หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : neo1076 IP ADDRESS : 203.151.38.2 , ,

Posts : 37
Replies : 447


« เมื่อ 10/03/2008 , 16:06:42 » Send Topic Set to Print Page Edit


โดยทั่วไปการหมิ่นประมาท ก็คือการใส่ความผู้อื่น ต่อบุคคลที่สาม ในเรื่องที่ไม่จริงที่น่าจะทำให้ผู้อื่น
เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ระบบกฎหมายของไทยเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นคนที่แจ้งความก่อนจะได้เปรียบ แต่(ในคดีอาญา)ภาระการพิสูจน์ก็ตกอยู่กับฝ่ายโจทก์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1 รัฐธรรมนูญ ม.ุ45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
2 กม.อาญา ม.326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
องค์ประกอบความผิด
1 ผู้ใด
2 ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม
3 โดยเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
neoaloha343@gmail.com

<< 1 2 3 >>
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : kan2000 IP ADDRESS : 61.19.222.31 , , 10.4.120.15


View full-size image

Posts : 7
Replies : 342
« Reply #1 เมื่อ 10/03/2008 , 16:09:54 » Edit
มีต่ออีกป่ะ...
4000061@gsb.or.th
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : neo1076 IP ADDRESS : 203.151.38.2 , ,


Posts : 37
Replies : 448
« Reply #2 เมื่อ 10/03/2008 , 16:21:17 » Edit
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา อาญา ม.328
ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดย การโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนต์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพหรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี
และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
ตามความคิดของผม คิดว่าน้าได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เป็นข้อเท็จจริงที่น้าได้ประสบมากับตัวเอง
มีเจตนาที่จะเตือนผู้บริโภครายอื่นให้ระมัดระวังในการรับบริการ ไม่น่าจะครบองค์ประกอบความผิด
เหตุยกเว้นความผิด อาญา ม.329
ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็น จพง. ปฎบัติการตามหน้าที่
(3) ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
neoaloha343@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : neo1076 IP ADDRESS : 203.151.38.2 , ,


Posts : 37
Replies : 449


« Reply #3 เมื่อ 10/03/2008 , 16:33:52 » Edit
อาญา ม.333 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
ในคดีอาญาบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้แก่ 1 พนักงานอัยการ 2 ผู้เสียหาย
พนง.สอบสวนมีหมายเรียกน้า น้าก็ควรไปพบเพื่อต่อสู้ข้อกล่าวหา ไม่ควรเบี้ยวนัดโดยไม่มีเหตุอันควรมิฉะนั้นน้าจะโดนออกหมายจับ หลังจากส่งฟ้องศาล ศาลก็จะทำการไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีมีมูลหรือไม่ และนัดชี้สองสถานเพื่อกำหนดข้อพิพาทที่จะต่อสู้กันในศาล ระหว่างนี้น้าก็เตรียมพยานหลักฐานในการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานบุคคล แต่ต้องระวังพยานหลักฐานบางอย่างก็รับฟังไม่ได้ (รายละเอียดเยอะไม่ขอกล่าวถึง)
ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดต่อส่วนตัว สามารถยอมความกันได้ แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าน้าควรจะต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้บริโภค โดยปรึกษากับสภาทนายความ หรือสำนักงานอัยการ อีกทีเพื่อความมั่นใจ พอดีผมต้องไปสอบเลยไม่มีเวลาค้นฎีกามาให้อ่านกัน ถ้าว่างจะหามาให้อ่านกัน
neoaloha343@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : neo1076 IP ADDRESS : 203.151.38.2 , ,


Posts : 37
Replies : 450
« Reply #4 เมื่อ 10/03/2008 , 16:40:33 » Edit
เอ้าน้าในคลับตั้งกองทุนช่วยน้าโจ้หน่อยครับ
โดยส่วนตัวจริงๆผมคิดว่าถึงน้าจะแพ้คดี แต่ผู้ชนะที่แท้จริงที่อยู่ในใจของมหาชนก็คือน้าโจ้ครับ
สามัญชนโดยทั่วไปรู้ได้ว่าใครผิดใครถูกครับ
ปล.ให้ข้อคิดไว้ครับว่า ศาลก็คือละครโรงใหญ่ อยู่ที่ใครจะเล่นได้สมบทบาท
เป็นกำลังใจและยินดีสละทุนทรัพย์ตามกำลังในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ครับ
neoaloha343@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : D-Maxclub 1108(ic2200) IP ADDRESS : 203.149.61.177 , ,


View full-size image

Posts : 57
Replies : 2742
« Reply #5 เมื่อ 10/03/2008 , 16:47:04 » Edit
น้าโจ้ยังไม่ส่งข่าวมาเลยอ่ะครับ ก็เป็นกำลังใจให้น้าโจ้ครับ
http://img262.imageshack.us/img262/3241/ic2200exh5.jpg
kanisorn_d@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : newtron 9955 No.759(newtron) IP ADDRESS : 124.120.21.183 , ,


View full-size image

Posts : 40
Replies : 442


« Reply #6 เมื่อ 10/03/2008 , 17:18:44 » Edit

    คดีที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ นั้นผ่านกระบวนการสอบสวนมาแล้วครับ ถ้าอัยการสั่งฟ้อง ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง เว้นแต่ศาลเห็นว่าจำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนครับ


   แต่ถ้าเป็นคดีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ ต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อน ถ้ามีมูลศาลจึงประทับรับฟ้อง และกำหนดวันนัดพิจารณาต่อไป


   คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาด อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ (ตัดโอกาสจำเลย) แต่ถ้าสั่งว่าไม่มีมูลจึงจะอุทธรณ์ฎีกาได้ (ให้โอกาสโจทก์)


   คดีอาญาไม่มีนัดชี้สองสถานครับ มีแต่ในคดีแพ่ง และศาลไม่เกลี่ยให้ครับ เพราะไม่ใช่ทางแพ่ง ต้องตกลงกันเองเฉพาะคดีที่ยอมความได้


   ถ้าจำเลยมาศาลในวันนัดต้องทำเรื่องประกันตัวที่ศาล จะใช้หลักทรัพย์หรือไม่เพียงใดดูที่อัตราโทษครับ


   บางคนทะเล่อทะล่ามาศาล ไม่มีทนาย หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา ศาลเรียกตำรวจศาลคุมตัวเลยครับ


  


http://imagehost.compgamer.com/uploads/935a2b0ea4.jpg ฝากไฟล์ที่นี่ครับน้า
jurist_sc@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : NoOjEeD(noojeed) IP ADDRESS : 222.123.144.221 , ,


View full-size image

Posts : 6
Replies : 40
« Reply #7 เมื่อ 10/03/2008 , 17:20:05 » Edit

เป็นกำลังใจและยินดีสละทุนทรัพย์ตามกำลังในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ครับ
ยังในก้อส่งข่าวมานะครับ
kung_noo@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : (Jojoe#532#...โจโจ้)(jojoe_buses) IP ADDRESS : 124.121.62.2 , ,


View full-size image

Posts : 150
Replies : 5761
« Reply #8 เมื่อ 10/03/2008 , 18:50:11 » Edit
ขอโทษที ....... ที่มาตอบช้า ไปข้างนอกเพิ่งเข้ามา

ขอบคุณน้าหนูจี๊ดด้วยครับ ........ ที่ sms มาเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณมากๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ผมได้ติดต่อไปทั้งสามมิตรใหญ่ และร้อยเวร ......... ก้ไม่ได้เรื่องอะไรทั้งสิ้น เขายังไม่ได้ไปเคลียร์ให้เลย ตำรวจก็บอกว่า ไม่รู้ทางนู้นเขาจะเอายังไงเหมือนกัน มาแจ้งความแล้วก็ทิ้งไป

และทางสามมิตรใหญ่เอง ก็ดูมีท่าที ไม่อยากยุ่ง พูดทำนองว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทเขาแล้ว แต่พรุ่งนี้เขาจะให้คำตอบว่า จะเอายังไง ก็คงต้องรอต่อไปครับ


ตอนนี้ผมก็มึนๆ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน แต่ยังยิ้มได้ ไม่ได้คิดมากอะไร เพราะทนายของที่บ้านก็ไม่ได้ใช้มานานแล้ว ทนายหรืออัยการที่ทางบ้านเคยรู้จักก็สมัยรุ่นปู่ผม ป่านนี้ไม่มีเหลือหมดแล้วครับ เลยไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนกัน

คงจะมีแต่คนในคลับนี้เท่านั้น ที่พอจะช่วยผมได้ ว่าจะต้องทำยังไง เพราะผมไม่รู้จะไปตั้งทนายที่ไหนเหมือนกัน และไม่รู้จะปรึกษาใคร ถ้าจะตั้งทนายข้างนอกก็ต้องไปเริ่มต้นเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมด

แต่ถ้าหาอาสาสมัครสมาชิกที่เป็นทนายในนี้ ผมว่าน่าจะเคลียร์กัยง่าย และรู้ทางกันดีกว่า ........... ผมไม่ได้ต้องการให้แพ้หรือชนะทั้งนั้น กรณีนี้คงเป็นเคสตัวอย่างที่ผมคงต้องรักษาสิทธิ์ที่เราเป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่ให้ร้านค้ามาฟ้องร้องเรากลับ
จะแพ้หรือชนะ คงไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

แต่ผมคิดในใจไว้แล้ว ....... เพราะผมพลาดหลายเรื่อง ผมแพ้แน่นอน เพราะผมไม่มีหลักฐานอะไรเลย พยานทุกอย่างอยู่ในร้านค้าเขาหมด ผมมีเพียงแค่รอยบุบ และหลักฐานการตัดต่อสายไฟที่รถผมแค่นั้นเอง เรื่องรถบุบผมก็ไม่ได้แจ้งความเอาไว้

แต่เรื่องทั้งหมดทุกคำพูดที่พิมพ์ ผมพิมพ์ออกมาด้วยใจจริง และคำสัตย์จริงทุกคำ ถ้าผมจะแพ้ ผมก็ขอแพ้แบบมีศักดิ์ศรี ที่ผมต้องมีสิทธิ์สู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง

ผมอยากขออาสาทนายในคลับนี้ ใครที่จะพอสละเวลาได้ ช่วยมาเป็นที่ปรึกษาให้ผมหน่อย เพราะตอนนี้ผมเหลือเวลาไม่มาก (หมายเรียก 18 มี.ค. เวลา 13.00 น.) และผมคาดว่า ทางนู้นไม่ยอมถอนแจ้งความแน่นอน ..... ฉนั้นผมจึงต้องเตรียมตัวแล้วล่ะ .........

เงินทองผมอาจจะมีให้ไม่มากมาย กับค่าเสียเวลาและคดีเล็กน้อยแบบนี้ ที่ทนายไม่ได้อะไรเลย กับคดีฟ้องอาญา แต่ผมก็พอมีสินน้ำใจให้กับทนายอาสาประจำคลับ ผมไม่ปล่อยให้ทำฟรีแน่นอนครับ ......... ถ้าทนายอาสาท่านนั้นไม่สามารถเปิดเผยตัวต่อที่นี้ได้ ก็ขอหลังไมค์ที่เบอร์ผมละกัน 089-6875375 โจ้ /// ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ย้ำ..... ผมไม่ได้ต้องการให้ทนายมาสู้คดีให้ผมชนะ หรือ ให้แพ้ แต่อย่างน้อยผมขอแค่ทนาย มาเป็นที่ปรึกษาและให้ผมได้มีที่พิงหลังในยามลำบาก หรือว่าความตอนขึ้นบัลลังค์ แค่นั้นพอ ....... จะแพ้หรือชนะ ผมอยากให้เป็นไปตามความสัตย์จริง และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ผมรับได้ทุกอย่างครับ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ผมก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับ

ผมจะต่อสู้คดี ที่เป็นความจริงและผมก็จะไม่มีการหลบหนีใดๆทั้งสิ้น ......... ผมจะสู้ สู้...........โว้ย........ยยยย


ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ที่ได้เอ่ยนามหรือไม่ได้เอ่ยนาม และทุกกำลังใจที่เป็นห่วงเป็นใย ผมอ่านแต่ละข้อความแล้วผมน้ำตาซึมครับ

สมาชิกบางท่านผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่เวลามีเรื่องมีราว มีคนโทรมาให้คำปรึกษามากมาย มาให้กำลังใจมากมาย คลับนี้เหมือนบ้านของผมจริงๆครับ ไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านแห่งนี้อีกแล้ว "D-MAXCLUB"

ขอขอบคุณเวปมาสเตอร์ ที่มีเว็บดีดี ที่ไม่ได้แค่ถกปัญหาเรื่องรถกันอย่างเดียว เกิดเป็นเว็บและบ้านที่อบอุ่นให้เราได้อยู่อาศัยร่วมกัน

ขอบคุณวันเวลาที่ทำให้เราได้มาเจอกัน ได้ผมปะพูดคุยกันอีกมากมาย เหมือนชะตาชีวิต ........ พรหมลิขิตพามาเจอกัน ณ ที่แห่งนี้

ขอบคุณสำหรับทนายอาสา ที่จะมายืนอยู่ข้างหลังผมให้ผมได้พึ่งพิง และพร้อมจะมาต่อสู้อยู่ข้างหน้าผม ให้ผมได้มีแรงในการต่อสู้

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ตามเรื่องราวของผมมาตลอด ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ไม่เกี่ยวกับสมาชิกเลย แต่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยผมกันมากมาย ..........

พิมพ์ไม่ออกแล้วครับ ........ น้ำตามันซึม
ขายแผ่นอุด EGR ,สายพานเครื่องแบบมีฟัน , เปลี่ยนถ่ายของเหลว ,เปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 ,เปลี่ยนจารบีลูกปืนล้อหน้า,นมค. BP 10W-30
joe_5599@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : 1835_TR_Nop IP ADDRESS : 117.47.154.220 , ,


View full-size image

Posts : 18
Replies : 78


« Reply #9 เมื่อ 10/03/2008 , 19:14:35 » Edit
ตามน้า NoOjEeD(noojeed) ครับ
น้าท่านใดพอจะเป็นสื่อกลางรวบรวม "น้ำใจ" เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการต่อสู้คดีความ ของน้าโจ้
รบกวนปักหมุด / แจ้งหมายเลขบัญชี ด้วยครับ ถึงผมไม่รู้จักน้าโจ้เป็นการส่วนตัว แต่ยินดีช่วยเหลือเพื่อความถูกต้อง

เป็นกำลังใจครับ
m_inpiban@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : กค35สน(1561) IP ADDRESS : 125.26.196.198 , ,


View full-size image

Posts : 24
Replies : 696
« Reply #10 เมื่อ 10/03/2008 , 19:23:24 » Edit
รบกวนปักหมุด / แจ้งหมายเลขบัญชี ด้วยครับ ถึงผมไม่รู้จักน้าโจ้เป็นการส่วนตัว แต่ยินดีช่วยเหลือเพื่อความถูกต้อง


เห็นด้วยครับ
ร่วมด้วยช่วยกัน
เอ ว่าแต่ว่าคลับเราไม่มีทนายเลย
รึว่าทนาย ท่านไม่ค่อยใช้อีสุสุ

หนึ่งกำลังใจ


ข้าพเจ้าไม่ได้ชื่นชอบรถอิซูซุ แต่ข้าพเจ้าชื่นชมน้ำใจเพื่อนผู้ใช้รถอิซูซุ
sariputra@thaimail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : zaratul IP ADDRESS : 119.42.65.253 , ,


Posts : 9
Replies : 44
« Reply #11 เมื่อ 10/03/2008 , 19:34:16 » Edit
อ่า

เป็นกำลังใจให้น้าโจ้

เด๋วลองปรึกษาเพื่อนบ้านก่อนนะครับ กลับกทมก่อน ไม่รู้จะทันป่าว
manoonpn@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : (Jojoe#532#...โจโจ้)(jojoe_buses) IP ADDRESS : 124.121.62.2 , ,


View full-size image

Posts : 151
Replies : 5764


« Reply #12 เมื่อ 10/03/2008 , 19:37:23 » Edit
จริงๆเรื่องเงินทอง ผมไม่อยากให้เอามาเกี่ยวข้องเลยครับ ผมเกรงใจเงินทองทุกๆคน ยามข้าวยากหมากแพง

และผมเองไม่อยากจะให้เป็นข้อครหาในคลับ ........ แค่นี้ผมก็ซาบซึ้งใจจริงๆครับ

เรื่องมันคงไม่ถึงต้องใช้หลักทรัพย์เป็นแสนมั๊งครับ .......
ขายแผ่นอุด EGR ,สายพานเครื่องแบบมีฟัน , เปลี่ยนถ่ายของเหลว ,เปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 ,เปลี่ยนจารบีลูกปืนล้อหน้า,นมค. BP 10W-30
joe_5599@yahoo.com joe_5599@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : zaratul IP ADDRESS : 119.42.65.253 , ,


Posts : 9
Replies : 45
« Reply #13 เมื่อ 10/03/2008 , 19:38:35 » Edit
เด๋วผมเข้าไปโพสต่อในพันทิพย์

ว่า พอมีคนมาแจ้งเตือน แล้วเค้าก็เล่นแบบนี้

ถือว่ากลบเกลื่อนการทำมักง่ายจิงๆว่ะ

แบบนี้ให้ลูกค้าเข้าไปเสียตัง + เสียอารมณ์กันก่อน

แล้วห้ามบอกต่อด้วย ว่าโดนอะไรมา

แบบนี้ มันถึงไม่พัฒนา เฮ้อ...
manoonpn@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : (Jojoe#532#...โจโจ้)(jojoe_buses) IP ADDRESS : 124.121.62.2 , ,


View full-size image

Posts : 151
Replies : 5766
« Reply #14 เมื่อ 10/03/2008 , 19:51:29 » Edit
สาเหตุที่ผมยังไม่ให้เวปมาสเตอร์ปักหมุด ......... เพราะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อรูปคดีครับ

สมาชิกทุกท่านโปรดเข้าใจ ...... รอให้มันแน่นอน ว่าต้องฟ้องร้องกันก่อน ยังไงคงต้องรบกวน พื้นที่สำหรับปักหมุดละครับ ถึงใครจะว่าว่าผมเห็นแก่ตัวก็ตามที

ผมก็ขอรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวครับ มีอะไรให้ว่าที่ผมคนเดียว อย่าไปว่าเวปมาสเตอร์นะครับ


ขายแผ่นอุด EGR ,สายพานเครื่องแบบมีฟัน , เปลี่ยนถ่ายของเหลว ,เปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 ,เปลี่ยนจารบีลูกปืนล้อหน้า,นมค. BP 10W-30
joe_5599@yahoo.com joe_5599@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : No.1513 ที คับ(teekub) IP ADDRESS : 202.183.220.14 , , 192.168.26.45


View full-size image

Posts : 20
Replies : 322


« Reply #15 เมื่อ 10/03/2008 , 19:57:32 » Edit
จะติดตามเรื่อยๆครับ รอผลสรุปจากสมาชิกคลับ ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ๆๆๆๆๆๆๆ
http://img168.imageshack.us/img168/2294/dsc06697resizewp7.jpg
!!!! Love ISUZU !!!! No.1513
n_mana@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : beebee0020 IP ADDRESS : 124.121.82.57 , ,« Reply #16 เมื่อ 10/03/2008 , 20:00:52 » Edit
ขอเป็นกำลังใจให้น้าสู้ต่อไปเพื่อความถูกต้องน่ะครับ
สู้ต่อไป ถึงแม้ว่ากาลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็อย่าได้ถอยน่ะครับ
beebee0020@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Lovechev1227(Lovechev) IP ADDRESS : 203.147.59.73 , ,


View full-size image

Posts : 36
Replies : 277
« Reply #17 เมื่อ 10/03/2008 , 20:00:58 » Edit
ตามมาให้กำลังใจ น้าโจ้ ครับ
ขาดเหลือสิ่งใด บอกได้ครับ
ยินดีช่วยเหลือเต็มที่ ครับ
Suwat_bb@thaimail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : otto IP ADDRESS : 124.121.37.31 , ,


View full-size image

Posts : 24
Replies : 371


« Reply #18 เมื่อ 10/03/2008 , 20:11:17 » Edit
    ผมว่าน้าโจ้ไม่ต้องคิดมากเรื่องเงินที่พี่-น้องเราพูดถึงเลยครับ...เรื่องนี้มันเป็นภาคสมัครใจครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย  ใครพร้อมเท่าไหร่ก็เท่านั้น  ใครไม่มีก็ส่งแรงใจให้  เรื่องค่าใช้จ่ายในการนี้ยังไงมันต้องได้ใช้แน่  จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง   ผมคิดว่าพี่น้องเราทุกคนยินดี และ เต็มใจ ที่จะทำอะไรเท่าที่จะทำกันได้นะครับ        
คำเตือน: ความเร็วที่สูงขึ้น = ความปลอดภัยที่ลดลง
tchuasawat@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ^ พล ^ 1129 หนุ่มหน้ามน(pon) IP ADDRESS : 125.27.80.7 , ,


View full-size image

Posts : 91
Replies : 2497
« Reply #19 เมื่อ 10/03/2008 , 20:34:26 » Edit

http://upload.siamdoo.com/files/2imjw4lmdotazmoqztzh.jpghttp://upload.siamdoo.com/files/4wdn2d1nmde3iunmmz2q.jpg.....จะถูกจะแพง.....ขอให้แดงไว้ก่อน
tanapon_5249@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : golf_plaster IP ADDRESS : 124.121.225.19 , ,« Reply #20 เมื่อ 10/03/2008 , 20:35:38 » Edit
น้าโจ้ สู้ๆ
<< 1 2 3 >>
สมาชิกเท่านั้นที่สามารถโต้ตอบในกระทู้นี้ได้