ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
thailearn2003 : Teacher Board
 • แปลสุภาษิตพระร่วง (103) update

 • ถอดคำประพันธ์กาพย์ห่อโครงประพาสธารทองแดง (39)

 • รามเกียรติ์ ตอน พระนารายณ์ปราบนนทก (22)

 • แปลความหมายเรื่องร่ายสุภาษิตพระร่วง (6)

 • ถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปรา... (19)

 • แปลความหมายเรื่องรายสุภาษิตพระร่วง (14)

 • คำศัพท์ เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา (19)

 • แนะนำตัวละครเรื่องราชาธิราช (34)

 • ความหมายของร่ายสุภาษิตพระร่วง (8)

 • รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (7)

 • กาพย์ยานี 11 เรื่อง ธรรมชาติ (9)

 • ถอดคำประพันธ์ เรื่องอิเหนา (4)

 • กาพย์ยานี11เรื่องทะเลสวยงาม (6)

 • ถอดคำประพันธ์ (3)

 • คำอธิบายศัพท์เรื่อง "ราชาธิราช" ตอน &quo... (4)

 • ถอดคำประพันธ์ ห้อง 2/1 ค่ะ (15)

 • ส่งงานกาพย์ยานี11เรื่อง ผลไม้ (4)

 • ถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปรา... (3)

 • บทคำประพันธ์เรื่อง รามเกียรติ์ (0)

 • 3/6 แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ส่งอาจารย์แสงเลย (13)

 • กาพย์ยานี 11 ขนมหวาน (4)

 • ถอดคำประพันธ์เรื่อง รามเกียรติ์ (3)

 • คำอธิบายศัพท์ เรื่องราชาธิราช ตอน สมืงพระรามอาสา 5... (0)

 • นิทานสุภาษิตพระร่วง (2)

 • ถอดคำประพันธ์ (0)

 • สุภาษิตพระร่วงใช้คำประพันธ์แบบใด (4)

 • พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (6)

 • ถอดคำประพันธ์ (1)

 • คำราชาศัพท์ (0)

 • ถอดคำประพันธ์2/7 (7)

 • กลอนสุภาพ/กลอนแปด (56)

 • นิทานเรื่อง"ผจญภัยป่าลึกลับ" (4)

 • ตัวละครเรื่องราชาธิราช (22)

 • ถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ม.2/3 เลขที่ 28 (0)

 • พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก แปลว่... (1)

 • ถอดคำประพันธ์ (1)

 • ถอดคำประพันธ์ค่ะ (2)

 • แปลความหมายเรื่องร่ายสุภาษิตพระร่วง (0)

 • ถอดบทคำประพันธ์เรื่อง รามเกียรติ์2/1 (0)

 • ถอดคำประพันธ์ เรื่องรามเกียรติ์ (0)

 • คำสอนในร่ายสุภาษิตพระร่วง (0)

 • กาพย์ยานี 11 และคำขวัญต่อต้านยาเสพติด (3)

 • ถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ม.2/3 เลขที่ 37 (1)

 • ถอดคำประพันธ์ บทที่ 29-32 (2)

 • รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (1)

 • ถอดคำประพันธ ม.๒/๑ (0)

 • กลอนสุภาพ วันครู (9)

 • กาพย์ฉบัง11 กาพย์ฉบัง16 (1)

 • คำศัพท์เรื่องราชาธิราช (8)

 • ถอดคำประพันธ์ ม.2/1 (1)

 • รามเกียรติ์ตอน พระนารายณ์ ปราบ นนทก (3)

 • กลอน8เทิดพระคุณครู ค่ะ (1)

 • "นารีปราโมทย์" แปลว่าอะไร ขอตัวอย่างด้... (2)

 • สุภาษิตพระร่วง (1)

 • ส่งงานถอดคำประพันธ์ห้อง 2/5ค่ะ (5)

 • กาพย์ยานี11 ผลไม้ (10)

 • ส่ง กาพย์ยานี 11 และ กาพย์ฉบัง 16 ม.2/6 (6)

 • ถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปรา... (1)

 • ถอดคำประพันธ์ (1)

 • สุภาษิตพระร่วง (16)

 • ส่งงานกลอนแปด เทิดพระคุณครู ม.2/9 เลขที่ 27 (2)

 • ถอดคำประพันธ์กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง บทที... (3)

 • ส่งถอดคำประพันธ์ (0)

 • สมิงพระราม (2)

 • ส่งการบ้านถอดคำประพันธ์ (4)

 • รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ห้อง2/1 เรื่อง รามเกียรติ์ตอนนา... (2)

 • ถอดคำประพันธ์ (2)

 • แปลความหมายเรื่องรายสุภาษิตพระร่วง (0)

 • ภูมิปัญญาทางภาษา (0)

 • ส่งแต่งกลอนแปดเทิดพระคุณครู2/7 (1)

 • ถอดคำประพันธ์กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองเเดง (0)

 • กลอนสุภาพ เรื่อง พระคุณที่สาม (44)

 • รามเกียรติ ตอนนารายณ์ปราบนนทก2/5 (0)

 • สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และแบบฝึกหัด (1)

 • ++ คำอธิบายศัพท์เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาส... (0)

 • รามเกีรต์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 2/1 (1)

 • ถอดคำประพันธ์ ตอนนารายน์ปราบนนทก (เเก้ไขใหม่) (1)

 • ส่งงานกาพย์ฉบัง๑๖ ม.๒/๑ ค่ะ (2)

 • ถอดบทคำประพันธ์เรื่อง รามเกียรติ์2/5 (2)

 • กาพย์ยานี 11 เรื่องขนมหวาน (1)

 • กาพย์ยานี16 (5)

 • ตอบคำถาม ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา (3)

 • คำถามเรื่อง"ราชาธิราช" ตอน "สม... (0)

 • กลอนสุภาพในหลวงของเรา ( ขอแก้ให้สวยงามค่ะ ) (2)

 • กาพย์ยานี 11 คำขวัญต่อต้านยาเสพติด (1)

 • กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง บทที่5 (1)

 • สระและพยัญขนะในภาษาไทย...... (0)

 • ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา (2)

 • อธิบายความหมายในเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอ... (1)

 • ถอดคำประพันธ์ ม.๒/๑ (1)

 • ความหมายของร่ายสุภาษิตพระร่วง (0)

 • สมิงนครอินทร์ (0)

 • คำถามเรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาจร้า[ไม่ต้อ... (4)

 • มังรายกะยอฉะวา (0)

 • คำถาม3ข้อของตัวละครชื่อมังรายกะยอฉะวา(ราชาธิร... (1)

 • สระ พยัญชนะ การผันวรรณยุกต์ และแบบฝึกหัด เลขที่ 16... (1)

 • ส่งแต่งกลอนแปดเทิดพระคุณครู2/7 (6)

 • คำถามสุภาษิตพระร่วง (7)

 • บทละครรามเกียรติ์ฉบับใดที่มีเนื้อเรื่องสมบูรณ... (2)

 • คำถามเรื่องรขาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา (2)