เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/67


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 02013 - รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น... - วิญญา ระเบียบโอษฐ์ - [09/02/2016] - (0/2)
- 02012 - การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยา... - วิญญา ระเบียบโอษฐ์ - [09/02/2016] - (0/2)
- 02011 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง ... - anongsri2499 - [21/01/2016] - (0/2)
- 02010 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาก... - anongsri2499 - [21/01/2016] - (0/4)
- 02009 - การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล... - ครูเกตุสุดา คราวจันทึก - [18/01/2016] - (0/4)
- 02008 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูเกตุสุดา คราวจันทึก - ครูเกตุสุดา คราวจันทึก - [17/01/2016] - (0/3)
- 02007 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงร่วมกับการแสดงบท... - นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส - [31/12/2015] - (0/2)
- 02006 - รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ถิ่นเมืองงามตามพรลิงค์ - นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส - [31/12/2015] - (0/2)
- 02005 - รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” - นางวัลยา ดาษนิกร - [31/12/2015] - (0/2)
- 02004 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และค่านิยมความเป็นพลเมืองดี “ตามคำพ่อสอน” - นางวัลยา ดาษนิกร - [31/12/2015] - (0/3)
- 02003 - การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - นางอัญชลี ชูคลี่ - [31/12/2015] - (0/3)
- 02002 - การพัฒนากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ - นางอัญชลี ชูคลี่ - [31/12/2015] - (0/4)
- 02001 - รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการข้อมูลท้องถิ่น ... - นางจารึก ช่วยสังข์ - [30/12/2015] - (0/3)
- 02000 - การพัฒนาชุดกิจกรรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน ก... - นางจารึก ช่วยสังข์ - [30/12/2015] - (0/3)
- 01999 - การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนผดุงนารี - ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์ - [29/12/2015] - (0/3)
- 01998 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนผดุงนารี ตามแนวทางสถานศึกษารางวัลพระราชท... - ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์ - [29/12/2015] - (0/5)
- 01997 - รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน - นางปิยะรัตน์ สัตย์นาโค - [29/12/2015] - (0/3)
- 01996 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การร้อยมาลัย วิชางานประดิษฐ์เพิ่มเติม ชั้น ม.2 - นางเพ็ญพักตร์ แสนกุรัง - [20/12/2015] - (0/3)
- 01995 - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศของโลกเรา ชั้น ม.1 - นายปิยะ ปัญญามงคล - [12/12/2015] - (0/4)
- 01994 - การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมี ชั้น ม.6 - นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย์ - [10/12/2015] - (0/4)
- 01993 - การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมี ชั้น ม.6 - นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย์ - [10/12/2015] - (0/2)
- 01992 - การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ด้วยเทคนิค STAD ชั้น ม.4 - "แบบฝึกเสริมทักษะ" - [03/12/2015] - (0/3)
- 01991 - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระวิทย์ ม.2 - นางกุลนาถ รติธนโชติ - [25/11/2015] - (0/4)
- 01990 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้น ป.5 - นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี - [25/11/2015] - (0/4)
- 01989 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.2 - นางราตรี ผางสง่า - [25/11/2015] - (0/2)
- 01988 - รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ... - nut_sur - [01/11/2015] - (0/3)
- 01987 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ วิทยาศาสตร์ ม.3 - นางสุทธิกา คงพูน - [19/10/2015] - (0/20)
- 01986 - รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Harm Prevention) ของ... - พิสิฐ ศรีโสภา - [16/10/2015] - (0/3)
- 01985 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ วิชาเคมี ชั้น ม.4 - นายพิศาล อินโท่โล่ - [11/10/2015] - (0/22)
- 01984 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เอกภพ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 - นางสุทธิกา คงพูน - [29/09/2015] - (0/18)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/67

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่