เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 2 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/69


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 02066 - การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้น ม.1 - นายอภิชาติ รวมธรรม - [09/08/2016] - (0/2)
- 02065 - การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย - เตือนใจ ครองญาติ - [08/08/2016] - (0/2)
- 02064 -
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานอีสปสองภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ... - นางเสริมศิริ อิศโร - [01/08/2016] - (0/4)
- 02063 - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษ... - นางเสริมศิริ อิศโร - [01/08/2016] - (0/4)
- 02062 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้น ม.6 - นายจีระศักดิ์ มาบุญธรรม - [20/07/2016] - (0/4)
- 02061 - ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Amazing ASEAN ชั้น ม.3 - นางนันดา เมืองมัจฉา - [08/07/2016] - (0/2)
- 02060 - รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานอีสปสองภาษา เพื่อส่งเสริมการอ่า... - นางเสริมศิริ อิศโร - [01/06/2016] - (0/2)
- 02059 - รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง ... - แมว - [08/05/2016] - (0/2)
- 02058 - เผยแพร่งานสุขศึกษาป.5 - นายประสงค์ โสนะชัย - [04/04/2016] - (0/3)
- 02057 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 - นางสาวชุติมา ถิตย์ประเสริฐ - [19/03/2016] - (0/6)
- 02056 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ - krunuch77 - [18/03/2016] - (1/29)
- 02055 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ - krunuch77 - [18/03/2016] - (0/7)
- 02054 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชุดการบวกและการลบเลขเ... - wachira - [17/03/2016] - (4/3)
- 02053 - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ชั้น ม.2 - นางกุสุมา วรรณจันทร์ - [16/03/2016] - (0/14)
- 02052 - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่... - นางพจมาน ชูสง - [15/03/2016] - (0/3)
- 02051 - การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอย... - นางพจมาน ชูสง - [15/03/2016] - (0/3)
- 02050 - การพัฒนาแบบฝึก ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร... - นางนริศรา นามพุทธา - [14/03/2016] - (0/2)
- 02049 - รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกของดาราศาสตร์ กลุ่มสาร... - นางนริศรา นามพุทธา - [14/03/2016] - (0/2)
- 02048 - การพัฒนาชุดการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง ก... - นางสุจิตรา เฉลิมศรี - [14/03/2016] - (0/3)
- 02047 - รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรักติวิสซึม เพื่อส่งเสริมทั... - นางสุจิตรา เฉลิมศรี - [14/03/2016] - (0/2)
- 02046 - รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรักติวิสซึม เพื่อส่งเสริมทั... - นางสุจิตรา เฉลิมศรี - [14/03/2016] - (0/2)
- 02045 - การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นายวิสาคร เศษรักษา - [14/03/2016] - (0/5)
- 02044 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ... - นางวัฒจรี ตันติวิวัฒน์ - [14/03/2016] - (0/4)
- 02043 - การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญา... - วัฒจรีย์ ตันติวิวัฒน์ - [14/03/2016] - (0/2)
- 02042 - การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้วิธีสอนแ... - จงจิตร วิเชียรรัตน์ - [12/03/2016] - (0/3)
- 02041 - รายงานผลการสร้างหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรม เสริมปร... - จงจิตร วิเชียรรัตน์ - [12/03/2016] - (0/2)
- 02040 - การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา... - วุฒิไกร แก้วทอง - [12/03/2016] - (0/3)
- 02039 - การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านช... - นางกาญจนา คงแก้ว - [12/03/2016] - (0/2)
- 02038 - รายงานการพัฒนา ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทัศนศิลป... - สามล นะวะกะ - [11/03/2016] - (0/3)
- 02037 - การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวมะลิวัลย์ หารีย์ - [10/03/2016] - (0/5)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/69

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่