เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูภาษาไทย

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูภาษาไทย

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูภาษาไทย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : การอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่ IP ADDRESS : 223.206.87.167 , ,« เมื่อ 26/08/2010 , 20:04:17 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง : การอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านและ การเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้รายงาน : นางอุษา อินทร์ลา
ปีที่ทำการรายงาน : ปีการศึกษา ๒๕๕๓
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเกี่ยวกับคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว และศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนหาดทับยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔ คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพราะเป็นกลุ่มที่ผู้รายงานรับผิดชอบ
ในการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
๑.แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๒.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว
๓.แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว
๔.ความพึงพอใจของนักเรียน
ผู้รายงานได้ดำเนินการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว และสร้างแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว สามารถพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำของนักเรียนจนเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยได้ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว
ผลการดำเนินการ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตลอดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนดำเนินกิจกรรมการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว มากถึงมากที่สุดและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำควบกล้ำ ร ล ว อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
*********************
usa-2502@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด