เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 10/65


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01680 - ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษ... - นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำ - [10/05/2013] - (0/153)
- 01679 - รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Memory - wiwat2413 - [10/05/2013] - (0/41)
- 01678 - รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจควา... - นางสาวจำรัส หาญจังหรีด - [10/05/2013] - (0/358)
- 01677 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - ยุภาพร แหเลิศตระกูล - [09/05/2013] - (0/401)
- 01676 - mom - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิ - [09/05/2013] - (0/38)
- 01675 - การจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหารของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - pratin - [08/05/2013] - (2/146)
- 01674 - รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจควา... - นางสาวจำรัส หาญจังหรีด - [07/05/2013] - (0/142)
- 01673 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ... - เจริญพร พิสาดรัมย์ - [07/05/2013] - (0/186)
- 01672 - รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ... - kroopook - [07/05/2013] - (0/239)
- 01671 - เผยแพร่ผลงาน - noname - [06/05/2013] - (0/31)
- 01670 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - นางสาวสุภัคษร อินทร - [06/05/2013] - (0/41)
- 01669 - mom - ขวัญใจ ประดิษฐถาวร - [06/05/2013] - (0/35)
- 01668 - ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... - มณีรัตน์ ศรีจันทร์ฮด - [06/05/2013] - (0/371)
- 01667 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - aongamornchai - [05/05/2013] - (0/27)
- 01666 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข - นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร - [03/05/2013] - (0/35)
- 01665 - เผยแพร่ผลงานวิชาการ - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft - [03/05/2013] - (0/41)
- 01664 - รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมโดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทา... - นางปิยรัตน์ แก้วสุกใส ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปะล - [03/05/2013] - (0/365)
- 01663 - การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ก... - นางอำนวย สนิทชาติ ครูโรงเรียนบ้านปะลุรู อำเภอสุ - [03/05/2013] - (0/29)
- 01662 - คุณครูสุจิตรา เดชศรี รายงานผลการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนสังคมป.3 - saypin - [03/05/2013] - (0/280)
- 01661 - รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่... - koleeyoh - [02/05/2013] - (0/68)
- 01660 - รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการขอ... - somomag - [01/05/2013] - (0/149)
- 01659 - เผยแพร่ผลงาน - นางสุจารี ดำคำ - [01/05/2013] - (0/34)
- 01658 - รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน... - นางอุบลรัตน์ จัดนอก - [30/04/2013] - (0/30)
- 01657 - รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : Enjoy in Englis... - ครูสุรีย์รัตน์ สุทธปรีดา - [29/04/2013] - (0/155)
- 01656 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ2 - tanapron111 - [28/04/2013] - (0/35)
- 01655 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ1 - tanapron111 - [28/04/2013] - (0/32)
- 01654 - รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฎจักรการเ... - suphap12 - [27/04/2013] - (0/31)
- 01653 - การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนฉิมพลี ปีการศึกษา 2555 - นางสาวสุกัญญา อรัญชัยเวช - [27/04/2013] - (0/44)
- 01652 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - kulax - [26/04/2013] - (0/24)
- 01651 - รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สุวิทย์ เหลืองทอง - [26/04/2013] - (0/117)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 10/65

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่