เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/66


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01971 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มส... - นางฉวีวรรณ สมศรี - [31/08/2015] - (0/1)
- 01970 - รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 - นายอนุกุล จันทรจิต - [30/08/2015] - (0/3)
- 01969 - รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาห้องสมุด ชั้น ม.1 - นางสาวเปรมฤดี ปธานราษฎร์ - [29/08/2015] - (0/3)
- 01968 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน - นางกานดา วิริยากุล - [26/08/2015] - (0/2)
- 01967 - การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย - นางกานดา วิริยากุล - [26/08/2015] - (0/2)
- 01966 - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... - จุฑารัตน์ ใจอาษา - [23/08/2015] - (0/2)
- 01965 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Parts of Sp... - skawrat - [19/08/2015] - (0/2)
- 01964 - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... - จุฑารัตน์ ใจอาษา - [18/08/2015] - (0/2)
- 01963 - เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - haoz10 - [16/08/2015] - (0/2)
- 01962 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.5 - นายอุทัย ทองนอก - [14/08/2015] - (0/3)
- 01961 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ ชั้น ม.3 - นางสาวศรินยา เหล่าภาวะ - [14/08/2015] - (0/2)
- 01960 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสา... - นางฉวีวรรณ สมศรี - [11/08/2015] - (0/2)
- 01959 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม... - นิตยา นาคนิคาม ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ - [11/08/2015] - (0/2)
- 01958 - การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศ... - นายนริศ เจดีย์รัตน์ - [07/08/2015] - (0/2)
- 01957 - รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำ ยืม ภ... - อุบล หลงขาว - [06/08/2015] - (0/2)
- 01956 - รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อ... - นางขัตติยา แก้วกระจก - [06/08/2015] - (0/3)
- 01955 - รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคต... - เจษฎา สินมาก - [06/08/2015] - (0/2)
- 01954 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนว... - วิชาญ สังกะคำ - [02/08/2015] - (0/2)
- 01953 - รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้น ม.1 - นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ - [01/08/2015] - (0/2)
- 01952 - รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานลูกปัด ชั้น ม.4 - นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์ - [01/08/2015] - (0/2)
- 01951 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนว... - ทรงศักดิ์ ลาดเหลา - [28/07/2015] - (0/2)
- 01950 - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ... - นายนริศ เจดีย์รัตน์ - [08/07/2015] - (0/3)
- 01949 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม... - นิตยา นาคนิคาม ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ - [08/07/2015] - (0/2)
- 01948 - รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วิถีชีวิตคนเมืองคอน (นครศรีธรรมราช... - นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส - [07/07/2015] - (0/2)
- 01947 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้บทเพลงร่วมกับการแสดงบทบา - นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส - [07/07/2015] - (0/2)
- 01946 -
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง งานบ้าน ชั้น ม.2 - นางสาวยุวดี อุทาทิพย์ - [04/07/2015] - (0/2)
- 01945 - รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง งานบ้าน ชั้น ม.3 - นางสาวยุวดี อุทาทิพย์ - [27/06/2015] - (0/4)
- 01944 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1 - นายวัลลภ สนธิสระคู - [21/06/2015] - (0/3)
- 01943 - การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สำน... - นายนพพร ชามา - [20/06/2015] - (0/2)
- 01942 - การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) - นางจิตตมาส เขตคาม - [15/06/2015] - (0/2)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/66

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่