เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/64


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01901 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูขันเงิน วงษ์มั่น - ครูขันเงิน วงษ์มั่น - [15/09/2014] - (0/2)
- 01900 - ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน... - นายตรีวิเศษ ทัพไทย - [12/09/2014] - (0/2)
- 01899 - ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน... - นายตรีวิเศษ ทัพไทย - [12/09/2014] - (0/2)
- 01898 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ... - นางกานดา วิริยากุล - [06/09/2014] - (0/3)
- 01897 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [06/09/2014] - (0/3)
- 01896 - ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [31/08/2014] - (0/4)
- 01895 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [31/08/2014] - (0/4)
- 01894 - รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33201 ... - นางจารุวรรณ รากเงิน - [29/08/2014] - (0/6)
- 01893 - รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33201 ... - นางจารุวรรณ รากเงิน - [29/08/2014] - (0/6)
- 01892 - รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์งานสวย ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ... - รุจิกร บุญไทย - [28/08/2014] - (0/8)
- 01891 - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนัก... - วัชรินทร์ - [27/08/2014] - (0/3)
- 01890 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบเพลงพื้นบ้านรำวงเวียนครกกรุงชิง - นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ - [17/08/2014] - (0/8)
- 01889 - การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมี... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [12/08/2014] - (0/5)
- 01888 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [12/08/2014] - (0/7)
- 01887 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ... - นางกานดา วิริยากุล - [11/08/2014] - (0/4)
- 01886 - การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรี... - นางปัทมา ช่วยหนู - [11/08/2014] - (0/4)
- 01885 - การประเมินโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย... - นางปัทมา ช่วยหนู - [11/08/2014] - (0/5)
- 01884 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ศน.ธนวรรณ ปัญญาอินทร์ - ธนวรรณ ปัญญาอินทร์ - [23/07/2014] - (0/5)
- 01883 - การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย - นางกานดา วิริยากุล - [21/07/2014] - (0/5)
- 01882 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ... - นางกานดา วิริยากุล - [21/07/2014] - (0/5)
- 01881 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบเพลงพื้นบ้านรำวงเวียนครกกรุงชิง - นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ - [15/07/2014] - (0/7)
- 01880 - การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รายวิชาเคมี ชั้น ... - นายสมจิต เมืองนาม - [24/06/2014] - (0/16)
- 01879 - ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครูตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [08/06/2014] - (0/7)
- 01878 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [08/06/2014] - (0/5)
- 01877 - รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรีย... - วิรัชฎาพร ภาคากิจ - [19/05/2014] - (0/8)
- 01876 - ประกาศรักทำวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ - นิติ - [19/05/2014] - (0/7)
- 01875 - ผลงานทางวิชาการ - meeboon - [09/05/2014] - (0/13)
- 01874 - การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้น... - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี - [07/05/2014] - (0/8)
- 01873 - รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา - nut_sur - [06/05/2014] - (0/6)
- 01872 - การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ - นิสสรณ์ พงษ์เภตรา - [26/04/2014] - (0/12)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/64

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่