ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เชื้อเพลิงเขียว

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เชื้อเพลิงเขียว
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : คุณพ่อสยาม สกลนคร IP ADDRESS : 58.10.93.218 , ,« เมื่อ 22/05/2006 , 23:43:27 » Send Topic Set to Print Page Edit


http://kanchanapisek.or.th/kp1/data/12/project1.htm


เริ่มโครงการปี พ.ศ. ๒๕๓๐
วัตถุประสงค์
เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษวัชพืชต่าง ๆ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
เป็นการลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำเป็นฟืนและถ่าน
ช่วยลดการขาดแคลนและการใช้พลังงานรูปอื่นๆ เช่น น้ำมันซึ่งกำลังมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การดำเนินงาน
ได้รับคำปรึกษาและแนะนำจากโครงการเชื้อเพลิงเขียว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองค้นคว้าและพัฒนาพลังงานสำนักงานพลังงานแห่งชาติ กองวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานหน่วยวิจัยและพัฒนาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ทำการศึกษาวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาในบริเวณบึงมักกะสันพบว่าเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวามีค่าความร้อนประมาณ ๒๘๐๐ กิโลแคลอรี/กิโลกรัมของเชื้อเพลิงเขียวและเมื่อนำเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาไปเผาถ่านแบบอิฐก่อพบว่าถ่านเชื้อเพลิงเขียวจะมีค่าความร้อนประมาณ ๓๐๐๐ กิโลแคลอรี/กิโลกรัมของถ่านเชื้อเพลิงเขียว
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ งานวิจัยและพัฒนา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ทำการศึกษาวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวผสมกับขี้เลื่อยจากถุงเพาะเห็ดภายหลังจากที่เก็บดอกเห็ดในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ พบว่ามีค่าความร้อนประมาณ ๓๕๐๐ กิโลแคลอรี/กิโลกรัมของเชื้อเพลิงเขียว

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tar IP ADDRESS : 58.10.93.218 , ,« Reply #1 เมื่อ 22/05/2006 , 23:48:48 » Edit
แท่งเชื้อเพลิงเขียว
เป็นการศึกษาวิจัยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ เหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในรูปของพลังงานทดแทนฟืนและถ่าน ด้วยการพัฒนาปรับปรุงเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง และทดลองใช้งานอัดแท่งวัสดุต่างๆ เช่น ถ่านไม้ ไม้ฟืน ก๊าซ และไฟฟ้า ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่า แท่งเชื้อเพลิงเขียว สามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีราคาแพง ได้เป็นอย่างดี

เทคนิคการอัดแท่งเชื้อเพลิง เป็นการอัดโดยใช้เครื่องอัดแบบเกลียวหรือสุกร สามารถทำได้ทั้งกับวัสดุสดและแห้ง ชนิดต่างๆ ที่สามารถหาได้ง่าย สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ เทคโนโลยีการอัดแท่งแบบง่ายๆ สะดวก ไม่สร้างความยุ่งยากให้ชาวบ้าน และเหมาะสำหรับชาวบ้านที่จะผลิตแท่งเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการหุงต้ม ตลอดจนใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนและรวมถึงในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

โครงการนี้ยังได้ทำการอบรมการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียว ให้ประชาชนในชนบทสามารถผลิตเองได้ และมอบเครื่องอัดแท่งไว้ให้ผลิตสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้แท่งเชื้อเพลิงเขียวให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะทำให้ลดปริมาณการใช้ฟืนและถ่านไม้ ซึ่งมีการใช้ประมาณปีละ 16.7% ของการใช้พลังงานในครัวเรือนทั่วประเทศลงได้

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tar IP ADDRESS : 58.10.93.218 , ,« Reply #2 เมื่อ 22/05/2006 , 23:55:48 » Edit
http://charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/Line_product.php


ถ่านจากขี้เลื่อย ที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีอัดร้อน
กรรมวิธีการผลิตอัดร้อน แตกต่างกับกรรมวิธีการผลิตอัดเย็นคือ ไม่มีวัสดุอื่นผสมเพื่อผลิตถ่าน เช่นแป้งมัน โดยกรรมวิธีการผลิตอัดร้อน เราจะใช้ ความร้อนเป็นตัวประสานเนื้อวัสดุ(ขี้เลื่อย)ให้ติดกันเป็นแท่ง จากนั้นนำไป เข้าเตาเผาที่มีคุณภาพสูง จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
ทางเราจึงแนะนำกระบวนการผลิตให้สมาชิก หรือลูกค้ารับทราบเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าสินค้าที่เราผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้านั้นเราได้พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการผลิต


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด