เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 8/65


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01716 - รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านชั้น - นางอมรรัตน์ ทองแก้ว - [30/06/2013] - (0/309)
- 01715 -
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - Waritthon - [27/06/2013] - (0/24)
- 01714 - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่ม... - sky001 - [26/06/2013] - (0/94)
- 01713 - รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กลไกมนุษย์ กลุ่มสาระการเรีย... - วาสนา - [26/06/2013] - (0/50)
- 01712 - รายงานผลการพัฒนาเกมการสอน และเอกสารประกอบการสอน ชุดท่องแดนคนดี - นายมงคล ปรีชาชาญ - [23/06/2013] - (0/28)
- 01711 - รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตประกอบเพลงบูรณาการ ของนักเรียนด้อยโอกาส - นางหทัยทิพย์ ยุเหล็ก - [22/06/2013] - (0/23)
- 01710 - การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... - trang2556 - [20/06/2013] - (0/58)
- 01709 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค 4MAT ... - suika - [19/06/2013] - (0/48)
- 01708 - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทันตสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ... - นางสาคร สุขนาบัว - [18/06/2013] - (0/27)
- 01707 - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา... - นางเกษร ขจรกุลเจริญ - [17/06/2013] - (0/28)
- 01706 - การพัฒนาการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปร... - นางมะลิ นามพรหม - [17/06/2013] - (0/348)
- 01705 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100... - Tanit - [16/06/2013] - (0/169)
- 01704 - ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - AUNGTATO2519 - [16/06/2013] - (0/360)
- 01703 - รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาบ่... - นายเจริญ สุ่มศรี - [11/06/2013] - (0/34)
- 01702 - รายงานผลการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟังแ... - rossarin - [10/06/2013] - (0/389)
- 01701 - แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ศิริขวัญ นาราช - [08/06/2013] - (0/51)
- 01700 - รายงานการพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ... - ครูดวงเดือน ชาวสวน - [02/06/2013] - (0/33)
- 01699 - ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด โลกและการ... - พวงลักษณ์ เหรัญญะ - [30/05/2013] - (0/56)
- 01698 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ... - ครูปราณี อยู่ประสิทธิ์ - [28/05/2013] - (0/34)
- 01697 - การพัฒนาครูด้านการจัดการการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจร... - jack2117joker - [27/05/2013] - (0/85)
- 01696 - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู... - siri - [26/05/2013] - (0/196)
- 01695 - ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้กับ การเรีย... - วิภาวี วิชัยวงษ์ - [25/05/2013] - (0/30)
- 01694 - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั... - นางวันทนา งามเนตร - [21/05/2013] - (0/257)
- 01693 - การทำนาอินทรีย์ - pan - [20/05/2013] - (0/29)
- 01692 - การสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - jeenus - [19/05/2013] - (0/131)
- 01691 - การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของน... - นายนิรุตติ ครุฑหลวง - [18/05/2013] - (0/179)
- 01690 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ... - sutipongsacharung - [16/05/2013] - (0/479)
- 01689 - รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนัก... - ponput - [14/05/2013] - (0/365)
- 01688 - รายงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา... - นางอรดี สุวรรณโข - [13/05/2013] - (0/38)
- 01687 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - kruaun - [13/05/2013] - (0/43)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 8/65

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่