ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เทคนิคการบริหารเวลา

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เทคนิคการบริหารเวลา
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 61.90.111.66 , ,

Posts : 1
Replies : 1


« เมื่อ 27/03/2005 , 16:44:09 » Send Topic Set to Print Page Editผศ.จุฬาภรณ์ โสตะ

"เวลามีค่ายิ่งกว่าทอง ทองใช่ว่าจะซื้อเวลาได้" เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคน ยิ่งคนที่รู้คุณค่าของเวลามากเท่าใด ย่อมสามารถเก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จากการใช้เวลาให้มีคุณค่าได้มากเพียงนั้น

เทคนิคการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ทำให้สามารถดำเนินภาระกิจต่างๆได้อย่างราบรื่น ง่าย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังมีเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียเวลา มีหลายประการ(ม.อึ้งอรุณ,2537และ (Albert Stackmore อ้างถึงในชาญชัย อาจินสมาจาร, 2535) ควรมีการประเมินผลตัวทำลายเวลาและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาทำลายเวลา ได้แก่
1. ปัญหาที่เกิดจากขาดการวางแผน ว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ให้ชัดเจน การใช้เวลาอันยาวนานในการทำงานหรือ แก้ปัญหาใดๆ เป็นเหตุให้ผลตอบแทนของความขยันกลับลดน้อยลง แม้ว่าขยันแต่งานขาดประสิทธิภาพ
2. ปัญหาที่เกิดจากจากการผลัดวันประกันพรุ่ง เช่นนอนตื่นสาย ขาดการเตรียมงานวันรุ่งขึ้น อ่านหนังสือพิมพ์ หรือคุยกับเพื่อน หรือดื่มน้ำชากาแฟก่อนทำงาน
3. ปัญหาที่เกิดจากความวุ่นวาย ทำงานโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ไม่ไว้วางใจผู้อื่นจึงขาดการมอบหมายงาน ทำงานหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน หรือการสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน ความชักช้า ความไม่คงที่ ยุ่งเหยิง ระบบเอกสารที่ไม่ดี
4. ปัญหาที่เกิดจากการเล่นมากเกินไป ได้แก่ การใช้เวลามากเกินไปแก่ผู้มาเยือน โทรศัพท์นานหรือบ่อยครั้งเกินไป หรือหลบไปซื้อสิ่งของ ดื่มน้ำชากาแฟ หรือทำอะไรที่ไร้สาระ
5. ปัญหาซึ่งเกิดจากการมีส่วนเข้าร่วมมากเกินไป ได้แก่การเข้าร่วมในการตรวจสอบ ติดตามข้อปลีกย่อยมากเกินไป หรือใช้เวลายาวนานในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างมากเกินไป
6.ปัญหาซึ่งเกิดจากการทำงานบนกระดาษ เช่น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนานแต่จับประเด็นไม่ได้ บันทึกสิ่งต่างๆ ที่ไร้ประโยชน์

การบริหารเวลา เป็นการจัดการสิ่งต่างๆ ในเวลาที่มีอยู่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ใช้เวลาน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (จุฬาภรณ์ โสตะ และอมรรัตน์ ภูกาบขาว ,2543.)

ความสำคัญของการบริหารเวลา
1. มีเวลาเหลือมากขึ้น สำหรับทำกิจกรรมที่น่าพอใจหรือเพื่อหย่อนใจ
2. ทำให้พบความสำเร็จที่ต้องการได้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน
3. ลดความเครียดและวิตกกังวล
4. รู้สึกผิดน้อยลง

หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา
1. เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญ โดยการเอางานทั้งหลาย มาจัดลำดับความสำคัญแล้วลงมือทำงานที่สำคัญที่สุด
2. เรียนรู้ที่จะมอบหมายงาน โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมทำงานแทนในกิจกรรมต่างๆ และให้ความไว้วางใจกับงานที่เขาทำได้

หลักการเบื้องต้นในการบริหารเวลา (บุญชัย ปัญจรัตนากร ,2540)
การบริหารเวลาที่ดี นอกจากสามารถทำงานของตนเองให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ยังสามารถทำงานเพื่อผู้อื่นได้ด้วยและยังได้รับความสุขจากการมีเวลาว่างของตน
1. การเริ่มต้นที่ดีมีความสำเร็จเกินกว่าครึ่ง ถ้าการเริ่มต้นของวันใหม่มีความสดชื่นแจ่มใสจึงควรค้นหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบสักอย่าง
2. พิจารณาให้แน่นอนว่าอะไรสำคัญที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นปล้นเวลา หรือปล้นสิ่งสำคัญๆในชีวิตไป และจงกล้าที่จะตอบปฏิเสธ เพียงกล่าวว่า "ไม่" สั้นๆ และง่ายๆ
3. ตั้งเป้าหมาย การมีเป้าหมายอาจมีได้หลายเป้าหมาย ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน การเขียนเป้าหมายเหล่านั้นออกมาจะช่วยให้จุดประสงค์ของมันชัดเจนขึ้น และช่วยกำหนดทิศทางการใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์ เดือน ปี ทศวรรษ และชั่วชีวิตได้
4. กำหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างเช่น การโทรศัพท์ การคุยกับแขก การรับประทานอาหาร ตลอดจนเรื่องใช้จ่ายต่างๆ ควรกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาเท่าไร
5. วางแผนประจำวัน ควรเขียนกิจกรรมต่างๆออกมาอย่างชัดเจน แล้ววางแผนการจัดทำเพื่อให้บรรลุผล โดยจัดลำดับความสำคัญ
6. ใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งในการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ มีเวลาหย่อนใจพอควร เวลาให้กับตนเอง และ การพัฒนาจิตวิญญาณ ตลอดจนเรื่องที่สนใจ
7 .จัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาว่างานใดเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการโดยด่วน งานใดที่สามารถทำภายหลังได้ ไม่ต้องใช้สมองและเวลามากนัก ก็ทำภายหลังได้
8.ลงมือทำงานที่ยากที่สุด เมื่อทำงานที่ยากสำเร็จจะช่วยให้เกิดความโล่งใจ และช่วยให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
9 .มอบหมายงาน โดยพิจารณาว่าใครที่พอจะช่วยได้ เพื่อช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึ้น
10. ทำงานให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน อย่าทำงานด้วยความยืดยาด
11. ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายกระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดที่สุดและง่ายที่สุด
12. ตรวจสอบสิ่งที่ทำ ว่ามีความสำคัญหรือจำเป็นเพียงใดหรือเป็นเพียงความเคยชิน สำรวจดูว่าถ้าตัดออกจะช่วยให้มีเวลามากยิ่งขึ้นหรือไม่
13. วางแผนฉลองความสำเร็จ เช่น ถ้างานชิ้นนี้เสร็จแล้วควรจะให้อะไรเป็นรางวัลให้สำหรับตัวเอง ซึ่งอาจเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจตัวเอง
14. ใช้ความจำช่วยประหยัดเวลาในการทำงานสูง จงควรฝึกการจดจำสิ่งต่างๆ

เทคนิคการบริหารเวลา
(บุญชัย ปัญจรัตนากร ,2540 และม.อึ้งอรุณ, 2537)
+ ไปถึงที่ทำงานแต่เช้า การไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาทำงานปกติ จะได้เวลาซึ่งปราศจากการขัดจังหวะ จากสิ่งใดๆ สามารถใช้เวลานั้นเพื่อใช้เวลาคิดในการวางแผน หรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้
+ จัดชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ หาชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ที่ปราศจากการบกวน โดยงดรับโทรศัพท์ ปิดห้องทำงาน เพื่อได้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
+ เขียนสิ่งที่ต้องทำในบันทึก พร้อมจัดสรรเวลาและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมไปได้ด้วย พร้อมกับระบุวันเวลา ในลงบันทึก เพื่อจัดการงานแต่ละชิ้นออกไป
+ จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบทุกเย็น ถ้าโต๊ะสะอาดจะช่วยให้การทำงานในตอนเช้าง่ายขึ้น
+ ลดจำนวนครั้งและเวลาในการประชุม ต้องคำนึงถึงเสมอถึงผลที่ได้จากการประชุมอย่างถี่ถ้วน คุ้มค่ากับเวลา โดยมีการกำหนดวาระประชุม รักษาเวลาการประชุม และวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด
+ แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ โดยแปรรูปงานหรือโครงการที่สำคัญให้เป็นกิจกรรมย่อยๆ ที่สามารถจัดการได้สะดวก และใช้เวลาไม่นานนักในแต่ละกิจกรรม จะทำงานให้สำเร็จไปได้ในแต่ละช่วง เพราะเป็นการยากมากที่จะหาเวลาติดต่อกันในช่วงยาวๆ
+ เริ่มลงมือทำทันที อย่ามัวรีรอในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างงว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนการรีบตัดสินใจทำทันที แล้วค่อยเพิ่มเติมทีหลัง จะให้งานเสร็จเร็วขึ้น
+ พิจารณาใช้เทคโนโลยีช่วย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นเป็นหลายเท่า เช่นโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ บัตรเครดิต
+ เตรียมอุปกรณ์ จำเป็นใกล้มือ เช่นโทรศัพท์ คลิบหนีบกระดาษ สมุดโน้ต กรรไกร ปากกา ยางลบ เทปใส ตะกร้าขยะ ซองจดหมาย ฯลฯ
+ ใช้หูแทนตาเพื่อประหยัดเวลา เช่นฟังวิทยุแทนดูโทรทัศน์
+ ใช้เวลารอคอยให้เกิดประโยชน์ ถ้าต้องรอคอยอะไรซักอย่างหนึ่ง ต้องหากิจกรรมสำรองที่ง่ายๆ ไปด้วย จะได้ไม่มีความกระวนกระวายใจ ในการรอคอย และยังได้งานเพิ่มขึ้นอีก
+ ประหยัดเวลาในการจับจ่าย โดยการซื้อของเป็นจำนวนมาก ไม่ตองไปซื้อบ่อย ซื้อของเวลาที่คนไม่มาก วานคนอื่นให้คนทำงานแทน ตัดสินใจโดยไม่ลังเลและผนวกการจ่ายตลาดกับธุระประจำเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลา
+ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้ประหยัดเวลาได้ ทั้งในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล และ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยมิตรภาพที่ดี การสื่อสารที่ชัดเจน นุ่มนวล และช่วยให้ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้วยดี และประหยัดเวลาทำงาน
+ ใช้เวลาปลีกย่อยให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลา 10 นาที หรือ 15 นาที ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องคอยอะไรสักอย่างใช้ให้คุ้มค่า อย่างทิ้งไป
+ ใช้เวลาของแต่ละวันให้เต็มที่ สมเหตุสมผล มีประโยชน์ เช่น ฟังข่าววิทยุ หรือฝึกฟังภาษาอังกฤษขณะขับรถไปทำงาน วางแผนการใช้เวลาแต่ละช่วงให้เหมาะสม หรือทำงานเพิ่มนอกเหนือจากที่จัดระเบียบไว้ในแต่ละวันแล้วจะได้งานอื่นๆเพิ่มอีกด้วย
+ ทำงานด้วยความสบายใจ ความสุขและความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างพลังจิตใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจที่สบายเป็นทุนของประสิทธิภาพการทำงาน ควรเพาะเลี้ยงให้มีความสนุกสนานกับการทำงานและเอาใจใส่
+ ในการทำงาน ควรกำหนดเวลาในการพักผ่อนไปด้วย หรือเปลี่ยนงานซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน จะช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
+ ทำงานสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ถึงแม้โบราณจะสอนว่า ทำงานสิ่งใด ก็ให้ตั้งใจทำงานในสิ่งนั้น มิเช่นนั้นจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพต่ำลง แต่การตั้งใจทำงานนับเป็นสิ่งที่ดี แต่เราสามารถตั้งใจทำงานควบคู่กันได้
+ การเพิ่มพูนความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆอ่านหนังสือให้ได้ผลโดยเพิ่มเวลาอ่านหนังสือให้มากขึ้น อ่านทุกวันและสม่ำเสมอ เลือกหนังสือที่จะอ่านด้วยความระมัดระวัง มีประโยชน์ และมีคุณค่า ตลอดจน เพิ่มความเร็วของการอ่าน

ปรัชญาการบริหารเวลา (Albert Stackmore อ้างถึงในชาญชัย อาจินสมาจาร, 2535)
"ทำงานให้ฉลาดขึ้น ไม่ใช่ให้หนักขึ้น"

pgeon@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : น้องออย_พี่อ้อย_พี่เจ_พี่แอ IP ADDRESS : 203.151.140.116 , , 203.113.51.73« Reply #1 เมื่อ 14/12/2005 , 01:50:38 » Edit
หนูชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับเวลา

แต่ทำไมหนูชอบตื่นสายไม่รู้

สงสัยเราต้องปรับนิสัยของเราให้ได้

แล้วนำเทคนิคการบริหารมาใช้

คงจะได้ผลดีขึ้น แน่ ๆ เลย อิอิอิ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : วิ IP ADDRESS : 58.137.53.241 , ,« Reply #2 เมื่อ 25/09/2008 , 17:47:01 » Edit
จงบอกแนวทางการบริหารเวลาเพื่อการจัดสำนักงานสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้ด้วยน๊ะค่ะ จะมาทำรายงาน
rune_langvold@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : premruedee horner IP ADDRESS : 125.25.244.197 , ,
« Reply #3 เมื่อ 14/05/2009 , 19:56:32 » Edit
ลองอ่านดู
premruedee.h@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ปูน้อยน่ารัก IP ADDRESS : 125.26.244.73 , ,« Reply #4 เมื่อ 17/05/2009 , 22:29:33 » Edit
บทความที่ดีมากเลยค่ะ กำลังทำ การศึกษาอิสระ ไม่เริ่มซักที มัวแต่เล่นแชทอ่ะโดนปล้นเวลา มากมีใครมีอะไรแนะนำไหมคะ
monwipanarak31@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Person IP ADDRESS : 117.47.42.114 , ,« Reply #5 เมื่อ 03/09/2009 , 15:00:43 » Edit
ชอบ ข้อ ความ 1 "จำ เพื่อ ประหยัดเวลา" ขอใจมากที่ แนะนำ
wongkhattiya1@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นายมาเยี่ยม IP ADDRESS : 124.120.197.237 , ,
« Reply #6 เมื่อ 19/08/2010 , 12:16:01 » Edit
:D ขอบคุณมากครับ B-)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ดร.เซ็ง ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ IP ADDRESS : 124.122.210.71 , ,« Reply #7 เมื่อ 22/12/2010 , 10:27:37 » Edit
คุณค่าของเวลา…เส้นชัยอยู่ที่ใครใช้มันเป็น...

มีชายสูงวัย 4 คนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก
นัดกันไปเลี้ยงสังสรรค์จนดึกมากแล้ว
เลยตกลงกันที่จะไปนอนที่ห้องพักของชายคนที่ 4
ซึ่งอยู่อพาร์ทเมนท์ชั้นที่ 60
วันนั้นลิฟท์ที่อพาร์ทเมนท์เสีย
ชายสูงวัยทั้ง 4 คนจึงตัดสินใจเดินขึ้นบันได
เพื่อไม่ให้เหงาทั้ง 4 คนตกลงกันว่าจะผลัดกันเล่าเรื่องต่างๆ
ชายคนที่ 1 อาสาเล่าเรื่อง “ตลก”
เล่าเรื่องไปขึ้นบันไดไปต่างคนก็ต่างหัวเราะสนุกสนาน
จนถึงชั้นที่ 20 เรื่องตลกก็จบพอดี
ชายคนที่ 2 อาสาเล่าเรื่อง “ประสบการณ์การทำงาน”
ต่างคนต่างก็ตื่นเต้นกับเรื่องการเผชิญปัญหาในอดีต
จนถึงชั้นที่ 40 เรื่องก็จบพอดี
ชายคนที่ 3 อาสาเล่าเรื่อง “เศร้า” ต่างคนต่างก็เศร้า
บางคนถึงกับน้ำตาตก จนถึงชั้นที่ 60 เรื่องก็จบพอดี
ชายทั้ง 3 คนก็มองไปทางชายคนที่ 4
(ซึ่งทั้งหมดยืนอยู่หน้าห้องพักแล้ว)
ชายคนที่ 4 บอกว่า
“ตนเองขออาสาเล่าเรื่องเศร้ามากที่สุดเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกัน
เรื่องมีอยู่ว่า…เราลืมเอากุญแจห้องขึ้นมาด้วย”

…ถ้าวันนี้มันไม่ใช่การขึ้นบันไดสู่อพาร์ทเมนท์ 60 ชั้น
แล้วลืมอะไรบางอย่าง
…แต่หากเป็นเวลา 60 เดือน หรือเป็นเวลา 60 ปีล่ะ
แล้วลืมอะไรบางอย่าง

เวลาเดินทางผ่านไปปีแล้ว…ปีเล่า..
บางคนอาจจะไปถึง 60 ปี แล้วจึงค่อยคิดออกได้ว่าลืมทำอะไรบางอย่างไป
ถึงเวลานั้นคงจะย้อนเวลากลับมาไม่ได้อีกแล้ว
แค่ลงบันได60 ชั้น เพื่อไปเอากุญแจ ก็ถือว่าเศร้า…มากแล้ว
แต่ถ้าเป็นเวลา 60 ปีที่ไม่มีวันย้อนกลับ
ผมว่ามันคงเศร้ายิ่งกว่าหลายพันเท่านัก

เงินหรือเวลาสำคัญกว่ากัน?


คุณว่า ระหว่าง “เงิน” กับ “เวลา” สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ?

เงิน 10 ล้านบาทที่หายไปสำหรับบางคน
อาจจะหากลับมาได้ใหม่ในเวลาเพียงไม่กี่ปี
เวลาที่ผ่านไป 10 ปี …จะไม่มีทางได้หวนกลับมาอีกเลย
เงินทองทำหายหมดก็สามารถสร้างมันกลับขึ้นมาใหม่ได้
แต่ถ้าเวลาหมด…จะไม่สามารถหาซื้อกลับขึ้นมาใหม่ได้…อย่างแน่นอน


The key to wealth isn’t in how you invest your money.
It’s in how you invest your time

คำถามคือ…ท่านคิดว่าท่านจะใช้หมดมั้ย ?

วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมา พระเจ้าประทานเวลาให้มนุษย์เรา 86,400 วินาที
ท่านต้องใช้ให้หมด หากท่านไม่ใช้ให้หมด 86,400 วินาที
ส่วนที่เหลือที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าใดๆ ก็จะถูกลบออกไป
ไม่สามารถเก็บสะสมเพื่อใช้ในวันต่อไปได้
เวลาเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์สะสมไม่ได้
(อากาศยังนำมาอัดเป็นอากาศกระป๋องได้)
วันนี้มีเวลาเหลือเที่ยวเล่น 4 ชั่วโมง
พรุ่งนี้เหลืออีก 4 ชั่วโมง มันหาได้สะสมเป็น 8 ชั่วโมงไม่
สิ่งที่มนุษย์สะสมได้คือ คุณค่า หรือมูลค่าเพิ่ม เมื่อเวลาผ่านพ้นไป

Time and Tide Wait for No man…

คนประสบความสำเร็จตระหนักดีว่า “ชีวิตนั้นแสนสั้น”
จึงต้องจัดเวลาอย่างเหมาะสม อย่างมีระเบียบวินัย
ใช้เวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คนไม่ประสบความสำเร็จ มักกล่าวคำว่า ”ไม่มีเวลา ”
และมักนำคำๆนี้เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรน
ทำอะไรมากขึ้นให้กับชีวิต


เคยมีบ้างไหมที่ผิดหวังในอดีต
และบอกกับตัวเองว่า หากสามารถกลับไปยังอดีตได้จะทำอะไรบ้าง
หรือไม่ก็จะไม่ยอมทำอะไรบางอย่าง หลายคนเคย…
แต่วันนี้เราคงไม่ต้องมาพร่ำบ่นเสียดายอีกแล้ว
หากเราสามารถจัดสรรแบ่งปันเวลาที่ตนเองมีอยู่
ให้เป็นสัดส่วนตามความเหมาะสมอย่างมีระเบียบวินัย

ใช้เวลาเมื่อไหร่?

ชายหนุ่มคนหนึ่งต้องการทราบว่าใช้เวลานานเท่าไรถึงสามารถเดินทางขึ้นเขาลูกใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าจึงหันไปถามคุณยายที่นั่งซักผ้าอยู่ที่ตีนเขา
ชายหนุ่ม : “ยาย ๆ ยายว่าเดินจากที่นี่ไปถึงยอดเขาต้องใช้เวลานานเท่าไร ?”
คุณยาย : เงียบ...ไม่ตอบ
ชายหนุ่ม : ถามคุณยายด้วยคำถามเดิม แต่ด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้น
คุณยาย : เงียบ...และยังคงไม่ตอบอยู่ เหมือนเดิม
ชายหนุ่ม : เริ่มมีอาการหงุดหงิด และตะโกนถามยายด้วยประโยคอีกครั้ง
คุณยายก็ยังคงไม่ตอบคำถามชายหนุ่มเช่นเดิม ชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าคุณยายอาจจะหูตึง หรือ หูหนวกก็ไปได้ จึงตัดสินออกเดินทางขึ้นเขาต่อไป
ทันทีที่ชายหนุ่ม หันหลังเพื่อจะเดินขึ้นเขา คุณยายตะโกนออกมาว่า
คุณยาย : ใช้เวลา 6 วัน โว๊ย...ไอ้หนุ่ม
ชายหนุ่ม : กลับหลังหันไปถามคุณยายทันที “แล้วเมื่อกี้นี้ตะโกนถามอยู่ตั้งหลายครั้ง ทำไมคุณยายไม่ยอมตอบ ล่ะ !
คุณยาย : ก็ยังไม่รู้นี่หว่า ...ว่าเอ็งจะออกเดินทางเมื่อไหร่ ?


มันไม่สำคัญว่าระยะทางที่เราจะไปถึงยาวนานเพียงใด
สิ่งสำคัญคือ “เราจะออกเดินทางเมื่อไหร่?
หยอดกระปุกวันละนิด ไม่นานก็เต็ม
ดีกว่าไม่เคยแม้นแต่จะเริ่มต้นหยอดเพราะคิดว่ามันคงต้องใช้เวลาอันยาวนาน

.....อย่าถามว่านานแค่ไหนจึงจะหยอดเงินได้เต็มกระปุก
.....ให้ถามว่าเราจะเริ่มต้นหยอดกระปุกเมื่อไหร่?

พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้ว


สองพี่น้องยืนทะเลาะกันอยู่หน้าห้องไอซียูด้วยเรื่องว่า..
ใครจะออกเงินค่าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจของคุณแม่
ครึ่งชั่วโมงต่อมาคุณหมอเดินออกมาจากห้องไอซียู
และพูดว่า.. “คุณตัดสินใจช้าไปคุณแม่คุณเสียชีวิตแล้ว”


หากคุณพ่อ คุณแม่ขอบ้านหรือขอรถยนต์ เราอาจจะบอกปัดท่านไปว่า… “อีกสักพักหนึ่งนะพ่อ อีกไม่กี่ปีนะแม่” และเราก็อาจจะผัดผ่อนไปได้เสมอ แต่ถ้าในวินาทีนั้นท่านขอชีวิตจากเราล่ะ แต่เรากลับให้ท่านไม่ได้… เพราะเราปล่อยเวลาที่ไป หลงลืมใช้เวลาในอดีตทำอะไรบางอย่างเพื่อตระเตรียมความพร้อมสำรองไว้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
…หากเกิดไม่คาดฝันเช่นนั้น...วันนี้เราพร้อมแล้วหรือยัง?


“กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”
ภาษิตนี้มักจะถูกคนที่ขี้เกียจและคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง
ใช้กล่าวอ้างอย่างสวยหรู
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำอะไรมากมายนักในแต่ละวัน
อาจารย์ ศิลป์ พีระศรี กล่าวว่า “พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้ว”
เพราะเราจะทำทุกอย่างสำหรับวันนี้ให้ดีที่สุด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองและคนที่เรารัก
เพราะเรารู้และตระหนักอยู่เสมอว่า “พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้ว”

เส้นชัยของความสำเร็จในชีวิตอยู่ที่ใครเลือกใช้เวลาทำอะไร
การเรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการกับเวลของตนเองอย่างมีประสิทธิผล
ย่อมส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้า
ในหน้ที่การงานและในชีวิตอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ (TheBest-Training)
www.thebest-training.com
chainarong@thebest-training.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Gulnara IP ADDRESS : 68.213.242.246 , ,« Reply #8 เมื่อ 26/01/2013 , 22:55:30 » Edit
Your potsing lays bare the truth
k.proublovak@novell.ca
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Janess IP ADDRESS : 188.143.232.12 , ,
« Reply #9 เมื่อ 28/01/2013 , 10:22:55 » Edit
That's 2 cevelr by half and 2x2 clever 4 me. Thanks!
s.fruyegric@web.info
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : iupdppz IP ADDRESS : 66.228.50.170 , ,« Reply #10 เมื่อ 29/01/2013 , 17:49:54 » Edit
mPMq2e <a href="http://capigsogdqeq.com/">capigsogdqeq</a>
gdbgjt@yrjrhi.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : fgpmslctk IP ADDRESS : 74.112.112.106 , ,« Reply #11 เมื่อ 31/01/2013 , 08:30:26 » Edit
vFRdKw <a href="http://rjrjsgwtpaut.com/">rjrjsgwtpaut</a>
sdmgpu@xhnkrj.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด