เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 8/65


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01735 - การแทรกมัลติมีเดียและการเชื่อมโยงใน e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author - kroopee - [16/07/2013] - (1/82)
- 01734 - ประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียน บ้านโพนทา อำเภอท่าตูม ... - นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ - [15/07/2013] - (0/76)
- 01733 - รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ... - ดอลยา แต้มทอง - [15/07/2013] - (0/97)
- 01732 - การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน... - สิทธิชัย สำเนากลาง - [15/07/2013] - (0/31)
- 01731 - การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล - สิทธิชัย สำเนากลาง - [14/07/2013] - (0/90)
- 01730 - รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ - sawan2013 - [14/07/2013] - (0/37)
- 01729 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - krubee - [14/07/2013] - (0/31)
- 01728 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - บทคัดย่อ - [13/07/2013] - (0/23)
- 01727 - รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด แสงทองส่องชีวิต ... - kroopook - [13/07/2013] - (0/31)
- 01726 - เผยแพร่ผลงาน วิทยาศาสตร์ - kroopook - [12/07/2013] - (0/26)
- 01725 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - krubee - [10/07/2013] - (0/116)
- 01724 - บทคัดย่อผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง - kruberm - [08/07/2013] - (0/95)
- 01723 - รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง - วิยะดา - [07/07/2013] - (0/28)
- 01722 - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว - ke - [07/07/2013] - (0/24)
- 01721 - รายงานผลการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง - นางรัชดา เทียมเศวต - [06/07/2013] - (0/56)
- 01720 - แบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญ... - นางแสงเดือน ลาวตุม - [03/07/2013] - (0/427)
- 01719 - เอกสารประกอบการเรียนชุดส้มโอของดีนครนายก - วิเชียร เหล็กสง - [02/07/2013] - (1/33)
- 01718 - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำ... - ke - [01/07/2013] - (0/26)
- 01717 - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว - ke - [01/07/2013] - (0/34)
- 01716 - รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านชั้น - นางอมรรัตน์ ทองแก้ว - [30/06/2013] - (0/312)
- 01715 -
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - Waritthon - [27/06/2013] - (0/26)
- 01714 - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่ม... - sky001 - [26/06/2013] - (0/97)
- 01713 - รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กลไกมนุษย์ กลุ่มสาระการเรีย... - วาสนา - [26/06/2013] - (0/52)
- 01712 - รายงานผลการพัฒนาเกมการสอน และเอกสารประกอบการสอน ชุดท่องแดนคนดี - นายมงคล ปรีชาชาญ - [23/06/2013] - (0/28)
- 01711 - รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตประกอบเพลงบูรณาการ ของนักเรียนด้อยโอกาส - นางหทัยทิพย์ ยุเหล็ก - [22/06/2013] - (0/25)
- 01710 - การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... - trang2556 - [20/06/2013] - (0/60)
- 01709 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค 4MAT ... - suika - [19/06/2013] - (0/52)
- 01708 - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทันตสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ... - นางสาคร สุขนาบัว - [18/06/2013] - (0/27)
- 01707 - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา... - นางเกษร ขจรกุลเจริญ - [17/06/2013] - (0/28)
- 01706 - การพัฒนาการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปร... - นางมะลิ นามพรหม - [17/06/2013] - (0/349)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 8/65

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่