เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 2 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/64


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01914 - รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต... - mac2545 - [17/01/2015] - (0/2)
- 01913 - โครงงานอังกฤษเรื่อง Wonderful In Asean Tales. (มหัศจรรย์ในนิทานอาเซียน) - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี - [29/12/2014] - (0/3)
- 01912 - รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความ... - นางสาวการกวิน ศรีเทพ - [16/12/2014] - (0/11)
- 01911 - รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบบทเพลงกล่อมเด็ก ชุด ค่านิยมพลเมื... - นายไตรภพ กาญจนประดิษฐ์ - [30/11/2014] - (0/2)
- 01910 - ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สุดยอดโจทย์ปัญหากับสถานการณ์ใน - นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์ - [30/11/2014] - (0/4)
- 01909 -
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To... - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี - [29/11/2014] - (0/2)
- 01908 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูบรพิษ วงษ์มั่น - ครูบรพิษ วงษ์มั่น - [23/10/2014] - (0/34)
- 01907 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูขันเงิน วงษ์มั่น - ขันเงิน วงษ์มั่น - [22/10/2014] - (0/7)
- 01906 - ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดด้วยตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสา... - koleeyoh - [15/10/2014] - (0/9)
- 01905 - ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี... - koleeyoh - [15/10/2014] - (0/10)
- 01904 - รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ... - นางปภาวดีศ์ แสวงชัย - [12/10/2014] - (0/5)
- 01903 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ราชัน นาสมพงษ์ - [29/09/2014] - (0/10)
- 01902 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูบรพิษ วงษ์มั่น - ครูบรพิษ วงษ์มั่น - [26/09/2014] - (0/5)
- 01901 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูขันเงิน วงษ์มั่น - ครูขันเงิน วงษ์มั่น - [15/09/2014] - (0/8)
- 01900 - ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน... - นายตรีวิเศษ ทัพไทย - [12/09/2014] - (0/6)
- 01899 - ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน... - นายตรีวิเศษ ทัพไทย - [12/09/2014] - (0/11)
- 01898 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ... - นางกานดา วิริยากุล - [06/09/2014] - (0/8)
- 01897 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [06/09/2014] - (0/9)
- 01896 - ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [31/08/2014] - (0/10)
- 01895 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [31/08/2014] - (0/24)
- 01894 - รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33201 ... - นางจารุวรรณ รากเงิน - [29/08/2014] - (0/33)
- 01893 - รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33201 ... - นางจารุวรรณ รากเงิน - [29/08/2014] - (0/12)
- 01892 - รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์งานสวย ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ... - รุจิกร บุญไทย - [28/08/2014] - (0/16)
- 01891 - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนัก... - วัชรินทร์ - [27/08/2014] - (0/8)
- 01890 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบเพลงพื้นบ้านรำวงเวียนครกกรุงชิง - นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ - [17/08/2014] - (0/16)
- 01889 - การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมี... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [12/08/2014] - (0/18)
- 01888 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... - นายสมจิตร ยุเหล็ก - [12/08/2014] - (0/16)
- 01887 - การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ... - นางกานดา วิริยากุล - [11/08/2014] - (0/13)
- 01886 - การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรี... - นางปัทมา ช่วยหนู - [11/08/2014] - (0/10)
- 01885 - การประเมินโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย... - นางปัทมา ช่วยหนู - [11/08/2014] - (0/24)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/64

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่