ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

การปรับเงินเดือนให้ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยให้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - การปรับเงินเดือนให้ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยให้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : อบต.ทับยา IP ADDRESS : 125.26.18.126 , ,« เมื่อ 24/01/2008 , 15:24:43 » Send Topic Set to Print Page Edit


เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 411 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 เรื่อง การจัดสรรอัตราและงบประมาณค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยอบต.ทับยา ได้รับการจัดสรรอัตราและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา และหนังสือดังกล่าวกำหนดให้สรรหาบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าขึ้นไป และให้พิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นอันดับแรก และให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราเริ่มต้นเดือนละ 5,530 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวจากงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร
ซึ่ง อบต.ทับยา ได้ดำเนินการสรรหาและได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (จ.1) อัตราเงินเดือน 5,530 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550
และ อบต.ทับยา มีความประสงค์จะปรับให้ครูผู้ดูแลเด็กที่รับการจัดสรรอัตราและงบประมาณข้างต้นดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (จ.3) โดยจะปรับอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ไม่ทราบว่าจะดำเนินการหรือไม่ ถ้าได้จะนำหนังสือสั่งการใดในการขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี
รบกวนกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

lek_leknoy@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 203.113.85.242 , , 192.168.11.87


Posts : 5
Replies : 18
« Reply #1 เมื่อ 24/01/2008 , 15:59:37 » Edit
กรณีดังกล่าวข้างต้นกองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือสั่งการ

กรุณาติดต่อสอบถามหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เป็นผู้ดำเนินการ
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : มาผิดที่แล้ว IP ADDRESS : 124.157.204.128 , ,« Reply #2 เมื่อ 03/02/2008 , 23:21:06 » Edit
มาผิดที่แล้วน้อง

เนื่องจากตรวจสอบมีข้อความไม่สุภาพจึงขออนุญาตแก้ไข
edit : 05/02/2008,16:07:20 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : จนท.ทจ IP ADDRESS : 125.25.38.205 , ,
« Reply #3 เมื่อ 05/02/2008 , 08:20:25 » Edit
อย่าไปโทษเค้าเลยครับเด็กมันไม่รู้เรื่อง
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด