ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เบี้ยเลี้ยงประจำศูนย์อปพร.

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เบี้ยเลี้ยงประจำศูนย์อปพร.
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ป้องกันฯ ใต้ IP ADDRESS : 118.173.25.222 , ,« เมื่อ 05/10/2010 , 11:07:57 » Send Topic Set to Print Page Edit


ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำคำสั่งเรื่อง การจัดตั้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โดยให้มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลเมื่อได้รับการร้องขอฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีคำสั่งให้สมาชิก อปพร.สังกัด ที่ผ่านการอบรมกู้ชีพฯ มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เพื่อเป็นการเฝ้าระหวังเหตุที่อาจเกิดขึ้น ตามคำสั่งดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ได้และการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่สมาชิก อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้หรือไม่ ข้าพเจ้าจึงได้เรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและได้ชี้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว
1.ต้องใช้ระเบียบข้อใดมาประกอบเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงได้
2.การออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่และจะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่สมาชิก อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้หรือไม่
3.แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.จะต้องให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อใดถึงจะถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงได้
4.ระเบียบการใช้รถและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ระเบียบเดียวกับรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่
5.เงินค่า Case จะต้องบริหารจัดการอย่างไรหรือเอาเป็นรายได้ท้องถิ่น
6.ขอระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยครับ

และท้ายที่สุดนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบข้อหารือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกต่อไป
123@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ป้องกัน ศก IP ADDRESS : 61.19.66.131 , ,« Reply #1 เมื่อ 05/10/2010 , 13:30:35 » Edit
ตอบ
ข้อ 1 ต้องทำหนังสือแจ้งโรงพยาบาลเพื่อเข้าร่วมะบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมส่งตารางเวรให้ก่อน 20 ของทุกเดือน
ข้อ 2 มีการออกคำสั่งปฎิบัติหน้าที่โดยผู้อำนวยการท้องถิ่นพร้อมส่ง รพ.ตามข้อ 1 และตั้งงบประมาณการปฎิบัติหน้าที่ อปพร.ชุดกู้ชีพ กู้ภัย ( พวกเสื้อส้ม )
ข้อ 3 สามารถเบิกจ่ายได้ตามคำสั่งเวรในแต่ละช่วงเวลาที่เข้าให้ถือเป็นเบี้ยเลี้ยงปฎิบัติหน้าที่
ข้อ 4 ระเบียบใช้รถและน้ำมัน เป็นระเบียบส่วนกลางโดยมีผู้รับผิดชอบดูแลเบิกจ่าย
ข้อ 5 เงินค่า case เป็นรายได้ของท้องถิ่น โดยเปิดบัญชีธนาคารใช้ชื่อ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต....หรือ ทต.... สามารถนำเงินมาใช้ได้โดยเกี่ยวข้องกับการบริการด้านที่ปฎิบัติอยู่ เช่น อบรมเพิ่มเติม อบรมใหม่ หรือจัดซื้ออุปกร
ณ์การแพทย์เพิ่มเติม
( สงสัยถามได้ทางเมล์ ต้องการรายละเอียดเพิ่มขอเมล์ด้วยครับ
khongdach2518@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ป้องกันนรา(protectnara) IP ADDRESS : 118.173.203.165 , ,


Posts : 1
Replies : 6
« Reply #2 เมื่อ 06/10/2010 , 12:45:30 » Edit
Loading...
สวัสดีครับ

สงสัยข้อ 5 เงินค่า case ไม่ทราบว่าพอจะมีหนังสือตัวไหนบอกหรือเปล่าครับว่า เงินค่าตอบแทนในการนำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จะต้องตกเป็นรายได้ของท้องถิ่น ผมยังไม่เคยเห็นเลยครับ ถ้ามีรบกวนช่วยอัฟโหลดให้ด้วยครับ ตอนนี้ทาง อบต. ผมได้จ่ายค่าตอบแทนตรงนั้นให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ที่นำส่งผู้ป่วยโดยตรง โดยกำหนดว่าส่งผู้ป่วย 1 เที่ยวได้ 150 บาทต่อคน จะไปส่งกี่คน ก็ได้คนละ 150 บาทต่อเที่ยว ซึ่งการนำส่งผู้ป่วยจะได้รับเงินอุดหนุนจาก สนง.สาธารณสุข เที่ยวละ 350 บาท และตามหนังสือจากศาลากลางจังหวัด ให้ อบต. สนับสนุนอีกเที่ยวละ 150 บาท ผมเปิดบัญชีต่างหากซึ่งไม่เกี่ยวกับเงิน อบต. ในชื่อ ศูนย์ อปพร.อบต.... ซึ่งในการเบิกจ่ายจะมีนายก อบต. กับ จนท.ป้องกัน และ จนท.กู้ชีพ เป็นคนลงลายมือ 2 ใน 3 เบิก ซึ่งเงินส่วนที่เหลือก็เข้ากองกลาง เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อของเข้าศูนย์ เช่นพวก อุปกรณ์ต่างๆ กาแฟ ของว่าง ฯลฯ
ซึ่งก็มีข้อแย้งอยู่ว่า รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ที่นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนั้น ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นงบของ อบต. ทำไมเงินนำส่งจึงไม่ตกเป็นรายได้ของ อบต. ด้วย
ผมก็มารอความกระจ่างละครับ แต่ว่าที่ผ่านมาผมก็เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่นำส่งไปหลายหมื่นแล้วครับ ถ้าโดนเรียกคืนก็คงอาน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ป้องกันนรา(protectnara) IP ADDRESS : 118.173.203.165 , ,


Posts : 1
Replies : 7


« Reply #3 เมื่อ 06/10/2010 , 12:46:03 » Edit
Loading...
หน้า 2 ครับ
manoch_c@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ป้องกันนรา(protectnara) IP ADDRESS : 118.173.203.165 , ,


Posts : 1
Replies : 8
« Reply #4 เมื่อ 06/10/2010 , 12:56:56 » Edit
และได้เห็นของ อบต. ปะแต ตามลิงค์ หน้า 15 ทางเขาก็จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้ากู้ชีพโดยตรง
http://www.niems.go.th/download/cd/7%20Patae%20-%20Yala.pdf
แต่ถ้าทาง อบต. ได้ออกคำสั่งให้ออกคำสั่ง อปพร. ให้อยู่เวรเกิน 8 ชั่วโมง จะได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 200 บาท ถ้าเจ้าหน้าที่กู้ชีพคนนั้นอยู่เวรตรงกับวัน และเวลาตามคำสั่งนั้น ถ้าเจอเคสนำส่งผู้ป่วยก็จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างเดียว ค่านำส่งผู้ป่วยจะตกเป็นของกองกลางครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ให้นายกออกคำสั่งให้ อปพร. อยู่เวรวันละ 4 คน คือ 08.00-18.00 น. เข้าเวร 2 คน และ 18.00-08.00 น. เข้าเวร 2 คน ก็จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างเดียว

หรือมีแนวทางใดช่วยแนะนำด้วยครับ
manoch_c@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ฝ่ายวิชาการ IP ADDRESS : 223.205.41.66 , ,« Reply #5 เมื่อ 18/10/2010 , 19:52:34 » Edit
รถหลวง,นำ้มันหลวง,เบี้ยเลี้ยงก็หลวงออก,รายได้ไม่เข้าหลวงแล้วจะไปไหนครับพี่น้อง
อย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นรายได้ส่วนตัวด้วยความเสน่หาเวลาโดนเรียกเงินคืนจะเศร้า
ถ้าจะนำมาใช้ในภารกิจกู้ชีพน่ะได้เช่น ซื้อยา,อุปกรณ์ทำแผล,ชุดสำหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นทำเป็นโครงการเข้าไปเบิกโดยระบุเป็นงบจากการสนับสนุนของระบบแพทย์ฉุกเฉิน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ป้องกันนรา(protectnara) IP ADDRESS : 118.173.212.182 , ,


Posts : 3
Replies : 15


« Reply #6 เมื่อ 08/11/2010 , 15:58:34 » Edit
ผมก็ว่านะ "รถหลวง,น้ำมันหลวง,เบี้ยเลี้ยงก็หลวงออก,รายได้ไม่เข้าหลวงแล้วจะไปไหนครับพี่น้อง" ผมนั้นก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองหรอกครับ OTOS ก็ไม่ได้เป็น ผมคิดแทนทีม OTOS ที่ผ่านการฝึกจำนวน 10 คน ประจำตำบลนะครับ เพราะในทีมตอนนี้ก็เหลือแค่ 3-4 คนที่ยังทำงานอยู่ ซึ่งในคำสั่ง อบต. ได้ออกคำสั่งให้ อปพร. อยู่เวรเกิน 8 ชั่วโมง วันละ 4 คน นั้น บางวันก็ไม่มีชื่อ OTOS อยู่ด้วย และที่เขายังมารับส่งผู้ป่วยทั้งวันทั้งคืน เขาก็หวังเงินนำส่งผู้ป่วยนี่บ้างละครับ เที่ยวละ 150 บาท/คน เขามีจิตอาสาทำเพื่อสังคม แต่มันเลี้ยงเขาไม่ได้ ถ้าไม่มีตรงนี้ เขาก็ไปทำงานอย่างอื่นยังจะได้เงินมากกว่านี้อีก และถ้าจะนำเงินตรงนั้นมาใช้ในภารกิจกู้ชีพน่ะได้เช่น ซื้อยา,อุปกรณ์ทำแผล,ชุดสำหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ในข้อบัญญัติมันก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายตรงนี้ไว้แล้วนี่ครับ ผมนะอยากเห็นตัวหนังสือที่บอกไว้อย่างชัดเจนสักตัว ว่ารายได้ตรงนี้ต้องตกเป็นรายได้ของ อบต. เพราะตอนนี้ผมก็ยังเสียวๆ จะโดนเรียกคืนอยู่เหมือนกัน
อย่างพวกมูลนิธิต่างๆ ผมก็คิดว่าบางคนก็หวังเงินนำส่งผู้ป่วยตรงนี้ละครับ ไม่นับพวกที่ทำเพื่อสังคมจริงๆ ไม่งั้นเขาคงไม่แย่งคนเจ็บกันหรอกครับ
ผมขอหนังสือที่บอกเป็นแนวทางการใช้เงินตรงนี้ดีกว่าครับ ความเห็นส่วนตัวมันนาๆจิตตังนะครับ
manoch_c@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : pinid IP ADDRESS : 113.53.126.72 , ,« Reply #7 เมื่อ 19/11/2010 , 10:54:05 » Edit
ตกลงเงินค่า Case เบิกมาใช้จ่ายประจำศูนย์ เช่น ค่าน้ำชา กาแฟ ค่าอาหารบางมื้อไม่ได้ หรือได้ ขอผู้รู้ช่วยตอบให้หน่อย ของผมก็เหมือนกันเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงไม่พอกินละครับ เขาก็ต้องหวังเงินค่า Case นี่หละครับถึงจะอยู่ได้ ไม่งั้นไม่มีคนทำงานหรอก คนมีจิตอาสามันมีไม่กี่คน เพราะแต่ละคนต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวกันทั้งนั้น เขาทำงานอื่นยังได้เยอะกว่านี้ ถ้าให้เขาได้ก็ให้เขาเถอะครับ ถึงแม้จะเป็นรถหลวง น้ำมันหลวง แต่ก็ได้ใจประชาชน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : va199 IP ADDRESS : 110.164.249.170 , ,« Reply #8 เมื่อ 17/03/2011 , 22:49:35 » Edit
มันมีหนังสือของกรมนะแต่ ผมจำไม่ได้แล้วจะหามาลงให้ เขาบอกให้เงินที่ได้ตกเป็นเงินรายได้เบ็ดเต็จ ไม่สามารถเบิกมาใช้ได้เพราะตกเป็นเงินของ อปท.นั้น จะใช้ได้ต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ก่อนถึงจะใช้ได้โดยเราก็ต้องตั้งว่าเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนจาก.....(ค่าcase) แล้วถึงทำการเบิกจ่ายเป็นค่าต่างๆๆได้ ไม่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน ที่เราทำไว้ เพราะเงินค่า case เป็นเงินคล้ายๆๆเงินอุดหนุน อปทนะ
va199@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ป้องกันรูปหล่อ IP ADDRESS : 101.109.81.103 , ,
« Reply #9 เมื่อ 10/06/2011 , 16:23:00 » Edit
ผมเองไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม บังเอิญผ่านมาอยากร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยซักหน่อย ในฐานะป้องกันเหมือนกัน การสั่งใช้อปพร.ตามหนังสื่อสั่งการ จริงๆแล้วเขาไม่มีเจตนาจะให้ท่านลงคำสั่งให้อปพร.ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน หากแต่กระทำได้ในภาระกิจเฉพาะ เช่นงานเทศบาล งานโรงเรียน งานวัด ลอยกระทง เพื่อนเดินทาง หากให้มีการปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือนอาจถูกเรียกเงินคืนได้นะครับ แล้วกู้ชีพเองก็ไม่มีหนังสือสั่งการที่ชัดเจน จะมีก็แต่ของสาธารณสุขแต่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับมหาดไทย ดังนั้นในการหลบเลี่ยงระเบียบโดยเบิกของอปพร.ก็อาจโดนเรียกเงินคืน เพราะมิได้เป็นภารกิจที่กำหนด หรือจำเป็นต้องทำ ยังไม่ชัดเจนนะครับ หากเราถือระเบียบสธ.แต่ไม่ตรงกับมท.ก็อาจผิด ผมเคยโดนแล้ว หารือกรมส่งเสริมฯ เขาก็ตอบแบบที่ผมว่านี่เเหละครับ เป็นความเห็นที่มาจากประสบการณ์จริงนะครับ ผมโดนเรียกคืนเงินแล้วแต่ยังไม่คืนที
สำหรับเงินค่าเคชจะเข้าหลวงโดยเป็นรายได้หมวดเบ็ดเตล็ด ไม่สามารถเอาใช้กองกลางได้เนื่องจากเข้าบัญชีหน่วยงาน ต้องทำใจนะคร้บสตง.แต่ละชุดในที่เดียวกันยังไม่เหมือนกัน ถ้าคนละที่ก็คงจะไม่เหมือนกัน แย่ครับทำงานลำบาก สตง.มันไม่รู้ระเบียบหรอกแต่มันตั้งข้อสงสัยไปเรื่อย เราทำเพื่อนส่วนรวมทำเพื่อชาวบ้าน ได้ประโยชน์กับส่วนรวมแต่สตงเรียกเงินคืน ทั้งที่เราไม่ได้สักบาท thank
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นิวตัน** IP ADDRESS : 101.51.15.226 , ,« Reply #10 เมื่อ 07/03/2012 , 12:58:48 » Edit
ต้องการคำตอบที่แน่นอนชัดเจน หนังสือพบข้อบกพร่องของกรมส่งเสริมเล่มสีชมพู หน้า 61-62 ฉบับ สิงหาคม 2554 มีข้อเสนอแนะว่าสตง.ติงให้จ่ายเงิน ทำงาน 8 ชั่วโมงขึ้นไปจ่ายไม่เกิน 200บาท ของมท. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจ่ายแล้วจึงผิด ต้องเรียกเงินคืนคลังด้วย และบอกว่าให้ใช้ในความจำเป็นเร่งด่วน หรือสาธารณภัย ถ้าในกรณีกู้ชีพกู้ภัยคนเฝ้าระวังก็เบิกไม่ได้ตามหนังสือนี้น่ะสิ งงจริงอยากได้ข้อสรุป ทำไมไม่ตกลงกันให้รู้เรื่องไป มีปัญหามากมายแต่ไม่มีคนอยากทำงานเพราะไม่มีเงินช่วยเขา ทุกคนก็จำเป็นต้องกินต้องใช้ นะครับพี่น้อง
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ตูมตาม IP ADDRESS : 101.51.186.132 , ,« Reply #11 เมื่อ 15/11/2012 , 15:58:06 » Edit
เป็นอบต.สามารถเข้าเวร อปพร.ได้ไหมครับ
samard2009@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด