ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ห้ามขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ห้ามขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : news IP ADDRESS : 203.188.52.242 , ,« เมื่อ 03/03/2006 , 17:44:09 » Send Topic Set to Print Page Edit


นายถาวร เฉิดพันธุ์ รอง ผวจ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาเห็นว่าสินค้าที่เรียกกันว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติก หรือ Blowing balloon” อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเล็ก จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 36 วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 3/2535 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2535 ห้ามขายสินค้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกและให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขาย ผลิต สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายสินค้าดังกล่าว ติดต่อกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด เพื่อการดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ว่าสินค้าดังกล่าวนั้นไม่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยให้ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ให้สามารถรู้ผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งตัวอย่างสินค้าที่ตรวจพบไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสอบพบสารเอทิลอาซิเทต ซึ่งจัดเป็นสารระเหยก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ จึงมีคำสั่งห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกหรือ Blowing balloon เป็นการถาวรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

http://dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=81704&NewsType=1&Template=1

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด