เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/67


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01991 - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระวิทย์ ม.2 - นางกุลนาถ รติธนโชติ - [25/11/2015] - (0/2)
- 01990 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้น ป.5 - นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี - [25/11/2015] - (0/2)
- 01989 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.2 - นางราตรี ผางสง่า - [25/11/2015] - (0/1)
- 01988 - รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ... - nut_sur - [01/11/2015] - (0/2)
- 01987 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ วิทยาศาสตร์ ม.3 - นางสุทธิกา คงพูน - [19/10/2015] - (0/19)
- 01986 - รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Harm Prevention) ของ... - พิสิฐ ศรีโสภา - [16/10/2015] - (0/3)
- 01985 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ วิชาเคมี ชั้น ม.4 - นายพิศาล อินโท่โล่ - [11/10/2015] - (0/21)
- 01984 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เอกภพ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 - นางสุทธิกา คงพูน - [29/09/2015] - (0/17)
- 01983 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี - นายกฤษฎา พิมพันธ์ - [26/09/2015] - (0/3)
- 01982 -
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรี... - นายกฤษฏา พิมพันธ์ - [26/09/2015] - (0/2)
- 01981 - รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - วงเดือน - [21/09/2015] - (0/2)
- 01980 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ชั้น ม.3 - นางสาวไพริน แคนติ - [18/09/2015] - (0/20)
- 01979 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ ชั้น ม.2 - นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล - [12/09/2015] - (0/14)
- 01978 - รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหารประกอบการ เรียนรู้แบบร่... - นางเพชรี มากมี - [06/09/2015] - (0/2)
- 01977 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ - นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ - [06/09/2015] - (0/2)
- 01976 - ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ - [06/09/2015] - (0/2)
- 01975 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน - นางนฤมล ศิริวรรณ - [06/09/2015] - (0/1)
- 01974 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ - นางสาวฐิติพันธุ์ จันทร์แก้ว - [06/09/2015] - (0/2)
- 01973 - รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบเกม - กชกานต์ เทพช่วย - [06/09/2015] - (0/2)
- 01972 - รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยใน... - พลายุทธ ธรรมบุตร - [03/09/2015] - (1/3)
- 01971 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มส... - นางฉวีวรรณ สมศรี - [31/08/2015] - (0/4)
- 01970 - รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 - นายอนุกุล จันทรจิต - [30/08/2015] - (0/5)
- 01969 - รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาห้องสมุด ชั้น ม.1 - นางสาวเปรมฤดี ปธานราษฎร์ - [29/08/2015] - (0/4)
- 01968 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน - นางกานดา วิริยากุล - [26/08/2015] - (0/3)
- 01967 - การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย - นางกานดา วิริยากุล - [26/08/2015] - (0/3)
- 01966 - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... - จุฑารัตน์ ใจอาษา - [23/08/2015] - (0/3)
- 01965 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Parts of Sp... - skawrat - [19/08/2015] - (0/3)
- 01964 - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... - จุฑารัตน์ ใจอาษา - [18/08/2015] - (0/3)
- 01963 - เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - haoz10 - [16/08/2015] - (0/5)
- 01962 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.5 - นายอุทัย ทองนอก - [14/08/2015] - (0/4)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/67

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่