Walk rally Professional Team Thailand www.walkrally.org Tel.084-112-3030

Walk rally  Professionals Team www.walkrally.org
รับจัด Walk Rally โดยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ ชำนาญ Walk rally โดยเฉพาะ Tel.084-112-3030
 
  "สร้างสรรค์สามัคคี ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่สรรค์สร้างเพื่อท่านและหมู่คณะ"

1 วัน (One day)

  2 วัน 1 คืน (2 Days 1 Night)

 
 

 

>>> 1 วัน (One day)
 

walk rally & team building activities

 

06.30 น.พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด..................... ( ที่ท่านเลือก )

 • นำท่านออกเดินทางเจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้าพร้อมของว่าง (1) บนรถ สู่สถานที่ทำกิจกรรม
   

 • ถึงสถานที่จัดกิจกรรมนำทุกท่านพร้อมกันที่กองกลาง ร่วมกิจกรรม  สร้างสรรค์ทีมงาน TEAMBUILDING & WALK  RALLY 
   

 • ละลายพฤติกรรมกับกิจกรรมขั้นต้น(Break the ice) ด้วนสันทนการต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมาจากต่างแผนกและสร้างบรรยากาศเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก สร้างความคุ้นเคยเมื่อแรกพบก่อให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ  
   

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

 • แบ่งกลุ่มย่อย ตั้งชื่อกลุ่ม  ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากแบ่งกลุ่มด้วยกิจกรรมในห้องเพื่อจำลองแบบการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่รู้จักและเพิ่งร่วมงานกัน ในรูปแบบของการยกเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ มาใช้ในห้องเพื่อเป็นบทบาทสมมุต คงไว้ด้วยหลักกิจกรรม TEAM BUILDING  โดยใช้ การประชาสัมพันธ์ และมนุษย์สัมพันธ์ความกระตือรือล้น  การสื่อสาร   การส่งข้อมูล การทำงานเป็นทีม   การประสานงาน   การมีส่วนร่วม  การเสียสละ ฯลฯ เพื่อเป็นบทเรียนแรกในการรู้จักกันในกลุ่ม และนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในการทำกิจกรรมต่อไป
   

 • ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งในรูปแบบของ Team building THAI ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านหลังจากาที่ได้ทำการแบ่งกลุ่มย่อยโดยเริ่มเล่นฐานต่างๆ  เน้นการมีส่วนร่วมกันทุกๆ คน  ให้แสดงออกได้อย่างทั่วถึง เพิ่มสถานการณ์แข่งขันเชิงสร้างสรรค์  เพิ่มความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันในแต่ละกิจกรรม โดยทำเป็นฐานกิจกรรม
   

 • ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการรวมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรมอีกครั้งให้ท่านกลับสู่ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่แบ่งทีมแต่ประสานทีมให้เป็นหนึ่งด้วยกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมสันทนาการหรือนันทนาการ (Recreation games) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดสนุกสนาน สานสัมพันธ์ให้เป็นรูปร่าง ปิดท้ายด้วยความทรงจำที่ดี
  .....จบกิจกรรม
   

 • ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ(ตามความต้องการของท่าน)พร้อมหาซื้อของฝากขึ้นชื่อเป็นของฝากในระหว่างเดินทางกลับ  

18.00  น.           ถึงกรุงเทพฯ(ที่ทำงานของท่าน) โดยสวัสดิภาพ

*****หมายเหตุ กำหนดการและเวลารายละเอียดข้างต้นเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

>>> กลับไปเมนูด้านบน
 

 

 

 

 

>>> 2 วัน 1 คืน (2 Days 1 Night)

 

walk rally & team building in Thailand

 


"สร้างสรรค์สามัคคี เสริมสร้างความเป็นกันเองและค้นพบมิตรภาพในหน่วยงาน 2 วัน1 คืน
ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่สร้างสรรค์เพื่อท่านและหมู่คณะพร้อมสังสรรค์ในคราวเดียวกัน "

วันแรก

07.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด.............( เลือกตามจังหวัดที่เลือกที่พัก )

 • นำท่านออกเดินทางเจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้าพร้อมของว่าง (1) บนรถ
   
 • พาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือก
 • สู่สถานที่ทำกิจกรรม เข้าสู่ที่พักรับเครื่องดื่มต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
 

walk rally & team building activities in Thailand

13.00 น. พร้อมกันที่กองกลาง ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ทีมงาน TEAMBUILDING & WALK RALLY

 • ละลายพฤติกรรมกับกิจกรรมขั้นต้น(Break the ice) ด้วนสันทนการต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมาจากต่างฝ่ายต่างแผนกเป็นการอุ่นเครื่องและสร้างบรรยากาศเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักเสริมสร้างความคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบก่อให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic activities)
   

 • แบ่งกลุ่มย่อย ตั้งชื่อกลุ่ม ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากแบ่งกลุ่มด้วยกิจกรรมในห้องเพื่อจำลองแบบการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่รู้จักและเพิ่งร่วมงานกัน ในรูปแบบของการยกเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ มาใช้ในห้องเพื่อเป็นบทบาทสมมุต คงไว้ด้วหลักกิจกรรม TEAM BUILDING โดยใช้ การประชาสัมพันธ์ และมนุษย์สัมพันธ์ความกระตือรือล้น การสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล การทำงานเป็นทีม การประสานงาน การมีส่วนร่วม การเสียสละ ฯลฯ เพื่อเป็นบทเรียนแรกในการรู้จักกันในแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่ม และนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในการทำกิจกรรมฐานต่อไป
   

 • ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งในรูปแบบของ Team building THAI ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านหลังจากาที่ได้ทำการแบ่งกลุ่มย่อยโดยเริ่มเล่นฐานต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมกันทุกๆ คน ให้แสดงออกได้อย่างทั่วถึง เพิ่มสถานการณ์แข่งขันเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันในแต่ละกิจกรรม โดยทำเป็นฐานกิจกรรมต่างๆไว้
   

 • ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการรวมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรมอีกครั้งให้ท่านกลับสู่ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่แบ่งทีมแต่ประสานทีมให้เป็นหนึ่งด้วยกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมสันทนาการหรือนันทนาการ (Recreation games) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดสนุกสนาน สานสัมพันธ์ให้เป็นรูปร่าง ปิดท้ายด้วยความทรงจำที่ดี

 • หลังจากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
   

 • walk rally & team building acitivities in Thailand
   

   19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (3) ในบรรยากาศปาร์ตี้ด้วยกิจกรรมสำหรับท่านและคณะโดยเฉพาะ

   • สนุกสนานกับการร้องเพลงเต้นรำกับดนตรี
   • สนุกสนานกับเกมส์ชิงรางวัลบนเวที
   • พร้อมประกาศผลการทำกิจกรรม
   • ชมการแสดงจากทีมงาน
   • การแสดงอื่น ๆ ตามความต้องการของท่าน
     

    

       / ดึกแล้วแยกย้ายพักผ่อนนอนหลับฝันดีฟังเสียงหรีดหริ่งเรไรยามค่ำคืน


   วันที่สอง


   07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ในบรรยากาศสบายๆ ยามเช้า

   09.00 น. นำท่านเดินทางกลับ

  • พร้อมท่องเที่ยวสถานที่สำคัญตามจังหวัดที่ท่านเลือกพัก
    
  walk rally & team buildint activities in Thailand


   12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(5)

   • ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อพร้อมหาซื้อของฝากขึ้นชื่อเป็นของฝากในระหว่างเดินทางกลับ
     

    


   17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ(ที่ทำงานของท่าน) โดยสวัสดิภาพ


   *****หมายเหตุ กำหนดการและเวลารายละเอียดข้างต้นเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

    

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WalkRally.ORG


    walk rally & team building activities in Thailand   ติดต่อเรา : 04-112-3030

  WALK RALLY TEAM WEB

  walk rally team 1

  walk rally team 2

  walk rally team 3

  walk rally team 4

  walk rally team 5

     

  walk rally team, walk rally team work, walk rally togather, walk rally train

  ning, walk rally thai, walk rally thailand, walkrally bangkok, walk rally กาญจนบุรี, walk rally สระบุรี, walk rally เขาใหญ่, walk rally ชลบุรี, walk rally pattaya, walk rally พัทยา, walk rally ภูเก็ต, walk rally เกาะสมุย, walk rally เชียงใหม่, walk rally นครนายก, walk rally กระบี่, walk rally ระยอง, walk rally เกาะเสม็ด, walk rally เกาะช้าง, walk rally ปราจีณบุรี, walk rally หัวหิน, walk rally เพชรบุรี, walk rally ชะอำ, walk rally กรุงเทพ


  ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

  Abuse/แจ้งลบ
  ABUSE / แจ้งลบ
  Your Email :
  Why? !
  Security Code
  - โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน
  ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

  ชื่อบอร์ด กระทู้ โพส/ตอบกลับ ครั้งล่าสุด
  Default
  1 13/12/2007 , 15:25:52
  walk rally...
  walk rally team
  walk rally professional team
  4 23/12/2015 , 13:48:22
  Eymen
  walk rally pattaya(walk rally พัทยา)
  walk rally puttaya(walk rally พัทยา)
  0

  Walk rally  Professionals Team www.walkrally.org รับจัด Walk Rally โดยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ ชำนาญ Walk rally โดยเฉพาะ Tel.084-112-3030
   
  http://www.walkrally.org
   

  เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ของการทำกิจกรรม Team building จากทั่วทุกทุมโลกกับเรา Team building THAi
  team building
  ผู้นำต้องการอะไรจากลูกน้อง #1
  walk rally
  walk rally
  เป็นที่เข้าใจกันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “นาย” กับ “ลูกน้อง” นั้นสำคัญมาก
  team building
  walk rally
  เพราะถ้าผู้นำกับลูกน้องสามารถทำงานร่วมกันได้ดี จะเกิดทีมเวิร์คที่แท้ หรือ Real Team แล้วบริษัทจะประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากหัวหน้าทีมกับลูกทีมไปด้วยกันไม่ได้ องค์กรก็จะเกิด “การเมืองภายในองค์กร” และองค์กรนั้นก็จะพังทลายในที่สุด
   
   
  แต่จะทราบได้อย่างไรว่าเป็น “นาย” กับ “ลูกน้อง” นั้นดูตรงไหน?
   
  walk rally
  วิธีหนึ่งก็คือต้องดูด้วยว่าใครคือคนที่เป็น “ลูกน้อง” (โดยตรง) ของเราส่วนใหญ่จะนึกถึงคนที่รายงานเราโดยตรง ถึงจะเรียกว่าเป็นลูกน้อง
  team building
   
  แม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าขององค์กร มีพนักงานบริษัทจำนวนมากในองค์กร แต่ทุกคนไม่ใช่ลูกน้องของท่านโดยตรง เพราะฉะนั้นลูกน้องโดยตรงคือ คนที่รายงานต่อเรา และเรามีหน้าที่บังคับบัญชาเขาได้โดยตรง
   
  walk rally
  พนักงานองค์กรที่อายุ 40 ปีขึ้นไปนั้นหากไม่มีการพัฒนาตัวเองแล้วนั้น อาจจะถูกไล่ออกได้ เพราะว่าเป็นพนักงานที่อยู่ในองค์กรมานาน ทำงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เงินเดือนก็จะสูง เพราะฉะนั้นเงินเดือนที่สูงนั้นจะต้องมาด้วยความคาดหวังที่สูงตามไปด้วย
   
   
  และคนวัยนี้ก็อาจจะต้องมีภาระต้องดูแลครอบครัว อาจจะต้องกลับบ้านเร็วเพื่อไปรับลูก และภรรยา ถึงเวลาต้องทำงานอยู่ดึกก็อาจจะไม่สามารถอยู่ได้
  team building
  walk rally
  …นี่คือเทรนด์ของเมืองนอก และหลายองค์กรในเมืองไทยเริ่มทำ
  นี่คือทัศนคติของคนที่เป็น นายจ้าง หรือ “เจ้านาย” ที่มีต่อลูกน้อง ว่าอะไรที่เขาไม่ต้องการจากลูกน้อง
   
   
  แต่คำถามที่ ลูกน้อง ควรจะทราบไว้ก็คือ แล้วอะไรล่ะ คือสิ่งที่เจ้านายต้องการจากลูกน้อง?
  team building
  walk rally
  ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สำคัญพอๆ กับผลการทำงานด้วยซ้ำ สำหรับบางองค์กร
   
   
  เพราะผลงานที่ดี และความสัมพันธ์ที่ดี จะเกื้อหนุนให้ ลูกน้อง สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้
  team building
  walk rally
  การวิเคราะห์คนนั้นสำคัญที่สุด และสำคัญยิ่งกว่าการวิเคราะห์ธุรกิจ เพราะธุรกิจนั้นขับเคลื่อนได้ด้วยคน
  ผู้นำต้องการอะไรจากเรา
   
  team building
  โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะอาจารย์ให้มาเท่านี้ อาจารย์บอกว่าค่อย ๆ ให้ ค่อย ๆ เรียน จะได้ไม่หนักจนเกินไปเดี๋ยวจะเครียด
   
  walk rally
  ส่วนถาพประกอบนี้เป็นส่วนหนึงของกิจกรรม Team building ของบริษัท TNTT ที่บ้านผางาม จ.ปราจีนบุรี
   
  walk rally
  TNTT Logistics Co., Ltd  a member company of a regional total logistics provider listed in the Kuala Lumper Stock Exchange. Our Thailand division owns and operates a fleet of over 100 prime movers together with a Distribution Center in Bangkok. In line with our business expansions.
   
  walk rally
  ส่วนบทความนี่ก็ได้มาจากอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ครับท่านเป็นทั้งวิทยากร นักจัดรายการวิทยุ นักข่าว นักเขียนทางด้านการตลาดของเมืองไทยครับ รวมทั้งเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของผมด้วยครับ
  team building
  walk rally
  ส่วนท้ายนี้ก็นำภาพการแสดงสวยๆ มาให้ชมด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราทำอย่างอื่นไม่เป็น เราทำได้ทุกอย่างนะครับ (ขอให้มีคนจ้าง ฮ่า ๆ ๆ)
   
  walk rally
  แล้วก็กิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ ครับ
   
  walk rally

  http://www.walkrally.org

  Walk rally  Professionals Team www.walkrally.org
  รับจัด Walk Rally โดยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ ชำนาญ Walk rally โดยเฉพาะ Tel.084-112-3030