ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ค้นหาราชกิจจา คำสั่งพระราชทานยศชั้นต่ำกว่านายพล

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ค้นหาราชกิจจา คำสั่งพระราชทานยศชั้นต่ำกว่านายพล
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : สมพร IP ADDRESS : 223.205.163.236 , ,« เมื่อ 21/01/2011 , 19:54:18 » Send Topic Set to Print Page Edit


ผมเข้าไปในราชกิจจานุเบกษา เพื่อค้นหาคำสั่ง พระราชทานยศชั้นต่ำกว่านายพล
เพื่อค้นหาชื่อตัวเองซึ่งเกษียณอายุ ราชการปี 2552 แต่ไม่พบ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ผม ว่าที่ร้อยตรี สมพร ฟองเอม ผมถึงจะได้คำสั่งราชกิจจาฯครับ ถ้าใครช่วยได้ ช่วยส่งข้อมูลมาให้ผลที่ mail kanda.fo@hotmail.com ด้วยนะครับ จะขอบคุณมากครับ
kanda.fo@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : จุฑามาศ IP ADDRESS : 203.113.97.9 , ,« Reply #1 เมื่อ 25/01/2011 , 14:02:03 » Edit
ได้ตรวจสอบการขอพระราชทานยศ ของ ว่าที่ ร.ต.สมพร ฟองเอม แล้ว ท่านอยู่ในการขอพระราชทานยศ ห้วง เม.ษ. 53 ขณะนี้ยังไม่โปรดเกล้าพระราชทาน
หากโปรดเกล้าแล้ว ฯ ท่านสามารถทราบได้จาก เวปไซต์ กองการกำลังพล สบ.ทบ.
chutamas_k@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ร.ท.ชีวะ ปั้นทิม IP ADDRESS : 182.53.144.192 , ,« Reply #2 เมื่อ 18/03/2011 , 15:06:10 » Edit
ผมได้รับยศว่าที่ ร.ต.เมื่อ ๒๗ ก.ย.๔๙ และรับโปรดเกล้าพระราชทานยศ ร.ต.เมื่อ ๑ เม.ย.๕๐ รจก เล่ม 124ตอน 14ข หน้า 39 ลง 16 พ.ย.50 เพื่อนๆที่ได้รับยศพร้อมกันเขาได้ได้ใบพระราชทานโปรกเกล้ากันทุกคนแต่ผมยังไม่ได้เลยครับ
p.tim.36@hotmail"com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : จุฑามาศ IP ADDRESS : 125.24.160.62 , ,
« Reply #3 เมื่อ 02/04/2011 , 10:57:35 » Edit
เรียน ร.ท. ชีวะ ปั้นทิม
ได้ตรวจสอบราชกิจจา ตามที่ท่านอ้างถึงนั้น ปรากฏว่า หน้าราชกิจจาที่เริ่มต้นของ ทบ. นั้นเริ่มต้นหน้า ๔๙ จึงขอถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการตามคำสั่งใด /ที่ วัน เดือน ปี ใด สังกัดหน่วยใด และคำสั่งเลื่อนยศเป็นว่าที่ ร.ต. ด้วยค่ะ
chutamas_k@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : พ.ต.อัฐกฤต IP ADDRESS : 101.108.202.78 , ,« Reply #4 เมื่อ 22/09/2011 , 11:30:56 » Edit
ผม พ.ต.อัฐกฤต กองพร ติดยศว่าที่ พ.ต.เมื่อ มี.ค.๕๑ ไม่ทราบว่าราชกิจจานุเบกษา ปลดว่าที่ พ.ต. เล่มไหน ปีไหน ครับ
a.ut.tagrit@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ร.ท.ชีวะ ปั้นทิม IP ADDRESS : 118.172.7.224 , ,« Reply #5 เมื่อ 13/12/2011 , 13:00:50 » Edit
1.คำสั่ง กห.ที่954/49 ลง 29 พ.ย.49 เลื่อนฐานะนายทหารปรพทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็น ว่าที่ ร.ต. ตั้งแต่ 27 ก.ย.49
2.ปััจจุบัน ปับย้ายมารับราชการ ที่ พัน.พัฒนา 3 เมื่อ พ.ศ.51
p.tim.54@hotmail.co.th
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ร.ท.ชีวะ ปั้นทิม IP ADDRESS : 49.49.145.211 , ,
« Reply #6 เมื่อ 22/03/2012 , 14:52:52 » Edit
หลักฐานดังนี้ครับ
๑ คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ ( คำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุดที่ ๓๖๔/๒๕๔๘ เรื่อง ให้นานทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ลง ๒๗ ก.ย. ๔๘ ลำดับที่ ๔ จ.ส.อ.ชีวะ ปั้นทิม ประจำ นทพ.และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง นธก.นพค.๓๖ สนพ.๓ นทพ
๒.คำสั่ง กห.ที่ ๙๕๕/๒๕๔๙ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๒๙ พ.ย. ๔๙ ลำดับที่ ๔ จ.ส.อ.ชีวะ ปั้นทิม เป็น ว่าที่ ร้อยตรี
p.tim.54@hotmail.co.th
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : พ.ท.พิบูรณ์ คีรีเวช IP ADDRESS : 125.26.211.209 , ,« Reply #7 เมื่อ 13/07/2012 , 14:48:25 » Edit
ผม พันโท พิบูรณ์ คีรีเวช ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กองวิทยาการศูนย์การทหารม้า ขอรบกวนสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราทานยศ ปลดจากว่าที่ พันตรี เป็นพันตรี และ ปลดจากพันโท เป็นพันโท ครับ ผมค้นหาแล้วไม่พบเลครับ
ขอบคุณครับ
ส่งมาทางอีเมล์ : peak_2504@hotmail.com
peak_2504@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ร้อยตรีอัมพร นาคจันทร์ IP ADDRESS : 110.77.142.218 , ,« Reply #8 เมื่อ 21/06/2013 , 11:42:19 » Edit
รบกวนตรวจสอบคำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ร้อยตรีอัมพร นาคจันทร์ ครับ ขอบคุณครับ
nakmullika@ssi-steel.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : benz2696 IP ADDRESS : 182.53.12.77 , ,


Posts : 0
Replies : 1


« Reply #9 เมื่อ 28/07/2014 , 15:17:57 » Edit
กระผม พ.ต.วสันต์ จันทร์เชื้อ เป็นว่าที่พันตรี ๒๘ ก.ค.๕๓ ตามคำสั่ง กห. ที่ ๙๕๙/๒๕๕๓ ลง ๑๓ ธ.ค.๕๓ กระผมขอความกรุณา อยากทราบว่ากระผมปลดจากว่าที่พันตรี เป็นพันตรีเมื่อใด ตาม รกจ.เล่มที่เท่าใด ตอนที่เท่าใด ลงวันที่เท่าใด
เมื่อทราบข้อมูลแล้วขอความกรุณา ส่งมาที่ benz_2696@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ
benz_2696@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ร.ท.สนธิชัย ศรีมณี IP ADDRESS : 110.78.169.34 , ,« Reply #10 เมื่อ 02/12/2014 , 16:42:01 » Edit
กระผม ร.ท.สนธิชัย ศรีมณี เป็นว่าที่ ร.ท. เทื่อ ๑ พ.ค.๕๗ ตามคำสั่ง กห ที่ ๒๔๐/๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๗ กระผมขอความกรุณาอยากทราบว่ากระผมปลดจากว่าที่ ร.ท.เมื่อใด ตามราชกิจจาเล่มที่เท่าใด ลงวันที่เท่าไหร่ เมื่อทราบข้อมูลแล้วกรุณาส่งมา kead3@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
kead3@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด