เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)


ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 2 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/62


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01864 - เผยแพร่ผลงานวิชาการปฐมวัย - หทัยกาญจน์ - [16/04/2014] - (0/2)
- 01863 - บทคัดย่อ - suthasinee2014 - [16/04/2014] - (0/1)
- 01862 - รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการ... - pichanadh - [12/04/2014] - (0/2)
- 01861 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทาน ชุดพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว - นางณัฎฐิยา วายุเวช - [10/04/2014] - (0/5)
- 01860 - รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ... - นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ - [10/04/2014] - (0/2)
- 01859 - การพัฒนาหนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน ร่ วมกับกา รเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง - นายอัสมุนี หีมมะหมัด - [07/04/2014] - (0/2)
- 01858 - การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน... - นายศักรินทร์ หมู่เก็ม - [07/04/2014] - (0/3)
- 01857 - การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรื อง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ CIPPA MODEL - นางจุรี ดําอ่อน - [07/04/2014] - (0/2)
- 01856 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอ... - นางเพ็ญศรี รัตนภูมิ - [07/04/2014] - (0/3)
- 01855 - การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CI... - นางนิรมล มูหําหมัด - [07/04/2014] - (0/2)
- 01854 - เผยแพร่ผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศ... - นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ - [03/04/2014] - (0/4)
- 01853 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการ... - สำรวย บุญเพ็ง - [28/03/2014] - (0/2)
- 01852 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธ... - นางขวัญใจ สุขเกื้อ - [26/03/2014] - (0/2)
- 01851 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ ชุด Grammar พาสนุก - [23/03/2014] - (0/4)
- 01850 - รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ง32241 โปรแกรมภาษา ชุด ทักษะก... - gootent - [15/03/2014] - (0/6)
- 01849 - ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล - เสรี เพชรมณีจันทร์ - [28/02/2014] - (0/5)
- 01848 - เอกสารประกอบการสอน วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 - สมรัก สมบัติ - [28/02/2014] - (0/13)
- 01847 - รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ง32241 โปรแกรมภาษา ชุด ทักษะก... - gootent - [05/02/2014] - (0/19)
- 01846 - รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องอุตสาหกรรมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นายสมจิต เมืองนาม - [01/02/2014] - (0/10)
- 01845 - รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องอุตสาหกรรมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - นายสมจิต เมืองนาม - [01/02/2014] - (0/7)
- 01844 - การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม สำหรับนักเรียนชั้น... - oodood - [05/01/2014] - (0/12)
- 01843 - เอกสารประกอบการสอนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ - ศิริกุล - [23/12/2013] - (0/9)
- 01842 - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร - รัชนี - [21/12/2013] - (0/15)
- 01841 - รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศ... - นางกัลยา คงถอด - [19/12/2013] - (0/17)
- 01840 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด English is Fun ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวจิตรลดา สิทธิปัญญา - [10/12/2013] - (0/15)
- 01839 - นางขวัญใจ สุขเกื้อ - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง - [06/12/2013] - (0/15)
- 01838 - รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ช... - supairat - [03/12/2013] - (0/14)
- 01837 - โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ) - ครูสมใจ วิมลปกรณ์ - [02/12/2013] - (0/20)
- 01836 - จำหน่าย ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิวส์ และ ฐานฟิวส์ สำหรับโรงงาน และ สำนักง... - มด - [29/11/2013] - (0/16)
- 01835 - ยินดีต้อนรับสู่นวรัตน์เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำหน่าย อะไหล่ ยี่ห้อ FANUC , ... - มด - [29/11/2013] - (0/15)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/62

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่