ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

กศน. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มของ อสม.

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - กศน. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มของ อสม.
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : Narintip IP ADDRESS : 182.93.209.137 , ,

Posts : 29
Replies : 4


« เมื่อ 29/12/2010 , 14:44:00 » Send Topic Set to Print Page Edit


Loading...

    กศน. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มของ อสม.     
  กลุ่มเป้าหมาย อสม. มีความรู้ ความสามารถ เจตคติและทักษะตามจุดหมายหลักสูตร
กศน.อำเภอแปลงยาว จัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีเรียน กศน. แบบพบกลุ่มให้กับกลุ่มเป้าหมาย อสม.ตำบลแปลงยาว และตำบลหัวสำโรง ทุกวันที่ 19, 20, 24 ของทุกเดือน โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มของ อสม.อำเภอแปลงยาว มีผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร /กิจกรรมของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแปลงยาว ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย อสม. มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ภายใต้การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของความมีเหตุผล การรู้จักประมาณการ การมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้อย่างเพียงพอ และมีคุณธรรม ๒ เงื่อนไขนี้ คือการพัฒนาประเทศอย่างสำคัญยิ่ง ภายใต้รากฐานการศึกษา เรียนรู้ที่ควรจะเกิดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มเติมองค์ความรู้เดิมของกลุ่มเป้าหมาย อสม.ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูกศน.อำเภอแปลงยาว ได้มีการประสานงานกับหัวหน้า และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทุกตำบล ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อสม.ได้แสดงความคิดเห็น / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน ส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น การให้ความรู้และการยกตัวอย่างบทบาทสมมติต่างๆ เพื่อการระดมความคิดของกลุ่มเป้าหมาย อสม. อำเภอแปลงยาว สร้างกระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อีกวิธีการหนึ่ง ถือเป็นการบรรลุผลของการแสวงหาความรู้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร....กศน.... 
  คุณสายัณห์ เมี้ยนศิริ เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2487 อายุ 66 ปี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดด่านเงิน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประวัติการทำงานเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. อำเภอแปลงยาว) เป็นเวลา 20 ปี คุณสายัญ ได้เล่าถึงแรงจูงใจและความรู้สึกต่อการเข้าร่วมการศึกษาต่อ กับ กศน. มีกิจกรรมหลากหลาย “อยากเข้าร่วมโครงการยกระดับการศึกษา อสม.เพราะทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้สึกพอใจกับกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ จะนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
เพื่อส่งเสริมบทบาท อสม. ให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นผู้นำการพัฒนาสุขภาพในชุมชน จัดทำแผนสุขภาพตำบล ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” เมื่อมีความรู้ดีขึ้นจะทำให้งานสาธารณสุขประสบผลสำเร็จ

Narintip_S@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ครูบ้านนอก IP ADDRESS : 125.27.115.14 , ,« Reply #1 เมื่อ 04/01/2011 , 15:29:00 » Edit
การจัดกระบวนการพบกลุ่มของอสม.กศน.อำเภอแปลงยาว นั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นตัวอย่างได้นะค๊ะ เพราะจากการอ่านข้อความและภาพประกอบแล้วทำให้ผู้อ่านเกิดความคิดกระบวนการและพัฒนาอสม.ของเราได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากค่ะ ..........
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : pia IP ADDRESS : 125.27.139.112 , ,« Reply #2 เมื่อ 13/01/2011 , 12:04:56 » Edit
ขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจ หากมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงาน พวกเรายินดี
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด