รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางนฤมล ทัดศรี IP ADDRESS : 202.143.155.39 , , 10.8.7.70« เมื่อ 01/05/2012 , 13:01:17 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2
ผู้รายงาน นางนฤมล ทัดศรี
ปีที่รายงาน 2555

บทคัดย่อ
รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดบ้านทึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 15 คน เป็นชาย 6 คน และเป็นหญิง จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นนี้ ผู้รายงานดำเนินการศึกษาด้วยตนเอง โดยทำการศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 20 นาที รวมระยะเวลาในการศึกษา 14 สัปดาห์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบสังเกตความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
ความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 14 สูงขึ้นทุกสัปดาห์
nikyscience@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด