เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/65


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01937 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง - นางขวัญใจ สุขเกื้อ - [27/05/2015] - (0/2)
- 01936 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ... - นางสาวภัทราภรณ์ แก้วเจริญ - [27/05/2015] - (0/2)
- 01935 - รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โ... - นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ - [27/05/2015] - (0/3)
- 01934 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 - นางสาวมะลิวัน แสนศิริ - [21/05/2015] - (0/2)
- 01933 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นายสุดใจ บาระศรี - [10/05/2015] - (0/3)
- 01932 - การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 - นายอนุกุล จันทรจิต - [27/04/2015] - (0/3)
- 01931 - รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเกษตรพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นายอนุกุล จันทรจิต - [27/04/2015] - (0/3)
- 01930 - รายงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - นางณัชชา กิตติธัญกุล - [24/04/2015] - (0/2)
- 01929 - รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.2 - นางสายน้ำผึ้ง คงจิตรค้า - [08/04/2015] - (0/4)
- 01928 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระดนตรี ชั้น ป.6 - นายฐิติ ศรีพูน - [08/04/2015] - (0/3)
- 01927 - การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี - ภคมน ยางหงษ์ - [27/03/2015] - (0/3)
- 01926 - การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้น... - วงเดือน พูนไชย - [22/03/2015] - (0/7)
- 01925 - การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ฉวีวรรณ ตาลสุก - [13/03/2015] - (0/5)
- 01924 - เผยแพร่ผลงานวิชาการ - สุวารี วงศ์กำภู - [13/03/2015] - (0/5)
- 01923 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั... - ชนัดดา - [12/03/2015] - (0/4)
- 01922 - การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องทักษะภาษา กลุ่มสาระ ... - ปรียาวดี อโนราช - [12/03/2015] - (0/6)
- 01921 - แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ทศนิยมแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น... - ครูหนึ่งฤทัย สินทบทอง - [10/03/2015] - (0/7)
- 01920 - หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดหลักภาษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ... - ครูกัลยา วงศ์สวัสดิ์ - [10/03/2015] - (0/8)
- 01919 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูยงยุทธ ของเลิศ - ครูยงยุทธ ของเลิศ - [23/02/2015] - (0/9)
- 01918 - ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ... - นางมยุรา บารอสิดิก - [21/02/2015] - (0/10)
- 01917 - เผยแพร่ผลงานวิชการ - นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล - [21/02/2015] - (0/12)
- 01916 - ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สุดยอดโจทย์ปัญหากับสถานการณ์ใน - นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์ - [15/02/2015] - (0/13)
- 01915 -
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบบทเพลงกล่อมเด็ก ชุด ค่านิยมพลเมื... - นายไตรภพ กาญจนประดิษฐ์ - [15/02/2015] - (0/11)
- 01914 - รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต... - mac2545 - [17/01/2015] - (0/10)
- 01913 - โครงงานอังกฤษเรื่อง Wonderful In Asean Tales. (มหัศจรรย์ในนิทานอาเซียน) - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี - [29/12/2014] - (0/8)
- 01912 - รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความ... - นางสาวการกวิน ศรีเทพ - [16/12/2014] - (0/18)
- 01911 - รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบบทเพลงกล่อมเด็ก ชุด ค่านิยมพลเมื... - นายไตรภพ กาญจนประดิษฐ์ - [30/11/2014] - (0/12)
- 01910 - ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สุดยอดโจทย์ปัญหากับสถานการณ์ใน - นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์ - [30/11/2014] - (0/10)
- 01909 -
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To... - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี - [29/11/2014] - (0/15)
- 01908 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูบรพิษ วงษ์มั่น - ครูบรพิษ วงษ์มั่น - [23/10/2014] - (0/37)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/65

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่