ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รูปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6-9 ม.ค. 2553 ณ โรงเรียนห้วยผา และโรงเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก จ.แม่ฮ่องสอน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รูปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6-9 ม.ค. 2553 ณ โรงเรียนห้วยผา และโรงเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก จ.แม่ฮ่องสอน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 114.128.12.118 , ,

Posts : 140
Replies : 130


« เมื่อ 14/01/2010 , 10:40:21 » Send Topic Set to Print Page Edit


Loading...

รูปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6-9 ม.ค. 2553
ณ โรงเรียนห้วยผา ต.ห้วยผา จ.แม่ฮ่องสอน

โดยองค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ร่วมกับกำนันตำบลห้วยผา, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา และโรงเรียนห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภคกับนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน
ขอให้เจ้าภาพ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน องค์กรกุศล พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป
จงอนุโมทนาร่วมกัน
ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันประเสริฐ กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กิจการงานที่ทำเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ


edit : 14/01/2010,16:34:53 (admin)

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 114.128.12.118 , ,


Posts : 140
Replies : 131
« Reply #1 เมื่อ 14/01/2010 , 11:12:04 » Edit
Loading...

รูปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6-9 ม.ค. 2553
ณ โรงเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยองค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ร่วมกับชาวบ้านและโรงเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้ร่วมบริจาคปัจจัยซ่อมแซมห้องเรียนเพิ่มเติม เป็นเงิน 12,000 บาท
บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก 15 ทุน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ร่วมบริจาคปัจจัยค่าอาหารกลางวันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก 1,099 บาท
และได้มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภคกับนักเรียนและคนในชุมชนอย่างทั่วถึงทุกคน
ขอให้เจ้าภาพ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน องค์กรกุศล พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป
จงร่วมอนุโมทนาร่วมกัน
ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันประเสริฐ กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กิจการงานที่ทำเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ


edit : 14/01/2010,11:24:28 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 114.128.12.118 , ,


Posts : 140
Replies : 132
« Reply #2 เมื่อ 14/01/2010 , 12:23:41 » Edit
Loading...

รูปกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (อบรม 2 วัน)
ระหว่าง วันที่ 6-9 ม.ค. 2553 โรงเรียนห้วยผา (อบรมที่วัดห้วยผา) ต.ห้วยผา จ.แม่ฮ่องสอน

โดยองค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ร่วมกับกำนันตำบลห้วยผา, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา และโรงเรียนห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน เป็นเงิน 2300 บาท
และมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภคกับนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน
ขอให้เจ้าภาพ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน องค์กรกุศล พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป
จงอนุโมทนาร่วมกัน
ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันประเสริฐ กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กิจการงานที่ทำเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ


edit : 18/01/2010,17:59:50 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 114.128.12.118 , ,


Posts : 140
Replies : 133


« Reply #3 เมื่อ 14/01/2010 , 12:44:12 » Edit
รายชื่อพระนิสิตที่ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมและกิจกรรมวันเด็ก ปี 2553
ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2553
ณ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(ย้ายมาจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนห้วยผา ซึ่งรวมเด็กทั้งตำบลห้วยผา)
******************************
1. พระสุรินทร์ อาจินลพัฒน์
2. พระสมพงษ์ วิรุฬรัตนกิจ
3. พระเอกสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ
4. พระภานุพงษ์ สันติวงค์ (นิสิตลาว)
5. พระจีวร มณีวรรณ (นิสิตลาว)
6. พระวัชรินทร์ มนตรีการต์
7. พระถนอมศักดิ์ คงทอง
8. พระธวัชชัย พุทธวงศ์
9. พระบุรี ทอง (นิสิตกัมพูชา)
10. พระบุญเพ็ง มณีวงค์ (นิสิตลาว)
11. พระคำสวาท พิราวงค์ (นิสิตลาว)
12. พระทัศนัย ปมุตฺโต
13. พระวรพงษ์ กนฺตวีโร
14. พระฉัตรชัย ไชยสีธิ
15. พระสำนิต สิริปญฺโญ
16. พระปฏิผล อิ่นมะโน
17. สามเณรจารุวัฒน์ น้อยเอียง
18. สามเณรพจชกร สุตา


edit : 15/01/2010,08:35:41 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.121 , ,


Posts : 140
Replies : 135
« Reply #4 เมื่อ 22/01/2010 , 08:22:33 » Edit
Loading...

รูปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6-9 ม.ค. 2553
ณ โรงเรียนห้วยผา ต.ห้วยผา จ.แม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)

โดยองค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ร่วมกับกำนันตำบลห้วยผา, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา และโรงเรียนห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์กรบริหารนิสิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภคกับนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน
ขอให้เจ้าภาพ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน องค์กรกุศล พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป
จงอนุโมทนาร่วมกัน
ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันประเสริฐ กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กิจการงานที่ทำเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ซีวร IP ADDRESS : 112.142.7.128 , ,« Reply #5 เมื่อ 11/02/2010 , 13:14:41 » Edit
ขอบคุณเว็ปบอร์ดที่ลงแฟ้มภาพกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากทีเดียวผมหวังว่าคงจะได้ร่วมงานอีกครั้งหนื่ง
ขอบคุณครับ
chie485@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด