่รูกลาง 2-3 รอบ ตัดด้ายที่ผูกแล้วให้เหลือชายด้ายประมาณ 1 ซม.


การเตรียมส่วนปกหนังสือ


8. ตัดกระดาษแข็งทำปกหน้าและปกหลัง ให้กว้างเท่ากับความกว้างของหนังสือ โดยวัดจากรูที่เจาะและให้ยาวกว่าตัวหนังสือ ด้านละประมาณ 1/8 นิ้ว


9. ตัดกระดาษแรกซีน สำหรับหุ้มกระดาษปกหนังสือ ให้ด้านบน ล่าง และข้าง ยาวกว่าปกด้านละ 2 เซนติเมตร ทากาวที่ปกแข็งทั้งสองปกให้ทั่วติดกระดาษแรกซีนแล้วตัดมุม 4 มุม เพื่อพับเข้าด้านใน (ถ้าปกเดิมยังมีสภาพสวยงามก็ใช้ติดแทนกระดาษแรกซีนได้)


10. ตัดสันหนังสือ ใช้กระดาษแข็งพอประมาณให้กว้างเท่ากับสันหนังสือและ ให้ยาวเท่ากับกระดาษแข็งทำปก


11. ตัดผ้าแรกซีน สำหรับหุ้มสันหนังสือ ให้กว้างและยาวกว่าสันหนังสือด้านละ 1 นิ้ว ทากาวให้ทั่วแล้วติดกระดาษสันหนังสือ ให้อยู่ระหว่างกลางของผ้าแรกซีน


12. นำปกหนังสือมาติดลงบนผ้าแร็กซีนทั้ง 2 ด้าน ให้สันห่างจากปกประมาณ 0.5 ซม. ใช้ลูกกลิ้งหรือผ้าไล่ฟองอากาศออกให้ผ้าเรียบติดกระดาษ


การเข้าเล่มหนังสือ


13. นำปกและตัวเล่มหนังสือมาวัดขนาดให้พอดีทั้ง 2 ด้าน เชื่อมตัวหนังสือเข้ากับปกโดยใช้กาวลาเท็กซ์ผสมน้ำให้เจือจางลง ทากาวลงบนใบรองปกทั้ง 2 ด้าน (ทำทีละด้าน) เพื่อติดกับปกหนังสือ จับให้แน่น ใช้ไม้เนียนรีดตรงร่องสันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง


14. นำเข้าเครื่องอัดหนังสือทิ้งไว้ เพื่อหนังสือและปกที่ซ่อมใหม่จะได้ติดสนิทและแข็งแรง


15. ติดใบกำหนดส่ง เช่นเดียวกับหนังสือใหม่


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.101.5 , ,


Posts : 13
Replies : 98


« Reply #3 เมื่อ 18/01/2007 , 22:43:23 » Edit

ประโยชน์ของการเข้าปกหนังสือ


          การเข้าปกหนังสือตามขั้นตอนดังกล่าว เป็นวิธีเข้าปกโดยรักษาปกเดิมไว้ ซึ่งมีข้อดีคือ ช่วยประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนี้ และรักษาความสวยงามของปกหนังสือให้คงอยู่เช่นเดิม หากแต่มีสภาพที่แข็งแรงมากขึ้น ในการเข้าเล่มหนังสือที่ไม่มีปกเดิม ได้แก่วิทยานิพนธ์ หรือที่ปกเดิมชำรุดเสียหายไป จำเป็นต้องใช้ผ้าแรกซีนหรือกระดาษแรกซีนหุ้มตัวปกทั้งหมด แทนที่จะใช้ทำเฉพาะสันหรือขอบปก ดังเช่นวิธีข้างต้น


ข้อควรจำ


1. การซ่อมหนังสือ ต้องใช้ความสะอาด และประณีต ก่อนลงมือทำงานควรเตรียมเครื่องใช้ทุกอย่างไว้ให้พร้อม กระดาษและผ้าต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ตัดไว้ให้เสร็จ ถ้าจะใช้กาวลาเท็กซ์ควรผสมน้ำเล็กน้อย ให้กาวได้ที่ก่อนจึงจะลงมือทำ


2. เศษกระดาษ ผงต่าง ๆ ที่เกิดจากการแกะปกเก่าออกต้องกวาดทิ้งให้หมด ก่อนที่จะลงมือเย็บเล่ม และเข้าปกใหม่


3. ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้ง เช่น แปรง กระจก เมื่อทำเสร็จแล้วใน วันหนึ่ง ๆ


4. ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว โดยเปิดหนังสือดูว่า เปิดได้ง่ายหรือไม่ ปกกับตัวเล่มหนังสือใช่ด้านเดียวกันหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องจะได้รีบแก้ไขทันที


5. ความอดทน ใจเย็น และการฝึกฝนอยู่เสมอ จะช่วยให้ซ่อมหนังสือได้ดี


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.101.5 , ,


Posts : 13
Replies : 99
« Reply #4 เมื่อ 18/01/2007 , 22:48:34 » Edit

การนำหนังสือใหม่มาเข้าปกแข็ง


1. ดึงปกอ่อนของหนังสือออกจากตัวเล่ม แยกปกเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพดี เพราะเราจะนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก


2. นำหนังสือมาเจาะรูที่ริมสัน ด้วยสว่านไฟฟ้า


3.ใช้เข็มขนาด 2 3/4 นิ้ว ร้อยเชือกแดงขาว เย็บหนังสือที่เจาะรูไว้โดยเริ่มเย็บจากรูบริเวณกลาง ๆ ก่อน แล้วเย็บตามรูที่เจาะเรื่อยไป จนมาบรรจบที่เดิม พันปลายเชือกให้เป็นเกลียวยาวเท่ากับความกว้างของสันหนังสือ ซ่อนเกลียวไว้ในสัน วิธีนี้จะกันไม่ให้ปลายเชือกหลุดลุ่ย คล้าย ๆ กับเวลาที่เราเย็บผ้า เสร็จแล้วทำปม ก่อนจะตัดเส้นด้าย


4. ใช้ฆ้อนทุบตรงรอยเย็บและรอยเจาะให้เรียบสนิท


5. ตัดกระดาษปอนด์ 100 แกรม หรือ 120 แกรม ทำใบรองปก


6. ทากาวบริเวณริมสันที่เย็บไว้ ให้เลยจากรอยเย็บเล็กน้อย ติดใบรองปกด้านหน้า ทำวิธีเดียวกันนี้เพื่อติดใบรองปกด้านหลัง จากนั้นเจียนใบรองปกให้ เสมอกับตัวเล่ม


7. ตัดผ้าคิ้วขนาดเท่ากับความกว้างของสันหนังสือ 2 ชิ้น


8.ทากาวด้านบนและล่างของสันหนังสือ นำผ้าคิ้วที่ตัดเตรียมไว้ติดลงไป


9 หุ้มสันหนังสือด้วยแถบผ้าดิบ แถบผ้าดิบจะสั้นกว่าแนวสันหนังสือด้านบน 1 ซม. ด้านล่าง 1 ซม. กว้างกว่าความกว้างของสัน ด้านละ 1 นิ้ว


10 ตัดกระดาษแข็งเบอร์ 24 เตรียมทำปก 2 แผ่น ขนาดกว้างเท่าความกว้างของตัวเล่ม ยาวกว่าตัวเล่มด้านบนและล่าง ด้านละ 2.5 มม.


11 ตัดกระดาษแข็งเบอร์ 16 ทำสันปก โดยมีความกว้างเท่ากับสันหนังสือ ความยาวเท่ากับปก


12 ตัดผ้าแร็กซีน ขนาดกว้างกว่าสันปกด้านละ 2 นิ้ว ยาวกว่าสันปกด้านบน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว


13 นำสันปกมาทากาว วางทาบลงตรงกลางผ้าแร็กซีนในข้อ 12


14 นำกระดาษปกที่ตัดเตรียมไว้ในข้อ 10 มาทากาวบริเวณริมปก ติดปกลงบนแร็กซีน โดยให้เว้นระยะห่างจากสันปกด้านละ 8 มม.


15 ทากาวลงบนส่วนที่เหลือของผ้าแร็คซีนทั้งด้านบนและล่าง ก่อนพับผ้าแร็คซีนให้แนบกับบริเวณสันปก ให้สอดเส้นเชือกแดง-ขาว ไว้เหนือขอบสันทั้งด้าน บน-ล่าง


16 ตัดกระดาษแร็คซีนกว้าง 1 นิ้ว นำมาติดขอบปกโดยรอบ เว้นบริเวณส่วนบน-ล่าง ของสันปก ที่หุ้มผ้าแร็คซีนไว้แล้ว


17 นำปกเดิมของหนังสือ ในข้อ 1 มาตัดส่วนที่เป็นสันทิ้งไปจะได้ปกหน้า และปกหลัง แล้วนำมาผนึกกับปกกระดาษแข็งที่เตรียมไว้ในข้อ 16


18 เชื่อมตัวหนังสือเข้ากับปก โดยทากาวลาเท็กซ์เข้มข้นทาบริเวณสันปก ให้เลยแผ่นปกหน้า-หลัง ด้านละ 2 นิ้ว


19 ใช้ไม้เนียนรีดตรงรอยต่อระหว่างสันกับปกให้เรียบสนิท


20 นำหนังสือที่เชื่อมปกแล้วไปเข้าแท่นอัด เพื่อให้ปกเรียบ


21 ผนึกใบรองปกเข้ากับปกทั้งด้านหน้าและหลัง โดยใช้กาวลาเท็กซ์ผสมน้ำให้เจือจางลง


22 นำหนังสือไปเข้าแท่งอัดอีกครั้งหนึ่ง


23 ทายากันแมลงให้หนังสือ


24 ส่งหนังสือไปวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการ


--จบ--


อ้างอิงจาก  http://www.kr.ac.th/ebook/vantana/b12.html


หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อชาวยุทธ์ทุกท่านนะคับ


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : มารโลหิต(Blooddevil) IP ADDRESS : 203.156.177.99 , ,


Posts : 5
Replies : 80
« Reply #5 เมื่อ 19/01/2007 , 07:51:04 » Edit

เป็นกระทู้ที่มีประโยชน์กับนักอ่านทุกท่านครับ เพราะหลายครั้งคัมภีร์ที่เราได้มาจะมีจุดชำรุดมากน้อยต่างกันไป เนื่องจากอายุของมันเอง ยิ่งถ้าได้จากร้านเช่ายิ่งหนักไปใหญ่ คิดว่าสหายหลายคนก็จะมีคัมภีร์ลักษณะนี้อยู่ในความครอบครอง จะได้นำไปซ่อมคัมภีร์ของท่านทั้งหลาย (เขียนยังกับเจ้าของกระทู้) ต้องขอขอบคุณท่าน เซียวฮื่อยี้(mixadobe) แทนสหายทุกท่านด้วย สำหรับบทความดีๆ ขอรับ
คารวะ 1 จอก
agchai@Gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : มือปีศาจ(admin) IP ADDRESS : 203.113.45.196 , ,


Posts : 932
Replies : 1859


« Reply #6 เมื่อ 19/01/2007 , 08:09:46 » Edit

คารวะ 1 จอก


 


กับสิ่งดีๆ มีสาระ ที่ท่านเซี่ยวเก็บมาฝากบอร์ดนี้นะครับ เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าคนหนึ่งล่ะ ที่เก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ประยุกต์ใช้ กับรูปแบบที่ทำเองอยู่ ณ ปัจจุบัน


 


 


มือปีศาจ


บู๊ลิ้มตงง้วน http://ccc.1asphost.com/chinastory/
china_story@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เขี้ยวงู(boon) IP ADDRESS : 203.155.221.240 , ,


View full-size image

Posts : 55
Replies : 843
« Reply #7 เมื่อ 19/01/2007 , 12:05:25 » Edit
คารวะ 1 จอก

แต่ถ้าหนังสือเยินมากไป ควรใช้บริการมืออาชีพนะขอรับ

ทั้งตัดขอบ แข็งแรง แน่นหนา สภาพเหมือนใหม่

เหมาะสำหรับพวก RARE ITEM................

ที่ใช้บริการอยู่ เล่มละ 100- ทำปกสี่สี หุ้มสติ๊กเกอร์ใสด้วย


หลับๆ ตื่นๆ มีอันใดผิดแผกแตกต่าง ชีวิตคนไยมิใช่เฉกเช่นความฝันตื่นหนึ่ง
boonsom66@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ปึงเม้ง(plukub) IP ADDRESS : 124.120.27.149 , ,


View full-size image

Posts : 19
Replies : 135
« Reply #8 เมื่อ 19/01/2007 , 15:41:48 » Edit
เป็นประโยชมากเลยคับท่านmix ขอคารวะด้วยใจจิง 1 จอก
ปึงเม้ง : ตามหาเจ้าหมื่นด้งนคร,เอื้องเซาะเมืองนาย,สามปอยดง,จอมพยัคฆ์ลาว,ยอดพยัคฆ์โยนก,ถล่มขอมดําของลพบุรีคับ ^^
jam_c_ja@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.107.61 , ,


Posts : 13
Replies : 105


« Reply #9 เมื่อ 19/01/2007 , 22:23:14 » Edit

Rep ด้านบนเป็นการซ่อมหนังสือแบบที่ห้องสมุดทำกันนะคับ


ส่วนอันนี้วิธีคล้ายคลึงกันกับด้านบน แต่เอามาเผื่อให้เลือกกัน แล้วแต่ความชอบคับ


==============
วิธีซ่อมหนังสือด้วยตัวคุณเอง

@ วิธีการทำอยู่ในนิตยสารสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 556 หน้าปกกอล์ฟ-ไมค์
@ อุปกรณ์สำหรับการซ่อมหนังสือ หาซื้อได้ที่ศึกษาภัณฑ์และ B2S


1. กระดาษชานอ้อยสำหรับทำสันและปก
2. กระดาษรองปก (สีอะไรก็ได้หนา 120 แกรม ขึ้นไป)
3. สว่านไฟฟ้า เลือกหัวขนาดเล็ก
4. เชือกไนล่อน
5. เข็มเย็บผ้าขนาด 3 1/2
6. ผ้าสาลู
7. ผ้าคิ้ว
8. แปรงสีฟันสำหรับทากาว
9. กาวลาเท็กซ์ชนิดแห้งไวยี่ห้อ TOA
10. กระดาษหุ้มปก (เลือกลายหรือสีตามชอบ)

การซ่อมหนังสือแบ่งเป็นระดับตามความยากง่ายหรืออาการชำรุดของหนังสือค่ะ

ระดับประถม - พยาบาล (หน้าหนังสือหลุดออกจากตัวเล่มเพียงเล็กน้อย)

1. สอดหน้าที่หลุดเข้ากับตัวเล่มโดยเรียงเลขหน้าให้ถูกต้องตามเดิม กระแทกด้านตรงข้ามสันกับ พื้นเพื่อให้หน้าที่หลุดแนบสนิทกับตัวเล่ม กางหน้าที่ต้องการซ่อมทากาวตรงรอยสันกาว แล้วทา ให้กินเข้ามาในเนื้อกระดาษตรงหน้าที่ติดกันไม่เกิน 5 มม. ระวังอย่าให้กาวเยิ้มมากไปค่ะ
2. ปิดหนังสือลงตามเดิม เอามือรูดสันให้กาวติดแน่น แล้วทับด้วยกองหนังสือหนักๆ นาน 30 นาที ค่อยเปิดอ่านนะคะ เพื่อให้กาวแห้งค่ะ 


ระดับมัธยม - พยาบาล (หน้าหนังสือหลุดออกจากปกเยอะมากเกินกว่าจะแปะกาวไหว)

1. ใช้สว่านเจาะรูหนังสือจากปกหน้าทะลุไปจนถึงปกหลัง วัดจากขอบสันเข้ามาไม่เกิน 5 มม. หนังสือเล่มเล็กขนาดพ็อกเก็ตบุกเจาะ 3 รู ส่วนขนาดใหญ่ควรเจาะ 5 รู เอาคลิบหนีบแต่ละหน้าไม่ให้เคลื่อน ร้อยเชือกไนล่อนเข้ากับเข็มโดยไม่ต้องมัดปลายเชือก ฝีเข็มแรกเริ่มที่ตรงกลางโดยแทงจากด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วแทงลงอีกรู จากนั้นย้อนมาแทงรูตรงกลางและแทงลงอีกรูที่เหลือ
2. พลิกมาด้านหลัง คล้องเข็มดึงปลายเชือกให้ตึง แล้วมัดปมเงื่อนตาย ขั้นตอนนี้ต้องดึงเชือกให้แน่นที่สุด เสร็จแล้วก็ตัดปลายด้ายเป็นอันเรียบร้อย ถ้าไม่อยากเห็นเชือกรกตาตรงหน้าปก ควรใช้กระดาษแรกซีนหรือเทปกาวแรกซีนมาติดก็ได้ค่ะ มีหลายสีให้เลือก
ปล. ความเห็นของ pinkywitch แม่มดสีชมพู นะคะ ถ้าใครอยากให้กิ๊บเก๋ยูเรก้า ให้เลือกริบบิ้นที่สวยๆน่ารักๆ มาใช้แทนเชือก แล้วผูกเป็นโบว์ที่รูตรงกลางก็จะน่ารักดีค่ะ แต่ควรมัดเงื่อนตาย 1 ครั้งก่อนที่จะมัดเป็นโบว์นะคะ จะได้ไม่ต้องกลัวโบว์หลุดน่ะค่ะ

สำหรับที่ยากที่สุดคงจะเป็นแบบสุดท้ายนี่แหละค่ะ แต่ทำออกมาแล้วสวยมาก น่าภูมิใจมากเลยค่ะที่ทำเองได้

ระดับหนังสือโป๊ (ปกหนังสือขาด เยิน หรือไม่มีปกเลย)

สมมุติว่าหนังสือที่จะต้องเปลี่ยนปกมีขนาดกว้าง 10.5 ซม. ยาว 17.4 ซม. และสันหนา 2 ซม. จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติดังนี้ค่ะ
1. ดึงปกทิ้ง แล้วลอกกาวตรงสันออกให้หมด วัดขนาดหนังสือทั้งด้านกว้าง ยาว และความกว้างของสันปก

2. ตัดผ้าคิ้วขนาดความกว้างเท่ากับสันปก นั่นคือ 2 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

3. ตัดผ้าสาลูสั้นกว่าความยาวเล่มเพียงเล็กน้อย แปลว่าต้องสั้นกว่า 17.4 ซม.

4. ปกหน้าปกหลังตัดจากกระดาษชานอ้อย ขนาดคือ ความกว้างตัวเล่ม-0.4 ซม. ความยาวตัวเล่ม + 0.7 ซม.
เท่ากับต้องตัดกว้าง 10.1 ซม. ยาว 18.1 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

5. ตัดกระดาษหุ้มปก ขนาดคือ กว้าง=(ความกว้างตัวเล่ม-0.4 ซม.) x 2 + (ความกว้างสัน +2.2 ซม.)
ยาว = ความยาวตัวเล่ม + 0.7 ซม. แล้วบวกเพิ่มทั้งสี่ด้านอีกข้างละ 1.6 ซม. เผื่อพับเก็บเข้าด้านใน สำหรับหนังสือเล่มนี้เราต้องตัดกระดาษหุ้มปก กว้าง 27.6 ซม. ยาว 21.3 ซม.

6. สันปกตัดจากกระดาษชานอ้อย ขนาด = ความกว้างสัน, ความยาวตัวเล่ม + 0.7 ซม. นั่นคือ กว้าง 2 ซม. ยาว 18.1 ซม.

7. ตัวจ่อชิ้นใหญ่ตัดจากกระดาษชานอ้อย ขนาด = ความกว้างสัน + 2.2 ซม. ความยาวตัวเล่ม + 0.7 ซม. นั่นคือ กว้าง 4.2 ซม. ยาว 18.1 ซม.

8. ตัวจ่อชิ้นเล็กตัดจากกระดาษชานอ้อย ขนาด = ความกว้าง 1.1 ซม., ความยาวตัวเล่ม +0.7 ซม. นั่นคือ กว้าง 1.1 ซม. ยาว 18.1 ซม.

9. ตัดใบรองปก ขนาด = (ความกว้างตัวเล่ม x 2), ความยาวเท่าตัวเล่ม นั่นคือ กว้าง 21 ซม. ยาว 17.4 ซม.

วีธีการทำเข้าเล่มนะคะ
1. ติดผ้าคิ้วตรงส่วนหัว-ท้ายของสันปก โดยให้ขอบสีแดงของผ้าคิ้วล้ำออกมาเกินสัน
2. ทากาวที่ใบรองปกให้ทั่ว ใบหนึ่งติดกับหน้าแรกของตัวเล่ม อีกใบติดกับหน้าสุดท้าย
3. ทากาวที่ผ้าสาลู นำไปหุ้มสันปก พักส่วนตัวเล่มให้กาวแห้ง
4. หาตำแหน่งที่ต้องติดสันปกกับสันปกบนกระดาษหุ้มปก โดยนำกระดาษชานอ้อยชิ้นปกหน้า ตัวจ่อชิ้นใหญ่ ปกหลัง วางเรียงกันบนกระดาษหุ้มปกที่ตัดมมุมทั้งสี่แล้ว โดยเว้นระยะจากขอบกระดาษหุ้มปกด้นละ 1.6 ซม. ใช้ดินสอร่างตำแหน่งที่วางบนกระดาษหุ้มปกด้วย
5. ดึงตัวจ่อชิ้นใหญ่ออก นำตัวจ่อชิ้นเล็กมาวางชิดปกด้านหนึ่ง ตอด้วยสันปก ดึงตัวจ่อชิ้นเล็กออก นำดินสอร่างตำแหน่งที่ต้องติดสันปก
6. ทากาวที่ปกหน้า ปกหลัง สันปก นำไปติดให้ตรงกับตำแหน่งบนกระดาษหุ้มปกที่ร่างไว้แล้ว จากนั้นใช้ผ้าไล่ฟองอากาศบริเวณที่ทากาวให้เรียบ
7. ทากาวที่กระดาษหุ้มปกทั้งสี่ด้าน แล้วพับติดเข้ามาด้านใน ใช้ผ้าไล่ฟองอากาศบริเวณที่ทากาวให้เรียบ
8. ทากาวที่ปกหน้า ปกหลัง สันปก เพื่อติดเข้ากับตัวเล่มหนังสือ
9. ใช้มือรีดให้เรียบ นำหนังสือหรือของหนักๆ ทับไว้นาน 30 นาที ถ้าไม่ชอบปกสีขาว จะหากระดาษน่ารักๆเก๋ๆ มาทำปกก็ได้ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บทความนี้คัดลอกมาจากคอลัมน์ SSD Solution
นิตยสารสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 556 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2549
ความดีทั้งหมดที่จะพึงมีขอยกให้กับเจ้าของบทความและเจ้าของนิตยสาร
จริงๆมีรูปให้โพสต์ประกอบการทำอยู่ถึง17-18รูปด้วยกัน แต่ไปดูเอาจากกระทู้ต้นขั้วละกันนะ


อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=spiral&date=25-04-2006&group=13&blog=2


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.107.61 , ,


Posts : 13
Replies : 106
« Reply #10 เมื่อ 19/01/2007 , 22:29:05 » Edit

คารวะทุกท่าน 3 จอก  


ท่านเขี้ยวงูทำที่ร้านไหนหรือคับ เผื่อจะไปใช้บริการบ้างคับ   


 


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เซียวฮื่อยี้(mixadobe) IP ADDRESS : 58.9.107.61 , ,


Posts : 13
Replies : 107
« Reply #11 เมื่อ 19/01/2007 , 23:09:18 » Edit

อันนี้เป็นเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2006/02/K4083458/K4083458.html ที่พอจับใจความได้คับ


ขี้แมงสาบติดหนังสือทำไง


ปัดออก ด้วยแปรง  ห้ามใช้ผ้าหมาด ๆ เช็ด เพราะหนังสือไม่ถูกกับน้ำ (ผ้าหมาด ๆ แล้วเป่าด้วยได ก้อไม่ได้เด็ดขาด ปัดออกอย่างเดียว)


ถ้าเศษ ๆ ติดสันจะปัดด้วยมือไม่ไหว ใช้แปรงทาสีอันเล็กๆ ราคาถูก ถ้ายังไม่ออก ขูดด้วยเล็บ หรือมีดก็ได้ ถ้ามีรอยมากตามขอบๆนะ เจียรทิ้ง


ถ้าหนังสือเก่าอยากเก็บนะ เจียร หรือตัดขอบ หนังสือหลายเล่มขอบกว้างพอ  แบบเครื่องตัดกระดาษใหญ่ ๆ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สกอตเทปติดกระดาษ


ถ้าสกอตเทปแบบแพง ลอกออกได้ ถ้าแบบถูกและติดมานานแล้ว เช็ดออกด้วยน้ำมันซักแห้งน้ำมันซักแห้ง ยี่ห้อตราปลาฉลาม  มียี่ห้อเดียว  ซื้อที่ร้านโชว์ห่วย ขวดละสามสิบบาท ขวดใหญ่ ประมาณขวดเบียร์ใหญ่ (น้ำมันซักแห้งนะ มะช่ายน้ำยา) 


ชุบด้วยสำลี ป้ายริมๆตามขอบสกอตเทป และด้านหลัง ทิ้งไว้สามถึงห้านาทีนะ เทปจะอ่อน เหลือแต่ความเป็นยาง กาวจะหมดสภาพ พอลอกได้


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือเปียกฝน หรือน้ำหกราด

ฉีกออกเป็นแผ่นๆ สันเปียกเนี่ยแก้ไขนาน ต้องฉีก แช่แผ่นที่เปียกน้ำ เพราะจะย่นไม่เท่ากันแล้ว ทั้งแผ่น ลงในอ่างน้ำ 


พอเปียกทั่วแล้วหยิบขึ้นมา วางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แบบซ้อน ๆ กัน (กระดาษหนังสือพิมพ์หมึกพิมพ์ไม่ตก ไม่ต้องห่วง) สูงเป็นศอกก็ได้ หาอะไรหนักๆทับไว้ บางคนมีคีมหนีบ และแผ่นเหล็กทับด้วย


ซ้อนกันเป็นตั้ง เปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์ทุกชั่วโมง และเอาไปทำปกใหม่


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เก็บในตู้ --> ใส่ผงกันชื้น ห่อกระดาษสา ขนาดครึ่งกำมือ ทุกชั้น ที่เสนอขนาดค่อนข้างใหญ่คือทำทีแล้วลืมไปสองปีได้แน่นอน


เก็บในกล่องพลาสติก  --> ควรใส่พริกไทเม็ดเพื่อป้องกันแมลง หรือความชื้น


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อย่าเปิดแอร์ เมื่อหนังสืออยู่ในถุงพลาสติคจะสะสมเหงื่อ

ปิดแอร์แล้วอย่ารีบเปิดหน้าต่าง อากาศเปลี่ยนกระทันหัน เหงื่อจะจับหนังสือ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อย่าตั้งหนังสือแบบโชว์สัน กระดาษจะถ่วงน้ำหนัก และจะแอ่น ให้วางลงราบ อย่าซ้อนสูงมาก


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือที่ถ่ายเอกสารไว้แล้วเจาะห่วง ให้ไปเอาห่วงออก
หยอดกาวลาเท้กซ์ไปตามร่องที่เจาะไว้ นำไปทำปก จะได้รักษากระดาษ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อย่าพับมุมหนังสือ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ปัดฝุ่นทุกหน้าหนังสือด้วยแปรง


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทุกครั้งที่ซื้อหนังสือ ตรวจสอบหน้าด้วยการพลิกดูทุกครั้ง


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ย้ายหนังสือที่มีมอดกินทั้งๆเก็บไว้ในถุงพลาสติคออกไปจากตู้หนังสือ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รื้อหนังสือมาอ่านบ่อยๆ หนังสือเค้าเหงาเป็นนะ


--จบ--


ชายชาติชาตรีมีชีวิตในโลกนี้ หากสามารถกระทำเรื่องที่ผู้อื่นมิกล้ากระทำสักหลายประการ แม้ตายก็ไยต้องเสียใจไปด้วย
mix_thai@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Sword_of_soulmate IP ADDRESS : 58.10.3.150 , ,


Posts : 0
Replies : 2


« Reply #12 เมื่อ 05/04/2007 , 09:05:11 » Edit
สุดยอดเลยครับท่าน (-/\-)
popochan69@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : สชาย IP ADDRESS : 203.148.137.226 , , 203.209.51.94« Reply #13 เมื่อ 13/10/2007 , 11:46:26 » Edit
ขอบคุณมากครับที่ได้ให้ความรู้
chai_1563@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ลุ้ง IP ADDRESS : 202.91.19.204 , ,« Reply #14 เมื่อ 21/06/2008 , 05:46:02 » Edit
รบกวนสอบถามหน่อยคับ ว่าที่บอกว่าใช้บริการมืออาชีพ ถ้าไม่สามารถจัดการเองได้ มีที่ไหนที่ให้บริการบ้างคับ มีหนังสือเก่าที่ขอบสันสกปรกเยอะจนไม่สามารถจะจัดการใด ๆ ได้เลย เลยอยากตัดขอบทิ้ง เพื่อให้ดูสะอาด และใหม่ขึ้นคับ

ขอบคุณอย่างสำหรับผู้ที่จะให้คำแนะนำ

ลุ้ง
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Lion IP ADDRESS : 58.9.67.47 , ,


Posts : 0
Replies : 2


« Reply #15 เมื่อ 21/08/2009 , 13:14:07 » Edit
ของผมก็เช่นกันครับ อยากทราบร้านที่ซ่อมหนังสือ

ของผมปกหลุดหลายเล่มมาก

ซ่อมเองคงไม่มีความสามารถครับ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : บาส IP ADDRESS : 203.172.210.94 , ,« Reply #16 เมื่อ 24/09/2010 , 13:58:06 » Edit
ผมขอ
สำหี
jisdgfh"hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : KAMPEEYUD IP ADDRESS : 125.27.184.123 , ,


Posts : 8
Replies : 110
« Reply #17 เมื่อ 25/09/2010 , 00:27:36 » Edit
ปกนอกหนังสือติดกับพลาสติกห่อปก แก้ไขอย่างไรครับ
A_BOOK1@HOTMAIL.COM
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นพดล IP ADDRESS : 203.172.201.28 , ,
« Reply #18 เมื่อ 17/02/2011 , 11:52:01 » Edit
nop.iiookk@gmail
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เก่ง IP ADDRESS : 110.168.110.165 , ,« Reply #19 เมื่อ 26/06/2011 , 23:35:36 » Edit
ขอบคุณมากๆ นะค่ะ ขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ
tims2516@hotmail.co.th
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : micky IP ADDRESS : 171.4.2.20 , ,« Reply #20 เมื่อ 19/10/2011 , 22:30:04 » Edit
หนังสือที่แช่น้ำนาน ๆ (น้ำท่วมบ้าน) มีวิธีซ่อมแซมบ้างไหม เกือบ 400 เล่ม ใช้เวลาสะสมกว่า 10 ปี เศร้ามาก ๆ
<< 1 2 >>
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด