ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
jeeranan : Default
 • เรียนหน.เป็ด สอบถามบัญชีเงินเดือนทหารใหม่ตั้ง... (10)

 • ขอทราบวิธีการนับอายุราชการ (12)

 • การประทวนยศ จากพลอาสาสมัครเป็นสิบตรี (4)

 • ขั้นตอนการปรับย้ายนายทหารประทว (14)

 • อยากทราบเงินเดือนยศ สิบเอก (2)

 • อยากทราบการค้นหาวันทวีคูณ (5)

 • คำบอกคำสั่ง อย่างไหนถูกต้อง (2)

 • พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (โครงการลาออกก่อนเกษี... (8)

 • คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นสัญญาบัตร (2)

 • การรักษาราชการ การทำการแทน (9)

 • คำสั่ง กห.เซ็นวันนี้ สามารถลงเว็บได้ไม่เกิน 5 วัน (7)

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราช... (6)

 • สอบถามอายุในการสอบเสธ (11)

 • เหรียญราชการชายแดน (15)

 • ขอตรวจสอบคุณสมบัติเรียน รร.สธ. (9)

 • ค้นหาราชกิจจา คำสั่งพระราชทานยศชั้นต่ำกว่านาย... (10)

 • ราชกิจจาฯ (ปลดว่าที่ยศ) (3)

 • การนับอายุราชการเบี้ยหวัด (5)

 • การประเมินข้ามแท่งเงินเดือน ทำได้กี่ครั้ง (4)

 • ไม่อนุมัติให้ออกจากราชการ (21)

 • คำสั่ง ทบ.แต่งตั้งยศนายทหารสัญาบัตร (2)

 • รายชื่อกำลังพลออกโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก... (4)

 • ถาม หน.เป็ดครับ เรื่อง ลาออกจากราชการทหาร จะได้รั... (4)

 • ทหารอาชีพ กับอาชีพทหาร (3)

 • พสร. อนุมัตแล้ว ตั้งแต่ปี 52 ถึง ปี 54 กว่า 20,000... (1)

 • ขอตารางขั้นเงินเดือน ขั้นใหม่ล่าสุดคับ (2)

 • คิดเหมือนไหม ว่าระบบเงินเดือนทหารที่ให้ตามวุฒ... (15)

 • การพิมพ์โปรแกรมมโหรี (6)

 • คำสั่งปรับย้าย น. (4)

 • โครงการเกษียณก่อนกำหนด (2)

 • การขอเหรียญพิทักษ์ฯ และเหรียญชายแดน (3)

 • รอคำตอบคำสั่งเลื่อนยศ น. (1)

 • เมื่อเรื่องปรับย้ายถึง กพ.ทบ. (4)

 • ข้ามแท่งเงินเดือน (2)

 • เลข ๑๐ หลัก เหมือนกันได้หรือครับชี้แจงด้วย (14)

 • การขอใบ สข.๗ (4)

 • ขอเปลี่ยนเหล่าและเปลี่ยนตำแหน่ (4)

 • การโอนย้ายจากทหารเป็นตำรวจ (2)

 • แบบฟอร์มประเมินเงินเดือนข้ามแท่ง (1)

 • ศิษย์การบิน ทบ. ที่เจ้าหน้าที่ตอบมานะครับว่าไม (9)

 • คำสั่งแต่งตั้งยศประทวนเป็นสัญญาบัตรทำหน้าที่ค... (8)

 • สอบถามคำสั่ง พ.ส.ร. กำลังพลปฏิับัติงาน ( ปี 54 ) น... (3)

 • จำหน่ายเครื่องสนามทางทหาร อุปกรณ์เดินป่า (12)

 • แจ้งอนุมัติตัวบุคคลให้เข้าร่วมโครงการเกษียณอา... (8)

 • การปรับเงินเดือน (3)

 • คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ... (1)

 • คำสั่งเลื่อนยศ, พสร.ปี 51 ครับขอหน่อย (1)

 • หลักเกณฑ์การปรับย้าย/เปลี่ยนเหล่า (5)

 • เมื่อไรคำสั่ง พสร. จะแจ้งให้ทราบครับ (8)

 • อยากทราบว่า กร. ย่อมาจากอะไร (1)

 • ต้องการลาออกจากราชการทหาร (3)

 • - คำสั่ง กห. ที่ 228/2553 ลง 22 เม.ย.53 เรื่อง เลื... (17)

 • การทำเรื่องกลับเข้ารับราชการต่อ กรณีลาออกจากร... (3)

 • เรื่องแบบพิมพ์ ทบ. (3)

 • อยากทราบการแต่งกาย (3)

 • เลื่อนชั้นเงินเดือนและแก้ไขคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) (3)

 • สงสัย พ.ส.ร.ปี53 ไม่เห็นออกซักที (1)

 • การใช้คุณวุฒิลดระยะเวลาการครองยศ (3)

 • คำสั่ง พสร. ของ กพ. ประเภทนายสิบสามารถดูได้จากที่ใ... (6)

 • ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ ใน microsoft office (3)

 • รายชื่อเกษียณอายุปี2555 งบประมาณ56 จะลงเมื่อไหร่กร... (8)

 • ขอสำเนาคำสั่งกองทัพบกที่ 65/2542 ลงวันที่ 3 ก.พ.42... (1)

 • คำสั่ง ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร (5)

 • อยากให้ กกพ.สบ.ทบ.ตอบที (13)

 • ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรและปรับเงินเดือน (2)

 • การเขียน ยศ ชื่อ ที่ถูกต้อง (1)

 • คำสั่ง พสร. ที่ 343/50 (4)

 • ห้วงการปรับย้าย (3)

 • ขอโอนย้ายกลับไปรับราชการทหารได้หรือไม่ครับ (9)

 • นายทหารประทวน มีวุฒิ ป.ตรี ทำไมไม่ได้ปรับ15,000 ... (10)

 • ค้นหารายชื่อนายทหารกองทัพบก (6)

 • คำสั่งว่าที่ยศ (5)

 • คำสั่งแต่งตั้งยศ สิบตรี (3)

 • คำสั่ง พสร. ของ กอ.รมน. ภาค 4 ที่ 261/2550 (0)

 • ผมลาออกจากทหารมา 8 เดือนแล้ว กลับเข้ารับราชการเหมื... (2)

 • พสร.ของกำลังพลที่ลงไป 3 จชต.ตั้งแต่ ต.ค.48 ถึง ก.ย... (3)

 • ทายาทเหรียญชัยสมรภูมิ (3)

 • หมายเลขประจำตัวข้าราชการ (0)

 • รายชื่อกำลังพลของ รร.นส.ทบ.ที่เกษียณก่อนกำหนดงป 54 (1)

 • ด่วน! คำสั่งปรับย้ายข้ามทัพภาคนายทหารประทวนสา... (2)

 • เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร (3)

 • คำสั่งปรับย้าย (7)

 • เครื่องหมายชั้นยศ (3)

 • แก้ไขคำสั่ง ทบ. เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน (2)

 • คำสั่งบรรจุรับราชการ นนส.เหล่า ร. รุ่น 32/51 (10)

 • คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหาร 1 ต.ค.51 (3)

 • วิธีคำนวณเงินพสร.สำหรับผู้ที่จะข้ามแท่ง (4)

 • คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน บก.ทท. ฃอล่าสุดครับ (2)

 • คำสั่ง พสร. ของ กอ.รมน. ภาค 4 ที่ 261/2550 (1)

 • การชดเชยผู้ได้รับผลการทบ (7)

 • สอบถามคำสั่งแต่งตั้งยศ (4)

 • การขอเบิก งบประมาณ เลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีใด้รับผ<... (7)

 • ความคืบหน้า พ.ส.ร. ซูดาน (15)

 • เวรหน้าคัลงอาวุธการรายงานเวรเมื่อ ผบช.ไปตรวจ (1)

 • ทำไมคำสั่งปรับย้าย น.สัญญาบัตร สายงานสัสดี(อัตรา พ... (2)

 • อยากเรียนหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส (2)

 • โอ๋เงินเดือนทหารชายแดนใต้ ปัตตานี มันเป็นแบบนี้เหร... (15)

 • การแก้ไขคำสั่งเงินเดือนนายทหาร ต.ค.56 (1)

 • ประเมินข้ามแท่งเงินเดือน (5)

 • การเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ 3 ( น... (3)