ขอต้อนรับเข้าสู่ กระดานข่าว สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ข้อแนะนำสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก นอกระบบ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ข้อแนะนำสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก นอกระบบ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : tap IP ADDRESS : 125.24.155.196 , ,« เมื่อ 05/08/2008 , 18:54:55 » Send Topic Set to Print Page Edit


สำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ขอแนะนำให้อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
2. ปรัชญา ความหมาย และแนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. การศึกษาชุมชน
4. หนังสือ แด่คุณพ่อ คุณแม่และคุณครูที่รัก โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tap IP ADDRESS : 125.24.155.196 , ,« Reply #1 เมื่อ 05/08/2008 , 19:05:29 » Edit
ขอเพิ่มเติมสำหรับหนังสือเตรียมตัวสอบ

รวมบทความทางวิชาการเรื่อง “แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน” บรรณาธิการ ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

นำเสนอแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ในบทความทั้ง 14 เรื่อง ดังนี้
- การศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การพัฒนากับการศึกษา : ความเชื่อมโยงของสองกระบวนทัศน์
- การใช้แนวคิดการเรียนรู้สารสนเทศในการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- ชีวิตที่พอเพียงแบบ “เพร้าท์”
- การจัดการศึกษานอกระบบในระดับปริญญาเอก
- ความเชื่อมั่นในคุณภาพของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : การศึกษานอกระบบเพื่อการมีงานทำ
- ผู้นำเพื่อการประสานพลังกลุ่ม : บทบาทของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา : การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
- การจัดการศึกษาทางไกลของต่างประเทศและประเทศไทย
- แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต : สิทธิของการอยู่รอดในสังคม – โลกาภิวัตน์
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- แหล่งการเรียนรู้ : ขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : แพม IP ADDRESS : 124.120.49.97 , ,« Reply #2 เมื่อ 20/05/2011 , 11:53:00 » Edit
เรียนถามเพิ่มเติม สำหรับเตรียมสอบต่อป.เอก สาขานี้ค่ะว่า
1. จบด้านพัฒนาสังคมมา..ไม่ได้เรียนทางครูมา..คุณสมบัติดังกล่าวสามารถสอบเรียนสาขานี้ได้ไหมคะ
2. ต้องสอบภาษาอังกฤษ (cu tep) ได้คะแนนเท่าไรคะ
3. เปิดรับสมัครช่วงใด และสอบช่วงใดในปีการศึกษาถัดไป(2556)
4. ต้องเตรียมค่าเทอมเดือนละเท่าไร

ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
pipphy@gmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : อรูปนัย IP ADDRESS : 161.200.153.90 , ,
« Reply #3 เมื่อ 02/06/2011 , 15:55:12 » Edit
สวัสดีครับคุณแพม
1. สาขาการศึกษานอกระบบ...รับสมัครผู้ที่จบปริญญาโททุกสาขาครับ
2. ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการสอบ TOEFL (ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ) โดยมีคะแนนมากกว่า 525 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 450 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไขครับ (สมัครสอบทาง www.atc.chula.ac.th
3. ต้องมีผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ) โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า T50 กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดติดต่อ 0-2218-2546)
4. ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จะสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 สอบช่วงเดือนกันยายน 2554 ครับ แต่ถ้าเป็นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จะสมัครในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 สอบช่วงเดือนมีนาคม 2555 ครับ
5. ค่าเทอม...ถ้าเรียนในเวลาราชการเสียค่าเล่าเรียน 19,000 บาท/เทอม ครับ แต่ถ้าเป็นนอกเวลาราชการ เสียค่าเล่าเรียน 19,000 บาท/เทอม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน 2 ปีแรก เทอมละ 51,500 บาท (ค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตปีที่ 3 เป็นต้นไป เทอมละ 10,000 บาท) สำหรับนอกเวลาราชการถ้าจำนวนผู้เรียนยังไม่ถึงตามที่กำหนดก็จะต้องให้ไปเรียนเทอมต่อไปเมื่อได้จำนวนตามที่กำหนดครับ
ขอบคุณครับที่สนใจ...มีอะไรสงสัยสามารถติดต่อทางเว็บสาขา หรือ โทร. 022182558 ต่อ 718 ครับ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : แพม IP ADDRESS : 110.168.115.151 , ,« Reply #4 เมื่อ 14/06/2011 , 11:05:02 » Edit
ขอบพระคุณค่ะ...^ ^
pipphy@gmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด