ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ข่าว/บทความคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 >>> 28 พย. - 2 ธค.'48

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ข่าว/บทความคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 >>> 28 พย. - 2 ธค.'48
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,

View full-size image

Posts : 35
Replies : 60


« เมื่อ 28/11/2005 , 09:29:54 » Send Topic Set to Print Page Edit


http://www.thonburi.ac.th/uniform/uni1.jpg


ถูกจับตามองเป็นอย่างมากกับแฟชั่นชุดนิสิตนักศึกษาสมัยนี้ที่ดึงเอาแฟชั่นเสื้อเอวลอย กางเกงเอวต่ำมาผสมผสานกับเครื่องแบบชุดนิสิตนักศึกษาอันทรงคุณค่าแบบเดิมๆ จนออกมาเป็นชุดนักศึกษาแบบเสื้อเข้ารูป กระโปรงเอวต่ำ และได้รับความนิยมจากบรรดานิสิตนักศึกษาสาวทั้งหลายเลือกซื้อหามาสวมใส่กัน

รศ.ดร.สุมาลี เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ยอมรับว่ามีนิสิตนิยมแต่งกายไม่เคารพสถาบันจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อตัวเล็ก กระโปรงสั้น - เอวต่ำ และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในสังคมมองว่าสถาบันการศึกษาไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

“ตอนนี้มหาวิทยาลัยไม่อยากใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อสั่งห้ามนิสิต เพราะเราอยากเห็นนิสิตแต่งกายในชุดที่ถูกต้องด้วยความเต็มใจ ดังนั้นกิจกรรมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงใช้วิธีการกระตุ้นให้นิสิตแต่งกายถูกต้องโดยนำนิสิตที่แต่งกายถูกต้องถ่ายโปสเตอร์และติดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และต้องยกย่องเชิดชูผู้ที่แต่งกายถูกต้องเหมาะสม”

นอกจากนี้รศ.ดร.สุมาลี ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขเรื่องชุดนิสิตนักศึกษาที่ไม่เหมาะสมด้วยการให้อาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ เข้มงวดดูแลนิสิตนักศึกษาของตัวเองให้ดีที่สุด

“อย่างที่ของเราตอนนี้ได้ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่สอนประจำวิชาในคณะต่างๆ แล้วอาจารย์บางคนอาจใช้วิธีตักเตือน ถ้าเตือนนิสิตไปหลายครั้งแล้วยังไม่เชื่อหรือไม่ยอมปรับปรุงตัวอาจสั่งห้ามไม่ให้เข้าชั้นเรียนหรือไม่ให้เข้าห้องสอบ”

http://www.thonburi.ac.th/uniform/uni2.gif


“การออกกฎระเบียบไม่ให้เข้าห้องสอบถือว่าเป็นกฎระเบียบที่ได้ผลอย่างมาก จะเห็นว่าในวันสอบนิสิตทุกคนจะแต่งกายถูกระเบียบ แต่ได้ผลเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นการปลูกฝังให้นิสิตคิดได้ด้วยตัวเองจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายที่ยั่งยืนกว่าการออกกฎระเบียบมาบังคับ”

สอดคล้องกับสาววัยทำงาน “เจี๊ยบ มนฤดี ชยากรวิกรม” พนักงานประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวเพลินจิตได้ให้ทัศนะเรื่องดังกล่าวว่า การแต่งกายของนิสิตนักศึกษาไม่น่าจะเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัย

“เรียนถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็โตพอที่จะคิดเองได้แล้ว จะไปโทษทางมหาวิทยาลัยก็คงไม่ได้ เจี๊ยบคิดว่าเรื่องแบบนี้อยู่ที่วิจารณญาณของตัวน้องเขาเป็นหลักเลย คือเท่าที่เห็นเด็กสมัยนี้เอาชุดนักศึกษามารวมกับแฟชั่นนี่ดูไม่ดีเลย การที่เราจะสวมชุดอะไรก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นอย่างไร ชุดนิสิตนักศึกษาเป็นชุดสำหรับสวมใส่ไปเรียนก็ควรที่จะเลือกแบบที่ดูเหมาะสำหรับไปเรียน ก็เข้าใจล่ะว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมไหม ที่จะสวมเสื้อฟิตๆ กระโปรงเอวต่ำเข้าเรียน น้องเขาต้องคิดได้เอง”....จากผู้จัดการออนไลน์

I am a slow walker but I never walk back!!!
comtvc@hotmail.com

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22180 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 10


« Reply #81 เมื่อ 30/11/2005 , 15:34:05 » Edit
ข่าวภาษาไทย
สารสนเทศส่วนบุคคล ความจำเป็นของการใช้คอมพิวเตอร์


แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศในองค์กร แบ่งแยกระดับเป็นสามระดับ ตามสภาพการใช้งานภายในองค์กร ระดับแรกเป็นสารสนเทศส่วนบุคคล เป็นระดับที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศของตนเอง ระดับที่สองคือสารสนเทศแบบกลุ่ม หรือที่เรียกว่า เวอร์กกรุฟ เป็นการใช้สารสนเทศเพื่อการทำงานรวมกันในหมู่คณะหนึ่ง และระดับที่สามคือสารสนเทศระดับองค์กร ซึ่งหมายถึงการนำองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
บุคลากรขององค์กรนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง บุคลากรขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่ทุก องค์กรให้ความสำคัญ มีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าและสามารถตอบสนองการทำงานขององค์กรที่มีการปรับเปลี่ยน และแข่งขันตลอดเวลา
เป้าหมายที่สำคัญสำหรับระบบสารสนเทศส่วนบุคคล ก็ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มคุณภาพของงาน สร้างบรรยากาศ สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเอื้ออำนวยต่อสภาพการแข่งขันที่ต้องลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร
เมื่อย้อนดูจากการพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า พีซี พัฒนาการทำให้พีซีเป็นเครื่องที่มีขีดความสามารถขึ้น การใช้งานพีซีจึงเสมือนเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี
พีซีจึงเป็นฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองระบบข่าวสารส่วนบุคคล บุคลากรสามารถใช้พีซีเพื่อเตรียมเอกสาร เตรียมข้อมูลข่าวสาร ช่วยเรียกค้น คำนวณ สร้างรายงานหรือช่วยงานในเรื่องที่ต้องทำซ้ำหลาย ๆ อย่างได้ดี พีซีจึงเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนระบบสารสนเทศบุคคลได้อย่างดียิ่ง
พัฒนาการทางซอฟต์แวร์บนพีซีก็สนับสนุนให้เกิดการทำงานลักษระสารสนเทศส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์บนพีซีเป็นการใช้งานง่าย เรียนรู้เร็ว ใช้ระบบเชื่อมต่อกับบุคคล และยังเชื่อมต่อในลักษณะที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารได้เป็นอย่างดี
การใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้จึงเป็นที่โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลจึงมีซอฟต์แวร์สนับสนุนในระดับให้ผู้ใช้เรียกใช้ในลักษณะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมเหล่านี้จึงเป็นที่นิยมและใช้งานกันมาก ซึ่งได้แก่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ระบบ DTP - Desk Top Publishing โปรแกรมตารางคำนวณหรือสเปรดชีต โปรแกรมแสดงผลกราฟิกส์ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลส่วนบุคคลและโปรแกรมสื่อสาร
ในยุคสมัยปัจจุบันระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้พัฒนาไปมาก ความจำเป็นของการส่ง ข่าวสารระหว่างบุคคลในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในองค์กร การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารก็มีมากขึ้น
ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลจึงรวมไปถึงการใช้งานทางด้านการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร การทำงานบนเครือข่าย การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนการพูดคุยหรือโต้ตอบกันผ่านทางเครือข่าย
ยิ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปมาก การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพยังทำได้อีกมากมาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บบันทึกงานส่วนตัว ใช้เป็น Personal organizor ใช้สำหรับการลงนัดหมาย การบันทึกรายงานต่าง ๆ ขนาดของคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง จึงทำให้พกพาไปใช้งานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
แนวโน้มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวยังก้าวหน้าต่อไป หากพิจารณาจากระบบปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กันแบบวินโดว์ ผู้ใช้ใช้งานได้ง่าย ลดระยะเวลาการเรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์จำพวกเวิร์ดโปรเซสเซอร์พัฒนาจนสามารถจัดการเอกสารได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถใส่รูปภาพ และจัดการเอกสารได้จนเสมือนพิมพ์ออกมาจากโรงพิมพ์
เนื่องจากงานส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร โปรแกรมออฟฟิส 97 ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมโปรแกรมหนึ่งจึงได้รวมเอาขีดความสามารถในเชิงการสื่อสารรวมไว้ ผู้ใช้สามารถใช้เชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต การเขียนเอกสารสามารถบันทึกให้เป็นแฟ้มแบบเว็บ และนำมาแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตได้ทันที
แนวโน้มการใช้งานส่วนตัวจึงนำเอาการประยุกต์เฉพาะในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งทางด้านการจัดการเอกสาร การคำนวณ การแสดงผล และการสื่อสารข้อมูลร่วมกัน ด้วยเหตุนี้เองในระบบการทำงานสมัยใหม่ของแต่ละองค์กรจึงวางโครงสร้างพื้นฐานที่จะให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติ โดยให้แต่ละคนจัดการข้อมูลข่าวสารของตนเองในระบบ แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีจึงสนับสนุนการทำงานส่วนบุคคลในลักษณะ any one any where และ any time หมายถึงทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบในฐานะผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ได้ทุกคนเพราะระบบง่ายต่อการเรียนรู้ การใช้งานก็ใช้จากที่ใดก็ได้ เพราะการนำพีซีเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยเฉพาะอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต ทำให้ทำงานจากที่xxxงไกลได้ และยังทำงานเมื่อใดก็ได้เช่นกัน
แนวทางของซอฟต์แวร์ประยุกต์สมัยใหม่โดยเฉพาะโปรแกรมรุ่นใหม่ จึงต้องมีสิ่งที่สนับสนุนการทำงานส่วนบุคคล แม้แต่โปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ที่เรียกดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ก็ยังมีระบบเสริมต่อให้มีการใช้งานเฉพาะในองค์กรได้อีกมาก
ดังนั้นบุคลากรสมัยใหม่จึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้
tumshow_rock@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22269 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,« Reply #82 เมื่อ 30/11/2005 , 15:46:46 » Edit
เสร็จแล้วค่ะ
เว็บไซต์โป๊ฟ้อง Amazon ข้อหาละเมิดฯ
โดย กองบรรณาธิการเว็บไซต์ ARiP.co.th
อัพเดต 5 กรกฎาคม 2005 เวลา 7:38 น.

print | บอกเพื่อน | เรื่องที่เกี่ยวข้อง | แสดงความคิดเห็น | สมัครสมาชิกนิตยสาร | RSS Feed

รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ภาพโป๊กำลังฟ้อง Amazon ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แสดงภาพโป๊ของทางเว็บไซต์ในหน้าผลลัพธ์ของเสิร์ชเอ็นจิน A9 ซึ่งก่อนที่จะมีการฟ้องร้องกับ Amazon ทางเว็บไซต์ได้เคยฟ้อง Google ในกรณีเดียวกันนี้แล้วด้วย

สำหรับบริษัทที่ฟ้องร้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Perfect 10 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยฟ้อง Google ด้วยข้อหาคล้ายกัน อนึ่ง ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ค่าปรับจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะสูงถึง 150,000 เหรียญฯ ต่อภาพ (ประมาณหกล้านบาท) โดยผู้ที่กระทำผิดจะต้องจ่ายวงเงินดังกล่าว เพื่อชดเชยค่าเสียหาย ทางด้าน Amazon เองยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อคดีดังกล่าว
ทางบริษัทเจ้าของเว็บไซต์โป๊กล่าวหาว่า Google และ A9 ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง เนื่องจากเสิร์ชเอ็นจินดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ท่องเน็ตสามารถค้นภาพที่จำกัดสิทธิ์ของทางบริษัทไปดูได้ฟรี ซึ่งปกติจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 25.50 เหรียญฯ (ประมาณหนึ่งพันบาท) ต่อเดือน
ก่อนหน้านี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแนะนำเสิร์ชเอ็นจินทั้งหลายให้ระวังเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมา โดยเฉพาะการที่เสิร์ชเอ็นจินมีฟังก์ชันการจัดเก็บคอนเท็นต์เก่า หรือแคชจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถูกต้อง ซึ่งหากเว็บไซต์ Perfect 10 ชนะคดีในครั้งนี้ อนาคตของเสิร์ชเอ็นจินจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะความสามารถในการค้นหาภาพที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

YouBird_017@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22254 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 2
« Reply #83 เมื่อ 30/11/2005 , 15:48:45 » Edit
ข่าวภาษาไทยของฝาก: หุ่นยนต์ Linux, มือถือ-คีย์บอร์ด/เมาส์, อัจฉริยะล้อเดียว
โดย กองบรรณาธิการเว็บไซต์ ARiP.co.th
อัพเดต 7 กรกฎาคม 2005 เวลา 9:20 น.

print | บอกเพื่อน | เรื่องที่เกี่ยวข้อง | แสดงความคิดเห็น | สมัครสมาชิกนิตยสาร | RSS Feed

คอลัมน์ของฝากกลับมาพบทุกท่านอีกแล้ว ครั้งนี้มีสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ที่น่าสนใจมาอวดเช่นเคย ชิ้นแรกจะเป็นหุ่นยนต์ของฟูจิตสึ ตามมาติดๆ ด้วย อุปกรณ์เสริมช่วยให้มือถือสามารถควบคุมพีซีได้ ตบท้ายด้วย "ล้อเดี่ยวอัจฉริยะ" สนใจคลิกเข้าไปดูกันได้เลย

หุ่นยนต์ที่เห็นในรูปชื่อว่า HOAP-3 พัฒนา และสร้างขึ้นโดยบริษัทฟูจิตสึ (ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ตยอดนิยม) โดยสำหรับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 3 แล้ว ส่วนสูงของมันแค่ 60 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเพียง 8.8 กิโลกรัมเท่านั้น ความมหัศจรรย์ของมันก็คือ ภายในใช้โพรเซสเซอร์ Pentium M 1.1GHz ของอินเทล และใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ความสามารถโดยทั่วไปของหุ่นยนต์ HOAP-3 ก็คือ มันจะมีระบบวิดีโอ และการรู้จำเสียง แถมยังมีระบบวัดระยะทาง และความเร่งอยู่ภายในตัวอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถควบคุมการทำงานของ HOAP-3 ผ่านทางเครือข่ายไร้สายด้วยพีซีได้


HOAP-3 หุ่นยนต์หัวใจ Pentium M สมอง Linux

ของฝากชิ้นต่อมาจะเป็นอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดที่สามารถทำให้มือถือธรรมดากลายเป็นคีย์บอร์ด และเมาส์ในบัดดล โดยบริษัท Quixun ของญี่ปุ่นเป็นเจ้าของไอเดียอุปกรณ์ที่ว่านี้ สำหรับผู้ใช้พีซีที่มีพอร์ตอินฟราเรด (IR port) คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดบนมือถือแทนคีย์บอร์ด หรือเมาส์ของพีซีได้ เช่นเดียวกับบางลักษณะของการนำไปใช้งานที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่ด้วยเจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นไฟล์ ท่องเน็ต คุณสามารถเชื่อมต่อพีซีเข้ากับทีวี และท่องเว็บโดยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ด(ทั้งตัว) หรือเมาส์ แต่แค่มือถือกับอุปกรณ์เสริมที่ว่านี้ก็พอแล้ว


ข่าวภาษาอังกฤษ Incubator funds its first venture

Another 20 now being reviewed


by Karnjana Karnjanatawe

Funding provider Thai Incubator has chosen its first "incubatee" from among 100 candidates as part of expected funding of 300 million baht to at least 10 startups over the next 18 months.

Thai Venture.com, the selected project, expects to develop an information and service centre for venture capital throughout Asia.


According to Narong Intanate, Thai Incubator founder and chairman, Thai Venture.com was chosen because it showed a clear business focus and unique service. "They also have a good team, IT expertise and the service can be reached by a large base of customers," Mr Narong said.

Thai Venture.com is expected to launch in nine months. The maximum funding for each project is 20 million baht as well as hardware and software tools, office space and equipment, high speed Internet access and business advice.

In exchange, the incubatees give between a 10- and 49-percent stake in the company to Thai Incubator. However, the idea owners retain a majority stake and fully manage the business themselves.

Another 20 projects are under review today, Mr Narong noted.

He said the major area of investment interest is the dot-com business, while other focuses are software and IT development projects.


Thai Incubator is expected to generate income when the projects can be registered on the stock market or sold to investors, Mr Narong said.


ปรารถนา จันทร์ครอง ชคพ22 เลขที่19 ส่งแล้วจ้า
COM22254@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22266 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 8


« Reply #84 เมื่อ 30/11/2005 , 15:55:38 » Edit
ข่าวภาษาไทย

ก้าวสู่ยุค
Neuro ด้วยเครื่องสแกนสมอง fMRI


Neutroethics หรือ Neuroeconomics เป็นสาขาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นทุกวันๆ อีกทั้งคำว่า Neuro ได้ถูกนักวิชาการในแขนงต่างๆ นำไปนำหน้าชื่อของศาสตร์ของตนและเริ่มทำวิจัยในแง่ Neuro กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการคิดกันว่า คำว่า Neuro อาจจะเป็นคำที่มีให้เห็นและได้ยินจนชินหูหรืออาจทำให้รัฐบาลหรือนักลงทุนกระเป๋าหนักยอมทุ่มเงินมหาศาลในการวิจัยเพื่อหวังผลทางนวัตกรรมใหม่ๆและผลประโยชน์มหาศาลทางธุรกิจ เหมือนกับที่คำว่า Nano ได้เคยทำมา

การที่นักวิชาการในหลายๆแขนง ได้ตื่นตัวที่จะศึกษางานของตนในแง่ของ Neuro มากขึ้น เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการศึกษาการทำงานของสมองและระบบประสาท โดยที่หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากก็คือ เครื่อง fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging)

โดยในผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใช้เครื่อง fMRI ที่มีชื่อเก๋ๆว่า Coke effect ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวกันมากในงานวิจัยด้าน Neuro งานวิจัยนี้เป็นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาท (Neuroscientist) ชื่อ Read Montague แห่ง Baylor College of Medicine โดยเป็นการสังเกตุภาพที่แสดงการทำงานของสมองของอาสาสมัครที่ได้ดื่มน้ำอัดลมต่างชนิดกันสองยี่ห้อคือโค้กกับเป๊ปซี่

เมื่อ Read ทำการทดลองโดยให้อาสาสมัครดื่มน้ำอัดลมในแก้วสองแก้วโดยไม่ได้บอกว่า น้ำอัดลมในแก้วไหนเป็นชนิดใด ผลปรากฏว่าภาพสแกนสมองจากเครื่อง fMRI ของอาสาสมัครไม่ได้แสดงความพึงพอใจต่อเครื่องดื่มอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ว่า เมื่อมีการแสดงตราสินค้าแถบสีแดงขาวของโค้กให้พวกเขาได้เห็นแล้ว อาสาสมัครทุกคนต่างก็แสดงออกถึงความต้องการดื่มเครื่องดื่มที่มีโลโก้ชนิดนี้ติดอยู่นั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าน้ำข้างในแก้วใดจะเป็นโค้กหรือเป๊ปซี่ ผลจากการสแกนสมองของอาสาสมัครเหล่านี้ ได้บ่งบอกว่า โลโก้ของโค้ก ทำให้ส่วนของสมองที่ทำงานเกี่ยวกับการคาดหมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินถูกกระตุ้น ในขณะที่โลโก้ของเป๊ปซี่ไม่ได้ส่งผลใดกับสมองส่วนนี้เลย Montague สรุปผลการทดลองของเขาว่า “โค้กเป็นเครื่องหมายการค้า (brand) ที่ส่งอิทธิพลต่ออาสาสมัครให้พวกเขาอยากดื่มอย่างที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัว ทั้งนี้รวมถึงแม้กระทั่งคนที่ดื่มเป๊ปซี่เป็นประจำด้วย”

การค้นพบครั้งสำคัญครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาเครื่องมือสแกนสมองชนิดใหม่ที่ชื่อ fMRI ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่มองเห็นภาพทางกายวิภาคของสมองมนุษย์เท่านั้นแต่มันยังช่วยให้ พวกเขายังเห็นด้วยว่า สมองทำงานอย่างไร

เครื่อง fMRI มีหลักการทำงานคล้ายๆ กับเครื่อง MRI ที่ต่างก็อาศัยคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นแม่เหล็กของอนุภาคในนิวเคลียส (นิวตรอนและโปรตอน) แต่ เครื่อง MRI จะให้ได้เพียงแค่ภาพทางกายวิภาคของอวัยวะมนุษย์เท่านั้น ส่วน fMRI จะให้ภาพที่แสดงได้ทั้งภาพทางกายวิภาคและการทำงาน (function) ของระบบประสาทในสมอง ณ เวลาจริง (real-time) ได้เลยทีเดียว

สมองของมนุษย์เรานั้นประกอบด้วยแม่เหล็กเล็กๆเป็นพันๆล้านชิ้น ซึ่งก็คืออนุภาคโปรตอนในนิวเคลียสของไฮโดรเจน (ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนมีโปรตอนอยู่เพียงตัวเดียว) ที่อยู่ในโมเลกุลของน้ำ (H2O) ที่หล่อเลี้ยงสมองเรานั่นเอง
อนุภาคโปรตอนนี้จะมีการหมุนรอบตัวมันเอง (spin) ตามแกนใดแกนหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็ก และเมื่อมันถูกนำไปอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มมากๆ พวกมันจะเรียงตัวกัน เหมือนกับที่เข็มทิศถูกทำให้เรียงตัวตามทิศทางสนามแม่เหล็กโลก ในสภาวะนี้ อนุภาคโปรตอนจะมีการเคลื่อนที่อีกแบบเพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือการ หมุนควง (precess) รอบๆ แกนของทิศทางของสนามแรงโน้มถ่วงโลก (เหมือนกับการหมุนของลูกข่าง) และ หากเราทำการยิงห้วงคลื่นสั้นๆที่อยู่ในระดับความถี่ของคลื่นวิทยุเข้าไปในขณะที่อนุภาคมีการหมุนควง พวกมันจะถูกรบกวนให้หันเหไปจากทิศทางที่มันเรียงตัวอยู่เดิม หลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็จะพยายามกลับสู่สภาพเดิมพร้อมกับจะคายพลังงานออกมาในรูปคลื่นที่มีระดับความถี่ของคลื่นวิทยุ ซึ่งสามารถตรวจวัดและขยายสัญญาณได้ด้วย เสาอากาศ หรือ ขดลวดรับสัญญาณที่วางอยู่รอบๆ ทำให้เครื่อง MRI สามารถสร้างภาพของสมอง (brain mapping) ได้

อ่านต่อที่นี่นะจ๊ะ

ข่าวภาษาอังกฤษ

Good weather forecast for Election Day
BANGKOK , Feb 2 (TNA) - The Meteorological Department has forecast good weather for almost all areas of Thailand on 6 February when millions of voters across the country will cast their ballots and elect a new government.

The forecast predicts general good weather with a temperature ranging from 17-36 degrees Celsius throughout the country on the election day -- next Sunday, the department's Acting Director-General, Chalermchai Eg-karntrong, told TNA on Tuesday.

เข้ามาอ่านที่นะ

แปล

พยากรณ์สภาพอากาศกลางวันจะดี
กรุงเทพฯ เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาทำนายสภาพอากาศพื้นที่ประเทศไทยเกือบจะดีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ถ้ามีประชาชนออกมาออกเสียงตลอดพื้นที่ทำการเกษตรจะมีการจับฉลากและคัดเลือกคณะผู้ปกครองใหม่
การทำนายสภาพอากาศล่วงหน้าไม่เหมาะสมมีอุณหภูมิแปรปรวนจาก 17-36 องศาเซลเซียโดยตลอดในประเทศมีการคัดเลือกวัน- - วันอาทิตย์หน้า คณะเจ้าหน้าที่กรรมการบริษัท-ทั่วไป.

คำศัทพ์

weather สภาพอากาศ: อากาศ, ภูมิอากาศ [Lex2]
forecast ทำนาย: ทาย, พยากรณ์, คำนวณล่วงหน้า, คาดการณ์ [Lex2]
Meteorological เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา[Lex2]
millions ประชาชน: มหาชน, คนจำนวนมาก [Lex2]
country เกี่ยวกับชีวิตชนบท: บ้านนอก, ลูกทุ่ง [Lex2]
government รัฐบาล: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [Lex2]
temperature อุณหภูมิ: ระดับความร้อน [Lex2]
Director กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ)[Lex2]

Ging_003@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22255 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,« Reply #85 เมื่อ 30/11/2005 , 15:59:26 » Edit

[ข่าวภาษาไทย]


หุ่นยนต์สำหรับทุกบ้านเรือน

หุ่นยนต์ต้นแบบยุคใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “Leisure robot” หรือ หุ่นยนต์สำหรับเวลาว่าง ถูกนำมาแสดงในงาน Consumer Electronics ในเมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

Robosapien V2 เป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่ขายดีที่สุดเมื่อแทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา หุ่นสองตัวที่มีชื่อว่า Roboraptor และ Robotpet เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ มีความสูงมากกว่าหุ่นปกติ

ผู้ผลิตหุ่นยนต์นี้กล่าวว่า หลังจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา หุ่นยนต์จัดเป็นสิ่งให้ความบันเทิงอย่างหนึ่ง อาร์ต เจนิส จาก WowWee ผู้สร้าง Robosapien กล่าวกับสำนักข่าว BBC ว่า มันเป็นหุ่นยนต์จริง ๆ ซึ่งหุ่นยนต์อื่นในท้องตลาดนั้นจัดเป็นสิ่งให้ความบันเทิงสมัยใหม่ เช่น Aibo ของบริษัทโซนี่ หรือ iRoomba vacuums แต่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เราต้องการให้บุคคลธรรมดาทั่วไปมีหุ่นยนต์ใช้งาน

หุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัล a Digital World Innovation มีความสามารถที่จะจดจำผลิตภัณฑ์ได้สูงถึง 15 ชนิดที่เป็นเทคโนโลยีแบบผสมผสาน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย

ในปี 2007 ที่จะถึงนี้ ทางบริษัทคาดการ์ณว่าจะมีหุ่นยนต์ในบ้าน ภายใต้แนวคิด “Entertainment and Leisure” 2.5 ล้านตัว เมื่อเปรียบเทียบกับในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ประมาณ 137,000 ตัว ตามรายงานของ United Nation Robotics report และจากรายงานของ UN Economic Commission for Europe and The international Federation of Robotics รายงานว่า จะมีหุ่นยนต์ถึง 4.1 ล้านตัวที่หน้าที่ในการทำงานบ้าน ในสิ้นปี 2007

หุ่นยนต์ที่มีความสูงกว่าตัวต้นแบบถึงสิบนิ้ว V2 สามารถเต้น นอน และแสดงกังฟูได้ มีความว่องไว และสามารถปรับตัวเองได้ในสภาวะต่าง ๆ ภายในดวงตาและมือมีการติดตั้งกล้องได้ Robosapien V2 สามารถจดจำสีแดง น้ำเงิน เขียวและเหลือง เช่นเดียวกับสีผิว นั่นหมายความว่า มันสามารถแยกแยะระหว่างมนุษย์และสิ่งของได้

ถ้าหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ หรือ Robotraptor พบกับหุ่น Robotpet มันจะเริ่มการควบคุมและเล่นกันเอง หรือหากว่ามีเบียร์วางอยู่บนพื้นจากกล้องที่ตรวงจับที่มือ มันจะก้มลงและเก็บขึ้นมา

สำหรับกล้องในดวงตานั้น หุ่นยนต์จะจดจำมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้ามัน ถ้ามนุษย์มีการเคลื่อนไว้ Robosapien จะกรอกตาตามการเคลื่อนไว้ของบุคคลนั้นด้วย Robosapien V2 ยังมีระบบเลเซอร์ที่จะนำร่องการควบคุมต่าง ๆ คล้ายกับรีโมตอีกด้วย โดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ตามลำแสงและมีการกระทำกับวัตถุที่อยู่บนเส้นทางการเดินของมัน


[ข่าวภาษาอังกฤษ]


Incubator funds its first venture

Another 20 now being reviewed


by Karnjana Karnjanatawe

Funding provider Thai Incubator has chosen its first "incubatee" from among 100 candidates as part of expected funding of 300 million baht to at least 10 startups over the next 18 months.

Thai Venture.com, the selected project, expects to develop an information and service centre for venture capital throughout Asia.


According to Narong Intanate, Thai Incubator founder and chairman, Thai Venture.com was chosen because it showed a clear business focus and unique service. "They also have a good team, IT expertise and the service can be reached by a large base of customers," Mr Narong said.

Thai Venture.com is expected to launch in nine months. The maximum funding for each project is 20 million baht as well as hardware and software tools, office space and equipment, high speed Internet access and business advice.

In exchange, the incubatees give between a 10- and 49-percent stake in the company to Thai Incubator. However, the idea owners retain a majority stake and fully manage the business themselves.

Another 20 projects are under review today, Mr Narong noted.

He said the major area of investment interest is the dot-com business, while other focuses are software and IT development projects.


Thai Incubator is expected to generate income when the projects can be registered on the stock market or sold to investors, Mr Narong said.

Incubators are initially a spending business, however, the return of investment would be seen within five years, he added. If the business fails, the risk is handled by Thai Incubator.

Potential applicants can submit their proposals at www.thaiincubator.com


[คำศัพท์ภาษาอังกฤษ]


1. Incubator = เครื่องฟักไข่, เครื่องอบ

2. candidates = ผู้ท้าชิงผู้แข่งขัน

3. information = ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้

4. investment = การลงทุน เงินลงทุน

5. proposals = การเสนอ ข้อเสนอ


[สรุปข่าวภาษาอังกฤษ]

คนไทยได้ผลิตเครื่องฟักไข่ เครื่องอบทำให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาทำให้เป็นธุรกิจทางการค้าได้

และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของชาวต่างประเทศแต่ต้องมีการลงทุนสูงในการค้าธุรกิจ

และต้องใช้เวลามากในการผลิตเครื่องฟักไข่และเครื่องอบ


:
COM22255@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22180 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 11
« Reply #86 เมื่อ 30/11/2005 , 16:01:02 » Edit
ข่าวภาษาอังกฤษ

Everyone, Any Age, Any Gender Can Enjoy!

PangYa is a casual golf game that takes difficult rules of golf and transforms it into cute and easy to understand format so that everyone can enjoy it together.
This is the game for those who didn't fit in with the "gaming" crowd. However, this is not just a simple game. As you play, you find more and more things to do, and you will find yourself deeply submerged in the PangYa.tumshow_rock@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22249 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 4


« Reply #87 เมื่อ 30/11/2005 , 16:02:24 » Edit
ข่าวภาษาไทยค่ะ
com22249@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22248 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 8
« Reply #88 เมื่อ 30/11/2005 , 16:10:10 » Edit
ข่าไอที ภาษาไทย
โดย กองบรรณาธิการเว็บไซต์ ARiP.co.th
ในที่สุด บราวเซอร์ไฟร์ฟอกซ์เวอร์ชั่น 1.5 ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Mozilla.com แล้ว หลังจากที่ออกเวอร์ชันทดสอบมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง 3 เวอร์ชันด้วยกัน
คลิกอ่านต่อพร้อมดูรูป

ข่าวภาษาอังกฤษ
Dan Ackerman, senior associate editor
In theory, you could indeed stick a standard desktop in the closet and run A/V cables to your current home entertainment setup--that's sort of what you do with media servers, set 'em and forget 'em. But there may be a better solution that will keep your hardware both easy to access and aesthetically pleasing.
อ่านต่อคลิกเลย

คำศัพท์

theory = (เธีย\'รี) n. ทฤษฎี

standard = (สแทน\'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจ

entertainment = (n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง

hardware = อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์

fashioned = แฟชั่น: รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม

สรุป
อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย เสียงและภาพคมชัด กำลังเป็นที่นิยม
tabtim-10@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22255 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,« Reply #89 เมื่อ 30/11/2005 , 16:19:43 » Edit
[ข่าวภาษาไทย]

หุ่นยนต์ช่วยเหลือกล้อง Hubble

หัวหน้าองค์การนาซ่า Sean O’Keefe ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการซ่อมแซมกล้องโทรทรรศน์ Hubble ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา Sean กล่าวว่า ในอวกาศไม่มียานใดเข้าใกล้เพื่อซ่อมแซมกล้อง Hubble เนื่องจากอันตรายมากเกินไป ทางองค์กรอวกาศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำหุ่นยนต์ในการบำรุงรักษากล้อง ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2007 นี้ โดยโครงการนี้ได้รับความชื่นชมในการประชุม the American Astronomical Society ครั้งที่ 204 ที่กรุงโคโรลาโด

กล้อง Hubble มีประสบปัญหาไม่ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษามาตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุของยานโคลัมเบียเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2003 ที่ผ่านมา ในโครงการนี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวงโคจรของกล้องให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการเพิ่มแบตเตอรี่และเปลี่ยนไจโรสโคปอันใหม่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ด้วย นอกจากนั้นในโครงการนี้ยังได้รับแนวคิดมาจากภาคอุตสาหกรรม โดยการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับกล้อง Hubble อีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการไปเยือนกล้อง Hubble ครั้งนี้คือ การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการเปลี่ยนวงโคจรเพื่อป้องกันการชนกับวงโคจรของโลก โดยโครงการนี้ได้รับการพัฒนาจากความร่วมมือระหว่างองค์การนาซ่าและสถาบันอื่น ๆ Sean ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า การใช้เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์สำรวจในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ที่จะทำไปใช้ในการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารต่อไป

นอกจากนั้น Sean ได้กล่าวอีกว่าในครั้งนี้ โครงการยี้ได้ลดความวิตกกังวลของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของหุ่นยนต์ในการทำงานครั้งนี้ โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักบินอวกาศ 27 คนได้ยื่นหนังสือต่อประธานาธิปดีบุช ว่าการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานครั้งนี้อาจประสบความสำเร็จเพียงส่วนหนึ่ง และมีโอกาสเพียงน้อยนิดในความสำเร็จของโครงการนี้ เนื่องจากการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานจะต้องใช้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการพิสูจน์อีกด้วย โดยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีมนุษย์ร่วมการปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย ผู้ลงนามในหนังสือนี้มีนักบินอวกาศ Scott Carpenter, Robert Crippen และ Gene Cernan นักบินอวกาศที่เดินบนดวงจันทร์คนล่าสุดด้วย
[ข่าวภาษาอังกฤษ]Incubator funds its first venture

Another 20 now being reviewed


by Karnjana Karnjanatawe

Funding provider Thai Incubator has chosen its first "incubatee" from among 100 candidates as part of expected funding of 300 million baht to at least 10 startups over the next 18 months.

Thai Venture.com, the selected project, expects to develop an information and service centre for venture capital throughout Asia.


According to Narong Intanate, Thai Incubator founder and chairman, Thai Venture.com was chosen because it showed a clear business focus and unique service. "They also have a good team, IT expertise and the service can be reached by a large base of customers," Mr Narong said.

Thai Venture.com is expected to launch in nine months. The maximum funding for each project is 20 million baht as well as hardware and software tools, office space and equipment, high speed Internet access and business advice.

In exchange, the incubatees give between a 10- and 49-percent stake in the company to Thai Incubator. However, the idea owners retain a majority stake and fully manage the business themselves.

Another 20 projects are under review today, Mr Narong noted.

He said the major area of investment interest is the dot-com business, while other focuses are software and IT development projects.


Thai Incubator is expected to generate income when the projects can be registered on the stock market or sold to investors, Mr Narong said.

Incubators are initially a spending business, however, the return of investment would be seen within five years, he added. If the business fails, the risk is handled by Thai Incubator.

Potential applicants can submit their proposals at www.thaiincubator.com


[คำศัพท์ภาษาอังกฤษ]


1. proposals = การนำเสนอ

2. business = ธุรกิจการค้า

3. initially = ในขั้นต้น

4. Incubator. = เครื่องฟักไข่ เครื่องอบ

5. expected = ที่คาดหวัง


[สรุปข่าวภาษาอังกฤษ]


คนไทย ชาวไทย ผลิตเครื่องฟักไข่ เครื่องอบเป็นการเพิ่มรายได้ให้มาก และเป็นที่ดึงดูดของชาว

ต่างชาติ และเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างดี แต่ต้องมีการลงทุนมาก ใช้เวลามาก กว่าจะผลิต เครื่อง

ฟักไข่ และเครื่องอบได้สำเร็จ


หวัด ดี ค่ะ
com22255@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22249 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 5


« Reply #90 เมื่อ 30/11/2005 , 16:26:52 » Edit

ข่าวภาษาไทยค่ะ

4 สุดยอดเครื่องมือสำหรับนักเรียน


ลูกหลานของคุณจะทำผลงานชั้นยอดออกมาได้ แม้ว่าครูจะสั่งให้ทำรายงานสุดโหดก็ตาม คุณ เพียงแต่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP และแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเท่านั้นเองการวิจัยค้นหาข้อมูลไม่จำเป็นตอ้งเดินทางไปยังห้องสมุดใกล้บ้านอีกต่อไป เนื่องจากข้อมูลที่ มีอยู่ทั่วโลก (และเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้) อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณเองแล้ว

อ่านต่อนะค๊ะ

ข่าวภาษาอังกฤษค่ะ

Silk in all its sumptuousness
A"forest" of shimmering, multi-hued fabrics swayed in the November breeze last week amidst the lush surroundings of Bhuphan Rajanives Palace. This tranquil royal retreat in Lan Khamhom, a valley in the Bhuphan mountain range in Sakon Nakhon, was the venue for Her Majesty the Queen's annual Silk Festival which, once again, successfully interlaced the richness of our cultural heritage with the fertile imaginations of some of the Kingdom's most innovative artists.

คำศัพท์-คำแปล
Silk ผ้าไหม: เสื้อผ้าไหม Festival เทศกาล: วันเทศกาล, งานฉลอง
shimmering ส่องแวววาว richness ความมั่งคั่ง: การมีมากมาย
Queen ราชินี: พระราชินี cultural วัฒนธรรม

สรุป

เทศกาลงานผ้าใหมประจำปีมีผ้าใหมหลากสีส่องแสงระยิบระยับ งานนี้จัดขึ้นเพื่อเทอดไท้
องค์ราชินี ซึ่งงานในครั้งนี้มีผ้าใหมถูกนำขึ้นถวายเป็นจำนวนมาก

น.ส. ธิติมา อยู่ดี ชคพ. 22 เลขที่ 17 ปอยสวยค่ะ
com22249@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22262 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,« Reply #91 เมื่อ 30/11/2005 , 16:40:12 » Edit
ข่าวภาษาอังกฤษ
Govt now decides to appeal verdict

PM's Office sees 'flaws' in NBC ruling

Pradit Ruangdit

The government believes it sees flaws in the Central Administrative Court's verdict nullifying the selection of the National Broadcasting Commission (NBC) candidates and has now decided to appeal.

The government also retreated from a controversial idea to amend a law to temporarily hand the NBC's frequency licensing power to the National Telecommunications Commission (NTC).

แปล
ปัจจุบันนี้มีการขออุทธรณ์คำพิพากษา
หน่วยงานรับรู้ข้อบกพร่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอเมริกา
รัฐบาลเห็นข้อบกพร่องในส่วนรวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ทำให้คำพิพากษาไร้ผล การคัดเลือกของประชาชาติกระจายข่าวคณะกรรมกรกระจายข่าววิทยุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเห็นได้ชัดถึงการขออุทธรณ์
รัฐบาลถอยหลบหนีก่อให้เกิดการโต้แย้ง ทำให้กฎหมายดีขึ้นโดยชั่วคราว
การควบคุมสถานีวิทยุกระจายเสียงความถี่ได้รับการอุญาติขอใช้พลังงานกลจากคณะกรรมการ
เสร็จแล้วจ้า
kwang_029@hatmait.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22201 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 4
« Reply #92 เมื่อ 30/11/2005 , 16:40:12 » Edit

ข่าวไอที
หลังจากที่ไมโครซอฟต์และออเร้นจ์ผนึกกำลังกันก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโทรศัพท์มือถือยุคทรีจี โดยทางออเร้นจ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวแรกของไมโครซอฟต์นั่นก็คือ SPV ไปเมื่อไม่นานมานี้ และเมื่อไมโครซอฟต์เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดมา นั่นก็คือ "SPVe200" โดยคาดว่าจะวางตลาดในช่วงวันคริสต์มาสปีนี้แน่นอน ในราคาไม่เกิน 200 ปอนด์ (ประมาณ 13,000 บาท)
อ่านต่อครับเชิญคลิก

ข่าวภาษาอังกฤษ
Wednesday, November 30, 2005
In these specially designed online courses, our experts will teach you everything from camera and camcorder basics to editing your shots for holiday cards, to sharing and storing images online. Sign up now.

Read more
RELATED STORIES
100 most popular digicams
Shoot-out: six cameras for $200
Sub-$1,000 dSLRs
MORE STORIESXbox 360 reviewed
Top HDTVs in every category
32-inch LCD TV showdown
Fall HDTV lines
Updated: home-theater system selector
Home iPod accessory roundup
Three 50-inch plasmas under $3,000
Best A/V receivers of 2005
Whether you're a novice who's just picked up your first digital camera or someone who's been shooting for a few years, there are always new tricks to learn to get the most out your gear for the holidays--and beyond. In these specially designed online courses, our experts will teach you everything from camera and camcorder basics to editing your shots for holiday cards, to sharing and storing images online. Best of all, you can learn right from your computer

คำศัพท์

specially = (adv) อย่างเฉพาะเจาะจง,อย่างพิเศษ

online = ออนไลน์: การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

camera = กล้องถ่ายภาพ
borw22@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22268 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,
« Reply #93 เมื่อ 30/11/2005 , 16:51:18 » Edit
ข่าวภาษาไทย

หลังจากที่มาโครมีเดียออกแพตช์อุดช่องโหว่ที่พบในโปรแกรม Flash Player ได้เพียงไม่กี่วัน ทางไมโครซอฟท์ก็ได้แจ้งคำแนะนำบนกระดานข่าวระบบรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทไปยังกลุ่มผู้ใช้ Windows XP, XP SP2, 95, 98 และ ME ที่ใช้ Flash Player

ทั้งนี้การแจ้งเตือนดังกล่าวถือเป็นครั้งแรก ของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของไมโครซอฟท์ที่กล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่น ซึ่งทาง"Microsoft แนะนำให้ลูกค้าที่ใช้ Macromedia Flash Player ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในกระดานข่าวระบบรักษาความปลอดภัยของ Macromedia เพื่อป้องกันตัวเอง ตัวแทนไมโครซอฟท์ได้ส่งอีเมล์ที่มีข้อความดังกล่าวไปยังกลุ่มสมาชิก TechWeb

สาเหตุที่ทางไมโครซอฟท์ได้ให้คำแนะนำในลักษณะดังกล่าวนั้น ทางบริษัทได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีการใช้ Flash (Player) อย่างแพร่หลายในระบบปฏิบัติการเหล่านี้ (Windows XP, XP SP2, 95, 98, ME) สำหรับช่องโหว่ใน Flash Player 7.0.19.0 และเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้น ถูกค้นพบโดยบริษัท eEye Digital Security เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยช่องโหว่ดังกล่าวแฮคเกอร์จะสามารถนำไปใช้ในการเจาะเข้าไปควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่รัน Flash Player เวอร์ชันดังกล่าวได้

ในกระดานข่าวออนไลน์ของไมโครซอฟท์ยังได้แนะนำการแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ มากมายแทนการแพตช์ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ป้องกันไม่ให้ Flash ActiveX control ทำงานใน IE ไปจนถึงการลบ Flash Player ออกไปจากระบบ.

ข่าวภาษาอังกฤษ

Disabled call for end to discrimination
BANGKOK , Feb 15 (TNA) – Disabled people lit candles outside the parliament
Sunday evening to call on political parties to push through with
legislation to end discrimination.

Led by Mr. Monthian Buntan, President of the Thailand Association of the
Blind, around 50 people with a range of disabilities stood outside the
parliament building in a bid to ensure that all political parties treated
the disabled with fairness and respect.

An eight-point petition for the parties included a call to accelerate the
passage through Parliament of the Discrimination Elimination Bill and a
plea to promote equality.

แปล

การแบ่งพวกทำให้ไร้ความสามารถ
ประชาชนในกรุงเทพไร้ความสามารถทั้งในและนอกรัฐสภาวันอาทิตย์ตอนเย็นๆจะแวะเยี่ยมนักการเมืองงานเลี้องแยกไปมองเห็นใก้ลๆ

คำศัทพ์

call for รับ: แวะรับ, แวะมาหา [Lex2
discrimination การแบ่งแยก: การแบ่งพวก [Lex2
fai_028@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : s12005 เจนจิรา IP ADDRESS : 58.8.96.46 , ,« Reply #94 เมื่อ 30/11/2005 , 18:10:25 » Edit
ข่าวภาษาไทย
ทรีคอมแนะนำ Tipping Point X505
ทิปปิงพอยท์ หนึ่งในหน่วยธุรกิจใหม่ ของทรีคอม ผู้นำด้านด้านผลิตภัณฑ์ ป้องกันการบุกรุก ประกาศเปิดตัว “TippingPoint X505”แพล็ตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้น ภายใต้เทคโนโลยีระบบป้องกันการบุกรุก (IPS) ซึ่งผสมผสานระหว่างไฟร์วอลล์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ stateful inspection Firewallเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือนจริง (VPN) แบบ IPSec การจัดการแบนด์วิธ การกรองเนื้อหาบนเว็บ รวมทั้งกระบวนการ Routing ในระบบเครือข่ายแบบไดนามิก แพล็ตฟอร์มล่าสุดนี้สามารถสนองตอบความต้องการใช้งาน ที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าในระดับองค์กร เนื่องจากเป็นโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยสมบูรณ์แบบและเพิ่มขีดความสามารถ ในการป้องกันการโจมตีระบบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติแบบทันทีทันใด
อ่านต่อ

ข่าวภาษาอังกฤษ
Suozzi makes HMOs his target
Email this story
Printer friendly format
BY CELESTE HADRICK
STAFF WRITER
November 29, 2005, 9:41 PM EST
Nassau County Executive Thomas Suozzi Tuesday announced he found at least three health maintenance organizations had processed Medicaid applications for people ineligible for the government-paid health benefits and then asked Nassau to foot the bill.
Suozzi said representatives from two HMOs were caught on hidden videotape advising county-hired undercover investigators posing as Medicaid applicants not to report off-the-book pay on the applications. The program has strict income limits. Suozzi also said workers checked at least two applications from a third HMO and discovered the applicants had more income than disclosed.

แปล
SuozziทำHMOsเป็นเป้าหมายของเขา ส่งอีเมลถึงเรื่องอันนี้รูปร่างเป็นมิตรเครื่องพิมพ์เพราะว่าCELESTE HADRICK
นักเขียนพนักงานวันที่29พฤศจิกายนปี20059นาฬิกา41นาทีPM EST
ข้าราชการฝ่ายปกครองแขวงนัสซอร์ทอมัสSuozziประกาศSFเขาพบว่าองค์กรบำรุงรักษาสุขภาพดี3อันอย่างน้อยดำเนินการการใช้การช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อผู้คนที่ไม่เหมาะกับตำแหน่งกำไรสุขภาพดีgovernment-paidนัสซอร์ที่ถามที่เดินใบสำคัญเก็บเงินวันอังคาร.
SuozziพูดBผู้แทนจากHMOs 2อันถูกบนผู้สอบถามลึกลับcounty-hiredเสนอแนะเทปวีดีโอที่ถูกอำพรางที่กำลังทำเสแสร้งของผู้สมัครการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อไม่รายงานว่าค่าตอบแทนoff-the-bookที่การใช้. โปรแกรมมีขอบเขตรายรับที่เคร่งครัด.
Suozziพูดก็คนงานตรวจสอบการใช้2อันอย่างน้อยจากHMO อันที่3และรู้สึกถึงได้ว่าผู้สมัครมีรายรับที่มากกว่าถูกเปิดเผย.
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : s12014 วนิดา IP ADDRESS : 58.8.96.46 , ,« Reply #95 เมื่อ 30/11/2005 , 18:17:46 » Edit
ข่าวภาษาไทย
'ซีเมนส์' เผยโฉมเครื่องเอ็กซเรย์คอมพ์
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด โดยกลุ่มอุปกรณ์และโซลูชั่น ทางการแพทย์เปิดตัว เครื่องเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์ 2 ชุดในเครื่องเดียว ซึ่งเป็นวิวัฒนาการ ด้านวิทยาศาสตร์ ที่สร้างคำจำกัดความใหม่ แก่บทบาทของ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ตระxxxลโซมาตอมที่ชื่อว่า โซมาตอม เดฟฟินิชั่น (Somatom Definition) นวตกรรมล่าสุดของซีเมนส์ มีความเร็วกว่าจังหวะการเต้นของหัวใจ และยังสามารถบ่งบอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้เข้ารับการวินิจฉัย ยังได้รับรังสีน้อยลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเก่ามีต่อค่ะ
ข่าวภาษาอังกฤษ
SINGAPORE (Reuters) -- A rogue Chinese port city? A government with a heart of stone? A first-world city with barbaric laws?
These are just some of the labels slapped on Singapore recently as it ignored repeated appeals by Australia to spare the life of Nguyen Tuong Van -- due to be hanged on Friday for carrying 400 grams (0.9 pound) of heroin while in transit at Changi airport in 2002.
Singapore's government appears unfazed by condemnation of its tough anti-drug laws and mandatory death sentence, despite a groundswell of anger in Australia over the impending execution of a 25-year-old Melbourne salesman.

แปล
SINGAPORE(สำนักข่าวรอยเตอร์)-- เมืองปากทางเข้าออกชาวจีนคนพาลหรือไม่? รัฐบาลมีหัวใจหินหรือไม่?
เมืองfirst-worldมีกฎหมายที่ป่าเถื่อนหรือไม่?
เหล่านี้คือหลายๆพอดีของเครื่องหมายที่ตบสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้อย่างมันมองข้ามคำร้องที่ถูกทำซ้ำใกล้ออสเตรเลียเพื่อประหยัดชีวิตของรถตู้Nguyen Tuong --เพราะว่าถูกแขวนคอวันศุกร์เพื่อถือเฮโรอีน400กรัม(0.9ปอนด์)จนกระทั่งการผ่านที่ท่าอากาศยานChangiใน2002.
รัฐบาลSingapore\'sดูเหมือนไม่ตกใจเพราะว่าการติของกฎหมายยาตรงข้ามที่ยุ่งนั้นและการตัดสินประหารที่เป็นหน้าที่ทั้งๆที่มีgroundswellของความโกรธที่ออสเตรเลียข้างต้นกระทำการอย่างไม่ทันตั้งตัวของ25-year-oldพนักงานขาย
เมลเบิร์น
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22263 IP ADDRESS : 202.57.168.248 , ,
« Reply #96 เมื่อ 30/11/2005 , 20:19:41 » Edit
ข่าวภาษาไทย

โนเกียแจ้งเกิด"E Series" หวังเจาะตลาดบิซิเนล

โนเกียแจ้งเกิดสินค้าตระxxxลใหม่เอี่ยม "E Series" โทรศัพท์มือถือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้องค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นระบบอีเมลประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอีเมลที่หลากหลาย ชิมตลาดก่อนด้วย 3 โมเดลล่าสุด E60, E61 และ E70

บริษัทโนเกีย (Nokia) ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ของโลก เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2005 ว่า โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือใหม่ 3 รุ่นในตระxxxลล่าสุด "E Series" ได้แก่ E60, E61 และ E70 ทั้ง 3 รุ่นได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในออฟฟิศหรือองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นสวยภายนอก ภายในประสิทธิภาพสูง รวมถึงเรื่องซีเคียวริตี้ แต่ยังคงใช้งานง่าย โดยมีกำหนดวางตลาดในไตรมาสแรกปี 2006

E60, E61 และ E70 สามารถทำงานร่วมกับระบบอีเมลได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง "BlackBerry Connect" ของบริษัทรีเสิร์ชอินโมชั่น (Research In Motion), "Business Center" ของโนเกีย, "GoodLink" ของบริษัทxxx๊ดเทคโนโลยี (Good Technology), "Mobile Mail" และ "Always-On Mail" ของบริษัทเซเว่น (Seven) และ "Visto Mobile" ของบริษัทวิสโต้ (Visto)

ทั้งสามรุ่นจะรันบนแพลตฟอร์ม Series 60 เวอร์ชั่นล่าสุด "Series 60 3rd Edition" บนระบบปฏิบัติการ "Symbian OS v. 9.1" ซัพพอร์ตเครือข่าย GSM ครบทุกแบนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและ 3G (WCDMA) พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลายทั้ง WLAN, Bluetooth, Infrared และ USB 2.0

Nokia E60 ยังคงใช้ดีไซน์คลาสสิกแบบแท่ง ซัพพอร์ตเครือข่าย GSM900/1800/1900 และ WCDMA2100 รองรับการใช้งานด้านเสียงครบทุกฟังก์ชั่น รองรับการประชุมทางไกล นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น Push to talk และ IPPhone ด้วย

Nokia E61 จะมีหน้าตาคล้ายเครื่องแบล็คเบอร์รี่ เน้นฟังก์ชั่นด้านอีเมลโดยเฉพาะ แต่ดูดี ไม่เทอะทะ มีจอยสติ๊ก 4 ทิศทางช่วยในการใช้งาน มีคีย์บอร์ดในตัวช่วยให้พิมพ์ข้อความได้อย่างสะดวก จอสีขนาดใหญ่แสดงผลได้ 16 ล้านเฉดสีทำให้ดูข้อความต่างๆได้อย่างชัดเจน ซัพพอร์ตระบบอีเมลทั้ง BlackBerry Connect, GoodLink, Nokia Business Center, Seven Mobile Mail, Seven Always-On Mail และ Visto Mobile รองรับการไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ อาทิ เวิร์ด, สเปรดชีต, พรีเซนเตชั่น และพีดีเอฟ ด้านเสียงก็ครบถ้วนไม่แพ้กัน ซัพพอร์ตเครือข่าย GSM850/900/1800/1900 และ WCDMA2100 พร้อมฟังก์ชั่น IPPhone

Nokia E70 จะมีดีไซน์คล้าย E60 แต่ตัวเครื่องสามารถแบ่งครึ่งเปิดออกได้ 180 องศาซึ่งจะเผยให้เห็นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก รองรับระบบอีเมลทั่วไป (POP3, IMAP4 และ SMTP) รองรับไฟล์เอกสารเช่นเดียวกับรุ่น E61 มีกล้องในตัวความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ส่วนเรื่องของเครือข่าย โนเกียจะผลิตรุ่นนี้ออกมา 2 เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นแรกสำหรับตลาดอเมริกา (GSM850/1800/1900) ส่วนอีกเวอร์ชั่นสำหรับตลาดอื่นๆ (GSM 900, 1800, 1900 และ WCDMA)

ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอีเมลขององค์กรกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วสำหรับอุปกรณ์โมบายในปัจจุบัน และกำลังขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะมีคนใช้แค่ประมาณ 8 ล้านคนก็ตาม รีเสิร์ชอินโมชั่นเป็นผู้นำในตลาดนี้ด้วยจำนวนผู้ใช้ประมาณ 3.65 ล้านคน หรือเกือบ 50% ของตลาด ตามข้อมูลจากบริษัทการ์ตเนอร์ (Gartner) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโนเกีย แม้ว่าจะคล้ายกับแบล็คเบอร์รี่ แต่คุณสมบัติเหนือกว่าตรงที่รองรับแพลตฟอร์มอีเมลมากกว่า ไม่เฉพาะแต่ของแบล็กเบอร์รี่เท่านั้น

โนเกียคาดว่าจะวางจำหน่ายโทรศัพท์ทั้ง 3 รุ่นในช่วงราคา 420-540 ดอลลาร์ (ประมาณ 17,186-22,096 บาท) ตามรายงานจากสำนักข่าวเอพี (AP)

"ราคาจะอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอน แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็ตาม" นิคลาส ซาแวนเดอร์ (Niklas Savander) รองประธานอาวุโส กลุ่มโนเกียเอนเตอร์ไพรซ์โซลูชั่น บริษัทโนเกีย กล่าว

โนเกียแจ้งเกิดสินค้าตระxxxลใหม่เอี่ยม "E Series" โทรศัพท์มือถือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้องค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นระบบอีเมลประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอีเมลที่หลากหลาย ชิมตลาดก่อนด้วย 3 โมเดลล่าสุด E60, E61 และ E70

บริษัทโนเกีย (Nokia) ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ของโลก เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2005 ว่า โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือใหม่ 3 รุ่นในตระxxxลล่าสุด "E Series" ได้แก่ E60, E61 และ E70 ทั้ง 3 รุ่นได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในออฟฟิศหรือองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นสวยภายนอก ภายในประสิทธิภาพสูง รวมถึงเรื่องซีเคียวริตี้ แต่ยังคงใช้งานง่าย โดยมีกำหนดวางตลาดในไตรมาสแรกปี 2006

E60, E61 และ E70 สามารถทำงานร่วมกับระบบอีเมลได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง "BlackBerry Connect" ของบริษัทรีเสิร์ชอินโมชั่น (Research In Motion), "Business Center" ของโนเกีย, "GoodLink" ของบริษัทxxx๊ดเทคโนโลยี (Good Technology), "Mobile Mail" และ "Always-On Mail" ของบริษัทเซเว่น (Seven) และ "Visto Mobile" ของบริษัทวิสโต้ (Visto)

ทั้งสามรุ่นจะรันบนแพลตฟอร์ม Series 60 เวอร์ชั่นล่าสุด "Series 60 3rd Edition" บนระบบปฏิบัติการ "Symbian OS v. 9.1" ซัพพอร์ตเครือข่าย GSM ครบทุกแบนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและ 3G (WCDMA) พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลายทั้ง WLAN, Bluetooth, Infrared และ USB 2.0

Nokia E60 ยังคงใช้ดีไซน์คลาสสิกแบบแท่ง ซัพพอร์ตเครือข่าย GSM900/1800/1900 และ WCDMA2100 รองรับการใช้งานด้านเสียงครบทุกฟังก์ชั่น รองรับการประชุมทางไกล นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น Push to talk และ IPPhone ด้วย

Nokia E61 จะมีหน้าตาคล้ายเครื่องแบล็คเบอร์รี่ เน้นฟังก์ชั่นด้านอีเมลโดยเฉพาะ แต่ดูดี ไม่เทอะทะ มีจอยสติ๊ก 4 ทิศทางช่วยในการใช้งาน มีคีย์บอร์ดในตัวช่วยให้พิมพ์ข้อความได้อย่างสะดวก จอสีขนาดใหญ่แสดงผลได้ 16 ล้านเฉดสีทำให้ดูข้อความต่างๆได้อย่างชัดเจน ซัพพอร์ตระบบอีเมลทั้ง BlackBerry Connect, GoodLink, Nokia Business Center, Seven Mobile Mail, Seven Always-On Mail และ Visto Mobile รองรับการไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ อาทิ เวิร์ด, สเปรดชีต, พรีเซนเตชั่น และพีดีเอฟ ด้านเสียงก็ครบถ้วนไม่แพ้กัน ซัพพอร์ตเครือข่าย GSM850/900/1800/1900 และ WCDMA2100 พร้อมฟังก์ชั่น IPPhone

Nokia E70 จะมีดีไซน์คล้าย E60 แต่ตัวเครื่องสามารถแบ่งครึ่งเปิดออกได้ 180 องศาซึ่งจะเผยให้เห็นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก รองรับระบบอีเมลทั่วไป (POP3, IMAP4 และ SMTP) รองรับไฟล์เอกสารเช่นเดียวกับรุ่น E61 มีกล้องในตัวความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ส่วนเรื่องของเครือข่าย โนเกียจะผลิตรุ่นนี้ออกมา 2 เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นแรกสำหรับตลาดอเมริกา (GSM850/1800/1900) ส่วนอีกเวอร์ชั่นสำหรับตลาดอื่นๆ (GSM 900, 1800, 1900 และ WCDMA)

ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอีเมลขององค์กรกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วสำหรับอุปกรณ์โมบายในปัจจุบัน และกำลังขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะมีคนใช้แค่ประมาณ 8 ล้านคนก็ตาม รีเสิร์ชอินโมชั่นเป็นผู้นำในตลาดนี้ด้วยจำนวนผู้ใช้ประมาณ 3.65 ล้านคน หรือเกือบ 50% ของตลาด ตามข้อมูลจากบริษัทการ์ตเนอร์ (Gartner) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโนเกีย แม้ว่าจะคล้ายกับแบล็คเบอร์รี่ แต่คุณสมบัติเหนือกว่าตรงที่รองรับแพลตฟอร์มอีเมลมากกว่า ไม่เฉพาะแต่ของแบล็กเบอร์รี่เท่านั้น

โนเกียคาดว่าจะวางจำหน่ายโทรศัพท์ทั้ง 3 รุ่นในช่วงราคา 420-540 ดอลลาร์ (ประมาณ 17,186-22,096 บาท) ตามรายงานจากสำนักข่าวเอพี (AP)

"ราคาจะอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอน แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็ตาม" นิคลาส ซาแวนเดอร์ (Niklas Savander) รองประธานอาวุโส กลุ่มโนเกียเอนเตอร์ไพรซ์โซลูชั่น บริษัทโนเกีย กล่าว


ข่าวภาษาอังกฤษ

The Ministry of Commerce sets its target to produce two million automobiles within five years.


Following the opening ceremony of the 22nd International Bangkok Motor Show at Impact Arena Muang Thong Thani, Deputy Minister of Commerce Minister PREECHA LAOHAPONGCHANA (ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ) said Thailand is capable to produce one million cars, in which 550,000 of them are being used in Thailand while 450,000 remaining vehicles are exported to foreign countries. Moreover, he said Thailand plans to increase the number of cars produced in the country to two million by 2010, and half of the cars produced will be exported to other countries. The increasing number of automobiles will help reduce car imports in Thailand as well as decrease foreign currencies.The Deputy Minister of Commerce also stated that the government will

help support car manufacturers in the country by organizing seminars,

to offer vehicle-related knowledge to students in educational institutes.

คำศัพท์

Ministry of Defense (n) กระทรวงกลาโหม
commerce [N] การค้าขายสินค้า, Related: ธุรกิจการค้า, Syn. business, trade
อ่านได้จ้า
pid_099@hotmail..com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22200 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 10
« Reply #97 เมื่อ 01/12/2005 , 08:52:27 » Edit
ส่งข่าวไอทีภาษาไทยข้อมูลสินค้า
Brand : CASIO
Model : Exilim EX-Z3

Interface : USB Cradle connector
CCD (million pixels) : 2048 x 1536 pixels
Memory Size (MB) : N/A
Price (Baht) : 13xxx


>>รายชื่อร้านค้าข้อมูลสินค้าโดยละเอียด
Brand
CASIO
Model
Exilim EX-Z3
Manufacturing Part Number
EX-Z3
Interface
USB Cradle connector
Effective Pixels (Million Pixels)
2048 x 1536 pixels
Image Format
JPEG/ AVI
Memory Card
Medium Built-in flash memory (10MB), SD memory card, Multi Media card
Lens (Zoom/Focus)
N/ A
Memory Size (MB)
N/ A
Screen Display
2.0 TFT color LCD
Digital Zoom (X)
4x
Optical Zoom (X)
3x
Aperture Setting
Auto F2.6, F4.3
Video Mode
Movie With Audio(320 x 240pixels)
Flash Modes
Flash Modes : Auto, Flash On, Flash Off, Red Eye Reduction, Flash Range : Approximately 0.4 to 2.3 meters(wide lens), Approximately 0.4 to 1.5 meters(telephoto lens)
Battery Type
lithium ion battery (NP-20)
Dimension (inch)
87(W) x 57(H) x 22.9(D) mm
Weight (gram)
126g
Features
2-inch LCD Screen, .9 inches thin, One-touch button cradle included—for instant download or desktop slideshow, Up to 30 second movies with sound, Built-in lens cover, 0.01 Shutter Release lag
Options
ไม่ระบุ
URL
ไม่ระบุ
Price (Baht)
13xxx

Khantp@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : com22200 IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 11
« Reply #98 เมื่อ 01/12/2005 , 09:04:59 » Edit
ข่าวไอทีภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ

Downloads : The Next Generation ดาวน์โหลด วิถีแห่งอนาคต
โดย ศิริพร บุญสุข


Music merchants are trying new ways to make an honest buck off the Internet
ค่ายเพลงต่างกำลังแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำการค้าบนอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องAfter years of struggling with digital piracy, the music biz made big strides in coping with the Net in 2003. The major labels began licensing music to a bevy of legal download services, starting with the iTunes site Apple Computer Inc. (AAPL ) rolled out in April. Wide online availability, along with the threat of legal action against pirates, convinced music fans to buy over 30 million downloads last year.

หลังจากที่ธุรกิจดนตรีต้องต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิตอลมาหลายปี แต่เมื่อปี 2003 ที่ผ่านมา ธุรกิจดนตรีสามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการจัดการกับปัญหาผ่านอินเทอร์เน็ต สัญญาณสำคัญที่สื่อให้เห็น คือ การให้ใบอนุญาตกับไซต์ไอทูนส์ของบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ อิงค์ ในการเปิดให้บริการดาวน์โหลดเพลงสู่สาธารณชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในเดือนเมษายน และในปี 2003 ที่ผ่านมาแฟนเพลงซื้อเพลงจากบริการดาวน์โหลดถึง 30 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นผลพวงจากการมีผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลงมากมายบนออนไลน์ ประกอบกับแฟนเพลงตระหนักถึงภัยคุกคามทางกฎหมายในการละเมิดลิขสิทธิ์

Yet innovation around music services is just getting started. From Microsoft Corp. (MSFT ) to a startup founded by Napster creator Shawn Fanning, companies are experimenting with ways of distributing and selling music that, over time, are headed for the mainstream. Some involve sophisticated technologies that could have a sweeping impact on how music is marketed and sold, while others are as simple as lower prices. Right now, the pricing at the nearly dozen major services, from Apple to Dell (DEL ), is identical at 99 cents a song and $9.99 an album. But Wal-Mart Stores Inc. (WMT) is testing 88 cents downloads, which may pressure rivals to trim their prices, and upstart Shared Media Licensing Inc.’s Weed service is selling independent-label tunes for as low as 50 cents.

นวัตกรรมในการให้บริการเสียงเพลงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น หลายต่อหลายบริษัทนับตั้งแต่ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ไปจนกระทั่งถึง Shawn Fanning ผู้ก่อตั้งแนสเตอร์ต่างกำลังพุ่งเป้าหมายหลักไปในการทดลองหาวิธีในการกระจายและจัดจำหน่ายเพลง บางบริษัทกำลังขะมักเขม้นอยู่กับการคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อช่วยในการทำตลาดและจำหน่ายเพลงอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางบริษัทใช้วิธีพื้นๆ นั่นคือ การจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ในขณะนี้ ผู้ให้บริการเกือบสิบสองราย เช่น แอปเปิล และเดลล์ ตั้งราคาในการดาวน์โหลดอยู่ที่ 99 เซนต์ต่อเพลง และ 9.99 ดอลลาร์ต่ออัลบั้ม ส่วนวอล-มาร์ท สโตร์ อิงค์ กำลังทดสอบราคาอยู่ที่ 88 เซนต์ต่อการดาวน์โหลดซึ่งเป็นเรื่องที่กดดันคู่แข่งในการที่จะดั๊มราคาลงมาแข่งขัน และดาวรุ่งพุ่งแรง อย่างบริการวีดของบริษัทแชร์ มีเดีย ไลเซนซิ่งส์ อิงค์ กำลังจำหน่ายในราคา 50 เซนต์ต่อเพลง

PLAY NOW, PAY LATER.
Profound changes lie ahead. File sharing, the technology the old Napster used, is going legit. In December, Universal Music Group (V) and Microsoft unveiled a joint effort, the Content Reference Forum, to develop technology to enable swapping of digital content. With CRF, people will trade music links, not files. When they click on a link, the system will determine what kind of PC or MP3 player the requester has, doing away with the hassle of incompatible copy-protection technologies. Then a fan could check out a song for free, say for a day or two, before deciding to buy it. “Innovative business models are going to be experimented with on the fly,” says CRF Chairman Albhy Galuten, a former Universal executive. Fanning’s startup, Snocap Inc., also is developing software that will let people swap music and pay for what they like.
ฟังก่อนจ่ายทีหลัง
การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นแล้ว การแชร์ไฟล์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เนสเตอร์เคยใช้มาก่อน กำลังกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ยูนิเวอซัล มิวสิค กรุ๊ป และไมโครซอฟท์ ประกาศความร่วมมือในการจัดตั้งแหล่งอ้างอิงเพลง (ซีอาร์เอฟ) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนเพลงดิจิตอล แหล่งอ้างอิงเพลงนี้จะทำให้ผู้คนสามารถค้าขายลิงก์เพลง ไม่ใช่บริการดาวน์โหลดไฟล์เพลง เมื่อคลิ้กที่ลิงก์ ระบบจะตรวจสอบว่าผู้ขอใช้บริการปลายทางเป็นเครื่องพีซีแบบไหน หรือเป็นเครื่องเล่นเอ็มพี 3 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับเทคโนโลยีในการป้องกันการทำซ้ำ ทั้งนี้แฟนเพลงสามารถฟังเพลงฟรีได้สักวันหรือสองวันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ อัลเลย์ กัลลูเทนท์ ประธานซีอาร์เอฟ และหนึ่งในอดีตผู้บริหารยูนิเวอซัล กล่าวว่า “นวตกรรมของรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่นี้กำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ” บริษัทสโนแคป อิงค์ กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนเพลง และจ่ายเฉพาะเพลงที่พวกเขาชอบ
A LONGER LISTEN.
File sharing may also become a key way that Web users discover music. Universal and Microsoft are designing CRF to be used by other companies, and they may find strong demand. EMI Music is thinking about using file sharing in the next few years to promote its artists, including Lenny Kravitz and Radiohead. Ted Cohen, senior vice-president of digital distribution and development at EMI, says one option is to let fans who swap songs hear them a few times before making them pay up. “We aren’t going to know what sticks unless we kick the tires on these models,” he says.
ฟังได้นานขึ้น
เทคโนโลยีไฟล์แชร์ริ่งอาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ผู้ใช้เว็บใช้ค้นหาเพลง ยูนิเวอร์ซัลและไมโครซอฟท์ กำลังออกแบบซีอาร์เอฟให้บริษัทค่ายเพลงต่างๆ ใช้งาน และค่ายเพลงอาจจะพบว่าซีอาร์เอฟเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างมาก อีเอ็มไอ มิวสิค กำลังคิดว่าจะใช้ไฟล์แชร์ริ่งในการโปรโมตศิลปินของพวกเขา ซึ่งรวมถึงเลนนี่ คราวิทซ์ และวงเรดิโอเฮด ในอีกไม่อีกปีข้างหน้า เท็ด โคเฮน รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและจัดจำหน่ายเพลงดิจิตอล บริษัทอีเอ็มไอ กล่าวว่า บริษัทจะเปิดให้แฟนเพลงสามารถเอาเพลงไปฟังได้ 2-3 ครั้ง ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ “พวกเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเจออุปสรรคอะไร ถ้าหากเราไม่ลองดำเนินรูปแบบธุรกิจเหล่านี้ดูบ้าง”

The Net is opening up plenty of ways to reach a wider swath of audiences. By advertising that it gives musicians 50% of the purchase price of each album instead of the usual 6% to 12%, indie label Magnatune appeals to aficionados who think major labels rip off artists. And rather than dishing up the typical half-minute samples found at the more mainstream services, music e-tailer CD Baby and the acoustic specialist Signature Sounds Recordings give away long clips or even whole songs. While industry sales dropped last year, both upstarts are prospering.

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทำให้เกิดวิถีทางต่างๆ มากมายในการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังจำนวนมาก ได้มีการโฆษณาออกมาว่าจะให้ส่วนแบ่งกับนักดนตรี 50% ของราคาขายต่ออัลบั้ม แทนที่จะได้ในอัตราปกติดที่ 6% - 12% ผู้ทำเพลงให้วงแม็กเนจูนปรากฏต่อสายตาแฟนเพลง ผู้ซึ่งคิดว่าวงสำคัญกว่าศิลปิน และที่มากไปกว่านั้นคือ ซีดี เบบี้ ผู้ค้าปลีกเพลง และซิกเนเจอร์ ซาวส์ เรคคอร์ดดิ้ง ผู้เชี่ยวชาญวงการเพลงอะคูสติก ได้แจกเพลงบางส่วน หรือบางเพลงก็ให้ฟังทั้งเพลง ซึ่งเว็บไซต์ทั่วๆ ไปมักให้ฟังแค่เพียงครึ่งวินาทีเท่านั้น ทำให้ผู้ค้าเพลงทั้งสองรายได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในตลาดในขณะที่อุตสาหกรรมเพลงตกต่ำในปีที่แล้วOther startups are harnessing technology to help music lovers discover up-and-coming artists. Music e-tailer GarageBand.com uses listener ratings to pinpoint appealing bands from among the 200,000 independent musicians who post songs on its site. It’s working with local radio stations and advertisers to market its musicians — and 13 bands have signed with labels. “We’re developing a new model that takes advantage of technology to do a better job of discovering and promoting music,” says GarageBand. com CEO Ali Partovi.

จุดเริ่มต้นอื่นๆ นั้นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในขณะนี้คือเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้รักเพลงค้นหาศิลปินที่กำลังจะออกอัลบั้มใหม่ เว็บไซต์ค้าปลีกเพลง GarageBand.com ให้ผู้ฟังเป็นคนจัดอันดับวงดนตรีนักร้องอิสระที่เข้ามาโพสต์เพลงของตัวเองบนเว็บไซต์ที่มีมากกว่า 200,000 คน ทางเว็บไซต์กำลังร่วมมือกับสถานีวิทยุท้องถิ่น และบริษัทโฆษณาในการทำตลาดให้กับศิลปิน ซึ่งมีศิลปินเซ็นสัญญาแล้ว 13 วง อลี พาร์โทวิ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ GarageBand.com กล่าวว่า “พวกเรากำลังพัฒนาโมเดลใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้นหาศิลปินหน้าใหม่ และโปรโมตเพลงที่ดีขึ้นกว่าเก่า”

คิดดูเถิด บริการดาวน์โหลดทุกวันนี้กำลังร้อนแรงขนาดไหน ? ผู้ให้บริการอาจจะดูเหมือนว่าต้องเหนื่อยมากหน่อย


Vocab
Legit (adj) (คำแสลง) ถูกต้องตามกฎหมาย, เป็นความจริง Aficionados (n) แฟนเพลง rip off (n) ขโมย
Jargon
File Sharing การแชร์ไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟล์ที่แชร์ไว้สามารถไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นสามารถเรียกใช้งานได้

Khantp@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : jin=yema(com21165) IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 1
Replies : 10


« Reply #99 เมื่อ 01/12/2005 , 14:42:18 » Edit

โนเกีย ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งของโลกเปิดเผยตัวเลขยอดขายโทรศัพท์มือถือเฉพาะในประเทศจีนตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมาว่า สามารถขายได้ถึง 23 ล้านเครื่อง หรือเพิ่มขึ้น 77 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปี 2010 โนเกียจะสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้งานของชาวจีนที่เพิ่มขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงของโนเกียเปิดเผยว่า ยอดขายโทรศัพท์และส่วนแบ่งตลาดในปีหน้าของโนเกียมีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ โดยคาดว่ายอดขายรวมในปี 2005 บริษัทจะขายโทรศัพท์มือถือได้ 780 ล้านเครื่อง สาเหตุมาจากการเติบโตของตลาดในจีน

"ตัวเลขยอดขายของโนเกียในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์" จอร์มา โอลิลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนเกียกล่าว

เฉพาะใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา โนเกียสามารถขนเงินจีนกลับประเทศฟินแลนด์ได้ถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ยอดขายในอาเซียนมีเพียง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

"ปัจจุบัน ชาวจีน 380 ล้านคนมีโทรศัพท์มือถือใช้ แต่เราเชื่อว่าในปี 2010 จีนจะมีประชากรมือถือเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 250 ล้านคน และจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับค่ายผู้ผลิตมือถือ" โอลิลลากล่าว

ตัวเลขการใช้งานโทรศัพท์มือถือของชาวจีนคาดว่าจะแตะระดับ 520 ล้านคนในปี 2008 และ 600 ล้านคนในปี 2010 ขณะที่การแข่งขันของผู้ผลิตโทรศัพท์แบรนด์นอกและแบรนด์ในประเทศก็คาดว่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2006 เป็นต้นไป

ในปีนี้ โนเกีย โมโตโรลา และซัมซุงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์มือถือจีนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์

และเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน โนเกียรายงานว่า ส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกของบริษัทอยู่ที่ 33 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบัน โนเกียมีการจ้างพนักงานจำนวน 6,000 คนในจีน หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่โนเกียมีตามสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก แผนการต่อไปของโนเกียคือการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนา (Research & Development) รวมถึงการลงทุนในจีนให้เพิ่มขึ้น

"การเปิดตัวบริการโทรศัพท์มือถือยุค 3G เราเชื่อว่าจีนจะเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการติดต่อสื่อสารและจะสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์" โอลิลลากล่าว

ภาษาอังกฤษ


I want to withdraw $ 100 form my bvank account.

Could you cash this check, please? / Would you plese endorse it?
ช่วยเอาเช็คนี้ขึ้นเงินให้ด้วยครับ / ช่วยเซ็นต์ชื่อข้างหลังด้วยค่ะฝ
How would you like it? / Two hundreds, four fifties, ten tens and the rest in small change,please.
คุณต้องการเงินแบบไหนคะ/ใบละ 100 สองใบ ใบละ 50 สี่ใบเหรียญ 10สิบเหรียญ และที่เหลือก็เป็นเศษครับ
How do you want the money?/ Five twenties, five tens,and the rest in small change, please.
คุณต้องการเงินแบบไหนคะ/ใบละ 20 ห้าใบ เหรียญ 10 ห้าเหรียญ และทีเหลือก็เป็นเงินย่อยครับ
will you put this check in my account?
คุณจะใส่เช็คนี้ลงในบัญชีของผมไหมครับ
pun_shita@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นกแก้ว(com210006) IP ADDRESS : 203.172.133.3 , ,


Posts : 0
Replies : 3
« Reply #100 เมื่อ 01/12/2005 , 14:53:37 » Edit

ข่าวคอมฯ
LinuxSIS คืออะไร
ลินุกซ์ซิส (Linux SIS : Linux School or Small Office Internet Server) คือ ชุดซอฟต์แวร์
สำำเร็จรูป ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการของคนไทยที่ทำำหน้าที่เป็น อินเทอร์เน็ต หรือ
อินทราเน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet / Intranet Server) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้นำำไปประยุกต์ใช้ เพื่อลด
ต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
ลินุกซ์ซิส เป็นชุดซอฟต์แวร์สำำเร็จรูปที่นำำไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วๆ ไป (PC :
Personal Computer) หรือเครื่องแม่ข่ายธรรมดา (Server PC Base) ให้กลายเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server เครื่องแม่ข่าย) ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน / ภายนอกโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ โดยมีบริการให้เลือกใช้อย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น Web server, Mail server, Proxy/Cache Server และ DNS server เป็นต้น และยังมีซอฟต์แวร์เสริมต่างๆ อีกมากมายที่ช่วยให้การทำำงานต่างๆ ง่ายขึ้น

ข่าวภาษาอังกฤษ
Braised red cabbage goes well with apples, onions, nuts, and red wine, and it makes an excellent bed for pork, duck, and salmon. Choose firm, shiny heads that are as dark as possible. Don't overcook red cabbage or you'll sacrifice flavor and vitamins.
ศัพท์ภาษาอังกฤษ
1.red = สีแดง
2.goes = ชัดเจน
3.well = บ่อน้ำ
4.with = กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้
5.wine = เหล้าไวน์
6.bed = เตียงนอน
7.for = สำหรับ,เพื่อ
8.pork = เนื้อหมู
9.as = ขณะที่
10.flavor = รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม


สวัสดีจ้า
sine@hotmail.com
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ปิดการตอบกระทู้