ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

Cycle Time หาไงวะ

- Go to Category
  - Cycle Time หาไงวะ
Topic OR Reply Report TopicBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.12 , , 202.44.10.74« at 31/05/2003 , 04:42:14 » Send Topic Set to Print Page Edit


ปรกติ ชิ้นงานผ่านเครื่องกลึง นับได้แต่เริ่มจนเสร็จได้ cycle time = 10 นาที/ชิ้น
ถ้า 5 ชิ้น จะใช้เวลา = 10*5 = 50 นาที

แต่ถ้าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผ่านสายพานล่ะ (Ex เครื่องล้าง ที่ใช้สายพานนำชิ้นงานวิ่งผ่าน) cycle time จะเป็นเท่าไหร่

งานที่ผ่านสายพาน สายพานจะวิ่งไปเรื่อยๆ ตามความเร็ว เมื่อเริ่มวางชิ้นแล้วชิ้นงานจะเลื่อนไป แล้วก็วางชิ้นที่สองต่อ

สมมติ ให้ เวลาห่างที่วางชิ้นงานระหว่าง ชิ้นที่ 1 กับชิ้นที่ 2 = 2 นาที
และเวลาที่ชิ้นงานชิ้นที่ 1 ทำเสร็จ ก็คือ 10 นาที

จากข้อมูลขั้นต้น

ชิ้นที่ 1 เริ่ม นาทที่ 0 ต้องใช้เวลาผ่าน 10 นาที ก็จะออกที่นาทีที่ 10 นาที
ชิ้นที่ 2 เริ่ม นาทีที่ 2 ต้องใช้เวลาผ่าน 10 นาที ก็จะออกที่นาทีที่ 12 นาที
ชิ้นที่ 3 เริ่ม นาที่ที่ 4 ต้องใช้เวลาผ่าน 10 นาที ก็จะออกที่นาทีที่ 14 นาที
ชิ้นที่ 4 เริ่ม นาที่ที่ 6 ต้องใช้เวลาผ่าน 10 นาที ก็จะออกที่นาทีที่ 16 นาที
ชิ้นที่ 5 เริ่ม นาที่ที่ 8 ต้องใช้เวลาผ่าน 10 นาที ก็จะออกที่นาทีที่ 18 นาที

จากข้อมูลที่บอก
ถ้าคิดว่า
แต่ละชิ้นใช้ 10 นาที ถือเป็น cycle time = 10 นาที/ชิ้น ถ้า 5 ชิ้นก็ 50นาที
แต่จากตัวอย่าง เมื่อชิ้นงานผ่านสายพาน เราทำเสร็จ 5 ชิ้นใช้แค่ 18 นาที

ถามว่าแล้วงี้ cycle time คือเท่าไหร่


Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.12 , , 202.44.10.74« Reply #1 at 31/05/2003 , 05:02:22 » Edit
จากการลองๆมั่วดู แบ่งเป็น 2 กรณี
1. ถ้าเป็นแบบเครื่องกลึง(ชิ้นหนึ่งใส่แล้วอีกชิ้นยังห้ามลงจนกว่าชิ้นที่ลงจะเสร็จ)
ถ้าให้เวลาที่ 1 ชิ้นงานใช้ในการผ่าน ต่อเครื่อง คือ p
จะได้สมการ cycle time = p นาที/ชิ้น
ถ้าต้องการ ดูว่า x ชิ้นใช้กี่นาที ก็= x*cycle time = x*p
อย่าง p = 10 ถ้า 5 ชิ้นก็จะใช้เวลา = 5*10 = 50 นาที

2. ถ้าเป็นแบบเครื่องมีสายพาน (ชิ้นหนึ่งใส่แล้วอีกชิ้นใส่ตามได้)
ถ้าให้เวลาที่ 1 ชิ้นงานใช้ในการผ่าน ต่อเครื่อง คือ p
ถ้าให้เวลาห่างระหว่างการวางชิ้นที่ 1 กับชิ้นที่ 2 คือ g
จะได้สาการ cycle time = (p-g)/x + g นาที/ชิ้น
ถ้าต้องการดูว่า x ชิ้นใช้กี่นาที ก็= x*cycle time = x* ((p-g)/x + g)
อย่างจากข้อมูลที่ post ไว้ก่อนหน้านี้ คือ
p = 10 นาที
g = 2 นาที
x = 5 ชิ้น ที่ต้องการ
จะได้ เวลาในการผลิต
= 5 * ((10-2)/5 + 2)
= 5 * (8/5 + 2)
= 5 * (1.6 + 2)
= 5 * 3.6
= 18 นาที
สรุปคือ ถ้าต้องการ 5 ชิ้นก็ผลิตได้ เท่ากับ 18 นาที ซึ่งก็ตรงกับที่ post ไว้ก่อนนี้

จากข้อมูลข้างต้น อยากถามว่า cycle คือค่าไหนแน่ระหว่าง
1. 10 นาที/ชิ้น (เวลาที่ 1 ชิ้นทำเสร็จ)
2. 2 นาที/ชิ้น (เวลาห่างระหว่างชิ้นที่ 1 กับ 2)
3. จากสูตร cycle time = (p-g)/x + g
Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.251 , , 202.44.10.74« Reply #2 at 31/05/2003 , 05:09:38 » Edit
cycle time = (p-g)/x + g
จากสูตรข้างต้น ถ้าใช้กับแบบเครื่องกลึง
เวลาที่ห่างระหว่างชิ้นที่ 1 กับ ชิ้นที่ 2 ก็คือ cycle time
ดังนั้น g = p

จากสูตร cycle time = (p-g)/x + g
แทน g = p จะได้ = (p-p)/x + p
= 0/x + p
= p
ก็จะได้ cycle time = p นาที/ชิ้น ซึ่งก็คือตัวเดียวกับ กรณีที่1 ที่ post ไว้ก่อนหน้านี้

แต่กรณี สายพาน g มันไม่เท่ากับ p ดังนั้น cycle time ก็จะมี x ติดในสมการด้วย
คือ cycle time = (p-g)/x + g
Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.12 , , 202.44.10.74
« Reply #3 at 31/05/2003 , 05:13:18 » Edit
ขอบใจที่ช่วยอ่านนะเว้ย

อ่านไป งง กันไปอะดิ รึกูเขียนงง รึกูงงเอง มั่วไปมั่วมา งงไปหมดแล้ว ห่าใครเก่งช่วยกูด้วย เรื่องง่ายๆ กูทำไปทำมายากแล้วว่ะ งงเว้ย

จากที่ post ข้างบนทั้งหมด อยากถามว่า cycle คือค่าไหนแน่ระหว่าง
1. 10 นาที/ชิ้น (เวลาที่ 1 ชิ้นทำเสร็จ คือค่า p)
2. 2 นาที/ชิ้น (เวลาห่างระหว่างชิ้นที่ 1 กับ 2 คือ g)
3. จากสูตร cycle time = (p-g)/x + g
4. 12 นาที/ชิ้น (มั่วเลย p+g)

ใครว่างฝากถาม อาจารย์เจริญด้วย

Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.251 , , 202.44.10.74« Reply #4 at 31/05/2003 , 05:35:58 » Edit
0123456789111111111122222222223 <--- นาทีที่ (แกนเวลท)
012345678901234567890
---------------------------------------------------------------------------------
แบบเครื่องกลึง
(ชิ้นละ 10 .... 3 ชิ้น ใช้เวลา 10*3 = 30 นาที)

1111111111 <-- ชิ้นที่ 1 เสร็จค่อยต่อชิ้นที่2
2222222222 <-- ชิ้นที่ 2 เสร็จค่อยต่อชิ้นที่3
3333333333 <-- ชิ้นที่ 3 เสร็จ(3ชิ้น=30นาที)
---------------------------------------------------------------------------------
แบบเครื่องใช้สายพาน
( 1 ชิ้นใช้เวลา 10 นาที , ชิ้นที่1กับ 2 ห่างกัน 2 นาที .....
3 ชิ้น ใช้ = 3*((10-2)/3+2) = 3*(10-2)/3 + 3*2 (หลักการกระจาย)
3 ชิ้น = 8 + 6 = 14 นาที

1111111111 <---ชิ้นที่ 1 ผ่านไป 2 นาทีต่อชิ้นที่2
2222222222 <---ชิ้นที่ 2 ผ่านไป 2 นาทีต่อชิ้นที่3
3333333333 <---ชิ้นที่ 3 เสร็จ (3ชิ้น=14นาที)
Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.251 , , 202.44.10.74« Reply #5 at 31/05/2003 , 05:38:12 » Edit
0123456789111111111122222222223 <--- นาทีที่ (แกนเวลท)
--------------012345678901234567890
**************************************************
แบบเครื่องกลึง
(ชิ้นละ 10 .... 3 ชิ้น ใช้เวลา 10*3 = 30 นาที)

1111111111 <-- ชิ้นที่ 1 เสร็จค่อยต่อชิ้นที่2
--------------2222222222 <-- ชิ้นที่ 2 เสร็จค่อยต่อชิ้นที่3
----------------------------3333333333 <-- ชิ้นที่ 3 เสร็จ(3ชิ้น=30นาที)
*************************************************
แบบเครื่องใช้สายพาน
( 1 ชิ้นใช้เวลา 10 นาที , ชิ้นที่1กับ 2 ห่างกัน 2 นาที .....
3 ชิ้น ใช้ = 3*((10-2)/3+2) = 3*(10-2)/3 + 3*2 (หลักการกระจาย)
3 ชิ้น = 8 + 6 = 14 นาที

1111111111 <---ชิ้นที่ 1 ผ่านไป 2 นาทีต่อชิ้นที่2
---2222222222 <---ชิ้นที่ 2 ผ่านไป 2 นาทีต่อชิ้นที่3
------3333333333 <---ชิ้นที่ 3 เสร็จ (3ชิ้น=14นาที)
*************************************************
Topic OR Reply Report ReplyBy : .... IP ADDRESS : 203.145.12.38 , ,
« Reply #6 at 31/05/2003 , 15:36:42 » Edit
ไม่รู้
Topic OR Reply Report ReplyBy : coca IP ADDRESS : 202.28.4.12 , , 202.44.10.44« Reply #7 at 01/06/2003 , 09:27:09 » Edit
1. เครื่องกลึงนะ มันต้องแบ่งเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือช่วง setting คือ วางงานจัดงาน 2 คือ ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ ดังนั้นมันจะใช่ระบบสายพานไม่ได้ในกรณีเครื่องกลึง ยกเว้นใช่สายพานส่งต่องานไปยังเครืองหลายๆเครื่อง นั้นเท่ากับว่า มีงาน 10 ชิ้น เสร็จชิ้นละ 10 นาที ดังนั้น ถ้ามีเครื่องกลึง 10 เครื่อง cycle time มันก็เหลือ 10 นาที
Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.12 , , 202.44.10.71« Reply #8 at 01/06/2003 , 16:12:10 » Edit
แต้งนะ Coca อันนั้นอะทราบแล้ว นายเข้าใจผิดน่ะ
เราไม่ได้หมายถึงเอาสายพานมาใช้กะเครื่องกลึง

ที่เราหมายถึงคือจากที่เจอเครื่องจักรจิงๆในโรงงานมันเลยแบ่ง ออกได้เป็นสองแบบไง
1. เครื่องที่แม่งวางบนแท่นทำงาน เข้าได้ทีละชิ้น หรือทีละหลายๆชิ้นพร้อมๆกัน เข้าพร้อมกันออกพร้อมกัน (เครื่องกลึง,เครื่องไส,เครื่องเจียร์, CNC... ทั่วๆไปที่เห็นตาม shop อะ)อย่าง ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10
ชิ้น1 เข้าที่นาทีที่ 0 จะเสร็จทีนาทีที่ 10 (ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10)
ชิ้น2 เข้าที่นาทีที่ 10 จะเสร็จทีนาทีที่ 20 (ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10)
ชิ้น3 เข้าที่นาทีที่ 20 จะเสร็จทีนาทีที่ 30 (ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10)

2. เครื่องที่แม่งวางบนสายพาน แล้วสานพานมันก็วิ่งไป แล้วก็วางชิ้นงานต่อไป สายพานมันก็วิ่งไป (เครื่องอบ, เครื่องล้าง เครื่องทำความสะอาด ที่ชิ้นงานต้องวิ่งบนสายพาน)อย่าง ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10
ชิ้น1 เข้าที่นาทีที่ 0 จะเสร็จทีนาทีที่ 10 (ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10)
ชิ้น2 เข้าที่นาทีที่ 2 จะเสร็จทีนาทีที่ 12 (ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10)
ชิ้น3 เข้าที่นาทีที่ 4 จะเสร็จทีนาทีที่ 14 (ช่วงเวลาในการทำงานให้เสร็จ = 10)

จากแค่ 3 ชิ้นเครื่องแบบที่ 2 จะใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่า เพราะ มันวิ่งบนสายพาน สายพานวิ่งไปอีกชิ้นก็ใส่ได้ทันที ไม่เหมือนเครื่องแบบแรกที่ต้องทำให้เสร็จก่อนถึงจะใส่ชิ้นต่อไปได้

สรุปแล้ว cycle time หาไงหว่า งง
Topic OR Reply Report ReplyBy : Cycle Time IP ADDRESS : 203.145.14.138 , ,
« Reply #9 at 01/06/2003 , 18:23:25 » Edit
งงด้วยมั้งไม่ได้อ่านหรอก
Topic OR Reply Report ReplyBy : go_gogo IP ADDRESS : 168.120.12.170 , ,« Reply #10 at 01/06/2003 , 22:48:17 » Edit
มันยาวไป ขี้เกียจอ่าน....โชคดี
Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 202.28.4.251 , , 202.44.10.146« Reply #11 at 01/06/2003 , 23:21:31 » Edit
อือขอบใจ
Topic OR Reply Report ReplyBy : PININFARINA IP ADDRESS : 202.44.14.194 , , 10.10.3.11
« Reply #12 at 02/06/2003 , 10:40:03 » Edit
ถามนี่เลย 1. blue1113 (06-892-9920)
2. www.bluencyclo..com (มีทุกอย่างที่มึงรู้)
ขอ firm ว่า ช่วยมึงงได้แน่นอน กูไม่ได้ล้อเล่นนะ แม่งเก่งจริงงๆๆ
Topic OR Reply Report ReplyBy : montaque IP ADDRESS : 203.145.14.70 , ,« Reply #13 at 02/06/2003 , 22:00:35 » Edit
ยาวจังวะ
Topic OR Reply Report ReplyBy : สะเหร่อสัด IP ADDRESS : 202.44.14.194 , , 10.10.3.11« Reply #14 at 05/06/2003 , 15:03:18 » Edit
สะเหร่อสัดๆอ่ะ มึงไม่เห็นใจคนไม่มีความรู้ไงวะเนี่ย
Topic OR Reply Report ReplyBy : CoCa IP ADDRESS : 202.28.4.251 , , 202.44.10.41
« Reply #15 at 06/06/2003 , 06:56:09 » Edit
อย่างนี้ต้องตั้งสมาการเอาแล้วละ สมการถดถอย เหอๆคิดแล้วปวดหัวคิดออกจะบอกให้น้าาา
Topic OR Reply Report ReplyBy : woo-nee IP ADDRESS : 203.146.86.243 , ,« Reply #16 at 06/06/2003 , 20:26:15 » Edit
แล้วมงทำงานกับเครื่องกลึง หรือสายพานล่ะ มึงก็หาคำตอบได้แล้วนี่นา ก็เครื่องมันไม่เหมือนกันจะคิดเหมือนกันได้ไงวะ
Topic OR Reply Report ReplyBy : vHutch IP ADDRESS : 192.150.249.8 , , 203.172.70.18« Reply #17 at 08/06/2003 , 00:54:43 » Edit
ก็หาได้แล้ว สมการกูก็คิดออกมาหมดแล้ว สมการเดียวใช้ได้ทุก cycle time
แต่อยากหาคน firm ไง กูจะได้ไปขอ รางวัลโนเบล สาขา อุตสาหการ เห่อะๆ
Topic OR Reply Report ReplyBy : qqqqqqqqqqqqqq IP ADDRESS : 125.24.207.178 , ,
« Reply #18 at 27/10/2009 , 16:10:52 » Edit
หาโดยเอาชวงเวลาที่นานที่สุดมาคิด เช่น มี 3 กระบวนการ จุดที่ 1 ใช้ 10 นาที
จุดที่ 2 ใช้ 20 นาที จุดที่ 3 ใช้ 15 นาที ดังนั้น CT = 20 นาที
Topic OR Reply Report ReplyBy : มิ IP ADDRESS : 125.27.106.70 , , 10.0.1.62« Reply #19 at 29/06/2010 , 20:42:43 » Edit
ถ้าเมิงวางชิ้นงานบนสายพานเอง มึงก็คิดด้วย
แต่ถ้ามันไหลมาเองแล้งเมิงแค่หยิบเข้าเครื่อง แล้วรันเครื่องก็คิแค่นั้นพอวะ
เมิงก็คิดเลาที่เมิงเดิน กับเครื่องเดินสิ เอามารวมกัน
แล้วเวลาที่รอเครื่องนั้นแหละมันเสียปล่าว เขาเลยให้เมิงเดินวางงานเองด้วยลดการรองาน
Reply This Topic
  Icon Topic :
** Name : Register : Login
** Security Code : ! Input the code showed on left
Please Reload if Security Code not showed
  E-mail :
  Attach Picture : Maximum file size of 100KB **Member Only
  Download Mobile Picture ? Yes No
** Message :

More Icon
  Use Icon
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( Change to HTML Editor Mode, Need IE6+ over Windows with Javascript enabled )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด