ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

กศน.อำเภอบ้านโพธิ์รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - กศน.อำเภอบ้านโพธิ์รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : gbanpo IP ADDRESS : 125.27.116.50 , ,

Posts : 3
Replies : 0


« เมื่อ 05/02/2012 , 12:08:59 » Send Topic Set to Print Page Edit


Loading...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ โดย
นายบรรลือศักดิ์ สิตตานนท์ ผู้อำนวยการฯ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ และ นายอุดม ขจรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนำโดย นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย นายอนันท์ เฟื่องทอง นางพรทิพย์ บำรุงรัฐ นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมลงพื้นที่ จากการประเมินพบว่ายังมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายด้าน ที่ยังไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของ กศน.อำเภอที่ได้รับมอบหมาย กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ขอขอบพระคุณคณะประเมิน ทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำ
gidsana_gid@windowslive.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : gbanpo IP ADDRESS : 125.27.116.50 , ,


Posts : 3
Replies : 1
« Reply #1 เมื่อ 05/02/2012 , 12:14:13 » Edit
Loading...
โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้ประเมินฯ ไ้ด้ซักถามและตรวจพิจารณาหลักฐาน เอกสารร่องรอยผลการดำเนินงาน กิจกรรมการศึกษาที่ผ่านมา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ คณะผู้ประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ต่อไป
gidsana_gid@windowslive.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : gbanpo IP ADDRESS : 125.27.116.50 , ,


Posts : 3
Replies : 2
« Reply #2 เมื่อ 05/02/2012 , 12:19:52 » Edit
Loading...
และเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ โดยนายบรรลือศักดิ์ สิตตานนท์ ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้ประเมินฯ ลงตรวจเยี่ยมดูงานในพื้นที่ กศน.ตำบล จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย 1) กศน.ตำบลบางซ่อน 2) กศน.ตำบลคลองบ้านโพธิ์ 3) กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ 4) กศน.ตำบลหนองบัว 5) กศน.ตำบลหนองตีนนก 6) กศน.ตำบลท่าพลับ 7) กศน.ตำบลดอนทราย 8) กศน.ตำบลแหลมประดู่ 9)กศน.ตำบลสิบเอ็ดศอก 10) กศน.ตำบลคลองขุด 11) กศน.ตำบลบางกรูด 12) กศน.ตำบลสนามจันทร์ 13) กศน.ตำบลแสภูดาษ 14) กศน.ตำบลลาดขวาง 15) กศน.ตำบลคลองประเวศ 16) กศน.ตำบลเทพราช และ 17) กศน.ตำบลเกาะไร่
gidsana_gid@windowslive.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : gbanpo IP ADDRESS : 125.27.116.50 , ,


Posts : 3
Replies : 3


« Reply #3 เมื่อ 05/02/2012 , 12:24:54 » Edit
Loading...
จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินฯ เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที่ กศน.ตำบลที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ได้มีการตรวจสอบหลักฐานและร่องรอย การจัดกิจกรรม โดยการตรวจดูจากเอกสาร สัมภาษณ์หัวหน้า กศน.ตำบล นักศึกษา และภาคีเครือข่าย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
gidsana_gid@windowslive.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : gbanpo IP ADDRESS : 125.27.116.50 , ,


Posts : 3
Replies : 4
« Reply #4 เมื่อ 05/02/2012 , 12:25:54 » Edit
Loading...
อาคารและสถานที่ กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอบ้านโพธิ์
gidsana_gid@windowslive.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : gbanpo IP ADDRESS : 125.27.116.50 , ,


Posts : 3
Replies : 5
« Reply #5 เมื่อ 05/02/2012 , 12:28:17 » Edit
Loading...
" จด จำ นำไปพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาคารสถานที่ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย"
gidsana_gid@windowslive.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : P' Q IP ADDRESS : 171.4.81.168 , ,
« Reply #6 เมื่อ 05/02/2012 , 13:24:04 » Edit
เป็นกำลังใจให้กับทีมงานบ้านโพธิ์ ครับ

พระบรมราโชวาท 36 แผนที่ชีวิต * เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว*
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด